English
Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği

Kazanılan Derece

Lisans derecesi

Kabul Koşulları

ÖSYM LYS sınavlarından alınan TS-2 puan türüne göre yerleştirme yapılır.

Yeterlilik Koşulları

Mezuniyet kredisi: 240 (Alan bilgisi dersleri 161 kredi, Eğitim bilimleri dersleri 51 kredi, genel kültür dersleri 28 kredi)

Önceki Öğrenim

Türkçe Öğretmenliği programına yatay geçiş ve Farabi ile öğrenci kabul edilmektedir.

Tarihçe

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkçe Eğitimi Bölümü 2001 yılında kurulmuş ve 2001-2002 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır.

Program Profili

Türkçe Öğretmenliği programında 361 öğrenci öğrenim görmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Türkçe öğretimine uygun planlar yapabilme.
2- Türkçe öğretimine uygun öğrenme ortamları düzenleyebilme.
3- Türkçe öğretim sürecine uygun materyaller ve kaynaklar kullanabilme.
4- Türkçe öğretiminde teknolojik kaynakları kullanabilme.
5- Öğrencilerin Türkçeyi doğru ve etkili kullanmalarını sağlayabilme.
6- Öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilme.
7- Türkçe öğretiminde ölçme değerlendirme araç ve yöntemlerini kullanabilme.
8- Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik yapılan ölçme sonuçlarını yorumlama ve geri bildirim yapabilme.
9- Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik yapılan ölçme sonuçlarını uygulamaya yansıtabilme.
10- Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapabilme.
11- Mesleki yeterliliklerini belirleyebilme.
12- Türkçe öğretimine ilişkin kişisel ve mesleki gelişimini sağlayabilme.
13- Mesleki gelişimine yönelik uygulamalarda bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinden yararlanabilme.
14- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
15- Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı bölümündeki ilgili derse bakınız.

Mezuniyet Koşulları

1. Türkçe Öğretmenliği Öğretim Programındaki 217 AKTS Zorunlu ve 23 AKTS Seçmeli ders olmak üzere toplam 240 AKTS'lik dersi başarıyla tamamlamış olmak. 2. Genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması.

Mezun İstihdamı

KPSS'den aldıkları puana göre MEB'e bağlı ilköğretim okullarında çalışabilmektedirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yüksek Lisans: Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Doktora: Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Nilgün Açık ÖNKAŞ

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Özden FİDAN

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1803 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 3
EBB1801 Eğitim Bilimlerine Giriş Zorunlu 3 0 4
TEB1001 Yazı Yazma Teknikleri Zorunlu 1 2 4
TEB1003 Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi Zorunlu 2 0 3
TEB1005 Edebiyat Bilgi ve Kuramları I Zorunlu 2 0 3
TEB1007 Yazılı Anlatım I Zorunlu 2 0 4
TEB1009 Sözlü Anlatım I Zorunlu 2 0 4
TEB1011 Osmanlı Türkçesi I Zorunlu 2 0 2
YDE1811 İngilizce I Seçmeli 3 0 3
YDE1813 Almanca I Seçmeli 3 0 3
YDE1815 Fransızca I Seçmeli 3 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1804 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II Zorunlu 2 0 3
EBB1802 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 4
TEB1002 Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi Zorunlu 2 0 4
TEB1004 Edebiyat Bilgi ve Kuramları II Zorunlu 2 0 4
TEB1006 Yazılı Anlatım II Zorunlu 2 0 4
TEB1008 Sözlü Anlatım II Zorunlu 2 0 4
TEB1010 Osmanlı Türkçesi II Zorunlu 2 0 4
YDE1812 İngilizce II Seçmeli 3 0 3
YDE1814 Almanca II Seçmeli 3 0 3
YDE1816 Fransızca II Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB2801 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 4
ENF2803 Bilgisayar I Zorunlu 2 2 4
TEB2001 Türk Dil Bilgisi III: Sözcük Bilgisi Zorunlu 2 0 3
TEB2003 Türk Halk Edebiyatı I Zorunlu 2 0 3
TEB2005 Eski Türk Edebiyatı I Zorunlu 2 0 3
TEB2007 Yeni Türk Edebiyatı I Zorunlu 2 0 3
TEB2009 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 4
TEB2501 Sözlü ve Yazılı Anlatım Öğretimi Seçmeli 3 0 3
TEB2503 Edebi Metin İncelemeleri Seçmeli 3 0 3
TEB2505 Tartışma Teknikleri Seçmeli 3 0 3
YDE2811 İngilizce III Seçmeli 3 0 3
YDE2813 Almanca III Seçmeli 3 0 3
YDE2815 Fransızca III Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB2804 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 5
ENF2804 Bilgisayar II Zorunlu 2 2 4
TEB2002 Türk Dilbilgisi IV: Cümle Bilgisi Zorunlu 3 0 3
TEB2004 Türk Halk Edebiyatı II Zorunlu 2 0 3
TEB2006 Eski Türk Edebiyatı II Zorunlu 2 0 3
TEB2008 Yeni Türk Edebiyatı II Zorunlu 2 0 3
TEB2010 Genel Dilbilimi Zorunlu 3 0 3
TEB2012 Etkili İletişim Zorunlu 3 0 3
YDE2812 İngilizce IV Seçmeli 3 0 3
YDE2814 Almanca IV Seçmeli 3 0 3
YDE2816 Fransızca IV Seçmeli 3 0 3
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB3803 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 3
EBB3815 Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 2 2 6
SBÖ 3803 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 4
SBÖ3803 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 5
TEB3001 Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi Zorunlu 2 2 4
TEB3003 Anlama Teknikleri II: Dinleme Eğitimi Zorunlu 2 2 4
TEB3005 ÇOCUK EDEBİYATI Zorunlu 2 0 4
TEB3007 Dünya Edebiyatı Zorunlu 3 0 4
TEB3009 Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi Zorunlu 3 2 4
TEB3011 Tiyatro ve Drama Uygulamaları Zorunlu 2 2 5
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB3804 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 5
TEB3002 Anlatma Teknikleri I: Konuşma Eğitimi Zorunlu 2 2 5
TEB3004 Anlatma Teknikleri II: Yazma Eğitimi Zorunlu 2 2 5
TEB3006 Yabancılara Türkçe Öğretimi Zorunlu 2 0 3
TEB3008 Özel Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 2 2 6
TEB3010 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 3
TEB3012 Uygarlık Tarihi Zorunlu 2 0 3
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB4803 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 7
EBB4805 Rehberlik Zorunlu 3 0 4
EBB4811 Özel Eğitim Zorunlu 2 0 3
TEB4001 Tiyatro ve Drama Uygulamaları Zorunlu 2 2 7
TEB4003 Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri Zorunlu 2 0 4
TEB4005 Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri Zorunlu 2 0 6
TEB4009 Dünya Edebiyatı Zorunlu 2 0 5
TEB4501 Türkçenin Anlambilimi Seçmeli 2 0 5
TEB4503 Dil Gelişimi ve Özgüven Seçmeli 2 0 5
TEB4505 Gözlem Teknikleri Seçmeli 2 0 5
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB4804 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 7
EBB4806 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 3
TEB4002 Dil ve Kültür Zorunlu 2 0 5
TEB4502 Eski Türkçe Metin İncelemeleri Seçmeli 3 0 5
TEB4504 Yaşayan Türk Lehçeleri Seçmeli 3 0 5
TEB4506 Kitle İletişimi ve Türkçe Seçmeli 3 0 5
TEB4508 Orta Türkçe ve Metin İncelemeleri Seçmeli 2 0 5
TEB4510 Eleştirel Düşünme Seçmeli 2 0 5
TEB4512 Diksiyon Seçmeli 2 0 5
TEB4514 Türkçe Eğitiminde Proje Geliştirme Seçmeli 2 0 5
TEB4516 Yaratıcı Yazma Süreç ve Uygulamaları Seçmeli 2 0 5
TEB4518 Bilimsel Yazma Teknikleri Seçmeli 2 0 5
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I222235222443311
Eğitim Bilimlerine Giriş552313311343311
Yazı Yazma Teknikleri435235222254311
Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi224453113355511
Edebiyat Bilgi ve Kuramları I545454333555511
Yazılı Anlatım I243355213553111
Sözlü Anlatım I223355111555211
Osmanlı Türkçesi I333333333544211
İngilizce I333333333333351
Almanca I333333333333352
Fransızca I333330333333351
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II222235222443311
Eğitim Psikolojisi333322333355511
Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi224453113355511
Edebiyat Bilgi ve Kuramları II545543335555511
Yazılı Anlatım II243355213553111
Sözlü Anlatım II223355111555211
Osmanlı Türkçesi II333333333544211
İngilizce II333333333333351
Almanca II333333333333351
Fransızca II333333333333351
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Öğretim İlke ve Yöntemleri554434444244411
Bilgisayar I333333333333315
Türk Dil Bilgisi III: Sözcük Bilgisi434355344455411
Türk Halk Edebiyatı I333255222444311
Eski Türk Edebiyatı I333255222444311
Yeni Türk Edebiyatı I333255222444311
Bilimsel Araştırma Yöntemleri111222132445511
Sözlü ve Yazılı Anlatım Öğretimi545345422204211
Edebi Metin İncelemeleri324155112455311
Tartışma Teknikleri444355455544411
İngilizce III222323233332251
Almanca III222323233332251
Fransızca III222323233332251
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı445534333344413
Bilgisayar II222323233332215
Türk Dilbilgisi IV: Cümle Bilgisi434355344455411
Türk Halk Edebiyatı II333255222444311
Eski Türk Edebiyatı II333255222444311
Yeni Türk Edebiyatı II333255222444311
Genel Dilbilimi111111111355511
Etkili İletişim223355244544311
İngilizce IV222323233332251
Almanca IV222323233332251
Fransızca IV222323233332251
                
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Sınıf Yönetimi553334333455411
Özel Öğretim Yöntemleri I555555555444511
Topluma Hizmet Uygulamaları000000000000000
Topluma Hizmet Uygulamaları222344222534311
Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi555455444455411
Anlama Teknikleri II: Dinleme Eğitimi555455444455411
ÇOCUK EDEBİYATI333255222444311
Dünya Edebiyatı333255222444311
Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi000000000000000
Tiyatro ve Drama Uygulamaları000000000000000
                
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Ölçme ve Değerlendirme333333555344311
Anlatma Teknikleri I: Konuşma Eğitimi555455444455411
Anlatma Teknikleri II: Yazma Eğitimi555455444455411
Yabancılara Türkçe Öğretimi444311111355511
Özel Öğretim Yöntemleri II555555555444511
Türk Eğitim Tarihi222235222443311
Uygarlık Tarihi222235222443311
                
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Okul Deneyimi555544555555511
Rehberlik444344233555411
Özel Eğitim555444344544311
Tiyatro ve Drama Uygulamaları344355233505311
Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri445454333444311
Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri000000000000000
Dünya Edebiyatı000000000000000
Türkçenin Anlambilimi333355222444311
Dil Gelişimi ve Özgüven111222111155311
Gözlem Teknikleri333345233555411
                
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Öğretmenlik Uygulaması555544555555511
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi443333333555411
Dil ve Kültür332255222544311
Eski Türkçe Metin İncelemeleri333255222444311
Yaşayan Türk Lehçeleri223355233444311
Kitle İletişimi ve Türkçe333555344544311
Orta Türkçe ve Metin İncelemeleri333255222444311
Eleştirel Düşünme333355233444311
Diksiyon444455344544311
Türkçe Eğitiminde Proje Geliştirme445444455544511
Yaratıcı Yazma Süreç ve Uygulamaları344355244344411
Bilimsel Yazma Teknikleri111111111155511
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık