English
Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği

Kazanılan Derece

Lisans Derecesi

Kabul Koşulları

YGS sınavından, Özel Yetenek Sınavına girecek adaylar için belirlenen taban puanı ve üstünü alan aday öğrenci 3 aşamalı olan Özel Yetenek Sınavına başvurur. İlk aşamada başarılı olan öğrenci 2. aşamaya girmeye hak kazanır. İkinci aşamada başarılı olan öğrenci 3. aşamaya girmeye hak kazanır Üçüncü aşama sonucunda Genel Başarı Puanı elde edilir ve ÖSYS'nin ''Özel Yetenek Gerektiren Yükseköğretim Programlarına Öğrenci Alımı ile ilgili işlemler'' başlığı altında verilen hükümlere uyularak kazananlar belirlenir. Kontenjan 30 öğrencidir.

Yeterlilik Koşulları

Müzik Öğretmenliği eğitimi alanında lisans derecesi elde edebilmek için; öğrencilerin programda almaları gereken genel kültür, alan bilgisi ve eğitim bilimleri derslerinin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamış olmaları ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gereklidir.

Önceki Öğrenim

Yatay Geçiş İçin Başvuru Koşulları: Ön lisans, Lisans Öğrencilerinin Genel Not Ortalamasının(GANO) en az 2.0/4.0 olması gerekmektedir.

Tarihçe

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilimdalı 2001-2002 eğitim-öğretim yılında kurulmuştur. Yüksek Öğretim Kurumunun Müzik Öğretmenliği Programı çerçevesinde 1 Doçent, 7 Yrd. Doç. Dr., 7 Öğr. Gör, 1 Okutman Dr. ve 2 Arş. Gör. ile eğitim ve öğretimine devam etmektedir. Programımızda yer alan bireysel çalgı eğitimleri: Keman, viyola, viyolonsel, kontrbas, flüt, gitar, kanun ve bağlamadır. Bunların yanında ses eğitimi de mevcuttur. Bölümümüz faaliyetleri arasında ilimiz, ülkemiz ve Dünya müziklerinden örnekleri içeren konserler ve dinleti etkinlikleri gerçekleştirmek kuruluşumuzdan günümüze kadar her öğretim yılında ilkemiz halini almıştır.

Program Profili

Program profilimiz Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği olarak tanımlanmıştır. Anabilim dalımız 120 öğrenci ile ortalama haftada 30 saatlik ders yükü ile programını sürdürmektedir. Ayrıca; Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalında Müzik Öğretmenliği eğitimi verilmektedir. Program YÖK tarafından belirlenmiştir ve tüm Eğitim Fakültelerinde ortak olarak uygulanmaktadır. Normal öğretim olup 2. öğretimi bulunmamaktadır. Mezunların, Müzik Eğitimi alan bilgisi ile donanımlı, Müzik Öğretim Yöntem ve Teknikleri konusunda yetkin, eğitim öğretim etkinliklerini planlama uygulama becerileri ile donanımlı; müzik yapan, eğitim müziği besteleme his ve tekniğine yatkın, ulusal ve evrensel düzeyde müzik kültürünün gelişmesine katkıda bulunan, analitik ve eleştirel düşünebilen çağdaş müzik öğretmeni adayı olmaları amaçlanmıştır. Bu kapsamda Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı lisans programının ders yüklerinin yanında; öğrencilerin konser etkinliklerine, bilimsel seminer-sempozyum-konferans-çalıştay gibi bilimsel ve uygulamalı etkinliklere katılmaları sağlanır. Öğretmen adaylarının bireysel resital ya da oda müziği konserleri vermeleri sağlanarak müzikte kendilerini gerçekleştirmeleri için olanak sağlanır.

Program Yeterlilikleri

1- Bireysel çalgısını ve piyanoyu tekniğine uygun, müzik öğretmenliğinin gerekleri doğrultusunda, düzeyli ve etkili biçimde kullanabilmek.
2- Sesini, ses eğitiminin ilkeleri doğrultusunda tekniğine uygun, etkili biçimde kullanabilme, bireysel ve toplu seslendirme yapma becerisi kazanmak.
3- Müzik eğitimi dağarına sahip olmak ve okul şarkılarına piyano ile eşlik yapabilmek.
4- Okul çalgıları ile eğitim müziği dağarı örneklerini seslendirebilmek, çalgıların fiziksel özelliklerini tanıyıp, bakım ve onarımını gerçekleştirebilmek.
5- Müzik eserlerini tür ve biçim açısından çözümleyebilme ve çok seslendirme teknikleri konusunda donanımlı olmak.
6- Sesler arasındaki ilişkileri kavrayarak müziksel işitme, okuma ve yazma becerisi kazanmak.
7- Müziğin doğuşu, tarihsel gelişimi, dönem stil özellikleri ile ilgili donanımlı olmak.
8- Çalgı ve ses toplulukları oluşturabilme, bu topluluklarla seslendirme yapma ve yönetme becerisi kazanmak.
9- Geleneksel (TSM-THM) müziklerimiz ile ilgili temel bilgilere sahip olarak bu eserleri nitelikli bir şekilde seslendirebilmek.
10- Eğitim müziği besteleme teknikleri konusunda donanımlı olma ve okul şarkıları besteleyebilmek.
11- Kendini Türkçe ve yabancı bir dilde yazılı ve sözlü olarak ifade etme konusunda yeterli olmak, bilgisayar kullanımı ve bilimsel araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak.
12- Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak; Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilmek.
13- Eğitim-öğretim etkinlikleri planlama-düzenleme; müzik öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olmak.
14- Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek.
15- Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek.
16- Bireylerin kişisel, mesleki, eğitsel ve gelişimsel ihtiyaçlarını kavramak ve uygulamalarda bunları dikkate almak.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrenciler her dönemin başında programda yer alan derslere kayıt yaptırırlar. Öğrenci, dönemsel ders yükünü aşmadan istediği kadar derse kayıt yaptırabilir. Ayrıca; başarı düzeyine göre, üst yarıyıl derslerine yazılma hakkı da vardır. Eğitim; Güz ve Bahar dönemi olarak planlanır. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavlarına girebilmesi için teorik derslerin %70'ine, uygulamalı derslerin %80'ine devam etmesi gereklidir. Öğrenciler her ders için bir ara sınav ve bir yarıyıl sınavına girerler. Başarı notu ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı dikkate alınarak bağıl hesaplama yöntemine göre hesaplanır.

Mezuniyet Koşulları

Müzik Öğretmenliği Programını başarı ile tamamlayabilmek için programda yer alan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Müzik Öğretmenliği Programını tamamlayanlar Müzik Öğretmeni olurlar. Mezun olan müzik öğretmenleri resmi ve özel okullarda müzik öğretmenliği yapabilir. Özel müzik dersi veren kurslar açabilir ve bu kurslarda eğitmen olabilir. Edindiği müzikal ve pedagojik birikimi kullanabileceği sektöre uygun iş dallarında çalışabilir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yüksek Lisans ve Doktora Programı bulunmamaktadır.

Eğitim Türü

Lisans (Normal Öğretim)

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Hamit YOKUŞ

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. Tuba YOKUŞ

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1803 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 3
EBB1801 Eğitim Bilimlerine Giriş Zorunlu 3 0 4
GMÖ1001 Müziksel İşitme Okuma Yazma I Zorunlu 2 2 4
GMÖ1003 Piyano I Zorunlu 1 0 3
GMÖ1007 Bireysel Ses Eğitimi I Zorunlu 1 0 2
GMÖ1011 Müzik Kültürü Zorunlu 2 0 2
GMÖ1501 Bireysel Çalgı I-Bağlama Seçmeli 1 0 3
GMÖ1503 Bireysel Çalgı I-Gitar Seçmeli 1 0 3
GMÖ1505 Bireysel Çalgı I-Kanun Seçmeli 1 0 3
GMÖ1507 Bireysel Çalgı I-Keman Seçmeli 1 0 3
GMÖ1509 Bireysel Çalgı I-Viyola Seçmeli 1 0 3
GMÖ1511 Bireysel Çalgı I-Viyolonsel Seçmeli 1 0 3
GMÖ1513 Bireysel Çalgı I-Kontrbas Seçmeli 1 0 3
GMÖ1515 Bireysel Çalgı I-Yan Flüt Seçmeli 1 0 3
GMÖ1517 Okul Çalgıları I-Blokflüt Seçmeli 0 2 1
GMÖ1519 Okul Çalgıları I-Bağlama Seçmeli 0 2 1
GMÖ1521 Okul Çalgıları I-Gitar Seçmeli 0 2 1
GMÖ1523 BİREYSEL ÇALGI I-KLARNET Seçmeli 1 0 3
GMÖ1525 BİREYSEL ÇALGI I-ŞAN Seçmeli 1 0 3
SBÖ1801 Felsefe Zorunlu 2 0 2
TEB1801 Türkçe I: Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 3
YDE1811 İngilizce I Seçmeli 3 0 3
YDE1813 Almanca I Seçmeli 3 0 3
YDE1815 Fransızca I Seçmeli 3 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1804 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II Zorunlu 2 0 3
EBB1802 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 4
GMÖ1002 Müziksel İşitme Okuma Yazma II Zorunlu 2 2 4
GMÖ1004 Piyano II Zorunlu 1 0 3
GMÖ1008 Bireysel Ses Eğitimi II Zorunlu 1 0 2
GMÖ1010 Genel Müzik Tarihi Zorunlu 2 0 2
GMÖ1014 Koro I Zorunlu 0 2 2
GMÖ1502 Bireysel Çalgı II-Bağlama Seçmeli 1 0 3
GMÖ1504 Bireysel Çalgı II-Gitar Seçmeli 1 0 3
GMÖ1506 Bireysel Çalgı II-Kanun Seçmeli 1 0 3
GMÖ1508 Bireysel Çalgı II-Keman Seçmeli 1 0 3
GMÖ1510 Bireysel Çalgı II-Viyola Seçmeli 1 0 3
GMÖ1512 Bireysel Çalgı II-Viyolonsel Seçmeli 1 0 3
GMÖ1514 Bireysel Çalgı II-Kontrbas Seçmeli 1 0 3
GMÖ1516 Bireysel Çalgı II-Yan Flüt Seçmeli 1 0 3
GMÖ1518 Okul Çalgıları II-Blokflüt Seçmeli 0 2 1
GMÖ1520 Okul Çalgıları II-Bağlama Seçmeli 0 2 1
GMÖ1522 Okul Çalgıları II-Gitar Seçmeli 0 2 1
GMÖ1524 BİREYSEL ÇALGI II-KLARNET Seçmeli 1 0 3
GMÖ1526 BİREYSEL ÇALGI II-ŞAN Seçmeli 1 0 3
TEB1802 Türkçe II: Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 3
YDE1812 İngilizce II Seçmeli 3 0 3
YDE1814 Almanca II Seçmeli 3 0 3
YDE1816 Fransızca II Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB2801 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 4
ENF2803 Bilgisayar I Zorunlu 2 2 4
GMÖ2001 Müziksel İşitme Okuma Yazma III Zorunlu 2 2 4
GMÖ2003 Piyano III Zorunlu 1 0 3
GMÖ2007 Bireysel Ses Eğitimi III Zorunlu 1 0 1
GMÖ2009 Koro II Zorunlu 2 2 2
GMÖ2013 Armoni-Kontrpuan-Eşlik I Zorunlu 2 0 2
GMÖ2015 Geleneksel Türk Halk Müziği Zorunlu 2 0 1
GMÖ2017 Türk Müzik Tarihi Zorunlu 2 0 2
GMÖ2501 Bireysel Çalgı III-Bağlama Seçmeli 1 0 3
GMÖ2503 Bireysel Çalgı III-Gitar Seçmeli 1 0 3
GMÖ2505 Bireysel Çalgı III-Kanun Seçmeli 1 0 3
GMÖ2507 Bireysel Çalgı III-Keman Seçmeli 1 0 3
GMÖ2509 Bireysel Çalgı III-Viyola Seçmeli 1 0 3
GMÖ2511 Bireysel Çalgı III-Viyolonsel Seçmeli 1 0 3
GMÖ2513 Bireysel Çalgı III-Kontrbas Seçmeli 1 0 3
GMÖ2515 Bireysel Çalgı III-Yan Flüt Seçmeli 1 0 3
GMÖ2517 Okul Çalgıları III- Blokflüt Seçmeli 0 2 1
GMÖ2519 Okul Çalgıları III-Bağlama Seçmeli 0 2 1
GMÖ2521 Okul Çalgıları III-Gitar Seçmeli 0 2 1
GMÖ2523 BİREYSEL ÇALGI III-KLARNET Seçmeli 1 0 3
GMÖ2525 BİREYSEL ÇALGI III-ŞAN Seçmeli 1 0 3
YDE2811 İngilizce III Seçmeli 3 0 3
YDE2813 Almanca III Seçmeli 3 0 5
YDE2815 Fransızca III Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB2806 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 5
ENF2804 Bilgisayar II Zorunlu 2 2 4
GMÖ2002 Müziksel İşitme Okuma Yazma IV Zorunlu 2 2 3
GMÖ2004 Piyano IV Zorunlu 1 0 3
GMÖ2008 Bireysel Ses Eğitimi IV Zorunlu 1 0 1
GMÖ2012 Koro III Zorunlu 2 2 2
GMÖ2014 Armoni-Kontrpuan-Eşlik II Zorunlu 2 0 1
GMÖ2016 Geleneksel Türk Halk Müziği Uygulaması Zorunlu 0 2 1
GMÖ2018 MÜZİK TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 0 2 1
GMÖ2502 Bireysel Çalgı IV-Bağlama Seçmeli 1 0 3
GMÖ2504 Bireysel Çalgı IV-Gitar Seçmeli 1 0 3
GMÖ2506 Bireysel Çalgı IV-Kanun Seçmeli 1 0 3
GMÖ2508 Bireysel Çalgı IV-Keman Seçmeli 1 0 3
GMÖ2510 Bireysel Çalgı IV-Viyola Seçmeli 1 0 3
GMÖ2512 Bireysel Çalgı IV-Viyolonsel Seçmeli 1 0 3
GMÖ2514 Bireysel Çalgı IV-Kontrbas Seçmeli 1 0 3
GMÖ2516 Bireysel Çalgı IV-Yan Flüt Seçmeli 1 0 3
GMÖ2524 BİREYSEL ÇALGI IV-KLARNET Seçmeli 1 0 3
GMÖ2526 BİREYSEL ÇALGI IV-KLARNET Seçmeli 1 0 3
SBÖ2802 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 3
YDE2812 İngilizce IV Seçmeli 3 0 3
YDE2814 Almanca IV Seçmeli 3 0 3
YDE2816 Fransızca IV Seçmeli 3 0 3
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB3801 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 5
GMÖ3001 Müziksel İşitme Okuma Yazma V Zorunlu 2 0 2
GMÖ3003 Piyano V Zorunlu 1 0 3
GMÖ3007 Armoni-Kontrpuan-Eşlik III Zorunlu 2 0 2
GMÖ3009 Koro IV Zorunlu 1 2 3
GMÖ3013 Geleneksel Türk Sanat Müziği Zorunlu 2 0 2
GMÖ3015 Eşlik Çalma Zorunlu 0 2 2
GMÖ3017 Eğitim Müziği Dağarı Zorunlu 2 0 2
GMÖ3019 Güncel ve Popüler Müzikler Zorunlu 2 0 3
GMÖ3501 Bireysel Çalgı V-Bağlama Seçmeli 1 0 3
GMÖ3503 Bireysel Çalgı V-Gitar Seçmeli 1 0 3
GMÖ3505 Bireysel Çalgı V-Kanun Seçmeli 1 0 3
GMÖ3507 Bireysel Çalgı V-Keman Seçmeli 1 0 3
GMÖ3509 Bireysel Çalgı V-Viyola Seçmeli 1 0 3
GMÖ3511 Bireysel Çalgı V-Viyolonsel Seçmeli 1 0 3
GMÖ3513 Bireysel Çalgı V-Kontrbas Seçmeli 1 0 3
GMÖ3515 Bireysel Çalgı V-Yan Flüt Seçmeli 1 0 3
GMÖ3517 Bireysel Çalgı V-Şan Seçmeli 1 0 3
GMÖ3519 Orkestra / Oda Müziği I -Orkestra Seçmeli 1 2 3
GMÖ3521 Orkestra / Oda Müziği I –Oda Müziği Seçmeli 1 2 3
GMÖ3523 BİREYSEL ÇALGI V-KLARNET Seçmeli 1 0 3
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB3802 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 3
EBB3812 Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 2 2 3
GMÖ3002 Müziksel İşitme Okuma Yazma VI Zorunlu 2 0 2
GMÖ3004 Piyano VI Zorunlu 1 0 3
GMÖ3008 Armoni-Kontrpuan-Eşlik IV Zorunlu 2 0 2
GMÖ3010 Koro V Zorunlu 1 2 3
GMÖ3014 Geleneksel Türk Sanat Müziği Uygulaması Zorunlu 0 2 2
GMÖ3016 Çalgı Bakım Onarım Bilgisi Zorunlu 0 2 3
GMÖ3018 Müzik Biçimleri Zorunlu 2 0 3
GMÖ3502 Bireysel Çalgı VI-Bağlama Seçmeli 1 0 3
GMÖ3504 Bireysel Çalgı VI-Gitar Seçmeli 1 0 3
GMÖ3506 Bireysel Çalgı VI-Kanun Seçmeli 1 0 3
GMÖ3508 Bireysel Çalgı VI-Keman Seçmeli 1 0 3
GMÖ3510 Bireysel Çalgı VI-Viyola Seçmeli 1 0 3
GMÖ3512 Bireysel Çalgı VI-Viyolonsel Seçmeli 1 0 3
GMÖ3514 Bireysel Çalgı VI-Kontrbas Seçmeli 1 0 3
GMÖ3516 Bireysel Çalgı VI-Yan Flüt Seçmeli 1 0 3
GMÖ3518 Bireysel Çalgı VI-Şan Seçmeli 1 0 3
GMÖ3520 Orkestra / Oda Müziği II -Orkestra Seçmeli 1 2 3
GMÖ3522 Orkestra / Oda Müziği II –Oda Müziği Seçmeli 1 2 3
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB4803 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 4
EBB4805 Rehberlik Zorunlu 3 0 4
EBB4815 Özel Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 2 2 3
GMÖ4001 Piyano VII Zorunlu 1 0 3
GMÖ4005 Koro VI Zorunlu 2 2 2
GMÖ4009 Türk Müziği Çokseslendirme Zorunlu 0 2 1
GMÖ4011 Oyun,Dans ve Müzik Zorunlu 0 2 2
GMÖ4013 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 2
GMÖ4501 Bireysel Çalgı VII-Bağlama Seçmeli 1 0 3
GMÖ4503 Bireysel Çalgı VII-Gitar Seçmeli 1 0 3
GMÖ4505 Bireysel Çalgı VII-Kanun Seçmeli 1 0 3
GMÖ4507 Bireysel Çalgı VII-Keman Seçmeli 1 0 3
GMÖ4509 Bireysel Çalgı VII-Viyola Seçmeli 1 0 3
GMÖ4511 Bireysel Çalgı VII-Viyolonsel Seçmeli 1 0 3
GMÖ4513 Bireysel Çalgı VII-Kontrbas Seçmeli 1 0 3
GMÖ4515 Bireysel Çalgı VII-Yan Flüt Seçmeli 1 0 3
GMÖ4517 Bireysel Çalgı VII-Şan Seçmeli 1 0 3
GMÖ4519 Orkestra / Oda Müziği III-Orkestra Seçmeli 1 2 3
GMÖ4521 Orkestra / Oda Müziği III-Oda Müziği Seçmeli 1 2 3
SBÖ4801 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 3
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB4804 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 7
EBB4806 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 3
EBB4808 Özel Eğitim Zorunlu 2 0 3
GMÖ4002 Koro ve Yönetimi Zorunlu 0 2 2
GMÖ4008 Okul öncesi Müzik Eğitiminde Genel Yaklaşımlar Zorunlu 0 2 2
GMÖ4010 Eğitim Müziği Besteleme Zorunlu 2 2 4
GMÖ4012 Piyano ve Öğrenimi Zorunlu 1 0 3
GMÖ4502 Bireysel Çalgı ve Öğretimi-Bağlama Seçmeli 1 0 3
GMÖ4504 Bireysel Çalgı ve Öğretimi-Gitar Seçmeli 1 0 3
GMÖ4506 Bireysel Çalgı ve Öğretimi-Kanun Seçmeli 1 0 3
GMÖ4508 Bireysel Çalgı ve Öğretimi-Keman Seçmeli 1 0 3
GMÖ4510 Bireysel Çalgı ve Öğretimi-Viyola Seçmeli 1 0 3
GMÖ4512 Bireysel Çalgı ve Öğretimi-Viyolonsel Seçmeli 1 0 3
GMÖ4514 Bireysel Çalgı ve Öğretimi-Kontrbas Seçmeli 1 0 3
GMÖ4516 Bireysel Çalgı ve Öğretimi-Yan Flüt Seçmeli 1 0 3
GMÖ4518 Bireysel Çalgı ve Öğretimi-Şan Seçmeli 1 0 3
GMÖ4520 Orkestra / Oda Müziği ve Yönetimi-Orkestra Seçmeli 1 2 3
GMÖ4522 Orkestra / Oda Müziği ve Yönetimi-Oda Müziği Seçmeli 1 2 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I333333333333 333
Eğitim Bilimlerine Giriş                
Müziksel İşitme Okuma Yazma I545352524545 243
Piyano I354545445445 453
Bireysel Ses Eğitimi I445454345453 332
Müzik Kültürü543254245152 543
Bireysel Çalgı I-Bağlama                
Bireysel Çalgı I-Gitar                
Bireysel Çalgı I-Kanun                
Bireysel Çalgı I-Keman                
Bireysel Çalgı I-Viyola                
Bireysel Çalgı I-Viyolonsel                
Bireysel Çalgı I-Kontrbas                
Bireysel Çalgı I-Yan Flüt                
Okul Çalgıları I-Blokflüt                
Okul Çalgıları I-Bağlama                
Okul Çalgıları I-Gitar                
BİREYSEL ÇALGI I-KLARNET                
BİREYSEL ÇALGI I-ŞAN                
Felsefe                
Türkçe I: Yazılı Anlatım333333333333 333
İngilizce I                
Almanca I333333333333 353
Fransızca I333333333333 351
                 
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II                
Eğitim Psikolojisi                
Müziksel İşitme Okuma Yazma II                
Piyano II                
Bireysel Ses Eğitimi II454545554545 443
Genel Müzik Tarihi554454554545 453
Koro I444555454545 433
Bireysel Çalgı II-Bağlama                
Bireysel Çalgı II-Gitar                
Bireysel Çalgı II-Kanun                
Bireysel Çalgı II-Keman                
Bireysel Çalgı II-Viyola                
Bireysel Çalgı II-Viyolonsel                
Bireysel Çalgı II-Kontrbas                
Bireysel Çalgı II-Yan Flüt                
Okul Çalgıları II-Blokflüt                
Okul Çalgıları II-Bağlama                
Okul Çalgıları II-Gitar                
BİREYSEL ÇALGI II-KLARNET                
BİREYSEL ÇALGI II-ŞAN                
Türkçe II: Sözlü Anlatım555455243455 243
İngilizce II                
Almanca II                
Fransızca II                
                 
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Öğretim İlke ve Yöntemleri                
Bilgisayar I                
Müziksel İşitme Okuma Yazma III                
Piyano III                
Bireysel Ses Eğitimi III444445555444 443
Koro II345445544454 443
Armoni-Kontrpuan-Eşlik I545455545454 533
Geleneksel Türk Halk Müziği545455545444 333
Türk Müzik Tarihi545444545525 353
Bireysel Çalgı III-Bağlama                
Bireysel Çalgı III-Gitar                
Bireysel Çalgı III-Kanun                
Bireysel Çalgı III-Keman                
Bireysel Çalgı III-Viyola                
Bireysel Çalgı III-Viyolonsel                
Bireysel Çalgı III-Kontrbas                 
Bireysel Çalgı III-Yan Flüt                
Okul Çalgıları III- Blokflüt                
Okul Çalgıları III-Bağlama                
Okul Çalgıları III-Gitar                
BİREYSEL ÇALGI III-KLARNET                
BİREYSEL ÇALGI III-ŞAN                
İngilizce III                
Almanca III                
Fransızca III                
                 
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Ölçme ve Değerlendirme                
Bilgisayar II232342353235 113
Müziksel İşitme Okuma Yazma IV                
Piyano IV                
Bireysel Ses Eğitimi IV444444444444 445
Koro III444455554545 545
Armoni-Kontrpuan-Eşlik II545452545245 533
Geleneksel Türk Halk Müziği Uygulaması544454545535 455
MÜZİK TEKNOLOJİLERİ                
Bireysel Çalgı IV-Bağlama                
Bireysel Çalgı IV-Gitar                
Bireysel Çalgı IV-Kanun                
Bireysel Çalgı IV-Keman                
Bireysel Çalgı IV-Viyola                
Bireysel Çalgı IV-Viyolonsel                
Bireysel Çalgı IV-Kontrbas                 
Bireysel Çalgı IV-Yan Flüt                
BİREYSEL ÇALGI IV-KLARNET                
BİREYSEL ÇALGI IV-KLARNET                
Türk Eğitim Tarihi333333333333 333
İngilizce IV                
Almanca IV                
Fransızca IV                
                 
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı                
Müziksel İşitme Okuma Yazma V                
Piyano V                
Armoni-Kontrpuan-Eşlik III545455452545 533
Koro IV444554444554 433
Geleneksel Türk Sanat Müziği454525455335 455
Eşlik Çalma545454552545 2 5
Eğitim Müziği Dağarı353532235553 355
Güncel ve Popüler Müzikler544455445413 233
Bireysel Çalgı V-Bağlama                
Bireysel Çalgı V-Gitar                
Bireysel Çalgı V-Kanun                
Bireysel Çalgı V-Keman                
Bireysel Çalgı V-Viyola                
Bireysel Çalgı V-Viyolonsel                
Bireysel Çalgı V-Kontrbas                 
Bireysel Çalgı V-Yan Flüt                
Bireysel Çalgı V-Şan                
Orkestra / Oda Müziği I -Orkestra                
Orkestra / Oda Müziği I –Oda Müziği                
BİREYSEL ÇALGI V-KLARNET                
                 
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Sınıf Yönetimi333333333333 333
Özel Öğretim Yöntemleri I555555555555 555
Müziksel İşitme Okuma Yazma VI                
Piyano VI                
Armoni-Kontrpuan-Eşlik IV454545454545 455
Koro V444444444443 333
Geleneksel Türk Sanat Müziği Uygulaması545454442455 555
Çalgı Bakım Onarım Bilgisi545452455454 522
Müzik Biçimleri545454442455 533
Bireysel Çalgı VI-Bağlama                
Bireysel Çalgı VI-Gitar                
Bireysel Çalgı VI-Kanun                
Bireysel Çalgı VI-Keman                
Bireysel Çalgı VI-Viyola                
Bireysel Çalgı VI-Viyolonsel                
Bireysel Çalgı VI-Kontrbas                 
Bireysel Çalgı VI-Yan Flüt                
Bireysel Çalgı VI-Şan                
Orkestra / Oda Müziği II -Orkestra                
Orkestra / Oda Müziği II –Oda Müziği                
                 
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Okul Deneyimi555444454445 44 
Rehberlik                
Özel Öğretim Yöntemleri II344544554445 444
Piyano VII                
Koro VI345444445544 433
Türk Müziği Çokseslendirme545454524555 533
Oyun,Dans ve Müzik444555535455 455
Bilimsel Araştırma Yöntemleri545454345454 514
Bireysel Çalgı VII-Bağlama                
Bireysel Çalgı VII-Gitar                
Bireysel Çalgı VII-Kanun                
Bireysel Çalgı VII-Keman                
Bireysel Çalgı VII-Viyola                
Bireysel Çalgı VII-Viyolonsel                
Bireysel Çalgı VII-Kontrbas                 
Bireysel Çalgı VII-Yan Flüt                
Bireysel Çalgı VII-Şan                
Orkestra / Oda Müziği III-Orkestra                
Orkestra / Oda Müziği III-Oda Müziği                
Topluma Hizmet Uygulamaları441135553542 253
                 
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Öğretmenlik Uygulaması333444454455 433
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi333333333333 333
Özel Eğitim                
Koro ve Yönetimi334444333444 333
Okul öncesi Müzik Eğitiminde Genel Yaklaşımlar545454545454 544
Eğitim Müziği Besteleme545452455545 244
Piyano ve Öğrenimi                
Bireysel Çalgı ve Öğretimi-Bağlama                
Bireysel Çalgı ve Öğretimi-Gitar                
Bireysel Çalgı ve Öğretimi-Kanun                
Bireysel Çalgı ve Öğretimi-Keman                
Bireysel Çalgı ve Öğretimi-Viyola                
Bireysel Çalgı ve Öğretimi-Viyolonsel                
Bireysel Çalgı ve Öğretimi-Kontrbas                 
Bireysel Çalgı ve Öğretimi-Yan Flüt                
Bireysel Çalgı ve Öğretimi-Şan                
Orkestra / Oda Müziği ve Yönetimi-Orkestra                 
Orkestra / Oda Müziği ve Yönetimi-Oda Müziği                
                 
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık