English
Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği

Kazanılan Derece

Lisans Derecesi

Kabul Koşulları

YGS sınavından, Özel Yetenek Sınavına girecek adaylar için belirlenen taban puanı ve üstünü alan aday öğrenci 3 aşamalı olan Özel Yetenek Sınavına başvurur. İlk aşamada başarılı olan öğrenci 2. aşamaya girmeye hak kazanır. İkinci aşamada başarılı olan öğrenci 3. aşamaya girmeye hak kazanır Üçüncü aşama sonucunda Genel Başarı Puanı elde edilir ve ÖSYS'nin ''Özel Yetenek Gerektiren Yükseköğretim Programlarına Öğrenci Alımı ile ilgili işlemler'' başlığı altında verilen hükümlere uyularak kazananlar belirlenir. Kontenjan 30 öğrencidir.

Yeterlilik Koşulları

Müzik Öğretmenliği eğitimi alanında lisans derecesi elde edebilmek için; öğrencilerin programda almaları gereken genel kültür, alan bilgisi ve eğitim bilimleri derslerinin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamış olmaları ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gereklidir.

Önceki Öğrenim

Yatay Geçiş İçin Başvuru Koşulları: Ön lisans, Lisans Öğrencilerinin Genel Not Ortalamasının(GANO) en az 2.0/4.0 olması gerekmektedir.

Tarihçe

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilimdalı 2001-2002 eğitim-öğretim yılında kurulmuştur. Yüksek Öğretim Kurumunun Müzik Öğretmenliği Programı çerçevesinde 2 Doçent, 8 Yrd. Doç. Dr., 7 Öğr. Gör, ve 1 Arş. Gör. ile eğitim ve öğretimine devam etmektedir. Programımızda yer alan bireysel çalgı eğitimleri: Keman, viyola, viyolonsel, kontrbas, flüt, gitar, klarnet, şan, piayno, kanun ve bağlamadır. Bunların yanında ses eğitimi de mevcuttur. Bölümümüz faaliyetleri arasında ilimiz, ülkemiz ve Dünya müziklerinden örnekleri içeren konserler ve dinleti etkinlikleri gerçekleştirmek kuruluşumuzdan günümüze kadar her öğretim yılında ilkemiz halini almıştır.

Program Profili

Program profilimiz Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği olarak tanımlanmıştır. Anabilim dalımız 120 öğrenci ile ortalama haftada 30 saatlik ders yükü ile programını sürdürmektedir. Ayrıca; Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalında Müzik Öğretmenliği eğitimi verilmektedir. Program YÖK tarafından belirlenmiştir ve tüm Eğitim Fakültelerinde ortak olarak uygulanmaktadır. Normal öğretim olup 2. öğretimi bulunmamaktadır. Mezunların, Müzik Eğitimi alan bilgisi ile donanımlı, Müzik Öğretim Yöntem ve Teknikleri konusunda yetkin, eğitim öğretim etkinliklerini planlama uygulama becerileri ile donanımlı; müzik yapan, eğitim müziği besteleme his ve tekniğine yatkın, ulusal ve evrensel düzeyde müzik kültürünün gelişmesine katkıda bulunan, analitik ve eleştirel düşünebilen çağdaş müzik öğretmeni adayı olmaları amaçlanmıştır. Bu kapsamda Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı lisans programının ders yüklerinin yanında; öğrencilerin konser etkinliklerine, bilimsel seminer-sempozyum-konferans-çalıştay gibi bilimsel ve uygulamalı etkinliklere katılmaları sağlanır. Öğretmen adaylarının bireysel resital ya da oda müziği konserleri vermeleri sağlanarak müzikte kendilerini gerçekleştirmeleri için olanak sağlanır.

Program Yeterlilikleri

1- Bireysel çalgısını ve piyanoyu tekniğine uygun, müzik öğretmenliğinin gerekleri doğrultusunda, düzeyli ve etkili biçimde kullanabilmek.
2- Sesini, ses eğitiminin ilkeleri doğrultusunda tekniğine uygun, etkili biçimde kullanabilme, bireysel ve toplu seslendirme yapma becerisi kazanmak.
3- Müzik eğitimi dağarına sahip olmak ve okul şarkılarına piyano ile eşlik yapabilmek.
4- Okul çalgıları ile eğitim müziği dağarı örneklerini seslendirebilmek, çalgıların fiziksel özelliklerini tanıyıp, bakım ve onarımını gerçekleştirebilmek.
5- Müzik eserlerini tür ve biçim açısından çözümleyebilme ve çok seslendirme teknikleri konusunda donanımlı olmak.
6- Sesler arasındaki ilişkileri kavrayarak müziksel işitme, okuma ve yazma becerisi kazanmak.
7- Müziğin doğuşu, tarihsel gelişimi, dönem stil özellikleri ile ilgili donanımlı olmak.
8- Çalgı ve ses toplulukları oluşturabilme, bu topluluklarla seslendirme yapma ve yönetme becerisi kazanmak.
9- Geleneksel (TSM-THM) müziklerimiz ile ilgili temel bilgilere sahip olarak bu eserleri nitelikli bir şekilde seslendirebilmek.
10- Eğitim müziği besteleme teknikleri konusunda donanımlı olma ve okul şarkıları besteleyebilmek.
11- Kendini Türkçe ve yabancı bir dilde yazılı ve sözlü olarak ifade etme konusunda yeterli olmak, bilgisayar kullanımı ve bilimsel araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak.
12- Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak; Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilmek.
13- Eğitim-öğretim etkinlikleri planlama-düzenleme; müzik öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olmak.
14- Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek.
15- Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek.
16- Bireylerin kişisel, mesleki, eğitsel ve gelişimsel ihtiyaçlarını kavramak ve uygulamalarda bunları dikkate almak.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrenciler her dönemin başında programda yer alan derslere kayıt yaptırırlar. Öğrenci, dönemsel ders yükünü aşmadan istediği kadar derse kayıt yaptırabilir. Ayrıca; başarı düzeyine göre, üst yarıyıl derslerine yazılma hakkı da vardır. Eğitim; Güz ve Bahar dönemi olarak planlanır. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavlarına girebilmesi için teorik derslerin %70'ine, uygulamalı derslerin %80'ine devam etmesi gereklidir. Öğrenciler her ders için bir ara sınav ve bir yarıyıl sınavına girerler. Başarı notu ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı dikkate alınarak bağıl hesaplama yöntemine göre hesaplanır.

Mezuniyet Koşulları

Müzik Öğretmenliği Programını başarı ile tamamlayabilmek için programda yer alan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Müzik Öğretmenliği Programını tamamlayanlar Müzik Öğretmeni olurlar. Mezun olan müzik öğretmenleri resmi ve özel okullarda müzik öğretmenliği yapabilir. Özel müzik dersi veren kurslar açabilir ve bu kurslarda eğitmen olabilir. Edindiği müzikal ve pedagojik birikimi kullanabileceği sektöre uygun iş dallarında çalışabilir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Ünviersitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Eğitimi Bilim Dalı bünyesinde yüksek lisans programı açılmış olup 2017-2018 Bahar yarıyılı itibariyle 7 öğrenci ile eğitim öğretime başlanmıştır. Doktora Programı ise henüz bulunmamaktadır.

Eğitim Türü

Lisans (Normal Öğretim)

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Hamit YOKUŞ (Anabilim Dalı Başkanı)

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. Tuba YOKUŞ

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1803 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 3
EBB1801 Eğitim Bilimlerine Giriş Zorunlu 3 0 4
GMÖ1001 Müziksel İşitme Okuma Yazma I Zorunlu 2 2 4
GMÖ1003 Piyano I Zorunlu 1 0 3
GMÖ1007 Bireysel Ses Eğitimi I Zorunlu 1 0 2
GMÖ1011 Müzik Kültürü Zorunlu 2 0 2
GMÖ1501 Bireysel Çalgı I-Bağlama Seçmeli 1 0 3
GMÖ1503 Bireysel Çalgı I-Gitar Seçmeli 1 0 3
GMÖ1505 Bireysel Çalgı I-Kanun Seçmeli 1 0 3
GMÖ1507 Bireysel Çalgı I-Keman Seçmeli 1 0 3
GMÖ1509 Bireysel Çalgı I-Viyola Seçmeli 1 0 3
GMÖ1511 Bireysel Çalgı I-Viyolonsel Seçmeli 1 0 3
GMÖ1513 Bireysel Çalgı I-Kontrbas Seçmeli 1 0 3
GMÖ1515 Bireysel Çalgı I-Yan Flüt Seçmeli 1 0 3
GMÖ1517 Okul Çalgıları I-Blokflüt Seçmeli 0 2 1
GMÖ1519 Okul Çalgıları I-Bağlama Seçmeli 0 2 1
GMÖ1521 Okul Çalgıları I-Gitar Seçmeli 0 2 1
GMÖ1523 BİREYSEL ÇALGI I-KLARNET Seçmeli 1 0 3
GMÖ1525 BİREYSEL ÇALGI I-ŞAN Seçmeli 1 0 3
SBÖ1801 Felsefe Zorunlu 2 0 2
TEB1801 Türkçe I: Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 3
YDE1811 İngilizce I Seçmeli 3 0 3
YDE1813 Almanca I Seçmeli 3 0 3
YDE1815 Fransızca I Seçmeli 3 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1804 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II Zorunlu 2 0 3
EBB1802 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 4
GMÖ1002 Müziksel İşitme Okuma Yazma II Zorunlu 2 2 4
GMÖ1004 Piyano II Zorunlu 1 0 3
GMÖ1008 Bireysel Ses Eğitimi II Zorunlu 1 0 2
GMÖ1010 Genel Müzik Tarihi Zorunlu 2 0 2
GMÖ1014 Koro I Zorunlu 0 2 2
GMÖ1502 Bireysel Çalgı II-Bağlama Seçmeli 1 0 3
GMÖ1504 Bireysel Çalgı II-Gitar Seçmeli 1 0 3
GMÖ1506 Bireysel Çalgı II-Kanun Seçmeli 1 0 3
GMÖ1508 Bireysel Çalgı II-Keman Seçmeli 1 0 3
GMÖ1510 Bireysel Çalgı II-Viyola Seçmeli 1 0 3
GMÖ1512 Bireysel Çalgı II-Viyolonsel Seçmeli 1 0 3
GMÖ1514 Bireysel Çalgı II-Kontrbas Seçmeli 1 0 3
GMÖ1516 Bireysel Çalgı II-Yan Flüt Seçmeli 1 0 3
GMÖ1518 Okul Çalgıları II-Blokflüt Seçmeli 0 2 1
GMÖ1520 Okul Çalgıları II-Bağlama Seçmeli 0 2 1
GMÖ1522 Okul Çalgıları II-Gitar Seçmeli 0 2 1
GMÖ1524 BİREYSEL ÇALGI II-KLARNET Seçmeli 1 0 3
GMÖ1526 BİREYSEL ÇALGI II-ŞAN Seçmeli 1 0 3
TEB1802 Türkçe II: Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 3
YDE1812 İngilizce II Seçmeli 3 0 3
YDE1814 Almanca II Seçmeli 3 0 3
YDE1816 Fransızca II Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB2801 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 4
ENF2803 Bilgisayar I Zorunlu 2 2 4
GMÖ2001 Müziksel İşitme Okuma Yazma III Zorunlu 2 2 4
GMÖ2003 Piyano III Zorunlu 1 0 3
GMÖ2007 Bireysel Ses Eğitimi III Zorunlu 1 0 1
GMÖ2009 Koro II Zorunlu 2 2 2
GMÖ2013 Armoni-Kontrpuan-Eşlik I Zorunlu 2 0 2
GMÖ2015 Geleneksel Türk Halk Müziği Zorunlu 2 0 1
GMÖ2017 Türk Müzik Tarihi Zorunlu 2 0 2
GMÖ2501 Bireysel Çalgı III-Bağlama Seçmeli 1 0 3
GMÖ2503 Bireysel Çalgı III-Gitar Seçmeli 1 0 3
GMÖ2505 Bireysel Çalgı III-Kanun Seçmeli 1 0 3
GMÖ2507 Bireysel Çalgı III-Keman Seçmeli 1 0 3
GMÖ2509 Bireysel Çalgı III-Viyola Seçmeli 1 0 3
GMÖ2511 Bireysel Çalgı III-Viyolonsel Seçmeli 1 0 3
GMÖ2513 Bireysel Çalgı III-Kontrbas Seçmeli 1 0 3
GMÖ2515 Bireysel Çalgı III-Yan Flüt Seçmeli 1 0 3
GMÖ2517 Okul Çalgıları III- Blokflüt Seçmeli 0 2 1
GMÖ2519 Okul Çalgıları III-Bağlama Seçmeli 0 2 1
GMÖ2521 Okul Çalgıları III-Gitar Seçmeli 0 2 1
GMÖ2523 BİREYSEL ÇALGI III-KLARNET Seçmeli 1 0 3
GMÖ2525 BİREYSEL ÇALGI III-ŞAN Zorunlu 1 0 3
YDE2811 İngilizce III Seçmeli 3 0 3
YDE2813 Almanca III Seçmeli 3 0 5
YDE2815 Fransızca III Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB2806 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 5
ENF2804 Bilgisayar II Zorunlu 2 2 4
GMÖ2002 Müziksel İşitme Okuma Yazma IV Zorunlu 2 2 3
GMÖ2004 Piyano IV Zorunlu 1 0 3
GMÖ2008 Bireysel Ses Eğitimi IV Zorunlu 1 0 1
GMÖ2012 Koro III Zorunlu 2 2 2
GMÖ2014 Armoni-Kontrpuan-Eşlik II Zorunlu 2 0 1
GMÖ2016 Geleneksel Türk Halk Müziği Uygulaması Zorunlu 0 2 1
GMÖ2018 MÜZİK TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 0 2 1
GMÖ2502 Bireysel Çalgı IV-Bağlama Seçmeli 1 0 3
GMÖ2504 Bireysel Çalgı IV-Gitar Seçmeli 1 0 3
GMÖ2506 Bireysel Çalgı IV-Kanun Seçmeli 1 0 3
GMÖ2508 Bireysel Çalgı IV-Keman Seçmeli 1 0 3
GMÖ2510 Bireysel Çalgı IV-Viyola Seçmeli 1 0 3
GMÖ2512 Bireysel Çalgı IV-Viyolonsel Seçmeli 1 0 3
GMÖ2514 Bireysel Çalgı IV-Kontrbas Seçmeli 1 0 3
GMÖ2516 Bireysel Çalgı IV-Yan Flüt Seçmeli 1 0 3
GMÖ2524 BİREYSEL ÇALGI IV-KLARNET Seçmeli 1 0 3
GMÖ2526 BİREYSEL ÇALGI IV-ŞAN Seçmeli 1 0 3
SBÖ2802 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 3
YDE2812 İngilizce IV Seçmeli 3 0 3
YDE2814 Almanca IV Seçmeli 3 0 3
YDE2816 Fransızca IV Seçmeli 3 0 3
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB3801 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 5
GMÖ3001 Müziksel İşitme Okuma Yazma V Zorunlu 2 0 2
GMÖ3003 Piyano V Zorunlu 1 0 3
GMÖ3007 Armoni-Kontrpuan-Eşlik III Zorunlu 2 0 2
GMÖ3009 Koro IV Zorunlu 1 2 3
GMÖ3013 Geleneksel Türk Sanat Müziği Zorunlu 2 0 2
GMÖ3015 Eşlik Çalma Zorunlu 0 2 2
GMÖ3017 Eğitim Müziği Dağarı Zorunlu 2 0 2
GMÖ3019 Güncel ve Popüler Müzikler Zorunlu 2 0 3
GMÖ3501 Bireysel Çalgı V-Bağlama Seçmeli 1 0 3
GMÖ3503 Bireysel Çalgı V-Gitar Seçmeli 1 0 3
GMÖ3505 Bireysel Çalgı V-Kanun Seçmeli 1 0 3
GMÖ3507 Bireysel Çalgı V-Keman Seçmeli 1 0 3
GMÖ3509 Bireysel Çalgı V-Viyola Seçmeli 1 0 3
GMÖ3511 Bireysel Çalgı V-Viyolonsel Seçmeli 1 0 3
GMÖ3513 Bireysel Çalgı V-Kontrbas Seçmeli 1 0 3
GMÖ3515 Bireysel Çalgı V-Yan Flüt Seçmeli 1 0 3
GMÖ3517 Bireysel Çalgı V-Şan Seçmeli 1 0 3
GMÖ3519 Orkestra / Oda Müziği I -Orkestra Seçmeli 1 2 3
GMÖ3521 Orkestra / Oda Müziği I –Oda Müziği Seçmeli 1 2 3
GMÖ3523 BİREYSEL ÇALGI V-KLARNET Seçmeli 1 0 3
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB3802 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 3
EBB3812 Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 2 2 3
GMÖ3002 Müziksel İşitme Okuma Yazma VI Zorunlu 2 0 2
GMÖ3004 Piyano VI Zorunlu 1 0 3
GMÖ3008 Armoni-Kontrpuan-Eşlik IV Zorunlu 2 0 2
GMÖ3010 Koro V Zorunlu 1 2 3
GMÖ3014 Geleneksel Türk Sanat Müziği Uygulaması Zorunlu 0 2 2
GMÖ3016 Çalgı Bakım Onarım Bilgisi Zorunlu 0 2 3
GMÖ3018 Müzik Biçimleri Zorunlu 2 0 3
GMÖ3502 Bireysel Çalgı VI-Bağlama Seçmeli 1 0 3
GMÖ3504 Bireysel Çalgı VI-Gitar Seçmeli 1 0 3
GMÖ3506 Bireysel Çalgı VI-Kanun Seçmeli 1 0 3
GMÖ3508 Bireysel Çalgı VI-Keman Seçmeli 1 0 3
GMÖ3510 Bireysel Çalgı VI-Viyola Seçmeli 1 0 3
GMÖ3512 Bireysel Çalgı VI-Viyolonsel Seçmeli 1 0 3
GMÖ3514 Bireysel Çalgı VI-Kontrbas Seçmeli 1 0 3
GMÖ3516 Bireysel Çalgı VI-Yan Flüt Seçmeli 1 0 3
GMÖ3518 Bireysel Çalgı VI-Şan Seçmeli 1 0 3
GMÖ3520 Orkestra / Oda Müziği II -Orkestra Seçmeli 1 2 3
GMÖ3522 Orkestra / Oda Müziği II –Oda Müziği Seçmeli 1 2 3
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB4803 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 4
EBB4805 Rehberlik Zorunlu 3 0 4
EBB4815 Özel Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 2 2 3
GMÖ4001 Piyano VII Zorunlu 1 0 3
GMÖ4005 Koro VI Zorunlu 2 2 2
GMÖ4009 Türk Müziği Çokseslendirme Zorunlu 0 2 1
GMÖ4011 Oyun,Dans ve Müzik Zorunlu 0 2 2
GMÖ4013 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 2
GMÖ4501 Bireysel Çalgı VII-Bağlama Seçmeli 1 0 3
GMÖ4503 Bireysel Çalgı VII-Gitar Seçmeli 1 0 3
GMÖ4505 Bireysel Çalgı VII-Kanun Seçmeli 1 0 3
GMÖ4507 Bireysel Çalgı VII-Keman Seçmeli 1 0 3
GMÖ4509 Bireysel Çalgı VII-Viyola Seçmeli 1 0 3
GMÖ4511 Bireysel Çalgı VII-Viyolonsel Seçmeli 1 0 3
GMÖ4513 Bireysel Çalgı VII-Kontrbas Seçmeli 1 0 3
GMÖ4515 Bireysel Çalgı VII-Yan Flüt Seçmeli 1 0 3
GMÖ4517 Bireysel Çalgı VII-Şan Seçmeli 1 0 3
GMÖ4519 Orkestra / Oda Müziği III-Orkestra Seçmeli 1 2 3
GMÖ4521 Orkestra / Oda Müziği III-Oda Müziği Seçmeli 1 2 3
GMÖ4523 Bireysel Çalgı VII-Klarnet Seçmeli 1 0 3
SBÖ4801 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 3
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB4804 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 7
EBB4806 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 3
EBB4808 Özel Eğitim Zorunlu 2 0 3
GMÖ4002 Koro ve Yönetimi Zorunlu 0 2 2
GMÖ4008 Okul öncesi Müzik Eğitiminde Genel Yaklaşımlar Zorunlu 0 2 2
GMÖ4010 Eğitim Müziği Besteleme Zorunlu 2 2 4
GMÖ4012 Piyano ve Öğretimi Zorunlu 1 0 3
GMÖ4502 Bireysel Çalgı ve Öğretimi-Bağlama Seçmeli 1 0 3
GMÖ4504 Bireysel Çalgı ve Öğretimi-Gitar Seçmeli 1 0 3
GMÖ4506 Bireysel Çalgı ve Öğretimi-Kanun Seçmeli 1 0 3
GMÖ4508 Bireysel Çalgı ve Öğretimi-Keman Seçmeli 1 0 3
GMÖ4510 Bireysel Çalgı ve Öğretimi-Viyola Seçmeli 1 0 3
GMÖ4512 Bireysel Çalgı ve Öğretimi-Viyolonsel Seçmeli 1 0 3
GMÖ4514 Bireysel Çalgı ve Öğretimi-Kontrbas Seçmeli 1 0 3
GMÖ4516 Bireysel Çalgı ve Öğretimi-Yan Flüt Seçmeli 1 0 3
GMÖ4518 Bireysel Çalgı ve Öğretimi-Şan Seçmeli 1 0 3
GMÖ4520 Orkestra / Oda Müziği ve Yönetimi-Orkestra Seçmeli 1 2 3
GMÖ4522 Orkestra / Oda Müziği ve Yönetimi-Oda Müziği Seçmeli 1 2 3
GMÖ4524 Bireysel Çalgı Öğretimi-Klarnet Seçmeli 1 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I3333333333331333
Eğitim Bilimlerine Giriş1331552221111114
Müziksel İşitme Okuma Yazma I5453525245451243
Piyano I3545454454454453
Bireysel Ses Eğitimi I4454543454531332
Müzik Kültürü5432542451521543
Bireysel Çalgı I-Bağlama5133334332114433
Bireysel Çalgı I-Gitar5033334332114433
Bireysel Çalgı I-Kanun5133334332114432
Bireysel Çalgı I-Keman5133334332114433
Bireysel Çalgı I-Viyola5133334332114433
Bireysel Çalgı I-Viyolonsel5133334332114433
Bireysel Çalgı I-Kontrbas5133334332114433
Bireysel Çalgı I-Yan Flüt5133334332114433
Okul Çalgıları I-Blokflüt1115111111111111
Okul Çalgıları I-Bağlama1115111111111111
Okul Çalgıları I-Gitar1115111111111111
BİREYSEL ÇALGI I-KLARNET5133334332114433
BİREYSEL ÇALGI I-ŞAN5133334332114433
Felsefe1111111111111111
Türkçe I: Yazılı Anlatım3333333333331333
İngilizce I1111111111511110
Almanca I3333333333331353
Fransızca I3333333333331351
                 
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II1111111111151111
Eğitim Psikolojisi1111111111122335
Müziksel İşitme Okuma Yazma II1331552221111111
Piyano II5143413242114433
Bireysel Ses Eğitimi II4545455545451443
Genel Müzik Tarihi5544545545451453
Koro I4445554545451433
Bireysel Çalgı II-Bağlama5133334332114433
Bireysel Çalgı II-Gitar5133334332114433
Bireysel Çalgı II-Kanun5133334332114433
Bireysel Çalgı II-Keman5133334332114433
Bireysel Çalgı II-Viyola5133334332114433
Bireysel Çalgı II-Viyolonsel5133334332114433
Bireysel Çalgı II-Kontrbas5133334332114433
Bireysel Çalgı II-Yan Flüt5133334332114433
Okul Çalgıları II-Blokflüt1115111111111111
Okul Çalgıları II-Bağlama1115011111111111
Okul Çalgıları II-Gitar1115111111111111
BİREYSEL ÇALGI II-KLARNET5133334332114433
BİREYSEL ÇALGI II-ŞAN5133334332114433
Türkçe II: Sözlü Anlatım5554552434551243
İngilizce II1111111111511111
Almanca II1111111111511111
Fransızca II1111111111511111
                 
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Öğretim İlke ve Yöntemleri1111111111135535
Bilgisayar I1111111111511111
Müziksel İşitme Okuma Yazma III1331552221111111
Piyano III5143413242114433
Bireysel Ses Eğitimi III4444455554441443
Koro II3454455444541443
Armoni-Kontrpuan-Eşlik I5454555454541533
Geleneksel Türk Halk Müziği5454555454441333
Türk Müzik Tarihi5404445455251353
Bireysel Çalgı III-Bağlama5133334332114433
Bireysel Çalgı III-Gitar5133334332114433
Bireysel Çalgı III-Kanun5133334332114433
Bireysel Çalgı III-Keman5133334332114433
Bireysel Çalgı III-Viyola5133334332114433
Bireysel Çalgı III-Viyolonsel5133334332114433
Bireysel Çalgı III-Kontrbas 5133334332114433
Bireysel Çalgı III-Yan Flüt5133334332114433
Okul Çalgıları III- Blokflüt1115111111111111
Okul Çalgıları III-Bağlama1115111111111111
Okul Çalgıları III-Gitar1115111111111111
BİREYSEL ÇALGI III-KLARNET5133334332114433
BİREYSEL ÇALGI III-ŞAN5133334332114433
İngilizce III1111111111511111
Almanca III1111111111511111
Fransızca III1111111111511111
                 
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Ölçme ve Değerlendirme1111111111113153
Bilgisayar II2323423532353113
Müziksel İşitme Okuma Yazma IV1331552221111111
Piyano IV5143413242114433
Bireysel Ses Eğitimi IV4444444404444445
Koro III4444555545454545
Armoni-Kontrpuan-Eşlik II5454525452455533
Geleneksel Türk Halk Müziği Uygulaması5444545455355455
MÜZİK TEKNOLOJİLERİ1111411115111333
Bireysel Çalgı IV-Bağlama5133334332114433
Bireysel Çalgı IV-Gitar5133334332114433
Bireysel Çalgı IV-Kanun5133334332114433
Bireysel Çalgı IV-Keman5133334332114433
Bireysel Çalgı IV-Viyola5133334332114433
Bireysel Çalgı IV-Viyolonsel5133334332114433
Bireysel Çalgı IV-Kontrbas 5133334332114433
Bireysel Çalgı IV-Yan Flüt5133334332114433
BİREYSEL ÇALGI IV-KLARNET5133334332114433
BİREYSEL ÇALGI IV-ŞAN5133334332114433
Türk Eğitim Tarihi3333333333330333
İngilizce IV1111111111511111
Almanca IV1111111111511111
Fransızca IV1111111111511111
                 
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı1111111111115345
Müziksel İşitme Okuma Yazma V1331552221111111
Piyano V5143413242114433
Armoni-Kontrpuan-Eşlik III5454554525455533
Koro IV4445544445545433
Geleneksel Türk Sanat Müziği4545254553355455
Eşlik Çalma5454545525455250
Eğitim Müziği Dağarı3535322355533355
Güncel ve Popüler Müzikler5444554454133233
Bireysel Çalgı V-Bağlama5133334332114433
Bireysel Çalgı V-Gitar5133334332114433
Bireysel Çalgı V-Kanun5133334332114433
Bireysel Çalgı V-Keman5033334332114433
Bireysel Çalgı V-Viyola5133334332114433
Bireysel Çalgı V-Viyolonsel5133334332114433
Bireysel Çalgı V-Kontrbas 5133334332114433
Bireysel Çalgı V-Yan Flüt5133334332114433
Bireysel Çalgı V-Şan5133334332114433
Orkestra / Oda Müziği I -Orkestra3111111511111111
Orkestra / Oda Müziği I –Oda Müziği3111111511111111
BİREYSEL ÇALGI V-KLARNET5133334332114433
                 
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Sınıf Yönetimi1111111111113355
Özel Öğretim Yöntemleri I1111111111115525
Müziksel İşitme Okuma Yazma VI1331552221111111
Piyano VI5143413222111111
Armoni-Kontrpuan-Eşlik IV4545454545453455
Koro V4444444444433333
Geleneksel Türk Sanat Müziği Uygulaması5454544424554555
Çalgı Bakım Onarım Bilgisi5454524554543522
Müzik Biçimleri5454544424054533
Bireysel Çalgı VI-Bağlama5133334332114433
Bireysel Çalgı VI-Gitar5133334332114433
Bireysel Çalgı VI-Kanun5133334332114433
Bireysel Çalgı VI-Keman5133334332114433
Bireysel Çalgı VI-Viyola5133334332114433
Bireysel Çalgı VI-Viyolonsel5133334332114433
Bireysel Çalgı VI-Kontrbas 5133334332114433
Bireysel Çalgı VI-Yan Flüt5133334332114433
Bireysel Çalgı VI-Şan5133334332114433
Orkestra / Oda Müziği II -Orkestra3111111511111111
Orkestra / Oda Müziği II –Oda Müziği3111111511111111
                 
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Okul Deneyimi5554444544453443
Rehberlik1111111111133355
Özel Öğretim Yöntemleri II3445445544453444
Piyano VII5143413242114433
Koro VI3454444455443433
Türk Müziği Çokseslendirme5454545245553533
Oyun,Dans ve Müzik4405555354554455
Bilimsel Araştırma Yöntemleri5454543454542514
Bireysel Çalgı VII-Bağlama5133334332114433
Bireysel Çalgı VII-Gitar5133334332114433
Bireysel Çalgı VII-Kanun5133334332114433
Bireysel Çalgı VII-Keman5133334332114433
Bireysel Çalgı VII-Viyola5133334332114433
Bireysel Çalgı VII-Viyolonsel5133334332114433
Bireysel Çalgı VII-Kontrbas 5133334332114433
Bireysel Çalgı VII-Yan Flüt5133334332114433
Bireysel Çalgı VII-Şan5133334332114433
Orkestra / Oda Müziği III-Orkestra3111111511111111
Orkestra / Oda Müziği III-Oda Müziği3111111511111111
Bireysel Çalgı VII-Klarnet5133334332114433
Topluma Hizmet Uygulamaları4411355535422253
                 
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Öğretmenlik Uygulaması3334444544554433
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi3333333333333333
Özel Eğitim1111111111101555
Koro ve Yönetimi3344443334444333
Okul öncesi Müzik Eğitiminde Genel Yaklaşımlar5454545454544544
Eğitim Müziği Besteleme5454524555454244
Piyano ve Öğretimi5143413242115444
Bireysel Çalgı ve Öğretimi-Bağlama5133334332114433
Bireysel Çalgı ve Öğretimi-Gitar5133334332114433
Bireysel Çalgı ve Öğretimi-Kanun5133334332114433
Bireysel Çalgı ve Öğretimi-Keman5133334332114433
Bireysel Çalgı ve Öğretimi-Viyola5133334332114433
Bireysel Çalgı ve Öğretimi-Viyolonsel5133334332114433
Bireysel Çalgı ve Öğretimi-Kontrbas 5133334332114433
Bireysel Çalgı ve Öğretimi-Yan Flüt5133334332114433
Bireysel Çalgı ve Öğretimi-Şan5133334332114433
Orkestra / Oda Müziği ve Yönetimi-Orkestra 3111111511111111
Orkestra / Oda Müziği ve Yönetimi-Oda Müziği3111111511111111
Bireysel Çalgı Öğretimi-Klarnet5133334332114433
                 
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık