English
Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği

Kazanılan Derece

Lisans derecesi.

Kabul Koşulları

Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalına kabul edilebilmek için adayların, öncelikle ÖSYM tarafından o yıl için geçerli olan YGS Sınavını başarmış ve Üniversite Senatosu tarafından belirlenen YGS taban puanını almış olmaları sonrasında ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünün uyguladığı iki aşamalı "Özel Yetenek Sınavından" başarılı olmaları gerekir.

Yeterlilik Koşulları

1. Resim-İş Eğitimi Programındaki toplam 236 AKTS Zorunlu ve 4 AKTS Seçmeli ders olmak üzere toplam 240 AKTS'lik dersi başarıyla tamamlamış olmak. 2. Genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması

Önceki Öğrenim

Yatay Geçiş Programları ile akademik başarı durumuna göre, öğretim dönemi başında belirlenen kontenjanlarda öğrenci kabul edilmektedir.

Tarihçe

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitiimi Anabilimdalı 2001-2002 Eğitim-Öğretim yılında kurulmuştur. Anabilim dalı bünyesinde 1 Prof. Dr., 2 Yrd. Doç.., 2 Öğr. Gör, 2 Arş. Gör. ile eğitim ve öğretimine devam etmektedir.

Program Profili

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı'nda 125 öğrenci bulunmaktadır. Bunun yanında her yarıyıl değişen sayılarda Farabi değişim programı ile yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarından gelen öğrencilerimiz bulunmaktadır. Her dönem haftalık ortalama 25 saat ders işlenmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- İlgili sanat alanına özgü sanat tarihi konusunda bilgi sahibidir.
2- Sanat tasarım ve materyalleri bilgisine sahiptir.
3- Sanat ve tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir.
4- Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
5- İlgili sanat alanına ilişkin yöntem ve teknikleri kullanır.
6- Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışır.
7- Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilir.
8- Çözümleyici ve eleştirel düşünür.
9- Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
10- Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
11- Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
12- Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
13- Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptir.
14- Mesleki bilgilerini ulusal ve uluslar arası düzeyde paylaşmak için bir yabancı dili kullanabiliyor olmak.(B1 düzeyi)
15- Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Herbir ders için değerlendirme yöntem ve teknikleri ile sınavların başarıya katkı oranları öğretim elemanı tarafından belirlenmektedir ancak dersteki başarı durumu; üniversitedeki tüm yüksekokul, fakülte ve enstitüler ve diğer rektörlüğe bağlı birimlerde bağıl sistem ile belirlenmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olabilmek için 8. yarıyılın sonunda 240 AKTS krediyi başarıyla tamamlamak, uygulamaları ve stajları başarı ile yerine getirmek ve 4.00 üzerinden en az 2.00 not ortalamasına sahip olmak gereklidir. Bu şartları taşıyan öğrenciler ilgili yönetim kurulu kararı ile mezun olabilirler.

Mezun İstihdamı

- Mezunlar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel okullarda Görsel Sanatlar Dersi öğretmeni olarak istihdam edilebilirler. - Çeşitli kurum ve kuruluşlarda, resmi ya da özel galerilerde sanat danışmanı olarak çalışabilirler. - Serbest sanatçı olarak kendi atölyelerinde eğitim verebilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalında henüz Yüksek Lisans ve Doktora Programı mevcut değildir.

Eğitim Türü

Lisans (Normal Öğretim)

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Lale ALTINKURT

Bölüm AKTS Koordinatörü

Yrd.Doç. A. Cem ÖZAL

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB00010 EĞİTİM FELSEFESİ Zorunlu 2 0 3
EBB10001 EĞİTİME GİRİŞ Zorunlu 2 0 3
GKD10001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 3
GKD10003 TÜRK DİLİ I Zorunlu 3 0 5
GKD10005 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 3 0 5
GKD10007 İNGİLİZCE I Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10009 ALMANCA I Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10011 FRANSIZCA I Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10013 LATİNCE I Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10015 RUSÇA I Zorunlu Seçmeli 2 0 3
RES10001 TEMEL TASARIM I Zorunlu 2 4 5
RES10003 DESEN 1 Zorunlu 1 2 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
EĞİTİM FELSEFESİ               
EĞİTİME GİRİŞ               
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I               
TÜRK DİLİ I               
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ               
İNGİLİZCE I               
ALMANCA I               
FRANSIZCA I               
LATİNCE I               
RUSÇA I               
TEMEL TASARIM I               
DESEN 1               
                
1. Yıl - 2. Dönem
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık