English
Muğla Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı(İKMEP)(İ.Ö)

Kazanılan Derece

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı öğrenciler, derslerini başarıyla tamamladıktan ve diğer koşulları yerine getirdikten sonra ön lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Kabul Koşulları

Yükseköğretime Öğrenci kabulü için ülke çapında yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) girmiş olması zorunludur. Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) yılda bir kez Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmaktadır. Öğrenci Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS)’den alınan puan ve lise not ortalamalarına göre Yüksek Öğretim kurumlarındaki bölümlere yerleştirilir.

Yeterlilik Koşulları

Ön lisans Derecesi almak için azami öğrenim süresinde sınırlama yoktur.

Önceki Öğrenim

Yüksek Öğretim kurumlarına kayıt yaptırmış öğrencilerin farklı üniversiteler de önceden tamamlamış oldukları öğrenimlerinin tanınmasını talep etme hakkına sahiptir. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenimlerinin tanınması için, kayıt yılının ilk haftası içinde ilgili birimine kendi transkript ve ders içeriklerini sunmalıdırlar

Tarihçe

.2002-2003 eğitim-öğretim yılından Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programı örgün öğretim olarak faaliyete başlamıştır. 2005-2006 eğitim-öğretim yılında da ikinci öğretime öğrenci alınmıştır. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programında 40 (normal öğretim) ve 40 (ikinci öğretim) olmak üzere her yıl 80 öğrenci kayıt yaptırmaktadır. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programında 3 öğretim görevlisi hizmet vermektedir

Program Profili

Program; Kamu ve özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına destek olmak üzere, büro faaliyetlerinin yükünü azaltabilecek derecede bilgi ve becerilerle donatılmış, bilgisayar kullanımında uzman, iletişim becerileri gelişmiş, her türlü büro teknolojisini kullanabilen, protokol bilgisine sahip, yönetsel karar alma ve analiz becerisine sahip ve yaratıcılık bilincinde büro yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Büro yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı, ön lisans düzeyinde 2 yıl süreli teorik ve işyeri uygulamasına dayalı pratik eğitim vermektedir. Eğitim dili Türkçedir. Her bir öğretim türünden 50 öğrenci almaktadır. Öğrencilerimiz ikinci sınıfta haftanın en az iki günü, büro işlerinde ve ofis yönetiminde İşyeri Eğitimine gitmektedirler.

Program Yeterlilikleri

1- 1. Bireysel ve örgütsel iletişim kurabilme
2- 2. Büro yönetimiyle ilgili temel kavramları analiz edebilme, büroyu ergonomik şekilde düzenleyebilme, krizi ve stresi yönetebilme
3- 3. Toplantı gündemini belirleyebilme, toplantı düzenleyebilme
4- 4. Bilgi Yönetimi yapabilme
5- 5. Klavye tuşlarıyla ilgili uygulamalar yapabilme, yazı çalışması ve hız uygulaması yapabilme, farklı dillerde yazılar yazabilme, resmi yazıları hızlı ve etkin şekilde hazırlayabilme
6- 6. Muhasebe, muhasebe hesapları ve muhasebe sisteminin işleyişi hakkında genel bilgiler edinebilme, muhasebe işlemlerine destek olabilme, muhasebe ve finans işlemleri yapabilme, ön muhasebe işlemlerini yapabilme
7- 7. Etik ve ahlak kavramlarını inceleyebilme, mesleki etik ilkelere uyabilme, protokol kurallarını uygulayabilme
8- 8. Büroda teknolojik araçları kullanabilme, bilgisayar ve iletişim teknolojisini kullanabilme, teknolojik hizmetlerden yararlanabilme
9- 9. T.C. Anayasasında belirtilen temel organları tanıma ve ilişkileri inceleyebilme, Kamu İktisadi Teşebbüsler, Merkezi Yönetim ve Taşra Yönetimini tanıma ve ilişkileri inceleyebilme, özerk, bağımsız ve kısmen kamu yönetiminde olan kurumları tanıma ve ilişkileri inceleyebilme
10- 10. Telefonda yabancı dilde görüşmeler yapabilme, yabancı dilde okuma yapmak ve yazı yazabilme, telefon görüşmeleri yapabilme, yabancı dilde yazı okuma ve yazabilme, yabancı dilde mesleki yazışmalar yapabilme, yabancı dilde yüz yüze görüşmeler yapabilme
11- 11. Ticari hesaplamalar yapabilme
12- 12. Yönetici Asistanlığı İle İlgili temel kavramları analiz edebilme, yönetici asistanının özelliklerini İnceleyebilme.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

.Her öğrenci derslere, uygulamalara, laboratuar, proje, seminer, atölye, dönem içi çalışmaları, mezuniyet projelerine katılmak zorundadır. Teorik derslerin en az % 70 ve uygulamalı ve laboratuvar çalışmalarının ise en az % 80 katılmayan öğrencilerin o derslerden final sınavlarına girmelerine izin verilmez. Öğrenciler teorik derslerde devam koşulunu yerine getirene kadar ilgili dersi tekrar etmek zorundadır. Sınavlar genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak, öğretim elemanı sözlü sınav yapılmasına da karar verebilir. Derslerin içeriğine göre, bilgi formu üzerinde belirtilmek şartıyla öğrenciler proje çalışmasına da yönlendirilebilir. Derslerin sınavları dersi veren öğretim elemanları tarafından yapılmaktadır. Mazeret sınavları mazereti olan öğrencilere ara sınav bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili yönetim kurulu onayı ile yapılabilir.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, FF ve FD notu alınmış hiçbir dersin kalmamış olması ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

İş imkânları çok geniş olan programımızdan mezun olan öğrencilerimiz hem özel sektör kuruluşlarında hem de kamu kuruluşlarında çalışma olanağına sahiptir. Kamu Personeli Seçme Sınavı ile personel alan birçok Kurum Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programı mezunlarını istihdam etmektedir. Bilgisayar kullanmayı bilen, ofis yönetme becerisine sahip, iletişim becerisi güçlü, mesleki yazışma bilgisi ile donatılmış mezunlarımız özel sektör kuruluşlarında da çalışabilmektedir. Bu programda, öğrenciler çağdaş büro yönetimi için gerekli olan bilgisayar ve diğer ofis araçlarını kullanabilecek şekilde eğitilmektedir. Programda sadece, teorik bilgiler değil, bunun yanında uygulamaya yönelik faaliyetlere de yer verilmektedir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Eğer mezun öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı olurlarsa(Dikey geçiş sınavı ÖSYM tarafından yapılır). Mezun öğrenciler bir lisans derecesine sahip olma şansına sahip olabilirler. LİSANS DERECELERİ Bankacılık Bankacılık ve Finans Çalışma Ekonomisi Ekonomi Ekonomi ve Finans İşletme İktisat İşletme Bilgi Yönetimi İşletme Enformatiği Lojistik yönetimi Sermaye Piyasası Uluslararası Finans Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret ve Finansman

Eğitim Türü

Tam zamanlı.(Normal Öğretim ve İkinci Öğretim)

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Kübra KARAOSMANOĞLU

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör. Bünyamin ŞEN

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLK. ve İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
BRY1001 PROTOKOL VE SOSYAL DAVR. KUR. Zorunlu 2 0 4
BİP1803 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 3 0 3
BİP1811 KLAVYE TEKNİKLERİ Zorunlu 2 1 4
RTV1801 İLETİŞİM Zorunlu 2 0 3
TDB1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 ALMANCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 2
İŞY1803 İŞLETME YÖNETİMİ I Zorunlu 2 0 3
İŞY1805 MİKRO EKONOMİ Zorunlu 2 0 3
İŞY1811 TEMEL HUKUK Zorunlu 3 0 4
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 ATATÜRK İLK.ve İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
BRY1002 MESLEKİ YAZIŞMALAR Zorunlu 2 1 3
BRY1004 ETKİLİ KONUŞMA TEKNİKLERİ Zorunlu 1 1 2
BRY1006 KAMU ÖZEL KESİM YAPISI Zorunlu 2 0 2
BRY1008 YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI Zorunlu 3 0 3
BRY1010 DOSYALAMA VE ARŞİVLEME Zorunlu 1 1 2
BİP1822 BİLGİSAYAR BÜRO PROGRAMLARI Zorunlu 3 1 3
TDB1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
YDB1802 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 ALMANCA II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 2
İŞY1804 İŞLETME YÖNETİMİ II Zorunlu 2 0 3
İŞY1806 MAKRO EKONOMİ Zorunlu 2 0 3
İŞY1838 TİCARİ MATEMATİK Zorunlu 2 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BRY2001 BÜRO YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 2
BRY2003 TEKNOLOJİ KULLANIMI Zorunlu 2 1 2
BRY2497 MESLEK STAJI (20 İŞ GÜNÜ) Zorunlu 0 0 5
BRY2501 (SEKTÖR UYGULAMALARI I) Seçmeli 2 2 9
BRY2503 BİLGİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
BRY2505 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 2 1 3
BRY2507 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 3
BRY2509 SEKTÖR UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 5
MUH2805 GENEL MUHASEBE I Zorunlu 3 0 3
MUH2807 KAMU MALİYESİ Seçmeli 2 0 3
MUH2809 FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI Seçmeli 3 0 3
PZR2805 HALKLA İLİŞKİLER Zorunlu 2 0 3
PZR2835 PAZARLAMA İLKELERİ I Seçmeli 3 0 3
İŞY2801 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI Seçmeli 2 0 3
İŞY2805 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
İŞY2849 DAVRANIŞ BİLİMLERİ I Seçmeli 2 0 4
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BRY2002 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Zorunlu 2 0 2
BRY2004 TOPLANTI YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 2
BRY2498 MESLEK STAJI (20 İŞ GÜNÜ) Zorunlu 0 0 5
BRY2502 SEKTÖR UYGULAMALARI II Seçmeli 2 2 9
BRY2504 ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 3
BRY2506 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 2 1 3
MUH2808 BİLGİSAYARLI MUHASEBE YAZILIMLARI Zorunlu 2 1 3
PZR2804 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
PZR2812 PAZARLAMA İLKELERİ Seçmeli 3 2 6
PZR2840 PAZARLAMA İLKELERİ II Seçmeli 3 0 3
PZR2842 SATIŞ STRATEJİLERİ VE PERAKENDE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 2
İŞY2804 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Zorunlu 2 0 3
İŞY2808 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 3
İŞY2810 TİCARET HUKUKU Seçmeli 3 0 3
İŞY2812 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
İŞY2850 DAVRANIŞ BİLİMLERİ II Seçmeli 2 0 4
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
ATATÜRK İLK. ve İNKILAP TARİHİ I000000000000
PROTOKOL VE SOSYAL DAVR. KUR.000000000000
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I000000000000
KLAVYE TEKNİKLERİ000000000000
İLETİŞİM000000000000
TÜRK DİLİ I000000000000
İNGİLİZCE I000000000000
ALMANCA I000000000000
FRANSIZCA I000000000000
İŞLETME YÖNETİMİ I000000000000
MİKRO EKONOMİ000000000000
TEMEL HUKUK000000000000
             
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
ATATÜRK İLK.ve İNKILAP TARİHİ II000000000000
MESLEKİ YAZIŞMALAR000000000000
ETKİLİ KONUŞMA TEKNİKLERİ000000000000
KAMU ÖZEL KESİM YAPISI000000000000
YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI000000000000
DOSYALAMA VE ARŞİVLEME000000000000
BİLGİSAYAR BÜRO PROGRAMLARI000000000000
TÜRK DİLİ II000000000000
İNGİLİZCE II000000000000
ALMANCA II000000000000
FRANSIZCA II000000000000
İŞLETME YÖNETİMİ II000000000000
MAKRO EKONOMİ000000000000
TİCARİ MATEMATİK000000000000
             
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
BÜRO YÖNETİMİ000000000000
TEKNOLOJİ KULLANIMI000000000000
MESLEK STAJI (20 İŞ GÜNÜ)000000000000
(SEKTÖR UYGULAMALARI I)000000000000
BİLGİ YÖNETİMİ000000000000
MESLEKİ YABANCI DİL I000000000000
MESLEK ETİĞİ000000000000
SEKTÖR UYGULAMALARI000000000000
GENEL MUHASEBE I000000000000
KAMU MALİYESİ000000000000
FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI000000000000
HALKLA İLİŞKİLER000000000000
PAZARLAMA İLKELERİ I000000000000
KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI000000000000
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ000000000000
DAVRANIŞ BİLİMLERİ I000000000000
             
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ000000000000
TOPLANTI YÖNETİMİ000000000000
MESLEK STAJI (20 İŞ GÜNÜ)000000000000
SEKTÖR UYGULAMALARI II000000000000
ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ000000000000
MESLEKİ YABANCI DİL II000000000000
BİLGİSAYARLI MUHASEBE YAZILIMLARI000000000000
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ000000000000
PAZARLAMA İLKELERİ000000000000
PAZARLAMA İLKELERİ II000000000000
SATIŞ STRATEJİLERİ VE PERAKENDE YÖNETİMİ000000000000
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU000000000000
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ000000000000
TİCARET HUKUKU000000000000
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ000000000000
DAVRANIŞ BİLİMLERİ II000000000000
             
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık