English
Muğla Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret(İKMEP)(İ.Ö)

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere dış ticaret alanında Önlisans Derecesi verilir.

Kabul Koşulları

Türkiye’deki herhangi bir yükseköğretim kurumunda ön lisans programında öğrenim görebilmek için, öğrencilerin, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ulusal öğrenci seçme sınavına girmeleri zorunludur. Öğrenciler, bu sınavdan aldıkları puana (YGS-6) göre, ÖSYM tarafından tercihleri doğrultusunda bu programlara yerleştirilirler.

Yeterlilik Koşulları

Dış Ticaret alanında önlisans derecesini elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması olması gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği ve AKTS karşılığı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde verilen derse uygun olması ve ilgili fakülte / enstitü / yüksekokul müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Tarihçe

2001-2002 eğitim-öğretim yılından Dış Ticaret programı örgün öğretim olarak faaliyete başlamıştır. 2003-2004 eğitim-öğretim yılında da ikinci öğretime öğrenci alınmıştır. Dış Ticaret programında 40 normal öğretim ve 40 ikinci öğretim olmak üzere toplam 80 öğrenci kontenjanı bulunmaktadır. Ayrıca Dış Ticaret programında 1 öğretim üyesi 2 öğretim elemanı olmak üzere toplam 3 akademik personel görev yapmaktadır.

Program Profili

Dış Ticaret günümüz küresel piyasa ortamında başta küçük ölçekli işletmeler olmak üzere, ihracat pazarlamasında faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyacı olan gümrük mevzuatı, dış ticaret ve kambiyo mevzuatına hakim pratik bilgilerle donatılmış eleman ihtiyacını karşılar. Ülkemizin dış ticaretinin önemli bir bölümünü Avrupa Birliği üyesi ülkelerle yapması ve AB’ye uyum sürecinde mevzuatların uyumlaştırılması süreci nedeniyle iki yıllık program süresince, öğrencilerimiz AB mevzuatı ve entegrasyonu, dış ticaret politikaları konularında bilgilendirilir ve dış ticaret terminolojisi kapsamında mesleki yabancı dil eğitimi verilir. Dış Ticaret programdan mezun olan öğrenciler dış ticaretle uğraşan işletmelerde, bankaların kambiyo bölümlerinde, AB temsilciliklerinde, gümrük müşavirliklerinde, nakliye firmalarında ve sınavlarda başarılı oldukları takdirde B karnesi alarak “Gümrük Müşavir Yardımcısı” ünvanı ile çalışabilmektedirler. Bu bölümü bitiren mezunlarımız Avrupa Birliği İlişkileri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler, Ekonomi ve Finans, Ekonomi, İktisat, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, Lojistik Yönetimi, Sermaye Piyasası, Uluslararası Finans, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Bankacılık ve Sigortacılık, Bankacılık ve Finans alanlarına geçiş yapabilirler.

Program Yeterlilikleri

1- 1. Uluslararası ticaretin başlıca teorilerine ve terminolojisine vakıf olabilmek
2- 2. Gümrük işlemlerine vakıf olabilmek
3- 3. Uluslararası finans ve muhasebe bilgisini iş hayatına uygulayabilmek
4- 4. Bilgisayar ve gerekli paket program kullanım becerisine sahip olabilmek
5- 5. Uluslararası pazarlamanın temel mantığını kazandırabilmek
6- 6. Dış ticaret ile ilgili belgelerin neler olduğunu bilmek ve düzenleyebilmek.
7- 7. Dış ticaret ile ilgili ulusal ve uluslararası kurumların neler olduğunu ve hangi faydaları sağladığını bilmek.
8- 8. Dış ticaret ile ilgili mevzuata hâkim olmak.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her öğrenci derslere, uygulamalara, laboratuvar, proje, seminer, atölye, dönem içi çalışmaları, mezuniyet projelerine katılmak zorundadır. Teorik derslerin en az % 70 ve uygulamalı ve laboratuvar çalışmalarının ise en az % 80 katılmayan öğrencilerin o derslerden final sınavlarına girmelerine izin verilmez. Öğrenciler teorik derslerde devam koşulunu yerine getirene kadar ilgili dersi tekrar etmek zorundadır. Sınavlar genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak, öğretim elemanı sözlü sınav yapılmasına da karar verebilir. Derslerin içeriğine göre, bilgi formu üzerinde belirtilmek şartıyla öğrenciler proje çalışmasına da yönlendirilebilir. Derslerin sınavları dersi veren öğretim elemanları tarafından yapılmaktadır. Mazeret sınavları mazereti olan öğrencilere ara sınav bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili yönetim kurulu onayı ile yapılabilir.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Mezunlar, dış ticaret ve finans sektöründe faaliyet gösteren çok çeşitli kurumlarda (bankalar, şirketlerin ithalat, ihracat ve finansman bölümleri, uluslararası lojistik firmaları, aracı kurumlar, sigorta şirketleri vb.) yönetici ya da uzman olarak çalışabilmektedirler. Mezunlarımız ayrıca ilgili kamu kuruluşlarının (Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu vb.) kadrolarında istihdam edilebilmektedirler. Bununla birlikte, mezunlar Gümrük Müşavir yardımcısı olabilmektedirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Eğer mezun öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı olurlarsa (Dikey geçiş sınavı ÖSYM tarafından yapılır) ilgili fakülteye geçebilirler.

Eğitim Türü

Önlisans

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Gülay HIZ

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör.Dr. Mustafa BABADAĞ

Ders Planı

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık