English
Muğla Meslek Yüksekokulu Elektrik(İKMEP)(İ.Ö)

Kazanılan Derece

Bu bölümde 120 AKTS kredi yükü tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Elektrik alanında Ön Lisans derecesine sahip olunur.

Kabul Koşulları

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

Yeterlilik Koşulları

Elektrik alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.

Önceki Öğrenim

Tüm liselerden öğrenci kabul edilmektedir.

Tarihçe

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü Elektrik programı okulumuzda 1989 yılından itibaren ( 9 Eylül Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu) eğitim vermeye başlamıştır.

Program Profili

Nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve mevcut iş gücünü donanımlı kılmak. Mesleki yeterliklerin kazandırılması.

Program Yeterlilikleri

1- 1. Elektrik temel kavramlarını bilir. Doğru ve alternatif akım devrelerini kurma, ölçme ve hesaplama becerisi kazanır.
2- 2. Elektrik makinelerinin kurulumu ve çalıştırma becerisini kazanır.
3- 3. Elektrik tesisat planlarını çizer ve uygulamalarını yapar.
4- 4. Bilgisayar destekli proje tasarımı yapma becerisini kazanır.
5- 5. Endüstriyel otomasyon sistemlerinin kurulumunu, bakım ve onarımını yapma becerisini kazanır.
6- 6. Elektrik enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı sistemlerinin analizini ve kurulumunu yapma becerisi kazanır.
7- 7. Analog, sayısal ve güç elektroniği devrelerini anlama ve kurma becerisini kazanır.
8- 8. Hidrolik ve pnömatik sistemlerin kurulumunu yapma becerisi kazanır.
9- 9. Algılayıcıları tanır ve algılayıcı tabanlı sistemlerin kurulumunu yapar.
10- 10. Sistem analizi ve ürün tasarımını yapar.
11- 11. Elektrikli cihaz ve sistemlerin bakım, onarım ve kurulum becerisini kazanır.
12- 12. Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilme becerisini kazanır.
13- 13. Teknik konularda yabancı dil bilgisine sahip olur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, kısa sınav vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Öğrenci ilgili dersten FF ya da FD notu almışsa başarısız sayılır ve bir sonraki yıl o dersi tekrar etmek zorunda kalır. Bunların yanında KK notu bir dersten devamsızlıktan kalındığını, GG notu o dersten geçildiğini ve SS notu da o dersin süren ders olduğunu ve dersin gerçek notunun bu süreç sonunda işleneceğini ifade eder.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve staj uygulamasını başarıyla ( GG ) tamamlamak gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Elektrik ve Enerji alanında tüm özel sektör ve kamu kurumlarında görev alabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Öğrencilerimiz Elektrik Programından mezun olduktan sonra ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları halinde fakültelerin; Elektrik Mühendisliği, Elektrik –Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Fizik, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Uçak Elektrik –Elektronik, Uzay Mühendisliği bölümlerinde lisans eğitimini tamamlayabilirler.

Eğitim Türü

Tam zamanlı 1. ve 2. öğretim.

Bölüm Başkanı

Öğr.Gör.Dr. Bengül METİN

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör.Dr. Bengül METİN

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
BİP1803 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 3 0 3
ELK1001 D.A. DEVRE ANALİZİ Zorunlu 3 0 5
ELK1003 İŞ GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 3
ELK1005 ÖLÇME TEKNİĞİ Zorunlu 2 0 4
ELK1501 ELEKTRONİK DEVRE TASARIMI Seçmeli 2 0 3
ELK1503 IŞIK TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 3
ELK1505 AYDINLATMA ESTETİĞİ Seçmeli 2 0 3
ELK1507 ENERJİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
ETP1801 ENDÜSTRİYEL KONTROL ELEMANLARI Seçmeli 2 0 3
MAP1803 MATEMATİK I Zorunlu 2 0 3
RTV1801 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 3
SGP1801 İLK YARDIM Seçmeli 2 0 3
TDB1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 ALMANCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
BİP1802 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II Seçmeli 2 0 3
ELK1002 ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ Zorunlu 3 0 4
ELK1004 TRAFO VE DOĞRU AKIM MAKİNALARI Zorunlu 3 0 3
ELK1006 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Zorunlu 1 1 2
ELK1498 MESLEK STAJI ( 30 işgünü ) Zorunlu 0 0 6
ELK1502 MESLEKİ TEKNİK YÖNTEMLER Seçmeli 2 0 3
ELK1504 SARIM TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 3
ELK1506 EV CİHAZLARI Seçmeli 2 0 3
ELK1508 ELEKTRİK ŞEBEKE TESİSLERİ Seçmeli 2 0 3
ETP1802 TEMEL ELEKTRONİK Zorunlu 2 0 3
SGP1804 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 3
TDB1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
YDB1802 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 ALMANCA II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 2
İŞY1822 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİP2803 BİLGİSAYAR BAKIM VE ONARIMI Seçmeli 2 0 3
ELK2001 TESİSATA GİRİŞ Zorunlu 2 0 3
ELK2003 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI I Zorunlu 2 0 3
ELK2005 ELEKTROMEKANİK KUMANDA SİSTEMLERİ Zorunlu 3 0 3
ELK2007 BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE I Zorunlu 2 0 3
ELK2009 ELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİ Zorunlu 2 0 3
ELK2501 SÖZLEŞME KEŞİF VE PLANLAMA Seçmeli 2 0 3
ELK2503 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 3
ELK2505 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 2 0 3
ELK2507 PANO TASARIM VE MONTAJI Seçmeli 2 0 3
ELK2509 PROJE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
ELK2513 GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ Seçmeli 2 0 3
ELK2515 SOĞUTMA TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 3
ELK2517 TAMAMLAYICI ELEKTRİK SERVİS SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 3
ETP2801 SAYISAL ELEKTRONİK Zorunlu 3 0 3
ETP2803 GÜÇ ELEKTRONİĞİ I Zorunlu 2 0 3
ETP2805 SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER Seçmeli 2 0 3
ETP2807 KONTROL SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 3
İŞY2813 İŞLETME YÖNETİMİ I Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ELK2002 ARIZA ANALİZİ Zorunlu 2 0 3
ELK2004 ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR Zorunlu 2 0 3
ELK2006 ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİM VE DAĞITIMI Zorunlu 2 0 3
ELK2008 BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE II Zorunlu 3 0 4
ELK2010 ÖZEL TESİSAT Zorunlu 2 0 4
ELK2502 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI II Seçmeli 2 0 3
ELK2504 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 2 0 3
ELK2506 HİDROLİK PNÖMATİK Seçmeli 2 0 3
ELK2508 ÖZEL TASARIMLI MOTORLAR Seçmeli 2 0 3
ELK2510 MESLEKİ MATEMATİK Seçmeli 2 0 3
ELK2512 RÜZGAR ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ Seçmeli 2 0 3
ELK2514 YÜRÜYEN MERDİVEN BANT SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 3
ELK2798 MESLEK STAJI ( 30 işgünü ) Seçmeli 0 0 6
ETP2802 PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER Zorunlu 3 0 4
ETP2804 GÜÇ ELEKTRONİĞİ II Seçmeli 2 0 3
ETP2806 SCADA SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 3
ETP2808 ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 3
İŞY2814 İŞLETME YÖNETİMİ II Seçmeli 2 0 3
İŞY2816 ARAŞTIRMA YÖNTEM VETEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I0000000000000
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I0000000000000
D.A. DEVRE ANALİZİ0000000000000
İŞ GÜVENLİĞİ0000000000000
ÖLÇME TEKNİĞİ0000000000000
ELEKTRONİK DEVRE TASARIMI0000000000000
IŞIK TEKNİĞİ0000000000000
AYDINLATMA ESTETİĞİ0000000000000
ENERJİ YÖNETİMİ0000000000000
ENDÜSTRİYEL KONTROL ELEMANLARI0000000000000
MATEMATİK I0000000000000
İLETİŞİM0000000000000
İLK YARDIM0000000000000
TÜRK DİLİ I0000000000000
İNGİLİZCE I0000000000000
ALMANCA I0000000000000
FRANSIZCA I0000000000000
              
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II0000000000000
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II0000000000000
ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ0000000000000
TRAFO VE DOĞRU AKIM MAKİNALARI0000000000000
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM0000000000000
MESLEK STAJI ( 30 işgünü )0000000000000
MESLEKİ TEKNİK YÖNTEMLER0000000000000
SARIM TEKNİĞİ0000000000000
EV CİHAZLARI0000000000000
ELEKTRİK ŞEBEKE TESİSLERİ0000000000000
TEMEL ELEKTRONİK0000000000000
ÇEVRE KORUMA0000000000000
TÜRK DİLİ II0000000000000
İNGİLİZCE II0000000000000
ALMANCA II0000000000000
FRANSIZCA II0000000000000
KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI0000000000000
              
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
BİLGİSAYAR BAKIM VE ONARIMI0000000000000
TESİSATA GİRİŞ0000000000000
SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI I0000000000000
ELEKTROMEKANİK KUMANDA SİSTEMLERİ0000000000000
BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE I0000000000000
ELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİ0000000000000
SÖZLEŞME KEŞİF VE PLANLAMA0000000000000
MESLEK ETİĞİ0000000000000
MESLEKİ YABANCI DİL I0000000000000
PANO TASARIM VE MONTAJI0000000000000
PROJE TEKNİKLERİ0000000000000
GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ0000000000000
SOĞUTMA TEKNİĞİ0000000000000
TAMAMLAYICI ELEKTRİK SERVİS SİSTEMLERİ0000000000000
SAYISAL ELEKTRONİK0000000000000
GÜÇ ELEKTRONİĞİ I0000000000000
SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER0000000000000
KONTROL SİSTEMLERİ0000000000000
İŞLETME YÖNETİMİ I0000000000000
              
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
ARIZA ANALİZİ0000000000000
ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR0000000000000
ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİM VE DAĞITIMI0000000000000
BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE II0000000000000
ÖZEL TESİSAT0000000000000
SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI II0000000000000
MESLEKİ YABANCI DİL II0000000000000
HİDROLİK PNÖMATİK0000000000000
ÖZEL TASARIMLI MOTORLAR0000000000000
MESLEKİ MATEMATİK0000000000000
RÜZGAR ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ0000000000000
YÜRÜYEN MERDİVEN BANT SİSTEMLERİ0000000000000
MESLEK STAJI ( 30 işgünü )0000000000000
PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER0000000000000
GÜÇ ELEKTRONİĞİ II0000000000000
SCADA SİSTEMLERİ0000000000000
ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ0000000000000
İŞLETME YÖNETİMİ II0000000000000
ARAŞTIRMA YÖNTEM VETEKNİKLERİ0000000000000
              
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık