English
Muğla Meslek Yüksekokulu Elektronik Teknolojisi (İKMEP)(İ.Ö)

Kazanılan Derece

Elektronik ve Otomasyon bölümünden mezun olan öğrenciler " Elektronik Teknolojisi Teknikeri " ünvanını kazanırlar. Önlisans Derecesi ile mezun olurlar.

Kabul Koşulları

Yükseköğretime Öğrenci kabulü için ülke çapında yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) girmiş olması veya sınavsız geçiş sınavına başvuru yapmak zorundadır. Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) yılda bir kez Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmaktadır. Öğrenci Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS)’den alınan puan ve lise not ortalamalarına göre Yüksek Öğretim kurumlarındaki bölümlere yerleştirilir. Meslek Lisesi mezunları sınavsız geçiş haklarını kullanarak Elektronik Teknolojisi Programına ÖSYM tarafından belirlenen şekilde kayıt yaptırabilirler.

Yeterlilik Koşulları

Alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Önceki Öğrenim

Elektronik Teknolojisi programına kayıt yaptırmaya hak kazanan daha önce yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş ve yatay geçiş ile gelen bir öğrencinin aldığı eğitimin tanınmasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır..

Tarihçe

1998-1999 eğitim-öğretim yılından Elektronik Teknolojisi programı örgün öğretim olarak faaliyete başlamıştır. 1999-2000 eğitim-öğretim yılında da ikinci öğretime öğrenci alınmıştır. Elektronik teknolojisi programında 40 (normal öğretim) ve 40 (ikinci öğretim) olmak üzere her yıl 80 öğrenci kayıt yaptırmaktadır. Elektronik teknolojisi programında 4 öğretim öğretim görevlisi ve 1 öğretim üyesi hizmet vermektedir.

Program Profili

Elektronik teknolojisi programı teknik bir program olduğu için, öğrencilere Teorik bilgiler verildikten sonra pratik eğitim yapılarak becerileri geliştirilir. Projelerle de öğrencilerin derslerde yaptıkları çalışmalar güncellenerek piyasa şartlarına uygun başarılı kişiler yetiştirilir. Elektronik hatası / arızası, otomatik kontrol, PLC ve mikrodenetleyici programlama alıştırmaları yapılırken, ders konuları güç elektroniği, elektrik makineleri, PLC ve mikrodenetleyici laboratuarlarında yapılan deneylerle desteklenmektedir. Elektronik Teknolojisi programı, diğer okullardaki elektronik programlarından öğretim elemanlarının genç, tecrübeli olmaları, bilgisayar laboratuarı, internet kullanımı imkanları ve mezunların sektörde iş bulabilme yönleriyle avantajlıdırlar.

Program Yeterlilikleri

1- Elektronik Teknolojilerinde kullanılan devre elemanların çalışma prensiplerinin teorisini anlayabilecek kuramsal bilgilere sahiptir.
2- Elektronik ve temel elektrik elemanlarını ve kullanım yerlerini bilir.
3- Elektronik sistemlerde kullanılan parçaların çalışma prensiplerini bilir.
4- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgileri, günlük yaşamda kullanılan elektronik cihazların çalışma prensiplerini, mimarilerini ve meydana gelebilecek arızaları giderebilme alanlarında kullanabilir.
5- Elektronik devre tasarımını (Teknik çizimini) bilgisayar ortamında gerçekleştirebilir.
6- Elektronik devre kartının üretimini gerçekleştirebilir, kontrolünü yapabilir.
7- Bireysel çalışabileceği gibi ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
8- Elektronik devre bilgisayar benzetim programlarını kullanır.
9- Elektronik cihazlarda meydana gelebilecek arızaları tespit edebilir.
10- Mesleğinin gerektirdiği yerlerde ölçüm aletlerini kullanabilir ve ek eğitimle diğer ölçüm aletlerini kullanabilecek uygulamalı bilgilere sahiptir
11- Elektronik devre üreticilerinin ürünlerinin teknik özelliklerini anlayabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede yabancı dile hâkimdir.
12- Çevre koruma, iş sağlığı, güvenlik bilincine ve Meslek etiği değerlerine sahiptir.
13- Bilgisayar ortamında güncel teknolojileri takip edebilecek bilgi seviyesine sahiptir.
14- Başta bilgisayar olmak üzere bilişim ve iletişim teknolojilerini mesleğinin hemen her alanında kullanabilir, bilgilerini yaşam boyu öğrenme bilinci ile güncel tutabilir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Verilen her bir ders için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılır. Ayrıca kısa sınav ve ödev değerlendirmesi de yapılabilir. Başarı notuna ara sınav, kısa süreli sınav ve ödevlerin etkisi %40, dönem sonu sınavının ise %60 oranındadır. Bu değerlendirmede; dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır ve alınan notlar yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde 4’lü harf sistemine dönüştürülür. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, öğrencinin mezuniyet AGNO’suna bağlı olarak değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’su başarı baraj notunun (2,00) üzerinde ise bu dersler başarılı olarak tanımlanır. Ara yarıyıllarda/yıllarda ise, AGNO hesaplanmasında bu harf notları katsayıları ile değerlendirilir. FF notu alan öğrenci başarısızdır, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda alarak devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır. Başarı notu MM ve GG ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz. Her öğrenci derslere, uygulamalara, laboratuvarı, proje, seminer, atölye, dönem içi çalışmaları, mezuniyet projelerine katılmak zorundadır. Teorik derslerin en az % 70 ve uygulamalı ve laboratuvarı çalışmalarının ise en az % 80 katılmayan öğrencilerin o derslerden final sınavlarına girmelerine izin verilmez. Öğrenciler teorik derslerde devam koşulunu yerine getirene kadar ilgili dersi tekrar etmek zorundadır. Sınavlar genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak, öğretim elemanı sözlü sınav yapılmasına da karar verebilir. Derslerin içeriğine göre, bilgi formu üzerinde belirtilmek şartıyla öğrenciler proje çalışmasına da yönlendirilebilir.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Mezun öğrenciler elektronik ve fabrika arıza / bakım, devlet kuruluşları, elektronik güvenlik şirketleri, PLC ve mikrodenetleyici programlama sektörlerinde istihdam edilmektedir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Eğer mezun öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı olurlarsa(Dikey geçiş sınavı ÖSYM tarafından yapılır). Mezun öğrenciler bir lisans derecesine sahip olma şansına sahip olabilirler. Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği gibi bölümlerine geçiş yapabilirler.

Eğitim Türü

Ön Lisans

Bölüm Başkanı

Öğr.Gör.Dr. Bengül METİN

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör. Enver ER

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
BİP1803 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 3 0 3
BİP1805 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA Seçmeli 2 0 3
BİP1807 DONANIM KURULUMU Seçmeli 2 0 3
ELK1801 D.A. DEVRE ANALİZİ Zorunlu 2 1 3
ELK1803 ELEKTRİK KUMANDA DEVRELERİ Zorunlu 2 0 3
ETP1001 ELEKTRONİK I Zorunlu 2 1 3
ETP1003 SAYISAL ELEKTRONİK Zorunlu 2 1 3
ETP1005 ÖLÇME TEKNİĞİ Zorunlu 2 0 3
ETP1501 ELEKTRONİK MESLEK BİLGİSİ VE GÜVENLİK Seçmeli 2 0 3
ETP1503 IŞIK TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 3
ETP1505 LEHİMLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
ETP1507 ENDÜSTRİYEL KONTROL ELEMANLARI Seçmeli 2 0 3
ETP1509 KABLOLAMA Seçmeli 2 0 3
SGP1801 İLK YARDIM Seçmeli 2 0 3
TDB1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 ALMANCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 2
İŞY1821 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
BİP1802 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II Seçmeli 2 0 3
BİP1804 BİLGİSAYAR DONANIMI Seçmeli 2 0 3
BİP1806 PROGRAMLAMA TEMELLERİ Seçmeli 2 0 3
BİP1808 YAZILIM KURULUMU VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
ELK1804 ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ Zorunlu 2 1 3
ELK1806 ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR Seçmeli 2 0 3
ETP1002 ELEKTRONİK II Zorunlu 2 1 3
ETP1004 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM Zorunlu 2 1 2
ETP1006 SAYISAL TASARIM Zorunlu 2 0 2
ETP1498 MESLEK STAJI (20 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 5
ETP1502 OTOMOTİV ELEKTRONİĞİ Seçmeli 2 0 3
ETP1504 İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 3
MAP1804 MATEMATİK I Zorunlu 2 0 3
SGP1804 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 3
TDB1802 TÜRK DİLİ – II Zorunlu 2 0 2
YDB1802 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 ALMANCA II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 2
İŞY1822 KALİTE GÜVENGE STANDARTLARI Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİP2805 KABLOSUZ AĞLAR Seçmeli 2 0 3
BİP2817 BİLGİSAYAR BAKIMI VE ONARIMI Seçmeli 2 0 3
BİP2819 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Seçmeli 2 0 3
ELK2801 AYDINLATMA ESTETİĞİ Seçmeli 2 0 3
ELK2803 GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ Seçmeli 2 0 3
ELK2805 SOĞUTMA TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 3
ETP2001 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI I Zorunlu 2 0 3
ETP2003 MİKRODENETLEYİCİLER Zorunlu 2 0 4
ETP2005 GÜÇ ELEKTRONİĞİ Zorunlu 2 1 3
ETP2007 ARIZA ANALİZİ Zorunlu 2 0 3
ETP2009 PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER Zorunlu 2 1 5
ETP2011 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Zorunlu 2 0 3
ETP2501 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 3
ETP2503 BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE Seçmeli 2 0 3
ETP2505 PROJE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
ETP2507 SENSÖRLER VE DÖNÜŞTÜRÜCÜLER Seçmeli 2 0 3
ETP2509 KONTROL SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 3
ETP2511 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 2 0 3
RTV2801 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 3
İŞY2813 İŞLETME YÖNETİMİ I Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİP2808 WEB SAYFASI TASARIMI Seçmeli 2 0 3
BİP2810 GENİŞ ALAN AĞLARI Seçmeli 2 0 3
BİP2812 BİLGİSAYARLI KONTROL Seçmeli 2 0 3
BİP2814 AĞ TEMELLERİ Seçmeli 2 0 3
ELK2802 ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLERİ Zorunlu 3 0 3
ELK2804 ELEKTRİK TESİSATLARI Seçmeli 2 0 3
ELK2806 YÜRÜYEN MERDİVEN VE BANT SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 3
ELK2808 ELEKTROMANYETİK DALGALAR VE BİYOLOJİK ETKİLERİ Seçmeli 2 0 3
ELK2810 EV CİHAZLARI Seçmeli 2 0 3
ELK2812 HİDROLİK - PNÖMATİK Seçmeli 2 0 3
ELK2814 RÜZGÜR ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ Seçmeli 2 0 3
ETP2002 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI II Zorunlu 2 0 2
ETP2004 İLERİ MİKRODENETLEYİCİLER Zorunlu 3 0 4
ETP2006 SCADA SİSTEMLERİ Zorunlu 3 0 3
ETP2008 ENDÜSTRİYEL ROBOTLAR Zorunlu 2 1 4
ETP2498 MESLEK STAJI (20 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 5
ETP2502 RADYO TV TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 3
ETP2504 MİKRODENETLEYİCİ UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 3
ETP2506 ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 3
ETP2508 ELEKTRİK-ELEKTRONİK ARIZA GİDERME Seçmeli 2 0 3
ETP2510 PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİ UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 3
ETP2512 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 2 0 3
ETP2514 KART ARIZALARI Seçmeli 2 0 3
ETP2516 ENDÜSTRİYEL AĞLAR Seçmeli 2 0 3
ETP2518 TIBBİ CİHAZLAR Seçmeli 2 0 3
ETP2520 MESLEKİ MATEMATİK Seçmeli 2 0 3
İŞY2814 İŞLETME YÖNETİMİ II Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I              
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I              
ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA              
DONANIM KURULUMU              
D.A. DEVRE ANALİZİ              
ELEKTRİK KUMANDA DEVRELERİ              
ELEKTRONİK I              
SAYISAL ELEKTRONİK              
ÖLÇME TEKNİĞİ              
ELEKTRONİK MESLEK BİLGİSİ VE GÜVENLİK              
IŞIK TEKNİĞİ              
LEHİMLEME TEKNİKLERİ              
ENDÜSTRİYEL KONTROL ELEMANLARI              
KABLOLAMA              
İLK YARDIM              
TÜRK DİLİ I              
İNGİLİZCE I              
ALMANCA I              
FRANSIZCA I              
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ              
               
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II              
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II              
BİLGİSAYAR DONANIMI              
PROGRAMLAMA TEMELLERİ              
YAZILIM KURULUMU VE YÖNETİMİ              
ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ              
ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR              
ELEKTRONİK II              
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM              
SAYISAL TASARIM              
MESLEK STAJI (20 İŞGÜNÜ)              
OTOMOTİV ELEKTRONİĞİ              
İŞ GÜVENLİĞİ              
MATEMATİK I              
ÇEVRE KORUMA              
TÜRK DİLİ – II              
İNGİLİZCE II              
ALMANCA II              
FRANSIZCA II              
KALİTE GÜVENGE STANDARTLARI              
               
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
KABLOSUZ AĞLAR              
BİLGİSAYAR BAKIMI VE ONARIMI              
BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA              
AYDINLATMA ESTETİĞİ              
GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ              
SOĞUTMA TEKNİĞİ              
SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI I              
MİKRODENETLEYİCİLER              
GÜÇ ELEKTRONİĞİ              
ARIZA ANALİZİ              
PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER              
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM              
MESLEK ETİĞİ              
BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE              
PROJE TEKNİKLERİ              
SENSÖRLER VE DÖNÜŞTÜRÜCÜLER              
KONTROL SİSTEMLERİ              
MESLEKİ YABANCI DİL I              
İLETİŞİM              
İŞLETME YÖNETİMİ I              
               
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
WEB SAYFASI TASARIMI              
GENİŞ ALAN AĞLARI              
BİLGİSAYARLI KONTROL              
AĞ TEMELLERİ              
ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLERİ              
ELEKTRİK TESİSATLARI              
YÜRÜYEN MERDİVEN VE BANT SİSTEMLERİ              
ELEKTROMANYETİK DALGALAR VE BİYOLOJİK ETKİLERİ              
EV CİHAZLARI              
HİDROLİK - PNÖMATİK              
RÜZGÜR ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ              
SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI II              
İLERİ MİKRODENETLEYİCİLER              
SCADA SİSTEMLERİ              
ENDÜSTRİYEL ROBOTLAR              
MESLEK STAJI (20 İŞGÜNÜ)              
RADYO TV TEKNOLOJİSİ              
MİKRODENETLEYİCİ UYGULAMALARI              
ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ              
ELEKTRİK-ELEKTRONİK ARIZA GİDERME              
PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİ UYGULAMALARI              
MESLEKİ YABANCI DİL II              
KART ARIZALARI              
ENDÜSTRİYEL AĞLAR              
TIBBİ CİHAZLAR              
MESLEKİ MATEMATİK              
İŞLETME YÖNETİMİ II              
               
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık