English
Muğla Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro(İKMEP)(İ.Ö)

Kazanılan Derece

Harita ve Kadastro programı öğrencileri, derslerini başarıyla tamamladıktan ve diğer koşulları yerine getirdikten sonra ön lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Kabul Koşulları

Yükseköğretime Öğrenci kabulü için ülke çapında yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmek zorundadır. Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) yılda bir kez Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmaktadır. Öğrenci Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS)’den alınan puan ve lise not ortalamalarına göre Yüksek Öğretim kurumlarındaki bölümlere yerleştirilir.

Yeterlilik Koşulları

Ön lisans Derecesi almak için azami öğrenim süresinde sınırlama yoktur.

Önceki Öğrenim

Yüksek Öğretim kurumlarına kayıt yaptırmış öğrenciler farklı üniversitelerde önceden tamamlamış oldukları öğrenimlerinin tanınmasını talep etme hakkına sahiptir. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenimlerinin tanınması için, kayıt yılının ilk haftası içinde ilgili birimine kendi transkript ve ders içeriklerini sunmalıdırlar.

Tarihçe

1994-1995 eğitim-öğretim yılında Harita ve Kadastro programı örgün öğretim olarak faaliyete başlamıştır. 2001-2002 eğitim-öğretim yılında da ikinci öğretime öğrenci alınmıştır. Harita ve Kadastro programında 40 (normal öğretim) ve 40 (ikinci öğretim) olmak üzere her yıl 80 öğrenci kayıt yaptırmaktadır. Harita Kadastro programında 3 öğretim görevlisi hizmet vermektedir.

Program Profili

Harita ve Kadastro Programın amacı, kamu ve özel sektörde planlama, imar, kadastro, alt yapı (yol, kanalizasyon, içme suyu, gaz hattı, haberleşme hattı, metro vb.), büyük enerji ve sulama projeleri, kent bilgi sistemleri, taşınmaz değerleme, kamulaştırma, arazi toplulaştırma, baraj ve enerji nakil hatları gibi önemli projelerin alt yapısını teşkil eden harita ve planların yapım ve uygulamasında teorik ve pratik bilgilere sahip olarak “Harita Teknikeri” unvanı ile çalışabilecek insan gücünü yetiştirmektir.

Program Yeterlilikleri

1- 1- Harita ve Kadastro işlemlerinin temel konularını analiz edebilmek, analitik düşünme yeteneği ile mesleki problemlere çözüm getirebilme yeteneğine sahip olmak
2- 2- Basit ve modern ölçme aletlerini kullanabilen, günümüz ölçme yöntemlerine göre hızlı ve hassas ölçümler yapabilme bilgi ve becerisine sahip olmak
3- 3- Klasik Harita çizim yöntemleri bilgisine sahip olarak, bilgisayar destekli harita çizimi ve diğer CAD uygulamalarını etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olmak
4- 4- Kadastro çalışmaları, kamulaştırma ve arazi toplulaştırması gibi mülkiyet hakkına dayalı konularda yeterli bilgi birikimine ve uygulama becerisine sahip olmak
5- 5- Fotogrametrik ve Uzaktan Algılama yöntemleri ile harita yapımı hakkında bilgi birikimine sahip olmak.
6- 6- Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurabilme becerisi, teknik ve hukuki koordinasyonun sağlanması, girişimcilik ve sosyal yetilerin kazanımı

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her öğrenci derslere, uygulamalara, laboratuar, proje, seminer, atölye, dönem içi çalışmaları, mezuniyet projelerine katılmak zorundadır. Teorik derslerin en az % 70 ve uygulamalı ve laboratuar çalışmalarının ise en az % 80 katılmayan öğrencilerin o derslerden final sınavlarına girmelerine izin verilmez. Öğrenciler teorik derslerde devam koşulunu yerine getirene kadar ilgili dersi tekrar etmek zorundadır. Sınavlar genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak, öğretim elemanı sözlü sınav yapılmasına da karar verebilir. Derslerin içeriğine göre, bilgi formu üzerinde belirtilmek şartıyla öğrenciler proje çalışmasına da yönlendirilebilir. Derslerin sınavları dersi veren öğretim elemanları tarafından yapılmaktadır. Mazeret sınavları mazereti olan öğrencilere ara sınav bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili yönetim kurulu onayı ile yapılabilir.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, FF ve FD notu alınmış hiçbir dersin kalmamış olması ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Harita ve Kadastro programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Arazi ile ilişkili olarak her türlü harita sistemlerinin planlanması, yürütülmesi, sunulması, haritalardan proje üretilmesi ve araziye uygulanması faaliyetlerini yürüten kamu ve özel sektör kuruluşlarında istihdam edilirler. Mezunlar KPSS sınavı ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)’ne bağlı müdürlüklerde, belediyelerde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde, TCK İl Müdürlüklerinde, Orman ve Su İşleri İl Müdürlüklerinde, vakıflarda, vb. kamu kurumlarında istihdam edileceği gibi özel sektörde de özel harita bürolarında, inşaat firmalarında, bankalarda, SPK lisanslı değerleme şirketleri gibi alanlarda da iş bulma imkanlarına sahiptir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Eğer mezun öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı olurlarsa(Dikey geçiş sınavı ÖSYM tarafından yapılır) bir lisans derecesinde eğitim alma şansına sahip olabilirler. LİSANS DERECELERİ - Harita Mühendisliği - Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği - Geomatik Mühendisliği - Çevre Mühendisliği - Jeoloji Mühendisliği - Orman Mühendisliği - Şehir ve Bölge Planlama -Tapu Kadastro

Eğitim Türü

Tam zamanlı. Normal Öğretim ve İkinci Öğretim.

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Kübra KARAOSMANOĞLU

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör. Fahriye HARMANDALI

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİP1803 BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 3 0 3
HRK1001 ARAZİ ÖLÇMELERİ I Zorunlu 3 2 5
HRK1003 HARİTA ÇİZİMİ I Zorunlu 3 0 4
HRK1005 MESLEKİ HESAPLAMALAR Zorunlu 3 0 4
HRK1007 MESLEKİ MATEMATİK Zorunlu 3 0 4
HRK1009 MESLEKİ TRİGONOMETRİ Zorunlu 3 0 4
HRK1497 MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 4
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 ALMANCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİP1810 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA Zorunlu 3 0 3
HRK1002 ARAZİ ÖLÇMELERİ II Zorunlu 3 2 5
HRK1004 HARİTA ÇİZİMİ II Zorunlu 2 2 4
HRK1498 MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 4
HRK1502 FOTOGRAMETRİ Seçmeli 2 0 3
HRK1504 HARİTACILIK FAALİYETLERİ Seçmeli 2 0 3
HRK1506 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 3
RTV1802 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 3
SGP1802 İLK YARDIM Seçmeli 2 0 3
YDB1802 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 ALMANCA II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 2
İŞY1812 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
İŞY1824 TEMEL HUKUK Zorunlu 2 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB2801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
BİP2809 VERİ TABANI VE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 3
HRK2001 ARAZİ ÖLÇMELERİ III Zorunlu 2 2 4
HRK2003 HARİTA YAPIMI Zorunlu 3 2 5
HRK2005 KADASTRO I Zorunlu 3 0 3
HRK2007 TAŞINMAZ HUKUKU Zorunlu 3 0 4
HRK2501 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 3
HRK2503 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 2 0 2
HRK2505 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM Seçmeli 3 0 2
HRK2507 BİLG. DESTEKLİ GRAFİK TASARIM I Seçmeli 3 0 3
HRK2797 MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ) Seçmeli 0 0 4
TDB2801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
İŞY2801 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Seçmeli 2 0 3
İŞY2813 İŞLETME YÖNETİMİ I Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB2802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
HRK2002 ARAZİ ÖLÇMELERİ IV Zorunlu 2 2 5
HRK2004 APLİKASYON Zorunlu 2 2 6
HRK2006 ARAZİ YÖNETİMİ Zorunlu 2 2 4
HRK2502 KADASTRO II Seçmeli 2 1 4
HRK2504 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 2 0 2
HRK2798 MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ) Seçmeli 0 0 4
SGP2804 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 3
TDB2802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
İNT2802 KARAYOLU İNŞAATI Seçmeli 2 1 3
İŞY2808 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 3
İŞY2814 İŞLETME YÖNETİMİ II Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6
BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I000000
ARAZİ ÖLÇMELERİ I000000
HARİTA ÇİZİMİ I000000
MESLEKİ HESAPLAMALAR000000
MESLEKİ MATEMATİK000000
MESLEKİ TRİGONOMETRİ000000
MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ)000000
İNGİLİZCE I000000
ALMANCA I000000
FRANSIZCA I000000
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6
ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA000000
ARAZİ ÖLÇMELERİ II000000
HARİTA ÇİZİMİ II000000
MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ)000000
FOTOGRAMETRİ000000
HARİTACILIK FAALİYETLERİ000000
MESLEK ETİĞİ000000
İLETİŞİM000000
İLK YARDIM000000
İNGİLİZCE II000000
ALMANCA II000000
FRANSIZCA II000000
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ000000
TEMEL HUKUK000000
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6
ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I000000
VERİ TABANI VE YÖNETİMİ000000
ARAZİ ÖLÇMELERİ III000000
HARİTA YAPIMI000000
KADASTRO I000000
TAŞINMAZ HUKUKU000000
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ000000
MESLEKİ YABANCI DİL I000000
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM000000
BİLG. DESTEKLİ GRAFİK TASARIM I000000
MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ)000000
TÜRK DİLİ I000000
KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI000000
İŞLETME YÖNETİMİ I000000
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6
ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ II000000
ARAZİ ÖLÇMELERİ IV000000
APLİKASYON000000
ARAZİ YÖNETİMİ000000
KADASTRO II000000
MESLEKİ YABANCI DİL II000000
MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ)000000
ÇEVRE KORUMA000000
TÜRK DİLİ II000000
KARAYOLU İNŞAATI000000
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ000000
İŞLETME YÖNETİMİ II000000
       
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık