English
Muğla Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon(İKMEP)(İ.Ö)

Kazanılan Derece

Mobilya ve Dekorasyon programı öğrencileri, derslerini başarıyla tamamladıktan ve diğer koşulları yerine getirdikten sonra ön lisans diploması almaya hak kazanırlar. Bu program mezunları “Mobilya Teknikeri” ünvanı alarak remi kurumlarda tekniker olarak çalışabildikleri gibi özel sektörde de mobilya üretimi ve dekorasyon alanlarında iş bulabilirler.

Kabul Koşulları

Yükseköğretime Öğrenci kabulü için ülke çapında yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) girmiş olması veya sınavsız geçiş sınavına başvuru yapmak zorundadır. Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) yılda bir kez Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmaktadır. Öğrenci Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS)’den alınan puan ve lise not ortalamalarına göre Yüksek Öğretim kurumlarındaki bölümlere yerleştirilir.

Yeterlilik Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve Endüstriye dayalı öğretimi (staj) başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Yüksek Öğretim kurumlarına kayıt yaptırmış öğrencilerin farklı üniversiteler de önceden tamamlamış oldukları öğrenimlerinin tanınmasını talep etme hakkına sahiptir. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenimlerinin tanınması için, kayıt yılının ilk haftası içinde ilgili birimine kendi transkript ve ders içeriklerini sunmalıdırlar

Tarihçe

2002-2003 eğitim-öğretim yılında Mobilya ve Dekorasyon programı ikinci öğretim olarak faaliyete başlamıştır. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında da örgün öğretime öğrenci alınmıştır. Mobilya ve Dekorasyon programında 20 (normal öğretim) ve 20 (ikinci öğretim) olmak üzere her yıl 40 öğrenci kayıt yaptırmaktadır.

Program Profili

Muğla Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu– Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü-Mobilya ve Dekorasyon Programı eğitim amacı; Masif ve Ahşap tabla kullanarak, Mobilya imalat işlemlerini bilen, uygulayabilen ve imalat sürecini oluşturabilen, imalat için gerekli makine, takım ve el aletlerini kullanabilen, teknik resim okuma ve çizebilme yeteneğine sahip olabilen, ölçme-kontrol aletlerini kullanabilen, makine elemanları ve malzeme bilgisine sahip olan, Basınçlı hava sistemlerini tanıyan, Bilgisayar destekli çizim-tasarım –üretim ve yazılımlarını kullanabilen, CNC makineleri kullanabilen, İş sağlığı ve güvenliği kurallarını çalışma hayatında uygulayan, iş güvenliği için çalışma ortamında risk analizleri yapabilen, basit bir aparat – kalıp-mekanizma tasarımlarını ve hesaplamalarını yapabilen, mesleki etik kurallarını bilen ve uygulayan, mesleği ile ilgili yenilikleri takip eden,araştıran ve bunları çalışma hayatına adapte eden Mobilya Tasarım, AR-GE,ÜR-GE,Üretim,İmalatı yapılan işletmelerde çalışabilecek bilgi ve beceriye sahip teknik eleman yetiştirmektir .

Program Yeterlilikleri

1- 1. Teknik ve Mesleki Resimleri okuyabilmek, el ile ve bilgisayar destekli çizim ve tasarım yeteneği kazanmak.
2- 2. Mobilya imalatında temel işlemleri yapabilme, yeteneğine sahip olmak.
3- 3. CAD-CAM programları ile tasarım, modelleme, simülasyon ve üretimle ilgili işlemleri yapabilmek.
4- 4. CNC makineleri kullanmak, programı oluşturmak ve CNC makinelerde imalat ve üretim yapabilme yeteneği kazanmak.
5- 5. Malzemeyi tanıma, malzemelerin üretim yöntemlerini bilme, malzemeleri ayırt edebilme ve malzemeleri uygulayabilme yeteneğine sahip olmak.
6- 6. Ölçme, kontrol alet ve takımları bilmek, bunları kullanabilme yeteneğine sahip olmak ve kalite kontrol birimlerinde imalat esnasında ve sonrasında imalat sürecine katkıda bulunabilmek.
7- 7. Mobilya imalatında kullanılan endüstriyel makine ve teçhizatın için gerekli olan Basınçlı hava, Hidrolik - Pnomatik tanıma, çalışma prensibini bilmek, periyodik bakım ve onarımlarını yapabilme yeteneğine sahip olmak.
8- 8. Mobilya ve Dekorasyon işlerinin tasarımında, üretimimde, imalatında kullanılan ana, yardımcı ve tamamlayıcı olarak kullanılan ürünlerin kullanılacak ortama uygunluğu, ortam şartları göz önünde bulundurularak, malzeme üzerimde oluşabilecek olumsuzlukları önceden tahmin ederek gerekli uygulamaları yapmak ve uygulayabilmek.
9- 9. Çalışma hayatında iş sağlığının ve iş güvenliğinin önemi bilincine sahip olmak, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara her zaman uymak, çalıştığı tezgâh-sistem- birim ile ilgili risk analizleri yapabilmek, acil durumlarda yapılacakları ve ilk yardım uygulamalarını bilmek ve gerektiğinde yapabilme yeteneğine sahip olmak.
10- 10. Seri imalat yöntemlerini bilmek, seri imalatta kullanılan makineleri kullanabilme, özellikle seri imalat için aparatları ve yardımcı elamanları tasarlayabilme ve yapabilme becerisine sahip olmak.
11- 11. İşletme yönetiminin işlevlerini yerine getirebilmek, üretim sürecini yönetebilme, basit matematiksel işlemler ile maliyet- gelir-gider hesaplamalarını yapabilme yeteneğine sahip olmak, Kalite ve iş sağlığı –iş güvenliği –çevre yönetim sistemlerini bilmek ve bunların işyerinde kurulabilmesi alt yapısının oluşturulmasına katkıda bulunabilmek.
12- 12. Çalıştığı işletme ve birimde her kademede çalışanlarla iletişim kurabilmek,Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli araştırmaları teknolojik imkanları kullanarak yapma yeteneğine sahip olmak , takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her öğrenci derslere, uygulamalara, laboratuar, proje, seminer, atölye, dönem içi çalışmaları, mezuniyet projelerine katılmak zorundadır. Teorik derslerin en az % 70 ve uygulamalı ve laboratuar çalışmalarının ise en az % 80 katılmayan öğrencilerin o derslerden final sınavlarına girmelerine izin verilmez. Öğrenciler teorik derslerde devam koşulunu yerine getirene kadar ilgili dersi tekrar etmek zorundadır. Sınavlar genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak, öğretim elemanı sözlü sınav yapılmasına da karar verebilir. Derslerin içeriğine göre, bilgi formu üzerinde belirtilmek şartıyla öğrenciler proje çalışmasına da yönlendirilebilir. Derslerin sınavları dersi veren öğretim elemanları tarafından yapılmaktadır. Mazeret sınavları mazereti olan öğrencilere ara sınav bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili yönetim kurulu onayı ile yapılabilir.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve gerekmektedir

Mezun İstihdamı

Mobilya ve Dekorasyon programından mezun olanlar; Mobilya İmalatı ve Üretimi yapılan işletmelerde AR-GE, ÜR-GE, Tasarım, İmalat ve Pazarlama, Mamül, Yarı Mamül ve Hammadde üretimi yapılan departmanlarda teknik ara eleman – tekniker olarak istihdam edilmektedirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Eğer mezun öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı olurlarsa(Dikey geçiş sınavı ÖSYM tarafından yapılır). Mezun öğrenciler bir lisans derecesine sahip olma şansına sahip olabilirler. LİSANS DERECELERİ Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Endüstri Ürünleri Tasarımı Endüstriyel Tasarım İç Mimarlık İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İmalat Mühendisliği Orman Endüstrisi Mühendisliği Orman Mühendisliği

Eğitim Türü

Önlisans

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Serdar KARAKAYA

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör. Nihal TATAROĞLU

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TAR I Zorunlu 2 0 2
MAP1801 MATEMATİK-I Zorunlu 2 0 2
MBD1001 TEKNİK RESİM Zorunlu 2 0 4
MBD1003 MOBİLYA İMALAT TEMEL İŞLEMLER Zorunlu 3 3 6
MBD1005 MESLEK ETİĞİ Zorunlu 2 0 3
MBD1501 AĞAÇ MALZEME TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 3
MBD1503 AHŞAP KONSTRÜKSİYONLAR Seçmeli 2 0 3
MBD1505 AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ I Seçmeli 2 0 3
MBD1507 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 3
TDB1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 ALMANCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TAR. II Zorunlu 2 0 2
BİP1820 BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 3 0 3
MAP1802 MATEMATİK-II Zorunlu 2 0 2
MBD1002 MESLEK RESMİ Zorunlu 2 0 2
MBD1004 MASİF MOBİLYA Zorunlu 3 3 6
MBD1006 ERGONOMİ Zorunlu 2 0 2
MBD1498 MESLEK STAJI (24 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 6
MBD1502 DIŞ MEKAN MOBİLYALARI Seçmeli 2 0 3
MBD1504 AKSESUAR TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 3
MBD1506 AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ II Seçmeli 2 0 3
TDB1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
YDB1802 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 ALMANCA II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 2
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MBD2001 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-I Zorunlu 2 0 3
MBD2003 BİLGİSAYAR DES. ÜRETİM (CAM) -I Zorunlu 2 0 2
MBD2005 MEKAN DONATI-I Zorunlu 2 0 3
MBD2007 ÜSTYÜZEY İŞLEMLERİ Zorunlu 2 0 3
MBD2009 DÖŞEME YAPIMI Zorunlu 2 0 2
MBD2011 AĞAÇ SÜSLEME TEKNİKLERİ Zorunlu 3 3 6
MBD2013 MESLEKİ YABANCI DİL Zorunlu 2 0 2
MBD2501 MOBİLYADA MALİYET ANALİZİ Seçmeli 2 0 3
MBD2503 YAPIŞTIRICILAR Seçmeli 2 0 3
MBD2505 AHŞAP YAPILAR Seçmeli 2 0 3
SGP2801 İLK YARDIM Seçmeli 2 0 3
İŞY2813 İŞLETME YÖNETİMİ I Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MBD2002 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-II Zorunlu 2 0 3
MBD2004 BİLGİSAYAR DES. ÜRETİM (CAM)-II Zorunlu 2 0 3
MBD2006 MEKAN DONATI-II Zorunlu 2 0 3
MBD2008 MEKAN PROJESİ ÇİZİMİ Zorunlu 3 0 3
MBD2010 PANEL MOBİLYA İMALATI Zorunlu 3 3 6
MBD2012 ÜRETİM YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 3
MBD2502 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Seçmeli 2 0 3
MBD2504 MOBİLYA TAMİR VE BAKIMI Seçmeli 2 0 3
MBD2798 MESLEK STAJI (24 İŞGÜNÜ) Seçmeli 0 0 6
RTV2802 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 3
SGP2804 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 3
İŞY2814 İŞLETME YÖNETİMİ II Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TAR I000000000000
MATEMATİK-I000000000000
TEKNİK RESİM000000000000
MOBİLYA İMALAT TEMEL İŞLEMLER000000000000
MESLEK ETİĞİ000000000000
AĞAÇ MALZEME TEKNOLOJİSİ000000000000
AHŞAP KONSTRÜKSİYONLAR000000000000
AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ I000000000000
İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI000000000000
TÜRK DİLİ I000000000000
İNGİLİZCE I000000000000
ALMANCA I000000000000
FRANSIZCA I000000000000
             
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TAR. II000000000000
BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I000000000000
MATEMATİK-II000000000000
MESLEK RESMİ000000000000
MASİF MOBİLYA000000000000
ERGONOMİ000000000000
MESLEK STAJI (24 İŞGÜNÜ)000000000000
DIŞ MEKAN MOBİLYALARI000000000000
AKSESUAR TEKNİĞİ000000000000
AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ II000000000000
TÜRK DİLİ II000000000000
İNGİLİZCE II000000000000
ALMANCA II000000000000
FRANSIZCA II000000000000
             
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-I000000000000
BİLGİSAYAR DES. ÜRETİM (CAM) -I000000000000
MEKAN DONATI-I000000000000
ÜSTYÜZEY İŞLEMLERİ000000000000
DÖŞEME YAPIMI000000000000
AĞAÇ SÜSLEME TEKNİKLERİ000000000000
MESLEKİ YABANCI DİL000000000000
MOBİLYADA MALİYET ANALİZİ000000000000
YAPIŞTIRICILAR000000000000
AHŞAP YAPILAR000000000000
İLK YARDIM000000000000
İŞLETME YÖNETİMİ I000000000000
             
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-II000000000000
BİLGİSAYAR DES. ÜRETİM (CAM)-II000000000000
MEKAN DONATI-II000000000000
MEKAN PROJESİ ÇİZİMİ000000000000
PANEL MOBİLYA İMALATI000000000000
ÜRETİM YÖNETİMİ000000000000
SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI000000000000
MOBİLYA TAMİR VE BAKIMI000000000000
MESLEK STAJI (24 İŞGÜNÜ)000000000000
İLETİŞİM000000000000
ÇEVRE KORUMA000000000000
İŞLETME YÖNETİMİ II000000000000
             
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık