English
Muğla Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği(İKMEP)(İ.Ö)

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Turizm-Otelcilik alanında Ön Lisans Diploması verilir.

Kabul Koşulları

Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve ÖSYM’nin uyguladığı merkezi sınavın ilgili alanından yeterli puanı almış olması gerekmektedir. Çalışma şekli örgün ve ikinci öğretim biçimindedir.

Yeterlilik Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, bununla birlikte mevcut uygulamadaki 60 gün süreli staj uygulamasını başarı ile tamamlamak gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal / Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Tarihçe

1998-1999 eğitim-öğretim yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı örgün öğretim olarak faaliyete başlamıştır. 1999-2000 eğitim-öğretim yılında da ikinci öğretime öğrenci alınmıştır.

Program Profili

Turizm sektörü, ulaşım, konaklama, eğlence, kongre, spor disiplinlerini içine alan ve gelişmekte olan ülkelerde en hızlı büyüyen sektörlerden biridir. Bu sektör ve hizmet endüstrisi döviz gelirinin, yeni iş sahalarının ve ekonomik büyümenin temel kaynağıdır. Otelcilik, turizm sektörü içinde bir hizmet endüstrisidir. Bu endüstri, yerli ve yabancı konuk ve turistlerin, tarihsel ve kültürel inceleme amacıyla ya da spor yapmak, eğlenmek için düzenledikleri gezi ve konaklama, yemek yeme etkinliklerini kapsar. Programımız turizm alanında projeleri üretecek ve pratiğe geçirecek ara eleman ve yönetici adayı yetiştirmekte ve onları turizmin temel taşları olabilecek düzeye çıkarmayı amaçlamaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- 1. Turizm sektörü hakkında genel bilgilere ve bu temel bilgileri çalışma hayatında kullanma becerisine sahiptir.
2- 2. Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az Turizm ve Otel İşletmeciliği alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
3- 3. Turizm ve otelciliğe yönelik temel hizmet becerilerine sahiptir.
4- 4. Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
5- 5. Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgilere sahibidir.
6- 6. Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
7- 7. Temel düzeyde bilgisayar yazılımları ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
8- 8. Turizm olaylarının swot analizini yapabilmesine yönelik örnek olaylar, araştırma, avantajlar, fırsatlar, dezavantajları bulma ve çözme becerisine sahiptir.
9- 9. Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.
10- 10. Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
11- 11. Değişime ve yeniliğe açıktır.
12- 12. Mesleki özgüven becerisine sahiptir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her öğrenci derslere, uygulamalara, laboratuvar, proje, seminer, atölye, dönem içi çalışmaları, mezuniyet projelerine katılmak zorundadır. Teorik derslerin en az % 70 ve uygulamalı ve laboratuvar çalışmalarının ise en az % 80 katılmayan öğrencilerin o derslerden final sınavlarına girmelerine izin verilmez. Öğrenciler teorik derslerde devam koşulunu yerine getirene kadar ilgili dersi tekrar etmek zorundadır. Sınavlar genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak, öğretim elemanı sözlü sınav yapılmasına da karar verebilir. Derslerin içeriğine göre, bilgi formu üzerinde belirtilmek şartıyla öğrenciler proje çalışmasına da yönlendirilebilir. Derslerin sınavları dersi veren öğretim elemanları tarafından yapılmaktadır. Mazeret sınavları mazereti olan öğrencilere ara sınav bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili yönetim kurulu onayı ile yapılabilir.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Mezun olan öğrencilerimiz, otel, motel, tatil köyü, seyahat acentesi, gibi konaklama işletmelerinde restaurant, bar, eğlence merkezleri gibi yiyecek-içecek işletmelerinde, seyahat acentesi, tur operatörü gibi seyahat işletmelerinde değişik pozisyonlarda görev alabilirler. Ayrıca özel sektör kuruluşları haricinde Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev alabilmektedirler. Yabancı dil ve yeterli meslek bilgisine sahip olan mezun öğrenciler, hızla gelişen ve globalleşen sektörde yurt dışında da çalışma olanağı bulmaktadır.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş sınavından geçerli not almaları koşuluyla Lisans programlarında öğrenim görebilirler.

Eğitim Türü

Tam Zamanlı 1. Öğretim ve 2. Öğretim

Bölüm Başkanı

Öğr.Gör.Dr. MEHMET ÖZBEK

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör.Dr. Mehmet Özbek

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
BİP1801 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 2 0 3
TDB1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
TOİ1001 ÖN BÜRO HİZMETLERİ Zorunlu 2 0 4
TOİ1003 KAT HİZMETLERİ Zorunlu 2 2 4
TOİ1005 GENEL TURİZM Zorunlu 3 0 3
TOİ1007 YİYECEK-İÇECEK SERVİSİ I Zorunlu 4 2 6
TOİ1009 OTEL İŞLETMECİLİĞİ Zorunlu 2 0 4
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 ALMANCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
BİP1802 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 2 0 3
TDB1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
TOİ1002 TURİZM EKONOMİSİ Zorunlu 2 0 2
TOİ1004 KAT HİZMETLERİNDE TEMİZLİK İŞL. Zorunlu 2 0 2
TOİ1006 TUR OPE. VE SEYAHAT ACENTECİLİĞİ Zorunlu 2 0 2
TOİ1008 YİYECEK-İÇECEK SERVİSİ II Zorunlu 4 2 5
TOİ1010 KONUK GİRİŞ-ÇIKIŞ İŞLEMLERİ Zorunlu 2 0 2
TOİ1498 MESLEK STAJI (30 İŞ GÜNÜ) Zorunlu 0 0 8
YDB1802 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 ALMANCA II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 2
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AŞÇ2801 ZİYAFET MUTFAĞI Seçmeli 3 1 4
MUH2805 GENEL MUHASEBE I Seçmeli 3 0 3
PZR2809 TURİZM PAZARLAMASI Zorunlu 3 0 3
PZR2811 PAZARLAMA İLKELERİ Seçmeli 4 1 6
PZR2813 SATIŞ YÖNETİMİ Seçmeli 4 2 6
RTV2801 İLETİŞİM** Seçmeli 2 0 3
SGP2801 İLK YARDIM** Seçmeli 2 0 3
TOİ2001 MESLEKİ YABANCI DİL I(İngilizce) Zorunlu 2 0 3
TOİ2003 MESLEKİ YABANCI DİL I(Almanca) Zorunlu 2 0 3
TOİ2005 ÖN BÜRODA ODA İŞLEMLERİ Zorunlu 2 0 2
TOİ2007 MENÜ PLANLAMA Zorunlu 3 1 5
TOİ2009 TURİZM COĞRAFYASI I Zorunlu 2 0 3
TOİ2501 ÇAMAŞIRHANE KONTROLÜ Seçmeli 2 0 3
TOİ2503 DEKORASYON HİZMETLERİ Seçmeli 2 0 2
TOİ2505 ODA SERVİSİ Seçmeli 3 1 6
TOİ2507 OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ I Seçmeli 3 3 6
TOİ2509 ŞARAP SERVİSİ Seçmeli 3 1 4
TOİ2511 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Seçmeli 1 1 2
YDB2801 2. YABANCI DİL I(İngilizce) Seçmeli 4 0 4
YDB2803 2. YABANCI DİL I(Almanca) Seçmeli 4 0 4
YDB2805 2. YABANCI DİL I(Rusça) Seçmeli 4 0 4
İŞY2803 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
İŞY2805 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
İŞY2813 İŞLETME YÖNETİMİ I Seçmeli 2 0 3
İŞY2815 EKONOMİ Seçmeli 3 0 5
İŞY2817 TEMEL HUKUK Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MUH2810 MALİYET MUHASEBESİ Seçmeli 4 0 4
MUH2812 ENVANTER İŞLEMLERİ Seçmeli 2 0 2
PZR2804 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
SGP2804 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 3
TOİ2002 MESLEKİ YABANCI DİL II(İngilizce) Zorunlu 2 0 3
TOİ2004 MESLEKİ YABANCI DİL II(Almanca) Zorunlu 2 0 3
TOİ2006 BARDA SERVİS Zorunlu 4 2 5
TOİ2008 ÖN BÜRODA RAPORLAMA İŞL. Zorunlu 2 0 3
TOİ2010 TURİZM COĞRAFYASI II Zorunlu 2 0 3
TOİ2502 ZİYAFET SERVİSİ VE YÖNETİMİ Seçmeli 3 2 6
TOİ2504 ÖN BÜRODA VARDİYA İŞLEMLERİ Seçmeli 2 0 2
TOİ2506 TURİZM MEVZUATI Seçmeli 2 0 2
TOİ2508 OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ II Seçmeli 3 3 6
TOİ2510 KONUKLA İLETİŞİM Seçmeli 2 0 4
TOİ2512 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 2
TOİ2514 KAT KONTROLÜ Seçmeli 2 0 3
TOİ2516 GENEL ALANLAR KONTROLÜ Seçmeli 2 0 2
TOİ2518 İŞ ORGANİZASYONU Seçmeli 3 0 3
TOİ2798 MESLEK STAJI (30 İŞ GÜNÜ) Seçmeli 0 0 8
TSH2804 ANADOLU UYGARLIKLARI Seçmeli 1 1 2
YDB2802 2. YABANCI DİL II(İngilizce) Seçmeli 4 0 4
YDB2804 2. YABANCI DİL II(Almanca) Seçmeli 4 0 4
YDB2806 2. YABANCI DİL II(Rusça) Seçmeli 4 0 4
İŞY2808 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 3
İŞY2814 İŞLETME YÖNETİMİ II Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I000000000000
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I000000000000
TÜRK DİLİ I000000000000
ÖN BÜRO HİZMETLERİ000000000000
KAT HİZMETLERİ000000000000
GENEL TURİZM000000000000
YİYECEK-İÇECEK SERVİSİ I000000000000
OTEL İŞLETMECİLİĞİ000000000000
İNGİLİZCE I000000000000
ALMANCA I000000000000
FRANSIZCA I000000000000
             
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ II000000000000
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II000000000000
TÜRK DİLİ II000000000000
TURİZM EKONOMİSİ000000000000
KAT HİZMETLERİNDE TEMİZLİK İŞL.000000000000
TUR OPE. VE SEYAHAT ACENTECİLİĞİ000000000000
YİYECEK-İÇECEK SERVİSİ II000000000000
KONUK GİRİŞ-ÇIKIŞ İŞLEMLERİ000000000000
MESLEK STAJI (30 İŞ GÜNÜ)000000000000
İNGİLİZCE II000000000000
ALMANCA II000000000000
FRANSIZCA II000000000000
             
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
ZİYAFET MUTFAĞI000000000000
GENEL MUHASEBE I000000000000
TURİZM PAZARLAMASI000000000000
PAZARLAMA İLKELERİ000000000000
SATIŞ YÖNETİMİ000000000000
İLETİŞİM**000000000000
İLK YARDIM**000000000000
MESLEKİ YABANCI DİL I(İngilizce)000000000000
MESLEKİ YABANCI DİL I(Almanca)000000000000
ÖN BÜRODA ODA İŞLEMLERİ000000000000
MENÜ PLANLAMA000000000000
TURİZM COĞRAFYASI I000000000000
ÇAMAŞIRHANE KONTROLÜ000000000000
DEKORASYON HİZMETLERİ000000000000
ODA SERVİSİ000000000000
OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ I000000000000
ŞARAP SERVİSİ000000000000
İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI000000000000
2. YABANCI DİL I(İngilizce)000000000000
2. YABANCI DİL I(Almanca)000000000000
2. YABANCI DİL I(Rusça)000000000000
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ000000000000
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ000000000000
İŞLETME YÖNETİMİ I000000000000
EKONOMİ000000000000
TEMEL HUKUK000000000000
             
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
MALİYET MUHASEBESİ000000000000
ENVANTER İŞLEMLERİ000000000000
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ000000000000
ÇEVRE KORUMA000000000000
MESLEKİ YABANCI DİL II(İngilizce)000000000000
MESLEKİ YABANCI DİL II(Almanca)000000000000
BARDA SERVİS000000000000
ÖN BÜRODA RAPORLAMA İŞL.000000000000
TURİZM COĞRAFYASI II000000000000
ZİYAFET SERVİSİ VE YÖNETİMİ000000000000
ÖN BÜRODA VARDİYA İŞLEMLERİ000000000000
TURİZM MEVZUATI000000000000
OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ II000000000000
KONUKLA İLETİŞİM000000000000
MESLEK ETİĞİ000000000000
KAT KONTROLÜ000000000000
GENEL ALANLAR KONTROLÜ000000000000
İŞ ORGANİZASYONU000000000000
MESLEK STAJI (30 İŞ GÜNÜ)000000000000
ANADOLU UYGARLIKLARI000000000000
2. YABANCI DİL II(İngilizce)000000000000
2. YABANCI DİL II(Almanca)000000000000
2. YABANCI DİL II(Rusça)000000000000
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ000000000000
İŞLETME YÖNETİMİ II000000000000
             
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık