English
Muğla Meslek Yüksekokulu Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İKMEP)(İ.Ö)

Kazanılan Derece

Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı öğrencileri, derslerini başarıyla tamamladıktan ve diğer koşulları yerine getirdikten sonra ön lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Kabul Koşulları

Yükseköğretime Öğrenci kabulü için ülke çapında yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) girmiş olması gerekmektedir. Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) yılda bir kez Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmaktadır. Öğrenci Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS)’den alınan puan ve lise not ortalamalarına göre Yüksek Öğretim kurumlarındaki bölümlere yerleştirilir.

Yeterlilik Koşulları

Alanında önlisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Önceki Öğrenim

Yüksek Öğretim kurumlarına kayıt yaptırmış öğrencilerin farklı üniversiteler de önceden tamamlamış oldukları öğrenimlerinin tanınmasını talep etme hakkına sahiptir. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenimlerinin tanınması için, kayıt yılının ilk haftası içinde ilgili birimine kendi transkript ve ders içeriklerini sunmalıdırlar

Tarihçe

1998-1999 eğitim-öğretim yılından Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı örgün öğretim olarak faaliyete başlamıştır. 1999-2000 eğitim-öğretim yılında da ikinci öğretime öğrenci alınmıştır. Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı’nda 60 (normal öğretim) ve 60 (ikinci öğretim) olmak üzere her yıl 120 öğrenci kayıt yaptırmaktadır. Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı 3 öğretim görevlisi ile hizmet vermektedir.

Program Profili

Önemli bir turizm bölgesinde konumlanmış olan bölümümüz, öğrencilerine seyahat işletmeciliği alanında etkin olarak çalışabilmelerine yardımcı olacak becerileri kazandırma yönünde faaliyetlerini sürdürmekte, sektör ihtiyaçları doğrultusunda eğitim öğretim içeriğini güncellemektedir. Bölümümüz öğrencilerine, iletişim, organizasyon ve pazarlama konularında temel becerileri kazandırmakla birlikte, turizm ve seyahat sektörünün genel işleyişiyle ilgili teorik bilgileri edinmelerini sağlamakta, teknik becerilerini arttıracak uygulama pratiklerini ve sektör deneyimlerini arttıracak rehberlik hizmetlerini yürütmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Turizm sektörünün genel yapısı, işleyişi, ve özellikleri hakkında genel teorik bilgi sahibi olunmasını sağlar.
2- Turizm sektörü içerisinde seyahat hizmetleri ve işletmelerinin genel yapısı ve işleyişi öğrenilir.
3- Uygulama faaliyetleri ile birlikte sahip olunan pratik bilgiyi turizm ve seyahat işletmelerinde kullanabilir.
4- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
5- Turizm sektörünün farklı alanlarında bilgi sahibi olarak kendini geliştirebilme imkanına sahip olur.
6- Turizm sektörünün genel yapısı, işleyişi, ve özellikleri hakkında genel teorik bilgi sahibi olunmasını sağlar.
7- Seyahat hizmetleri ile ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi
8- Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi
9- Mesleği ile ilgili etik ve sorumluluk bilinci
10- Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi
11- Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları(GDS ve CRS vb) ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi
12- En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahiptir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her öğrenci derslere, uygulamalara, laboratuvar, proje, seminer, atölye, dönem içi çalışmaları, mezuniyet projelerine katılmak zorundadır. Teorik derslerin en az % 70 ve uygulamalı ve laboratuvar çalışmalarının ise en az % 80 katılmayan öğrencilerin o derslerden final sınavlarına girmelerine izin verilmez. Öğrenciler teorik derslerde devam koşulunu yerine getirene kadar ilgili dersi tekrar etmek zorundadır. Sınavlar genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak, öğretim elemanı sözlü sınav yapılmasına da karar verebilir. Derslerin içeriğine göre, bilgi formu üzerinde belirtilmek şartıyla öğrenciler proje çalışmasına da yönlendirilebilir. Derslerin sınavları dersi veren öğretim elemanları tarafından yapılmaktadır. Mazeret sınavları mazereti olan öğrencilere ara sınav bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili yönetim kurulu onayı ile yapılabilir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin, herhangi bir başarısız dersi olmamalı, genel not ortalaması en az 2.00 (4 sisteme göre), zorunlu meslek stajı yapmış ve kabul edilmiş olmalıdır.

Mezun İstihdamı

Mezunlarımız; müfredatta verilen derslerin içeriği ile bağlantılı olarak çeşitli alanlarda çalışabilmektedir. A, B ve C grubu seyahat acenteleri, organizasyon şirketleri, Havalimanı yer hizmetleri işletmeleri, yat ve marina işletmeleri, otel işletmelerinin ön büro, satış ve pazarlama, insan kaynakları departmanları, rent a car firmaları, turizm büroları, il turizm müdürlükleri, mezunlarımızın çalışabileceği alanlar arasında öngörülmektedir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’ndan geçerli not alıp başvurmaları koşuluyla lisans düzeyinde fakülte veya yüksek okulların ilgili bölümlerinde öğrenim görebilirler.

Eğitim Türü

Ön lisans

Bölüm Başkanı

Öğr.Gör.Dr. Taner DALGIN

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör.Dr. Fatih ERCAN

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
BRY1803 PROTOKOL VE SOS. DAV. KURALLARI Seçmeli 2 0 3
BİP1803 BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 3 0 3
RTV1801 İLETİŞİM Zorunlu 2 0 3
SGP1803 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 3
TDB1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
TOİ1801 GENEL TURİZM Zorunlu 3 0 4
TOİ1803 ÖNBÜRO HİZMETLERİ Seçmeli 2 0 3
TSH1001 KARŞILAYICI (INCOMİNG) ACENTE Zorunlu 2 1 5
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 ALMANCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1807 İNGİLİZCE I Seçmeli 3 0 3
YDB1809 ALMANCA I Seçmeli 3 0 3
YDB1819 FRANSIZCA I Seçmeli 3 0 3
İŞY1801 İŞLETME YÖNETİMİ I Zorunlu 3 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
BİP1802 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II Seçmeli 2 0 3
MUH1804 ACENTE MUHASEBESİ Zorunlu 3 0 3
TDB1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
TSH1002 BİLETLEME(TİCKETİNG) Zorunlu 1 1 2
TSH1004 REZERVASYON Zorunlu 1 1 2
TSH1006 TUR OP. VE SEYAHAT ACENTECİLİĞİ Zorunlu 2 1 3
TSH1498 MESLEK STAJI (30 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 8
TSH1502 KONUK İLETİŞİMİ Seçmeli 2 0 3
YDB1802 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 ALMANCA II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 2
YDB1808 İNGİLİZCE II Seçmeli 3 0 3
YDB1810 ALMANCA II Seçmeli 3 0 3
YDB1812 FRANSIZCA II Seçmeli 3 0 3
İŞY1804 İŞLETME YÖNETİMİ II Zorunlu 2 0 3
İŞY1816 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BRY2801 DOSYALAMA VE ARŞİVLEME Seçmeli 2 0 3
MUH2803 MALİYET MUHASEBESİ Seçmeli 2 1 3
PZR2809 TURİZM PAZARLAMASI Zorunlu 3 0 3
PZR2815 SATIŞ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 3
TOİ2805 KONGRE SEMİNER ORGANİZASYONU Zorunlu 2 1 3
TOİ2807 TURİZM EKONOMİSİ Zorunlu 2 0 3
TSH2001 MESLEKİ YABANCI DİL I Zorunlu 2 1 3
TSH2003 TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI Zorunlu 2 1 3
TSH2005 ANADOLU UYGARLIKLARI Zorunlu 2 0 3
TSH2007 BİLETLEME OTOMASYON Zorunlu 2 1 3
TSH2501 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Seçmeli 1 1 3
İŞY2803 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
PZR2804 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
SGP2802 İLK YARDIM Seçmeli 2 0 3
TOİ2806 TURİZM MEVZUATI Seçmeli 2 0 3
TSH2004 TUR PROGRAMLARI Zorunlu 3 1 7
TSH2006 REHBERLİK HİZMETLERİ Zorunlu 2 1 3
TSH2008 REKLAMASYON Zorunlu 2 0 2
TSH2502 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 1 1 3
TSH2504 İŞ ORGANİZASYONU Seçmeli 2 0 3
TSH2798 MESLEK STAJI (30 İŞGÜNÜ) Seçmeli 0 0 9
YDB2002 MESLEKİ YABANCI DİL II Zorunlu 2 1 3
İŞY2804 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 2 0 3
İŞY2816 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Zorunlu 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I000000000000
PROTOKOL VE SOS. DAV. KURALLARI000000000000
BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I000000000000
İLETİŞİM000000000000
ÇEVRE KORUMA000000000000
TÜRK DİLİ I000000000000
GENEL TURİZM000000000000
ÖNBÜRO HİZMETLERİ000000000000
KARŞILAYICI (INCOMİNG) ACENTE000000000000
İNGİLİZCE I000000000000
ALMANCA I000000000000
FRANSIZCA I000000000000
İNGİLİZCE I000000000000
ALMANCA I000000000000
FRANSIZCA I000000000000
İŞLETME YÖNETİMİ I000000000000
             
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ II000000000000
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II000000000000
ACENTE MUHASEBESİ000000000000
TÜRK DİLİ II000000000000
BİLETLEME(TİCKETİNG)000000000000
REZERVASYON000000000000
TUR OP. VE SEYAHAT ACENTECİLİĞİ000000000000
MESLEK STAJI (30 İŞGÜNÜ)000000000000
KONUK İLETİŞİMİ000000000000
İNGİLİZCE II000000000000
ALMANCA II000000000000
FRANSIZCA II000000000000
İNGİLİZCE II000000000000
ALMANCA II000000000000
FRANSIZCA II000000000000
İŞLETME YÖNETİMİ II000000000000
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ000000000000
             
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
DOSYALAMA VE ARŞİVLEME000000000000
MALİYET MUHASEBESİ000000000000
TURİZM PAZARLAMASI000000000000
SATIŞ YÖNETİMİ000000000000
KONGRE SEMİNER ORGANİZASYONU000000000000
TURİZM EKONOMİSİ000000000000
MESLEKİ YABANCI DİL I000000000000
TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI000000000000
ANADOLU UYGARLIKLARI000000000000
BİLETLEME OTOMASYON000000000000
İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI000000000000
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ000000000000
             
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ000000000000
İLK YARDIM000000000000
TURİZM MEVZUATI000000000000
TUR PROGRAMLARI000000000000
REHBERLİK HİZMETLERİ000000000000
REKLAMASYON000000000000
MESLEK ETİĞİ000000000000
İŞ ORGANİZASYONU000000000000
MESLEK STAJI (30 İŞGÜNÜ)000000000000
MESLEKİ YABANCI DİL II000000000000
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU000000000000
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ000000000000
             
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık