English
Muğla Meslek Yüksekokulu Aşçılık(İKMEP)(İ.Ö)

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Aşçılık alanında önlisans diploması verilir. Kazanılan derece, Yaşamboyu Öğrenim (EQF-LLF) için Avrupa Nitelikler Çerçevesi’nde belirlenmiş 5. seviye yeterliliklerini karşılamaktadır.

Kabul Koşulları

Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve ÖSYM’nin uyguladığı merkezi sınavın ilgili alanından yeterli puanı almış olması gerekmektedir. Programın çalışma şekli tam zamanlıdır.

Yeterlilik Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek; bununla birlikte mevcut uygulamadaki 60 gün süreli staj uygulamasını başarı ile tamamlamaktır. Ön lisans Derecesi almak için azami öğrenim süresinde sınırlama yoktur.

Önceki Öğrenim

“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Tarihçe

2004-2005 eğitim-öğretim yılında Aşçılık programı örgün öğretim olarak faaliyete başlamıştır. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında da ikinci öğretime öğrenci alınmıştır.

Program Profili

Aşçılık yiyecek-içecek sektörü içinde bir hizmet endüstrisidir. Yiyecek-içecek sektörü çok değişik alanlarda faaliyet göstermektedir. Yiyecek-içecek sektörü faaliyet gösterdiği alanlarda insanların temel gereksinimlerini karşılarken, uluslararası alanda ülkenin tanıtılması da sağlamaktadır. Günümüzde artan yiyecek içecek işletmeleri, nitelikli eleman gereksinimini de yaratmaktadır. Aşçılık Programı; otel, lokanta, yemek fabrikası, fast-food, pastane vb yerlerde yiyecek-içecek hazırlayan ve sunumunu sağlayan, bir iş planını uygulayabilen, koku ve tat alma duyusu gelişmiş, çabuk ve düzenli çalışabilen, dikkatli ve titiz, sorumluluk duygusu yüksek, hijyen ve sağlık konularına dikkat eden, yurt içi ve yurt dışı yiyecek içecek işletmelerinde aranan insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler, öğrenimleri boyunca aşçılık alanının temel ilkelerini ve mesleği ile ilgili çağdaş teknolojilerin önemini kavrayacak, alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini, aşçı olarak hukuki sorumluluğunu bilecek bir eğitim programı ile yetiştirileceklerdir.

Program Yeterlilikleri

1- 1. Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını anlama becerisine sahiptir.
2- 2. Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak yeme-içme ile ilgili olguları açıklama ve analiz etme becerisine sahiptir.
3- 3. Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
4- 4. Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az Aşçılık alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
5- 5. Temel düzeyde bilgisayar yazılımları ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
6- 6. Menü planlama, pişirme yöntemleri, dünya mutfakları, yöresel mutfaklar gibi çeşitli konularda bilgi ve yöntemler hakkında fikir sahibidir ve bu bilgi ve yöntemleri mesleki gelişime yönelik kullanabilecektir.
7- 7. Yiyecek içecek terminolojisine hâkimdir.
8- 8. Sosları hazırlayabilir ve bunları kullanarak yeni lezzetler oluşturabilir.
9- 9. Türk mutfağının inceliklerine hâkimdir ve Türk yemeklerini hatasız hazırlayabilir.
10- 10. Yöresel mutfak bilgisine ve uygulama becerisine sahiptir.
11- 11. Değişik ülke mutfaklarının yemeklerini hazırlayabilir.
12- 12. Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
13- 13. Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli mesleki bilgilere sahip aşçılar olarak takım çalışması yürütebilir ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilir.
14- 14. İyi iletişim kurabilir.
15- 15. Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilir; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilir.
16- 16. Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgilere sahibidir.
17- 17. Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
18- 18. Değişime ve yeniliğe açıktır.
19- 19. Mesleki özgüvene sahiptir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her öğrencinin derslere, uygulamalara, laboratuvar, proje, atölye, dönem içi çalışmaları, mezuniyet çalışmalarına katılmak zorundadır. Teorik derslerin en az %70 uygulamalı ve laboratuvar çalışmalarının en az %80 katılmayan öğrencilerin o derslerden final sınavlarına girmelerine izin verilmez. Öğrenciler teorik derslerde devam koşulunu yerine getirene kadar ilgili dersi tekrar etmek zorundadır. Sınavlar genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak öğretim elemanı sözlü yapılmasına da karar verebilir. Derslerin içeriğine göre bilgi formu üzerinde belirtilmek şartıyla öğrenciler proje çalışmasına da yönlendirilebilir. Derslerin sınavları dersi veren öğretim elemanı tarafından yapılmaktadır. Mazeret sınavları mazereti olan öğrencilere ara sınav bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili yönetim kurulu onayı ile yapılabilir.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, Aşçılık Programı’ndan mezun olanlar, “Aşçı” unvanını kazanarak; turistik belgeli işletmelerde, restoranlarda, yemek fabrikalarında (catering şirketlerinde), uçak-gemi-tren-otobüs-hastane mutfaklarında; aşçı başı, aşçı başı yardımcısı, kısım şefi, sos şefi, balık şefi, ızgara şefi, kızartmalar şefi, ızgara şefi, çorba şefi, sebze şefi, joker şef (değişim aşçısı), soğuk şefi, pastane şefi, kasap, dömi şefi, komi vb rütbelerle; araştırma şefi (test aşçısı), mutfak bilimcisi, yiyecek-içecek müdürü, yemek tedariği yöneticisi, mutfak yöneticisi, restoran denetçisi-koordinatörü, restoran müdürü vb kadrolarda çalışabilirler. Ayrıca yemek araştırmacısı, yemek yazarı, gıda işleyicisi, yemek stilisti, yemek mimarı, menü geliştirici, tarif geliştirici, yiyecek-içecek eğiticisi vb isimler altında da topluma hizmet sunabilmektedirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavından geçerli not almaları ve YÖK’ün çerçeve yönetmeliği-Fakülte/Yüksekokulların belirlemiş olduğu kontenjanlar dâhilinde; Aile ve Tüketici Bilimleri, Beslenme ve Diyetetik, Gastronomi, Gastronomi Mutfak Sanatları, Mutfak Sanatları ve Yönetimi, Yiyecek İçecek İşletmeciliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.

Eğitim Türü

Ön lisans

Bölüm Başkanı

Öğr.Gör.Dr. MEHMET ÖZBEK

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör.Dr. MEHMET ÖZBEK

Ders Planı

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık