English
Muğla Meslek Yüksekokulu Basım ve Yayın Teknolojileri(İKMEP)(İ.Ö)

Kazanılan Derece

Basım ve Yayın Teknolojileri programı öğrencileri, derslerini başarıyla tamamladıktan ve diğer koşulları yerine getirdikten sonra ön lisans diploması almaya hak kazanırlar. Program mezunları Basım-Yayın Teknikeri ( matbaa teknikeri) unvanı almaktadır.

Kabul Koşulları

Yükseköğretime Öğrenci kabulü için ülke çapında yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) girmiş olması veya sınavsız geçiş sınavına başvuru yapmak zorundadır. Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) yılda bir kez Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmaktadır. Öğrenci Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS)’den alınan puan ve lise not ortalamalarına göre Yüksek Öğretim kurumlarındaki bölümlere yerleştirilir.

Yeterlilik Koşulları

Basım ve Yayın Teknolojileri Programı'na kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin ortaöğretim programını bitirmeleri gerekmektedir. Meslek lisesi çıkışlı öğrencilerin sınavsız geçiş yapabilmek için Yüksek Öğrenim Kurumu'nun belirlediği ortaöğretim program mezunu olmaları gerekmektedir. Ön lisans Derecesi almak için azami öğrenim süresinde sınırlama yoktur.

Önceki Öğrenim

Yüksek Öğretim kurumlarına kayıt yaptırmış öğrencilerin farklı üniversiteler de önceden tamamlamış oldukları öğrenimlerinin tanınmasını talep etme hakkına sahiptir. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenimlerinin tanınması için, kayıt yılının ilk haftası içinde ilgili birimine kendi transkript ve ders içeriklerini sunmalıdırlar.

Tarihçe

Basım ve Yayın Programı, Muğla Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2005-2006 eğitim-öğretim yılında kurulmuştur. Programda 40 (normal öğretim) ve 40 (ikinci öğretim) olmak üzere her yıl 80 öğrenci kayıt yaptırmaktadır.

Program Profili

Dünyanın en eski mesleklerinden biri olarak başlayan basım sektörü, bilişim teknolojilerinin gelişmesine paralel olarak güncelliğini ve geçerliliğini devam ettirmektedir. Günümüzde basım teknolojilerindeki hızlı gelişmeler eğitimli teknik eleman ihtiyacını artırmıştır. Programın amacı; sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü karşılamaya yönelik olarak her türlü metaryalin tasarımı, basım, yayımı için gerekli ekipmanları bir araya getirip mamul hâline dönüştürebilecek, aynı zamanda da pazarlama ve reklamını yapabilecek yeterliliğe sahip, basım-yayım işletmelerinde yönetici ve ara eleman olarak görev yapabilecek bireyler yetiştirebilmektir.

Program Yeterlilikleri

1- Baskı işletmelerine özgü tasarım programları kullanarak tasarım yapabilme ve baskıya hazırlayabilme
2- · Baskı öncesi iş ve işlem basamaklarını yapabilme
3- · Baskı aşamasındaki işlemleri yapabilme
4- · Baskı sonrası işlemleri yapabilme
5- · Baskı malzemelerini tanıma ve işe uygun malzeme seçebilme ve baskı maliyetini hesaplayabilme.
6- · Dokümantasyon ve arşivleme yapabilme
7- · Araştırma yöntemlerini kullanarak sunu, deney raporu, proje hazırlayabilme
8- · Yönetim Organizasyon ve takım çalışması yapabilme
9- · Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz biçimde ifade ederek iletişim kurabilme.
10- · Mesleki etik sorumluluk, çevre ve kalite bilincine sahip olabilme

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her öğrenci derslere, uygulamalara, laboratuar, proje, seminer, atölye, dönem içi çalışmaları, mezuniyet projelerine katılmak zorundadır. Teorik derslerin en az % 70 ve uygulamalı ve laboratuar çalışmalarının ise en az % 80 katılmayan öğrencilerin o derslerden final sınavlarına girmelerine izin verilmez. Öğrenciler teorik derslerde devam koşulunu yerine getirene kadar ilgili dersi tekrar etmek zorundadır. Sınavlar genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak, öğretim elemanı sözlü sınav yapılmasına da karar verebilir. Derslerin içeriğine göre, bilgi formu üzerinde belirtilmek şartıyla öğrenciler proje çalışmasına da yönlendirilebilir. Derslerin sınavları dersi veren öğretim elemanları tarafından yapılmaktadır. Mazeret sınavları mazereti olan öğrencilere ara sınav bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili yönetim kurulu onayı ile yapılabilir.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve meslek stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Programdan mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; basım ve yayın sektöründe/işletmelerinde istihdam edilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Eğer mezun öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı olurlarsa(Dikey geçiş sınavı ÖSYM tarafından yapılır). Mezun öğrenciler bir lisans derecesine sahip olma şansına sahip olabilirler. LİSANS DERECELERİ Basın ve Yayın Fotoğraf ve Video Gazetecilik Görsel İletişim Görsel İletişim Tasarımı Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Grafik Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarımı Grafik Sanatları Grafik Tasarım Grafik Tasarımı Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İletişim İletişim Bilimleri İletişim Sanatları İletişim Tasarımı İletişim ve Tasarım Medya ve İletişim Reklam Tasarımı ve İletişimi Reklamcılık Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Yeni Medya

Eğitim Türü

Tam zamanlı

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Serdar Karakaya

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör. Nihal Tataroğlu

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK.TAR I Zorunlu 2 0 2
BYT1001 GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİ-1 Zorunlu 3 0 4
BYT1003 YAZI VE TİPOGRAFİ Zorunlu 2 0 3
BYT1005 TEMEL GRAFİK TASARIM Zorunlu 3 0 4
BYT1497 MESLEK STAJI (15 GÜN) Zorunlu 0 0 4
BYT1501 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 3
BYT1503 REPRODÜKSİYON VE RENK BİLGİSİ Seçmeli 3 0 3
BYT1505 BASKI TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 3
BYT1507 İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 3
BYT1509 TÜRK SANAT TARİHİ Seçmeli 2 0 3
BYT1511 GRAFİK DESEN Seçmeli 3 0 3
BİP1803 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 3 0 3
BİP1809 BİLGİSAYAR DONANIMLARI Seçmeli 2 0 3
RTV1803 HIZLI OKUMA VE GÜZEL KONUŞMA Seçmeli 2 0 3
TDB1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 ALMANCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 2
İŞY1801 İŞLETME YÖNETİMİ -1 Seçmeli 3 0 3
İŞY1821 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TAR. II Zorunlu 2 0 2
BYT1002 GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİ-2 Zorunlu 3 0 4
BYT1004 BİLGİSAYAR DESTEKLİ SAYFA TASARIMI-1 Zorunlu 3 0 5
BYT1006 TEMEL FOTOGRAFİ Zorunlu 2 1 5
BYT1498 MESLEK STAJI (15 GÜN) Zorunlu 0 0 4
BYT1502 REPRO. VE GÖRÜNTÜ OLUŞTURMA TEKNİKLERİ Seçmeli 4 0 3
BYT1504 MESLEK KİMYASI Seçmeli 2 0 3
BYT1506 CİLTLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
BYT1508 OFSET BASKI SİSTEMLERİ Seçmeli 4 0 3
BYT1510 GRAFİK SANAT TARİHİ Seçmeli 2 0 3
BİP1802 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II Seçmeli 2 0 3
RTV1802 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 3
SGP1804 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 3
TDB1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
YDB1802 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 ALMANCA II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 2
İŞY1802 İŞLETME YÖNETİMİ -2 Seçmeli 3 0 3
İŞY1822 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BYT2001 BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TAS-1 Zorunlu 3 0 4
BYT2003 OFSET BASKI TEKNİKLERİ-1 Zorunlu 2 2 4
BYT2005 BİLGİSAYAR DESTEKLİ SAYFA TASARIMI-2 Zorunlu 3 0 5
BYT2007 MESLEK HESAPLAMALARI Zorunlu 2 0 4
BYT2009 KARTON AMBALAJ TASARIMI Zorunlu 2 0 4
BYT2501 ETİKET BASKI TEKNİKLERİ -1 Seçmeli 2 0 3
BYT2503 MESLEKİ YABANCI DİL -1 Seçmeli 2 0 3
BYT2505 FLEKSO BASKI TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
BYT2507 MONTAJ TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
BYT2509 FOTOGRAF ÇEKİM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
BYT2511 TİFDRUK BASKI TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 3
BYT2513 FOTOGRAFTA KOMPOZİSYON Seçmeli 3 0 3
BYT2515 YAYIN GRAFİĞİ Seçmeli 4 0 3
BYT2517 SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
BİP2811 WEB SAYFASI TASARIMI Seçmeli 3 0 3
BİP2815 GRAFİK VE ANİMASYON -1 Seçmeli 3 0 3
PZR2817 MARKA YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
RTV2805 YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 3
SGP2801 İLK YARDIM Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BYT2002 BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIMI-2 Zorunlu 3 0 4
BYT2004 OFSET BASKI TEKNİKLERİ-2 Zorunlu 2 1 4
BYT2006 BASIM İŞLETMECİLİĞİ Zorunlu 2 0 3
BYT2008 DİJİTAL BASKI SİSTEMLERİ Zorunlu 3 0 4
BYT2010 KARTON AMBALAJ ÜRETİMİ Zorunlu 2 0 3
BYT2502 ETİKET BASKI TEKNİKLERİ -2 Seçmeli 2 0 3
BYT2504 MESLEKİ YABANCI DİL -2 Seçmeli 2 0 3
BYT2506 PROJE HAZIRLAMA Seçmeli 3 0 3
BYT2508 SERİGRAFİ BASKI Seçmeli 2 0 3
BYT2510 ENDÜSTRİYEL CİLTLEME Seçmeli 2 0 3
BYT2512 TAMPON BASKI Seçmeli 2 0 3
BYT2514 FOTOGRAF BASKI TEKNİKERİ Seçmeli 3 0 3
BYT2516 MESLEKİ GELİŞMELER Seçmeli 2 0 3
BYT2518 OPTİK FİZİK Seçmeli 2 0 3
BİP2816 GRAFİK ANİMASYON -2 Seçmeli 3 0 3
İŞY2818 İŞLETME ORG. VE MALİYET MUHASEBESİ Zorunlu 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
ATATÜRK İLKELERİ VE İNK.TAR I0000000000
GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİ-10000000000
YAZI VE TİPOGRAFİ0000000000
TEMEL GRAFİK TASARIM0000000000
MESLEK STAJI (15 GÜN)0000000000
MESLEK ETİĞİ0000000000
REPRODÜKSİYON VE RENK BİLGİSİ0000000000
BASKI TEKNİKLERİ0000000000
İŞ GÜVENLİĞİ0000000000
TÜRK SANAT TARİHİ0000000000
GRAFİK DESEN0000000000
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I0000000000
BİLGİSAYAR DONANIMLARI0000000000
HIZLI OKUMA VE GÜZEL KONUŞMA0000000000
TÜRK DİLİ I0000000000
İNGİLİZCE I0000000000
ALMANCA I0000000000
FRANSIZCA I0000000000
İŞLETME YÖNETİMİ -10000000000
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ0000000000
           
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TAR. II0000000000
GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİ-20000000000
BİLGİSAYAR DESTEKLİ SAYFA TASARIMI-10000000000
TEMEL FOTOGRAFİ0000000000
MESLEK STAJI (15 GÜN)0000000000
REPRO. VE GÖRÜNTÜ OLUŞTURMA TEKNİKLERİ0000000000
MESLEK KİMYASI0000000000
CİLTLEME TEKNİKLERİ0000000000
OFSET BASKI SİSTEMLERİ0000000000
GRAFİK SANAT TARİHİ0000000000
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II0000000000
İLETİŞİM0000000000
ÇEVRE KORUMA0000000000
TÜRK DİLİ II0000000000
İNGİLİZCE II0000000000
ALMANCA II0000000000
FRANSIZCA II0000000000
İŞLETME YÖNETİMİ -20000000000
KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR0000000000
           
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TAS-10000000000
OFSET BASKI TEKNİKLERİ-10000000000
BİLGİSAYAR DESTEKLİ SAYFA TASARIMI-20000000000
MESLEK HESAPLAMALARI0000000000
KARTON AMBALAJ TASARIMI0000000000
ETİKET BASKI TEKNİKLERİ -10000000000
MESLEKİ YABANCI DİL -10000000000
FLEKSO BASKI TEKNİKLERİ0000000000
MONTAJ TEKNİKLERİ0000000000
FOTOGRAF ÇEKİM TEKNİKLERİ0000000000
TİFDRUK BASKI TEKNİKLERİ0000000000
FOTOGRAFTA KOMPOZİSYON0000000000
YAYIN GRAFİĞİ0000000000
SUNUM TEKNİKLERİ0000000000
WEB SAYFASI TASARIMI0000000000
GRAFİK VE ANİMASYON -10000000000
MARKA YÖNETİMİ0000000000
YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ0000000000
İLK YARDIM0000000000
           
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIMI-20000000000
OFSET BASKI TEKNİKLERİ-20000000000
BASIM İŞLETMECİLİĞİ0000000000
DİJİTAL BASKI SİSTEMLERİ0000000000
KARTON AMBALAJ ÜRETİMİ0000000000
ETİKET BASKI TEKNİKLERİ -20000000000
MESLEKİ YABANCI DİL -20000000000
PROJE HAZIRLAMA0000000000
SERİGRAFİ BASKI0000000000
ENDÜSTRİYEL CİLTLEME0000000000
TAMPON BASKI0000000000
FOTOGRAF BASKI TEKNİKERİ0000000000
MESLEKİ GELİŞMELER0000000000
OPTİK FİZİK0000000000
GRAFİK ANİMASYON -20000000000
İŞLETME ORG. VE MALİYET MUHASEBESİ0000000000
           
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık