English
Muğla Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Teknolojisi(İKMEP)(İ.Ö)

Kazanılan Derece

2 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS'ye sahip öğrencilere Radyo ve Televizyon Teknolojisi alanında ön lisans derecesi verilir.

Kabul Koşulları

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planı`nda belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir.

Yeterlilik Koşulları

Adayların mezun olabilmeleri için, Programda mevcut olan dersleri başarıyla tamamlaması (toplam 120 AKTS) ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir. Ayrıca 60 günlük (8 AKTS) yaz stajının da tamamlanması gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Daha önce başka bir Yüksek Öğretim Kurumunda öğrenim görmüş olan öğrencilerin Önceki Öğrenimi, Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çif Ana dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ile "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde tanınmaktadır. Yükseköğretim programlarının tamamında yer alan Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca vd.), Bilgi İletişim Teknolojileri, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri için her akademik dönem başında Muafiyet Sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Tarihçe

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu bünyesinde önceleri Radyo Televizyon Programcılığı adı altında eğitim veren programımız daha sonra Radyo Televizyon Teknolojileri adını alarak eğitim vermeye devam etmektedir.

Program Profili

Programda radyo, televizyon, sinema alanlarında faaliyet gösteren kurumlara ve bunlara içerik üreten yapım şirketlerine ara eleman yetiştirilmekte olup bu çerçevede hazırlanmış teorik ve pratik öğretim programı uygulanmaktadır. Yaz döneminde meslek kuruluşlarında yapılan uygulamalı stajlarla öğretim programları desteklenmekte ve öğrencilerin sektörle tanışmaları sağlanmaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- 1. Radyo ve Televizyon Teknolojisi alanındaki çalışmalar için gerekli verileri tanımlama ve değerlendirmesini etkin bir şekilde yapabilme
2- 1. Mesleğinin gerektirdiği teknik kavramları bilme ve bu kavramlar ışığında gerekli çalışmaları yapabilme
3- 1. Öğrendiği teorik bilgileri uygulamalı olarak gerçekleştirebilme becerisi
4- 1. Alanında ve alan dışında yaptığı çalışmaları kavrama ve etkili bir şekilde ifade edebilme
5- 1. Kamera, ses, ışık, kurgu programları gibi teknik donanımları kullanma ve stüdyo içi ve dışında çekim yapabilme
6- 1. Görüntü dili ile istenen etkiyi yaratma becerisi
7- 1. Senaryo yazımı, film, radyo ve televizyon programı yapım ve yönetim aşamalarını gerçekleştirebilme becerisi
8- 1. Yazılı, görsel ve işitsel medya için gerekli verileri toplama ve tasarlama becerisi
9- 1. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma
10- 1. Takım çalışması yapabilme becerisi
11- 1. Proje hazırlama ve yönetme becerisine sahip olma
12- 1. Araştırma konularını sunu haline getirme ve sunum yapma becerisi kazanma
13- 1. Hayat boyu öğrenmenin önemini kavrayarak, alan ve alan dışı gelişmleri takip ederek kendini geliştirme
14- 1. Kültür ve sanat etkinlikleri hakkında bilgilenme ve sosyal sorumluluk bilinci kazanma
15- 1. En az bir yabancı dil bilgisine sahip olma ve Türkçe, sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olma

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilerin, Radyo Televizyon Teknolojileri Programı müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi etkinliklerle ve her dönem sonunda yapılan final sınavlarıyla ölçülmektedir. Ara sınav ve final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi, kısa sınavlar, final sınavı ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir. Bir öğrencinin başarısı her ders için tanımlanan her bir değerlendirme (dönem içi çalışmalar ve final) için öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve dönem sonunda standart sapma ve sınıfın not ortalaması dikkate alınarak ilkeleri Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak harf notuna dönüştürülür.

Mezuniyet Koşulları

Adayların mezun olabilmeleri için, Programda mevcut olan dersleri başarıyla tamamlaması (toplam 120 AKTS) ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir. Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Radyo ve Televizyon Teknolojisi alanında ön lisans diploması verilir.

Mezun İstihdamı

Radyo ve Televizyon Teknolojileri Programı öğrencilerimiz tüm televizyon ve radyo kuruluşlarınca aranan elemanlar arasındadır. Şu anda gerek kamera önünde, gerekse kamera arkasında pek çok mezunumuz başarılı çalışmalar yürütmektedir. Mezunlarımız sinema sektörüne de hayat vermekte, gerekli personel açığını kapatmaktadır. Radyo ve televizyon teknolojileri programları radyo, sinema ve televizyon alanlarına farklı bakış açıları kazandıran birçok yönetmen, yapımcı, görüntü yönetmeni, senarist, kurgucu, fotoğraf sanatçısı, sektör yöneticisi kazandırmıştır.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Programdan mezun olan öğrenciler ÖSYM'nin yapmış olduğu DGS ile lisans programlarında eğitim ve öğretime devam edebilirler.

Eğitim Türü

Ön lisans

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Serdar KARAKAYA

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör.Dr. Serdar ÇİL

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK.TAR I Zorunlu 2 0 2
BYT1801 TEMEL GRAFIK TASARIM Seçmeli 3 0 3
BİP1803 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 3 0 3
MAP1801 MATEMATİK I Zorunlu 2 0 2
RTV1001 TEMEL KAMERA Zorunlu 4 0 4
RTV1003 TEMEL İLETİŞİM Zorunlu 3 0 3
RTV1005 TEMEL FOTOĞRAF Zorunlu 1 1 3
RTV1007 SENARYO Zorunlu 2 1 3
TDB1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
TOİ1805 TURIZM COĞRAFYASI I Seçmeli 2 0 3
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 ALMANCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 2
ÇGP1801 DAVRANIŞ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TAR. II Zorunlu 2 0 2
BYT1802 BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIM I Seçmeli 3 0 3
BİP1812 WEB EDİTÖRÜ Seçmeli 3 0 3
RTV1002 ÇEKİM TEKNİKLERİ Zorunlu 4 2 6
RTV1004 RADYO-TV HABERCİLİĞİ Zorunlu 1 1 2
RTV1006 VİDEO KURGU Zorunlu 3 1 3
RTV1498 MESLEK STAJI (30 GÜN) Zorunlu 0 0 4
RTV1502 BELGESEL FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 1 1 3
RTV1504 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 3
TDB1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
TOİ1804 GENEL TURİZM Seçmeli 3 0 3
YDB1802 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 ALMANCA II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 2
ÇGP1802 ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
İŞY1824 TEMEL HUKUK Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİP2815 GRAFİK VE ANİMASYON I Seçmeli 3 0 3
RTV2001 HABER TOPLAMA VE YAZMA I Zorunlu 2 1 7
RTV2003 TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI Zorunlu 2 1 4
RTV2005 YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 3 0 3
RTV2007 BELGESEL FİLM Zorunlu 2 1 3
RTV2009 HIZLI OKUMA VE GÜZEL KONUŞMA Zorunlu 1 1 4
RTV2501 GAZETE YAZI TÜRLERİ Seçmeli 3 0 3
TOİ2805 KONGRE SEMINER VE ORGANİZASYON Seçmeli 3 0 3
TOİ2809 TURIZM COĞRAFYASI II Seçmeli 2 0 3
İŞY2805 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB2804 TÜRKİYE’NİN YAKIN TARİHİ Seçmeli 2 0 3
BYT2804 BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIM II Seçmeli 3 0 3
BYT2806 SERIGRAFI BASKI Seçmeli 2 0 3
BİP2816 GRAFIK VE ANIMASYON II Seçmeli 3 0 3
BİP2818 WEB SAYFASI TASARIMI Seçmeli 3 0 3
RTV2002 HABER TOPLAMA VE YAZMA II Zorunlu 2 1 5
RTV2004 RADYO PROGRAMCILIĞI Zorunlu 2 1 5
RTV2006 TELEVİZYON REKLAMCILIĞI Zorunlu 3 1 3
RTV2008 TELEVİZYON DRAMASI Zorunlu 3 0 4
RTV2498 MESLEK STAJI (30 GÜN) Zorunlu 0 0 4
RTV2502 SİNEMA TARİHİ Seçmeli 2 0 3
SGP2802 İLK YARDIM Seçmeli 2 0 3
İŞY2802 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Seçmeli 2 0 3
İŞY2820 TEMEL HUKUK Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
ATATÜRK İLKELERİ VE İNK.TAR I000000000000000
TEMEL GRAFIK TASARIM000000000000000
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I000000000000000
MATEMATİK I000000000000000
TEMEL KAMERA000000000000000
TEMEL İLETİŞİM000000000000000
TEMEL FOTOĞRAF000000000000000
SENARYO000000000000000
TÜRK DİLİ I000000000000000
TURIZM COĞRAFYASI I000000000000000
İNGİLİZCE I000000000000000
ALMANCA I000000000000000
FRANSIZCA I000000000000000
DAVRANIŞ YÖNETİMİ000000000000000
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TAR. II000000000000000
BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIM I000000000000000
WEB EDİTÖRÜ000000000000000
ÇEKİM TEKNİKLERİ000000000000000
RADYO-TV HABERCİLİĞİ000000000000000
VİDEO KURGU000000000000000
MESLEK STAJI (30 GÜN)000000000000000
BELGESEL FOTOĞRAFÇILIK000000000000000
MESLEK ETİĞİ000000000000000
TÜRK DİLİ II000000000000000
GENEL TURİZM000000000000000
İNGİLİZCE II000000000000000
ALMANCA II000000000000000
FRANSIZCA II000000000000000
ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ000000000000000
TEMEL HUKUK000000000000000
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
GRAFİK VE ANİMASYON I000000000000000
HABER TOPLAMA VE YAZMA I000000000000000
TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI000000000000000
YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ000000000000000
BELGESEL FİLM000000000000000
HIZLI OKUMA VE GÜZEL KONUŞMA000000000000000
GAZETE YAZI TÜRLERİ000000000000000
KONGRE SEMINER VE ORGANİZASYON000000000000000
TURIZM COĞRAFYASI II000000000000000
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ000000000000000
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
TÜRKİYE’NİN YAKIN TARİHİ000000000000000
BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIM II000000000000000
SERIGRAFI BASKI000000000000000
GRAFIK VE ANIMASYON II000000000000000
WEB SAYFASI TASARIMI000000000000000
HABER TOPLAMA VE YAZMA II000000000000000
RADYO PROGRAMCILIĞI000000000000000
TELEVİZYON REKLAMCILIĞI000000000000000
TELEVİZYON DRAMASI000000000000000
MESLEK STAJI (30 GÜN)000000000000000
SİNEMA TARİHİ000000000000000
İLK YARDIM000000000000000
KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI000000000000000
TEMEL HUKUK000000000000000
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık