English
Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İKMEP)

Kazanılan Derece

Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Ön Lisans.

Kabul Koşulları

Üniversiteye, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme(ÖSYM) tarafından düzenlenen üniversiteye giriş sınavını kazanmış olan ve bunu geçerli belgelerle kanıtlayan öğrenciler kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı'na kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin ortaöğretim programını bitirmeleri gerekmektedir. Öğrenciler programa üniversite seçme sınavı ile yerleştirilebilir.

Önceki Öğrenim

Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Tarihçe

Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında ek kontenjan ile öğrenci almıştır.

Program Profili

Programın öğrenci kontenjanı Normal Öğretim 30 kişi ve İkinci Öğretim 30 kişidir. Programdaki öğrencilerin çoğunluğunu lise mezunu öğrenciler oluşturur. Programın eğitimi örgün eğitim şeklindedir.

Program Yeterlilikleri

1- Sosyal Bilimler için gerekli olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca), Genel İşletme, İktisat, Genel Uygarlık Tarihi, Psikolojiye ilişkin temel kavramları tanımlayabilme
2- Halkla İlişkiler için temel kavram olan iletişim, ikna ve sözlü-sözsüz iletişim konularında bilgiye sahip olma
3- Halkla İlişkiler, Pazarlama Yönetimi, Bütünleşik Marka Yönetimi, Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Örnek Olaylar, Halkla İlişkiler ve Uygulama Teknikleri, Halkla İlişkiler Yönetimi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Marka ve Yönetimi, Kriz İletişimi ve Yönetimi, İletişim Araştırmaları, Reklamcılık ve Medya Sosyolojisi konusunda temel kavramları tanımlayabilme ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
4- Halkla ilişkiler alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak sorunları tanımlayabilme, fırsatları fark edip analiz edebilme, yorumlama ve değerlendirme becerisi edinebilme
5- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme
6- Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olma
7- Bir yabancı dili genel düzeyde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
8- Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımlarını kavramayla birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
9- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma
10- Alanı ile ilgili eleştirel düşünerek, yaratıcı stratejiler geliştirebilme
11- Alanına özgü değişime ve yeniliğe açık olma
12- Alanı ile ilgili medyayı takip ve analiz edebilme becerisine sahip olma

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Ders gereksinimlerine bağlı olarak projeler ve yazılı sınavlar üzerinden değerlendirme yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yükseköğretim programıdır. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programından mezun olan öğrencilerimiz özel sektör ve kamu sektörü işletmelerinin ilgili bölümlerinde, kamu ve özel sektöre ait idarelerin; belediyeler, dernekler, odalar, barolar gibi kurumların ilgili bölümlerinde istihdam edilirler. Ayrıca; gazete, dergi, radyo, TV gibi yayın organlarında, kamuoyu araştırma kurumlarında da istihdam edilebilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

“Halkla İlişkiler ve Tanıtım” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde; Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Sanatları, İletişim Tasarımı, İletişim ve Tasarım, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, Görsel İletişim Tasarımı, Reklam Tasarımı ve İletişimi, Reklamcılık Bölümlerine geçiş yapabilmektedirler.

Eğitim Türü

Ön Lisans

Bölüm Başkanı

Öğr.Gör. Bahar Balcı Aydoğan

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör. Tülin BACAKSIZ

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HİT1001 OFİS PROGRAMLARI I Zorunlu 4 0 5
HİT1003 İLETİŞİM VE MEDYA Zorunlu 2 0 3
HİT1005 HALKLA İLİŞKİLER Zorunlu 3 0 4
HİT1497 MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 4
TDB1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 ALMANCA I Zorunlu 2 0 2
İŞY1807 TEMEL HUKUK Zorunlu 2 0 3
İŞY1811 GENEL İŞLETME Zorunlu 3 0 4
İŞY1825 MİKRO EKONOMİ Zorunlu 2 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HİT1002 OFİS PROGRAMLARI II Zorunlu 3 0 4
HİT1004 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Zorunlu 3 0 4
HİT1006 İLETİŞİM HUKUKU Zorunlu 2 0 3
HİT1008 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Zorunlu 3 0 4
HİT1012 KAMU YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 4
HİT1498 MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 4
TDB1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
YDB1802 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 ALMANCA II Zorunlu 2 0 2
İSG1902 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 3
İŞY1806 MAKRO EKONOMİ Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB2801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
HİT2001 MASAÜSTÜ YAYINCILIK Zorunlu 3 0 4
HİT2003 KAMPANYA YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 4
HİT2005 BÜTÜNLEŞİK MARKA YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 5
HİT2501 SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 4
HİT2503 MEDYA PLANLAMA Seçmeli 3 0 4
HİT2505 GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI Seçmeli 2 0 3
HİT2507 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 2 0 3
HİT2509 METİN YAZARLIĞI Seçmeli 2 0 2
HİT2511 İNTERNET TABANLI REKLAMCILIK Seçmeli 3 0 4
HİT2513 TEMEL FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 3 0 4
HİT2515 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 3
HİT2517 İNTERNET VE MOBİL İLETİŞİM Seçmeli 4 0 4
HİT2519 MEDYA EKONOMİSİ Seçmeli 2 0 3
PZR2801 PAZARLAMA VE SATIŞ Seçmeli 3 0 3
RTV2803 ETKİLİ ve GÜZEL KONUŞMA Seçmeli 2 0 2
SGP2801 İLKYARDIM Seçmeli 2 0 3
İŞY2801 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
İŞY2805 ARAŞTIRMA YÖNTEM ve TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB2802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
DŞT2802 E-TİCARET Seçmeli 3 0 4
DŞT2804 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Seçmeli 3 0 4
HİT2002 ORGANİZASYON VE PROTOKOL YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 4
HİT2004 KAMUOYU ARAŞTIRMALARI VE SOSYAL MEDYA Zorunlu 3 0 5
HİT2502 PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
HİT2504 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 2 0 3
HİT2506 MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
HİT2508 FOTOGRAFÇILIK UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 4
HİT2510 SİYASAL İLETİŞİM VE KAMPANYALAR Seçmeli 3 0 4
HİT2512 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA Seçmeli 2 0 2
MUH2802 BİLGİSAYARLI ÖN MUHASEBE Seçmeli 4 0 4
PZR2802 PAZAR ARAŞTIRMALARI Seçmeli 3 0 4
İŞY2802 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Zorunlu 3 0 4
İŞY2804 FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI Seçmeli 2 0 3
İŞY2806 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 3 0 4
İŞY2808 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 4
İŞY2810 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 4
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
OFİS PROGRAMLARI I000003050030
İLETİŞİM VE MEDYA353333230235
HALKLA İLİŞKİLER355533122533
MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ)344433122433
TÜRK DİLİ I000000000000
İNGİLİZCE I244225550000
FRANSIZCA I333333440000
ALMANCA I333333450000
TEMEL HUKUK300003003000
GENEL İŞLETME403203003330
MİKRO EKONOMİ302003003000
             
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
OFİS PROGRAMLARI II000003050030
YÖNETİM VE ORGANİZASYON403203050030
İLETİŞİM HUKUKU332003023200
DAVRANIŞ BİLİMLERİ523203033330
KAMU YÖNETİMİ433203033330
MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ)344433122433
TÜRK DİLİ II050000400000
İNGİLİZCE II244225550000
FRANSIZCA II333333450000
ALMANCA II333333450000
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ000000000000
MAKRO EKONOMİ302003003000
             
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I533252510000
MASAÜSTÜ YAYINCILIK000003050030
KAMPANYA YÖNETİMİ244333030233
BÜTÜNLEŞİK MARKA YÖNETİMİ325223003433
SUNUM TEKNİKLERİ345303003433
MEDYA PLANLAMA353223230235
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI353203050245
MESLEKİ YABANCI DİL I200003500000
METİN YAZARLIĞI023223042333
İNTERNET TABANLI REKLAMCILIK232223043345
TEMEL FOTOĞRAFÇILIK353203050245
MESLEK ETİĞİ303203005200
İNTERNET VE MOBİL İLETİŞİM332223043345
MEDYA EKONOMİSİ323223120233
PAZARLAMA VE SATIŞ325223003433
ETKİLİ ve GÜZEL KONUŞMA353333230234
İLKYARDIM300003000000
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ233434213343
ARAŞTIRMA YÖNTEM ve TEKNİKLERİ323304235203
             
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II222341510000
E-TİCARET325223003433
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ323222300333
ORGANİZASYON VE PROTOKOL YÖNETİMİ244333030233
KAMUOYU ARAŞTIRMALARI VE SOSYAL MEDYA343324235225
PROJE YÖNETİMİ244333030233
MESLEKİ YABANCI DİL II200003500000
MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ323223042333
FOTOGRAFÇILIK UYGULAMALARI353203050245
SİYASAL İLETİŞİM VE KAMPANYALAR344333030233
YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA200003000003
BİLGİSAYARLI ÖN MUHASEBE000003050030
PAZAR ARAŞTIRMALARI333304335303
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ323203033330
FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI302003003000
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU112115213221
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ500003000045
ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ323203033330
             
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık