English
Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu Yat Kaptanlığı

Kazanılan Derece

Yat Kaptanı

Kabul Koşulları

ÖSYS tercih kılavuzunda belirtildiği gibidir.

Yeterlilik Koşulları

Ön-Lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin zorunlu ve seçmeli derslerini (toplam 120 AKTS karşılığı) tamamlamaları, not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması ve meslek stajını (45 günü) yapmış olmaları gerekmektedir

Önceki Öğrenim

Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Tarihçe

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Bodrum Deniz Ticaret Odası’nın düzenlediği üniversite ile sektörler işbirliği çalıştayı kapsamında yapılan toplantılar sonucu diğer kurumlar tarafından da desteklenen Denizcilik ile ilgili Yüksekokul açılması önerisi gelişmiştir. 2011 yılında Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu kurulmuştur. 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında Yat Kaptanlığı ve Yat İnşaatı Programı açılmış olup, Yat Kaptanlığı Programına öğrenci alımlarını yapmaktadır.

Program Profili

http://bodrumulh.mu.edu.tr/tr/yat-kaptanligi-1548

Program Yeterlilikleri

1- Seyir ile ilgili harita ve diğer neşriyatları kullanmayı bilir.
2- Emniyetli seyir vardiyası tutar.
3- Gökcisimlerini kullanarak astronomi seyri yapar.
4- Denizde haberleşme (GMDSS) cihazlarını kullanır.
5- Elektronik seyir cihazlarını kullanır.
6- Deniz örf ve adetlerini bilir.
7- Denizde kişisel can kurtarma tekniklerini bilir.
8- Yangına karşı gerekli tedbirleri alır ve gerekli müdahaleyi yapar.
9- Meteorolojik tahminleri değerlendirir.
10- Teknik rapor yazar ve gerekli yerlere gönderir.
11- Sahip olduğu yeterliliği yerinde kullanır.
12- Standart denizcilik İngilizcesini bilir.
13- Uluslararası denizcilik sözleşme ve kanunlarını bilir.
14- Acil durumlarda gemiyi yönetir.
15- Gemicilik faaliyetlerini bilir.
16- Deniz turizmi hakkında bilgi sahibi olur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nde belirtildiği gibidir.

Mezuniyet Koşulları

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nde belirtildiği gibidir.

Mezun İstihdamı

Özel ve ticari yatlar Marinalar

Bir Üst Dereceye Geçiş

ÖSYS tercih kılavuzunda belirtildiği gibidir.

Eğitim Türü

Meslek Yüksekokulumuzun amacı, Türk ekonomisinin en önemli sektörü kabul edilen turizm alanında; Mavi Tur ve yat turizmi konularında nitelikli ulusal ve uluslararası yeterlikte her türlü ticari ve özel yatlarda çalışabilecek yat kaptanı, yat inşaatı konusunda bakım, onarım ve tasarım yapabilecek uzman teknik eleman yetiştirmektir.

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Tuncay KULELİ

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
BİP1901 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Seçmeli 1 2 3
FİZ1801 FİZİK Zorunlu 3 0 2
MAP1807 MATEMATİK Zorunlu 3 0 3
TDB1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YKP1001 DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ I Zorunlu 3 0 3
YKP1003 SEYİR I Zorunlu 1 2 4
YKP1005 GEMİCİLİK I Zorunlu 1 2 3
YKP1007 DENİZDE GÜVENLİK I Zorunlu 2 2 3
YKP1501 DENİZ HUKUKU Seçmeli 2 0 3
YKP1503 OSEANOLOJİ I Seçmeli 2 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 ATATÜRK İLK. VE İNKİLAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
TDB1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
YDB1802 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 2
YKP1002 DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ II Zorunlu 3 0 3
YKP1004 SEYİR II Zorunlu 1 2 3
YKP1006 GEMİCİLİK II Zorunlu 1 2 3
YKP1008 DENİZDE GÜVENLİK II Zorunlu 2 2 3
YKP1010 GEMİDE SAĞLIK Zorunlu 1 2 3
YKP1012 GEMİ YAPISI VE DENGESİ Zorunlu 3 0 3
YKP1502 GEMİ MAKİNE BİLGİSİ Seçmeli 2 0 3
YKP1504 OSEANOLOJİ II Seçmeli 2 0 3
YKP1506 PAZARLAMA Seçmeli 2 0 3
YKP1508 DENİZDE ÇATIŞMAYI ÖNLEME KURALLARI Seçmeli 2 0 3
YKP1510 TÜRKİYE'DE DENİZCİLİK TARİHİ Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
YKP2001 DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ III Zorunlu 2 0 3
YKP2003 SEYİR III Zorunlu 1 2 3
YKP2005 DENİZ METEROLOJİSİ Zorunlu 3 0 3
YKP2007 DENİZDE HABERLEŞME Zorunlu 4 2 5
YKP2009 TEKNE BAKIM VE ONARIM Zorunlu 2 0 4
YKP2011 ULUSLARARASI DENİZCİLİK SÖZLEŞMELERİ Zorunlu 2 0 3
YKP2501 LİMANLAR VE TERMİNALLER Seçmeli 2 0 3
YKP2503 OSEANOLOJİ III Seçmeli 2 0 3
YKP2505 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
YKP2507 DENİZ İŞLETMECİLİĞİ I Seçmeli 2 0 3
YKP2509 YATÇILIK Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
YKP2002 DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ IV Zorunlu 2 0 3
YKP2004 SEYİR IV Zorunlu 1 2 3
YKP2006 PROJE Zorunlu 2 2 4
YKP2008 TEKNE KULLANMA Zorunlu 2 2 5
YKP2010 PERSONEL VE GIDA HİJYENİ Zorunlu 2 0 3
YKP2012 YAT KAMARA HİZMETLERİ Zorunlu 2 2 3
YKP2502 DENİZ ULAŞTIRMA EKONOMİSİ Seçmeli 2 0 3
YKP2504 LİMAN İŞLETMESİ VE ORGANİZASYONU Seçmeli 2 0 3
YKP2506 DENİZ SEYAHAT VE ACENTA İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 2 0 3
YKP2508 DENİZ İŞLETMECİLİĞİ II Seçmeli 2 0 3
YKP2510 DENİZ KİRLİLİĞİ VE ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 3
YKP2512 TURİZM Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I           1     
BİLGİSAYAR UYGULAMALARI         132    1
FİZİK          1     
MATEMATİK2 2             
TÜRK DİLİ I 1212112332      
İNGİLİZCE I                 
DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ I2123512123424311
SEYİR I 42              
GEMİCİLİK I      3    4   5 
DENİZDE GÜVENLİK I      3 3     2  
DENİZ HUKUKU 3 2 433 4425314
OSEANOLOJİ I           2     
                 
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
ATATÜRK İLK. VE İNKİLAP TARİHİ II 1    1          
TÜRK DİLİ II 1212321322      
İNGİLİZCE II1212211222      
DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ II531 423343354213
SEYİR II24132           
GEMİCİLİK II      2    4  45 
DENİZDE GÜVENLİK II  3   13      2  
GEMİDE SAĞLIK          2     
GEMİ YAPISI VE DENGESİ  2   232 232244 
GEMİ MAKİNE BİLGİSİ  4       34  4  
OSEANOLOJİ II           2     
PAZARLAMA                 
DENİZDE ÇATIŞMAYI ÖNLEME KURALLARI  5 545    5  4  
TÜRKİYE'DE DENİZCİLİK TARİHİ                 
                 
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ III22 4421254454313
SEYİR III  5       1  2  
DENİZ METEROLOJİSİ         5       
DENİZDE HABERLEŞME    5      2  4  
TEKNE BAKIM VE ONARIM     332 544  5 
ULUSLARARASI DENİZCİLİK SÖZLEŞMELERİ 22 42444  4453  
LİMANLAR VE TERMİNALLER      2   2     3
OSEANOLOJİ III          2     
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE YÖNETİMİ      4   4 4 5 5
DENİZ İŞLETMECİLİĞİ I          2     5
YATÇILIK                
                 
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ IV12 4421155554313
SEYİR IV 2  5     5     
PROJE111111    1  1  
TEKNE KULLANMA 5   2    5  5  
PERSONEL VE GIDA HİJYENİ      2    3    1
YAT KAMARA HİZMETLERİ      5    44  45
DENİZ ULAŞTIRMA EKONOMİSİ                 
LİMAN İŞLETMESİ VE ORGANİZASYONU     2    1 2  3
DENİZ SEYAHAT VE ACENTA İŞLETMECİLİĞİ             2  5
DENİZ İŞLETMECİLİĞİ II                
DENİZ KİRLİLİĞİ VE ÇEVRE KORUMA  4   4   4 354  
TURİZM                
                 
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık