English
Ortaca Meslek Yüksekokulu Aşçılık(İKMEP)

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında Ön Lisans (Associate of Arts) derecesi almaya hak kazanmaktadırlar. Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı yükseköğretimde ön lisans alanında 120 AKTS kredilik beşinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında “Aşçılık Meslek Elemanı” Ön Lisans diploması verilir.

Kabul Koşulları

Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YGS sınavın dan 180 barajını aşmış olması gerekir. Meslek liselerinden sınavsız geçiş yoluyla gelecek adayların da YGS sınavından 180 barajımı geçmiş olması gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; Öğretim programlarındaki tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve 120 AKTS kredisi almaları zorunludur. Öğrencilerin 1. veya 2. sınıf sonunda 60 iş günü olan stajını başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programında öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programında verilen dersin içeriğine uygun olması ve meslek yüksekokulu müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Tarihçe

Aşçılık programı, Ortaca Meslek Yüksekokulu Otel, lokanta ve İkram hizmetleri bölümü bünyesinde faaliyet göstermektedir. Programa ilk kez 2012-2013 eğitim-öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır. Bu 2012 yılından itibaren programımıza kayıt yaptıran öğrenci sayısı sürekli artmaktadır.

Program Profili

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü altında yer alan Aşçılık Programı; otel, lokanta, yemek fabrikası, fast-food, pastane vb yerlerde yiyecek-içecek hazırlayan ve sunumunu sağlayan, bir iş planını uygulayabilen, koku ve tat alma duyusu gelişmiş, çabuk ve düzenli çalışabilen, dikkatli ve titiz, sorumluluk duygusu yüksek, hijyen ve sağlık konularına dikkat eden, yurt içi ve yurt dışı yiyecek içecek işletmelerinde aranan insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler, öğrenimleri boyunca ikram hizmetleri alanının temel ilkelerini ve mesleği ile ilgili çağdaş teknolojilerin önemini kavrayacak, alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini, ikram hizmetleri işletmecisi olarak hukuki sorumluluğunu bilecek bir eğitim programı ile yetiştirileceklerdir.

Program Yeterlilikleri

1- Yiyecek içecek sektörü ile ilgili temel kavramları tanımlar.
2- Yiyecek içecek İşletmeciliği alanındaki yasal düzenlemeler ve mesleki standartları bilir.
3- Yiyecek içecek İşletmelerinin etkilendiği iç ve dış çevresel faktörleri bilir.
4- Yiyecek içecek ve aşçılık hizmetlerinin verildiği işletmelerin organizasyon yapısını ve işleyişini bilir ve uyum sağlar.
5- En az bir yabancı dili, Avrupa Dil Portföyü A2 düzeyinde bilir.
6- Okulda ve staj çalışmalarında edindiği teorik ve pratik bilgileri sektörde rahatlıkla uygular.
7- Yiyecek içecek ve aşçılık hizmetleri sektöründe kullanılan bilgisayar otomasyon sistemlerinin nasıl çalıştığını bilir ve bu sistemleri kullanır.
8- Okulda ve staj çalışmalarında edindiği yabancı dil bilgisini sektörde kullanır.
9- Edindiği teorik ve pratik deneyimle, sektörde karşılaştığı sorunları analiz eder ve çözüm üretir.
10- İletişim gücü yüksektir ve ekip çalışmasına uyum sağlar.
11- Astları ve üstleriyle etkili ve sağlıklı iletişim kurar.
12- İş yoğunluğu, stres ve baskı altında çalışabilme yeteneğine sahiptir.
13- Yiyecek içecek işletmelerinde yapılan menü planlama, gıda üretimi, mutfak hizmetleri yönetimi, servis hizmetleri uygulamalarını bilir ve bu uygulamalarda aktif görev alır.
14- Ziyafet ve toplu yiyecek içecek organizasyonlarının prosedürlerini bilir ve bu organizasyonlarda ekip elemanı olarak görev alır.
15- Yemek pişirme teknikleri, mutfak teknikleri, menü planlama işlemlerini bilir ve uygular
16- Catering organizasyonlarında ekip elemanı olarak takım çalışmasına katılır.
17- Birlikte çalıştığı arkadaşlarına yardım eder ve astlarını sürekli eğiterek gelişmelerini sağlar.
18- Üstlerine karşı saygılıdır ve onlardan aldığı görevleri eksiksiz yerine getirerek, kriz anlarında kendi çözümünü kendisi üretir.
19- Görevi ile ilgili rapor hazırlar ve üstlerine sunar.
20- Olağandışı durumlarda kendi görevi dışında kalan görevleri de yerine getirerek çalışma arkadaşlarına yardım eder.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Bağıl Değerlendirme Sistemi ve Mutlak Değerlendirme Sistemi Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre, 29.08.2012 tarih ve 465/11 Sayılı senato kararı ile yürürlüğe girmiştir. Buna göre Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşturmaktadır. Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak bir ara sınav yapılır. Ara sınav değerlendirmesi, alınan puanın %40'dır. Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, alınan puanın %60'ıdır. Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir. Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır. Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilirler.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmektir. Öğrencinin mezun olabilmesi için zorunlu stajını tamamlaması gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, Aşçılık Programı’ndan mezun olanlar, “Aşçı” unvanını kazanarak; turistik belgeli işletmelerde, restoranlarda, yemek fabrikalarında (catering şirketlerinde), uçak-gemi-tren-otobüs-hastane mutfaklarında; aşçı başı, aşçı başı yardımcısı, kısım şefi, sos şefi, balık şefi, ızgara şefi, kızartmalar şefi, ızgara şefi, çorba şefi, sebze şefi, joker şef (değişim aşçısı), soğuk şefi, pastane şefi, kasap, dömi şefi, komi vb rütbelerle; araştırma şefi (test aşçısı), mutfak bilimcisi, yiyecek-içecek müdürü, yemek tedariği yöneticisi, mutfak yöneticisi, restoran denetçisi-koordinatörü, restoran müdürü vb kadrolarda çalışabilirler. Ayrıca yemek araştırmacısı, yemek yazarı, gıda işleyicisi, yemek stilisti, yemek mimarı, menü geliştirici, tarif geliştirici, yiyecek-içecek eğiticisi vb isimler altında da topluma hizmet sunabilmektedirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı’nda yeterli puanı almak koşuluyla alanıyla ilgili lisans programlarına ya da Uzaktan Eğitim Sistemleri’nin lisans tamamlama programlarına başvurabilir

Eğitim Türü

Ön lisans (Tam Zamanlı)

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Ozan KAYA

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Ozan KAYA

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ Zorunlu 2 0 2
AŞÇ1001 PİŞİRME YÖNTEMLERİ I Zorunlu 2 3 4
AŞÇ1003 MUTFAKTA KALİTE YÖNETİMİ Zorunlu 5 0 4
AŞÇ1005 MUTFAK ORGANİZASYONU Zorunlu 4 0 3
AŞÇ1497 MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 4
AŞÇ1501 MESLEKİ MATEMATİK Seçmeli 2 0 3
AŞÇ1503 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 3
BRY1801 DOSYALAMA VE ARŞİVLEME Seçmeli 2 0 3
BİP1801 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 2 0 3
RTV1801 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 3
SGP1801 İLKYARDIM Seçmeli 2 0 3
TDB1801 TÜRK DİLİ Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İNGLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 ALMANCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ Zorunlu 2 0 2
AŞÇ BÖLÜM DIŞI Seçmeli 0 0 0
AŞÇ1002 PİŞİRME YÖNTEMLERİ II Zorunlu 2 3 4
AŞÇ1004 MUTFAK PLANLAMA Zorunlu 5 0 4
AŞÇ1006 MENÜ PLANLAMA I Zorunlu 3 0 3
AŞÇ1498 MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 4
AŞÇ1502 HİJYEN VE SANİTASYON Seçmeli 2 0 3
AŞÇ1504 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 3
BİP1802 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 2 0 3
SGP1804 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 3
TDB1802 TÜRK DİLİ Zorunlu 2 0 2
TOİ1802 KONUK İLETİŞİMİ Seçmeli 3 0 3
YDB1802 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 ALMANCA II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 2
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AŞÇ2001 SOĞUK MUTFAK Zorunlu 2 2 4
AŞÇ2003 YÖRESEL MUTFAKLAR Zorunlu 2 4 5
AŞÇ2005 MUTFAK ÜRÜNLERİ Zorunlu 2 4 5
AŞÇ2007 MESLEKİ YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 2
AŞÇ2497 MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 4
AŞÇ2501 ZİYAFET MUTFAĞI Seçmeli 2 2 4
TOİ2801 OTEL İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 2 0 4
TOİ2803 YİYECEK İÇECEK SERVİSİ Seçmeli 2 2 4
İŞY2803 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 1 1 3
İŞY2805 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
İŞY2809 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 3
İŞY2813 İŞLETME YÖNETİMİ I Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AŞÇ2002 PASTANE ÜRÜNLERİ Zorunlu 2 4 5
AŞÇ2004 DÜNYA MUTFAKLARI Zorunlu 2 4 5
AŞÇ2006 MUTFAK ÇEŞİTLERİ Zorunlu 1 4 4
AŞÇ2008 MESLEKİ YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 2
AŞÇ2498 MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 4
AŞÇ2502 KONUK İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 1 3
AŞÇ2504 SÜSLEME SANATI Seçmeli 2 2 4
AŞÇ2506 MENÜ PLANLAMA II Seçmeli 3 0 3
TOİ2802 ŞARAP SERVİSİ Seçmeli 2 2 4
TOİ2804 GÖSTERİ SERVİSİ Seçmeli 2 2 4
İŞY2802 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR Seçmeli 2 0 3
İŞY2814 İŞLETME YÖNETİMİ II Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19Py20
ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ                    
PİŞİRME YÖNTEMLERİ I51351511533351513333
MUTFAKTA KALİTE YÖNETİMİ35211531411233534254
MUTFAK ORGANİZASYONU55551511555311155444
MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ)34434535533444244455
MESLEKİ MATEMATİK  4    4            
MESLEK ETİĞİ311113331121213111  
DOSYALAMA VE ARŞİVLEME22222222            
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I                    
İLETİŞİM11111511555311113353
İLKYARDIM12212414432511113125
TÜRK DİLİ                    
İNGLİZCE I                    
ALMANCA I454335344444333333  
FRANSIZCA I245545534425221222  
                     
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19Py20
ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ                    
BÖLÜM DIŞI                    
PİŞİRME YÖNTEMLERİ II5133151153 351513333
MUTFAK PLANLAMA55441431311143533252
MENÜ PLANLAMA I21311541544355544455
MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ)25555555555555555555
HİJYEN VE SANİTASYON2423524532          
İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI14411511512322214434
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II                    
ÇEVRE KORUMA11411111242413534312
TÜRK DİLİ                    
KONUK İLETİŞİMİ12442312555512124545
İNGİLİZCE II345333333335333333  
ALMANCA II344344234455522222  
FRANSIZCA II                    
                     
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19Py20
SOĞUK MUTFAK33331511555333533343
YÖRESEL MUTFAKLAR3345 541232254234322
MUTFAK ÜRÜNLERİ333 1511555151533333
MESLEKİ YABANCI DİL I41143323233244433322
MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ)                    
ZİYAFET MUTFAĞI535445355554        
OTEL İŞLETMECİLİĞİ33434433444141433   
YİYECEK İÇECEK SERVİSİ334253333333353422  
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ14222121444412115535
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 412223333          
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ25331421455513535555
İŞLETME YÖNETİMİ I332223244553422222  
                     
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19Py20
PASTANE ÜRÜNLERİ44251531311153344423
DÜNYA MUTFAKLARI51311411533114333333
MUTFAK ÇEŞİTLERİ53451511543354544333
MESLEKİ YABANCI DİL II345333333335333333  
MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ)5355533 35          
KONUK İLİŞKİLERİ12224223323232434535
SÜSLEME SANATI33331511533333333333
MENÜ PLANLAMA II55531351343354222233
ŞARAP SERVİSİ535455344455552222  
GÖSTERİ SERVİSİ44  45444           
KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR35331311311331113433
İŞLETME YÖNETİMİ II45444444343343554   
                     
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık