English
Muğla Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik

Kazanılan Derece

Lisans

Kabul Koşulları

ÖSYM'nin yapmış olduğu yükseköğrenim eğitimine geçiş ve yerleştirme sınavlarından yeterli puan almış olmak.

Yeterlilik Koşulları

Sekiz yarıyıllık eğitim öğrenim sonrasında yaz stajını da dahil 240 kredi tamamlayıp, 2.00 (4.00 sistemde) ve üzeri not ortalamasına sahip olan öğrenci diyetisyen olarak mezun olur.

Önceki Öğrenim

Öğrencinin başvurusu ile daha önce öğrenim görmüş olduğu üniversitedeki dersler Bölüm uyum komisyonu tarafından değerlendirilerek, bölümümüz lisans programı ile uyumlandırılır ve öğrenimine devam eder.

Tarihçe

Muğla Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda, Yükseköğretim Kurulunun 11.05.2011 tarih ve 3337 sayılı kararı ile Muğla Sağlık Yüksekokulunda "Beslenme ve Diyetetik" bölümünün açılması uygun görülmüştür. Beslenme ve Diyetetik Bölümü 1 Profesör (Gıda), 1 Doçent (Biyokimya) ve 3 Yarımcı Doçent (Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Mikrobiyoloji, Kimya) olmak üzere 5 öğretim üyesi ile 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında 50 + 4 öğrenci ile Eğitim - Öğretime başlamıştır. Bölümün bünyesinde araştırmalarda ve öğrenci eğitimlerinde kullanılmak üzere donanımlı bir adet araştırma laboratuarı bulunmaktadır.

Program Profili

Beslenme ve Diyetetik Bölümü, besin ve beslenmeden kaynaklanan sağlık sorunlarını araştıran, değerlendiren, çözüm yolları bulan, toplumun beslenme durumunu saptayan ve beslenme düzeyinin geliştirilmesi için çözüm yollarının araştıran ve önerileri uygulayan, ülkenin besin, beslenme plan ve politikalarının saptayan ve yönlendiren, hastalıklarda ve diğer özel durumlarda tıbbi ve cerrahi tedavilere uygun, doğal ve tedavi edici besinlerin bileşimlerine göre beslenme programı planlayan, eğitim veren, uygulatan ve izleyen, toplu beslenme hizmeti veren kuruluşlarda yemek servisinin yönetimi ve organizasyonu gibi çeşitli alanlarda bilimsel çalışmaları yürüten, sağlığın korunması ve geliştirilmesi ile hastalıkların tedavisi açısından toplumda yeterli ve dengeli beslenme bilincinin yerleşmesini sağlayacak insan gücünü yetiştirmeyi amaçlar.

Program Yeterlilikleri

1- Beslenme ve Diyetetik alanı ile ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
2- Besin öğelerinin birbirleriyle olan ilişkilerini ve bu besin ögelerinin kimyasal, biyokimyasal, mikrobiyolojik, ve metabolik mekanizmalar içerisindeki etkileşim ve değişimlerini açıklar.
3- Beslenme ve Diyetetik Alanında besin kaynaklarını ve besinlerin özelliklerini, ekonomik kullanımlarını birbirleri ile ilişkisini ve hazırlama-pişirme-saklama yöntemlerini açıklar.
4- Toplumun veya bireylerin beslenme durumunu, toplu beslenme yapılan yerlerin özelliklerine uygun toplu beslenme sistemlerinin her bir aşamasını planlar, sağlıklı beslenme konusunda toplumu veya bireyleri bilgilendirir.
5- Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak bireye özgü beslenme ve diyet programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
6- Doğuştan ve sonradan oluşabilen beslenmeye bağlı hastalıkları ve özel durumlarda tıbbî ve cerrahî tedavilere uygun, doğal ve tedavi edici besinlerin bileşimlerine göre diyet programı plânlar , uygular ve bu hastalıklara yönelik çözüm önerileri sunar.
7- Beslenme ve Diyetetik ile ilgili gelişmeleri takip etmek için bilimsel yöntemleri, teknikleri, bilgi kaynaklarını etkin kullanarak öğrenmeyi yönlendirir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
8- Beslenme ve Diyetetik alanında ki kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
9- Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasayı, yönetmeliği, mevzuatı ve mesleki etik kurallarını uygular.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisans eğitim öğretim yönetmeliğine uygun olarak dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

8 yarı yıl (4 yıl) eğitim öğretim 240 kredi tamamlama

Mezun İstihdamı

Tedavi Kurumlarında Yataklı ve ayakta tedavi hizmeti veren tüm özel ve kamu kuruluşlarda Sağlık ünitelerinde ( Diyabet, onkoloji, metabolik, kardiyoloji, rehabilitasyon vb.) Toplu beslenme yapan kuruluşlarda (Okullar, Kreşler, Oteller, Yemek fabrikaları, Kamı kuruluşları, Sağlık kuruluşları Restoranlar vb.) Besin endüstrisi ve besin kontrol laboratuarlarında Toplum sağlığına yönelik ulusal ve uluslararası kuruluşlarda Beslenme ve sağlık ilişkili araştırma yapan kurumlarda, Beslenme ve diyet danışma merkezlerinde görev alabilmektedirler

Bir Üst Dereceye Geçiş

Mezun olan öğrenciler yüksek lisans ve doktora eğitimlerine gerekli şartları sağladıkları takdirde devam edebilirler.

Eğitim Türü

Türkçe

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Erşan KARABABA

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. Ümmühani ÖZEL TÜRKCÜ

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB 1801 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I Zorunlu 2 0 2
BDB 1001 Beslenme İlkeleri - I Zorunlu 2 0 3
BDB 1005 Sağlık Sosyolojisi Zorunlu 2 0 3
BDB 1501 Beslenme ve İşletmecilik Seçmeli 2 0 3
BDB 1503 Sağlık Terminolojisi Seçmeli 2 0 3
ENF 1801 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Zorunlu Seçmeli 3 0 3
KİM 1003 Temel Kimya Zorunlu 2 0 5
MAT 1813 Temel Matematik Zorunlu 3 0 3
TDB 1801 Türk Dili - I Zorunlu 2 0 2
YDB 1811 İngilizce - I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB 1813 Almanca - I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB 1815 Fransızca - I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB 1802 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
BDB 1002 Beslenme İlkeleri II Zorunlu 2 0 3
BDB 1004 Demografik Yapı ve Sağlık Zorunlu 2 0 3
BDB 1006 Tıbbi Biyoloji ve Genetik Zorunlu 3 0 4
BDB 1502 Beslenme Antropolojisi Seçmeli 2 0 3
BDB 1504 Besinlere Giriş Seçmeli 2 0 3
BDB1506 Laboratuar Teknikleri ve Güvenliği Seçmeli 2 0 3
KİM 1808 Organik Kimya Zorunlu 2 0 4
PSİ 1804 Temel Psikoloji Zorunlu 2 0 3
TDB 1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
YDB 1812 İngilizce II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB 1814 Almanca -II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB 1816 Fransızca II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BDB 2001 Beslenme Biyokimyası I Zorunlu 3 0 3
BDB 2003 Anatomi I Zorunlu 3 0 4
BDB 2005 Fizyoloji I Zorunlu 3 0 4
BDB 2007 Genel Mikrobiyoloji Zorunlu 2 0 5
BDB 2009 Besin Kimyası ve Analizleri I Zorunlu 2 0 5
BDB 2501 Beslenme ve Diyetetikte Etik Seçmeli 2 0 3
BDB 2503 Beslenme ve Genetik Seçmeli 2 0 3
BDB 2505 Temel İmmunoloji Seçmeli 2 0 3
BDB 2507 Besinlerin Muhafazası ve Depolama Seçmeli 2 0 3
YDB 2811 İngilizce III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB 2813 Almanca III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB 2815 Fransızca III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BDB 2002 Beslenme Biyokimyası II Zorunlu 3 0 3
BDB 2004 Anatomi II Zorunlu 3 0 4
BDB 2006 Fizyoloji II Zorunlu 3 0 4
BDB 2008 Besin Mikrobiyolojisi Zorunlu 2 0 5
BDB 2010 Besin Kimyası ve Analizleri II Zorunlu 2 0 5
BDB 2504 Besin ve Personel Hijyeni Seçmeli 2 0 3
BDB 2506 Besin Zehirlenmeleri ve Alerjisi Seçmeli 2 0 3
BDB2502 Toplum ve Sağlık Seçmeli 2 0 3
YDB 2814 Almanca IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BDB 3001 Ana ve Çocuk Beslenmesi Zorunlu 2 2 5
BDB 3003 Beslenme Durumu Saptama Yöntemleri Zorunlu 3 0 4
BDB 3005 Toplu Beslenme Sistemleri I Zorunlu 3 0 4
BDB 3007 Hastalıklarda Diyet Tedavisi I Zorunlu 2 2 5
BDB 3009 Beslenme Ekolojisi Zorunlu 2 0 3
BDB 3501 Besin Teknolojisi Seçmeli 2 0 3
BDB 3503 Besin Ambalajlama Seçmeli 2 0 3
BDB 3505 Gıda Katkı Maddeleri ve Toksikoloji Seçmeli 2 0 3
BDB 3507 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Beslenme Seçmeli 2 0 3
BDB 3509 Beslenme Eğitimi Seçmeli 2 0 3
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BDB 3002 Toplu Beslenme Sistemleri II Zorunlu 3 0 4
BDB 3004 Hastalıklarda Diyet Tedavisi II Zorunlu 2 2 5
BDB 3006 Çocuk Hastalıklarında Beslenme Zorunlu 2 2 4
BDB 3008 Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyolojisi Zorunlu 2 2 4
BDB 3010 Meslek Stajı Zorunlu 0 0 4
BDB 3502 Beslenme Bilimlerinde İstatistik Seçmeli 2 0 3
BDB 3504 Besin Biyoteknolojisi Seçmeli 2 0 3
BDB 3506 Besin Hazırlama ve Pişirme Teknikleri Seçmeli 2 0 3
BDB 3508 Besin Kontrolü ve Mevzuatı Seçmeli 2 0 3
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BDB 4001 Bitirme Çalışması I Zorunlu 0 4 9
BDB 4003 Kurum veya Hastanede Beslenme Alan Çalışması I Zorunlu 2 6 12
BDB 4501 Sporcu Beslenmesi Seçmeli 2 0 3
BDB 4503 Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi Seçmeli 2 0 3
BDB 4505 Fonksiyonel Besinler Seçmeli 2 0 3
BDB 4507 Diyetetik Uygulamalarında İlke ve Sorunlar Seçmeli 2 0 3
BDB 4509 Hastalıklar Biyokimyası Seçmeli 2 0 3
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BDB 4002 Bitirme Çalışması II Zorunlu 0 4 9
BDB 4004 Kurum ve Hastanede Beslenme Alan Çalışması II Zorunlu 2 6 12
BDB 4010 Menü Planlama Seçmeli 2 0 3
BDB 4502 Fiziksel Aktivitelerde Beslenme Seçmeli 2 0 3
BDB 4504 Yaşlılıkta Beslenme Seçmeli 2 0 3
BDB 4506 Kanser ve Beslenme Seçmeli 2 0 3
BDB 4508 Erişkinlerde Yeme Bozuklukları Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I111121212
Beslenme İlkeleri - I555111114
Sağlık Sosyolojisi111441111
Beslenme ve İşletmecilik 114331115
Sağlık Terminolojisi511111551
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı111121531
Temel Kimya444111111
Temel Matematik111144511
Türk Dili - I311111313
İngilizce - I111111221
Almanca - I121112121
Fransızca - I111211331
          
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II111121313
Beslenme İlkeleri II555111114
Demografik Yapı ve Sağlık111551111
Tıbbi Biyoloji ve Genetik441115111
Beslenme Antropolojisi111141141
Besinlere Giriş545111111
Laboratuar Teknikleri ve Güvenliği         
Organik Kimya554114111
Temel Psikoloji111443111
Türk Dili II211111312
İngilizce II111111331
Almanca -II121112121
Fransızca II121112121
          
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Beslenme Biyokimyası I554115111
Anatomi I3111441 1
Fizyoloji I331144111
Genel Mikrobiyoloji453111111
Besin Kimyası ve Analizleri I555111111
Beslenme ve Diyetetikte Etik111114445
Beslenme ve Genetik141135111
Temel İmmunoloji         
Besinlerin Muhafazası ve Depolama         
İngilizce III121111221
Almanca III121112121
Fransızca III121111221
          
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Beslenme Biyokimyası II555115111
Anatomi II311144111
Fizyoloji II311144111
Besin Mikrobiyolojisi555441111
Besin Kimyası ve Analizleri II555111111
Besin ve Personel Hijyeni155541134
Besin Zehirlenmeleri ve Alerjisi154411111
Toplum ve Sağlık         
Almanca IV111111221
          
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Ana ve Çocuk Beslenmesi 515544451
Beslenme Durumu Saptama Yöntemleri 411454554
Toplu Beslenme Sistemleri I112554334
Hastalıklarda Diyet Tedavisi I443455445
Beslenme Ekolojisi515451441
Besin Teknolojisi144111451
Besin Ambalajlama115411111
Gıda Katkı Maddeleri ve Toksikoloji155111111
Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Beslenme133511111
Beslenme Eğitimi411144541
          
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Toplu Beslenme Sistemleri II5 2554134
Hastalıklarda Diyet Tedavisi II443455445
Çocuk Hastalıklarında Beslenme542555444
Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyolojisi111544554
Meslek Stajı115555155
Beslenme Bilimlerinde İstatistik111111551
Besin Biyoteknolojisi144112451
Besin Hazırlama ve Pişirme Teknikleri155513111
Besin Kontrolü ve Mevzuatı111412135
          
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Bitirme Çalışması I111111554
Kurum veya Hastanede Beslenme Alan Çalışması I555552425
Sporcu Beslenmesi 544151111
Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi114511111
Fonksiyonel Besinler445144111
Diyetetik Uygulamalarında İlke ve Sorunlar111114155
Hastalıklar Biyokimyası151155111
          
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Bitirme Çalışması II111111554
Kurum ve Hastanede Beslenme Alan Çalışması II555552425
Menü Planlama114555113
Fiziksel Aktivitelerde Beslenme 554151111
Yaşlılıkta Beslenme 554355322
Kanser ve Beslenme454135111
Erişkinlerde Yeme Bozuklukları 454155331
          
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık