English
Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Aşçılık

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında Ön Lisans (Associate of Arts) derecesi almaya hak kazanmaktadırlar. Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı yükseköğretimde ön lisans alanında 120 AKTS kredilik beşinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında “Aşçılık Meslek Elemanı” Ön Lisans diploması verilir.

Kabul Koşulları

Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YGS sınavından 180 barajını aşmış olması gerekir. Meslek liselerinden sınavsız geçiş yoluyla gelecek adayların da, YGS sınavından 180 barajını geçmiş olması gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; Öğretim programlarındaki tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve 120 AKTS kredisi almaları zorunludur. Öğrencilerin 1. veya 2. sınıf sonunda 60 iş günü olan stajını başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Aşçılık Programında öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumdan alınan dersin içeriğinin, Aşçılık Programında verilen dersin içeriğine uygun olması ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Tarihçe

Aşçılık programı, Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Otel, lokanta ve İkram hizmetleri bölümü bünyesinde faaliyet göstermektedir. Programa ilk kez 2012-2013 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımı yapılmıştır. 2012 yılından itibaren programımıza kayıt yaptıran öğrenci sayısı artarak devam etmektedir.

Program Profili

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü altında yer alan Aşçılık Programı; otel, lokanta, yemek fabrikası, fast-food, pastane vb yerlerde yiyecek-içecek hazırlayan ve sunumunu sağlayan, bir iş planını uygulayabilen, koku ve tat alma duyusu gelişmiş, çabuk ve düzenli çalışabilen, dikkatli ve titiz, sorumluluk duygusu yüksek, hijyen ve sağlık konularına dikkat eden, yurt içi ve yurt dışı yiyecek içecek işletmelerinde aranan insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler, öğrenimleri boyunca ikram hizmetleri alanının temel ilkelerini ve mesleği ile ilgili çağdaş teknolojilerin önemini kavrayacak, alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini, ikram hizmetleri işletmecisi olarak hukuki sorumluluğunu bilecek bir eğitim programı ile yetiştirileceklerdir

Program Yeterlilikleri

1- Yiyecek içecek sektörü ile ilgili temel kavramları tanımlar.
2- Yiyecek içecek İşletmeciliği alanındaki yasal düzenlemeler ve mesleki standartları bilir.
3- Yiyecek içecek İşletmelerinin etkilendiği iç ve dış çevresel faktörleri bilir.
4- Yiyecek içecek ve aşçılık hizmetlerinin verildiği işletmelerin organizasyon yapısını ve işleyişini bilir ve uyum sağlar.
5- En az bir yabancı dili, Avrupa Dil Portföyü A2 düzeyinde bilir.
6- Okulda ve staj çalışmalarında edindiği teorik ve pratik bilgileri sektörde rahatlıkla uygular.
7- Yiyecek içecek ve aşçılık hizmetleri sektöründe kullanılan bilgisayar otomasyon sistemlerinin nasıl çalıştığını bilir ve bu sistemleri kullanır.
8- Okulda ve staj çalışmalarında edindiği yabancı dil bilgisini sektörde kullanır.
9- Edindiği teorik ve pratik deneyimle, sektörde karşılaştığı sorunları analiz eder ve çözüm üretir.
10- İletişim gücü yüksektir ve ekip çalışmasına uyum sağlar.
11- Astları ve üstleriyle etkili ve sağlıklı iletişim kurar.
12- İş yoğunluğu, stres ve baskı altında çalışabilme yeteneğine sahiptir.
13- Yiyecek içecek işletmelerinde yapılan menü planlama, gıda üretimi, mutfak hizmetleri yönetimi, servis hizmetleri uygulamalarını bilir ve bu uygulamalarda aktif görev alır.
14- Ziyafet ve toplu yiyecek içecek organizasyonlarının prosedürlerini bilir ve bu organizasyonlarda ekip elemanı olarak görev alır.
15- Yemek pişirme teknikleri, mutfak teknikleri, menü planlama işlemlerini bilir ve uygular.
16- Catering organizasyonlarında ekip elemanı olarak takım çalışmasına katılır.
17- Birlikte çalıştığı arkadaşlarına yardım eder ve astlarını sürekli eğiterek gelişmelerini sağlar.
18- Üstlerine karşı saygılıdır ve onlardan aldığı görevleri eksiksiz yerine getirerek, kriz anlarında kendi çözümünü kendisi üretir.
19- Görevi ile ilgili rapor hazırlar ve üstlerine sunar.
20- Olağandışı durumlarda kendi görevi dışında kalan görevleri de yerine getirerek çalışma arkadaşlarına yardım eder.
21- Ulusal ve etik değerlere bağlıdır, yaptığı çalışmalarda bu değerlere özen gösterir.
22- Mesleği ile ilgili yenilikleri sürekli takip eder ve kendini sürekli geliştirir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Bağıl Değerlendirme Sistemi ve Mutlak Değerlendirme Sistemi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre, 29.08.2012 tarih ve 465/11 Sayılı senato kararı ile yürürlüğe girmiştir. Buna göre Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşturmaktadır. Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak bir ara sınav yapılır. Ara sınav değerlendirmesi, alınan puanın %40'dır. Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, alınan puanın %60'ıdır. Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir. Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır. Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilirler.

Mezuniyet Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; Öğretim programlarındaki tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve 120 AKTS kredisi almaları zorunludur. Öğrencilerin 1. veya 2. sınıf sonunda 60 iş günü olan stajını başarıyla tamamlamaları gerekmektedir

Mezun İstihdamı

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, Aşçılık Programı’ndan mezun olanlar, “Aşçı” unvanını kazanarak; turistik belgeli işletmelerde, restoranlarda, yemek fabrikalarında (catering şirketlerinde), uçak-gemi-tren-otobüs-hastane mutfaklarında; aşçı başı, aşçı başı yardımcısı, kısım şefi, sos şefi, balık şefi, ızgara şefi, kızartmalar şefi, ızgara şefi, çorba şefi, sebze şefi, joker şef (değişim aşçısı), soğuk şefi, pastane şefi, kasap, dömi şefi, komi vb rütbelerle; araştırma şefi (test aşçısı), mutfak bilimcisi, yiyecek-içecek müdürü, yemek tedariği yöneticisi, mutfak yöneticisi, restoran denetçisi-koordinatörü, restoran müdürü vb. kadrolarda çalışabilirler. Ayrıca yemek araştırmacısı, yemek yazarı, gıda işleyicisi, yemek stilisti, yemek mimarı, menü geliştirici, tarif geliştirici, yiyecek-içecek eğiticisi vb. isimler altında da topluma hizmet sunabilmektedirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı’nda yeterli puanı almak koşuluyla alanıyla ilgili lisans programlarına ya da Uzaktan Eğitim Sistemleri’nin lisans tamamlama programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

ÖnLisans (Tam zamanlı)

Bölüm Başkanı

Öğr.Gör. Erhan İŞLEK

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör.Dr. Alper KURNAZ

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
AŞÇ1001 PİŞİRME YÖNTEMLERİ I Zorunlu 2 3 4
AŞÇ1003 MUTFAKTA KALİTE YÖNETİMİ Zorunlu 5 0 4
AŞÇ1005 MUTFAK ORGANİZASYONU Zorunlu 4 0 3
AŞÇ1497 MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 4
AŞÇ1501 MESLEKİ MATEMATİK Seçmeli 2 0 3
AŞÇ1503 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 3
BRY1801 DOSYALAMA VE ARŞİVLEME Seçmeli 2 0 3
BİP1801 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 2 0 3
RTV1801 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 3
SGP1801 İLKYARDIM Seçmeli 2 0 3
TDB1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 ALMANCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 ATATÜRK İLKE VE İNKİLAPLARI TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
AŞÇ1002 PİŞİRME YÖNTEMLERİ II Zorunlu 2 3 4
AŞÇ1004 MUTFAK PLANLAMA Zorunlu 5 0 4
AŞÇ1006 MENÜ PLANLAMA I Zorunlu 3 0 3
AŞÇ1498 MESLEK STAJI (15 İŞ GÜNÜ) Zorunlu 0 0 4
AŞÇ1502 HİJYEN VE SANİTASYON Seçmeli 2 0 3
BİP1802 BİLGİ İŞLEM TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 2 0 3
SGP1804 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 3
TDB1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
TOİ1802 KONUK İLETİŞİMİ Seçmeli 3 0 3
YDB1802 İNGİLİZCE II* Zorunlu 2 0 2
YDB1804 ALMANCA II* Zorunlu 2 0 2
YDB1806 FRANSIZCA II* Zorunlu 2 0 2
İSG1902 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AŞÇ2001 SOĞUK MUTFAK Zorunlu 2 2 4
AŞÇ2003 YÖRESEL MUTFAKLAR Zorunlu 2 4 5
AŞÇ2005 MUTFAK ÜRÜNLERİ Zorunlu 2 4 5
AŞÇ2007 MESLEKİ YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 2
AŞÇ2497 MESLEK STAJI (15 İŞ GÜNÜ) Zorunlu 0 0 4
AŞÇ2501 ZİYAFET MUTFAĞI Seçmeli 2 2 4
TOİ2801 OTEL İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 2 0 4
TOİ2803 YİYECEK İÇECEK SERVİSİ Seçmeli 2 2 4
İŞY2803 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 1 1 3
İŞY2805 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
İŞY2809 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 3
İŞY2813 İŞLETME YÖNETİMİ I Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AŞÇ2002 PASTANE ÜRÜNLERİ Zorunlu 2 4 5
AŞÇ2004 DÜNYA MUTFAKLARI Zorunlu 2 4 5
AŞÇ2006 MUTFAK ÇEŞİTLERİ Zorunlu 1 4 4
AŞÇ2008 MESLEKİ YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 2
AŞÇ2498 MESLEK STAJI (15 İŞ GÜNÜ) Zorunlu 0 0 4
AŞÇ2502 KONUK İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 1 3
AŞÇ2504 SÜSLEME SANATI Seçmeli 2 2 4
AŞÇ2506 MENÜ PLANLAMA II Seçmeli 3 0 3
TOİ2802 ŞARAP SERVİSİ Seçmeli 2 2 4
TOİ2804 GÖSTERİ SERVİSİ Seçmeli 2 2 4
İŞY2802 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR Seçmeli 2 0 3
İŞY2814 İŞLETME YÖNETİMİ II Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19Py20Py21Py22
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I5223333121311140000000
PİŞİRME YÖNTEMLERİ I5123155555555333551355
MUTFAKTA KALİTE YÖNETİMİ3521153141123353425355
MUTFAK ORGANİZASYONU5551125155551153351555
MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ)3443453553344424445532
MESLEKİ MATEMATİK0040000400000000000000
MESLEK ETİĞİ1511141455551111551555
DOSYALAMA VE ARŞİVLEME2222222200000000000000
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I0000000000000000000000
İLETİŞİM1111111115541111232222
İLKYARDIM1221241443251111312533
TÜRK DİLİ I5111111343220000000000
İNGİLİZCE I0000000000000000000000
ALMANCA I0000000000000000000000
FRANSIZCA I0000000000000000000000
                       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19Py20Py21Py22
ATATÜRK İLKE VE İNKİLAPLARI TARİHİ II0000000000000000000000
PİŞİRME YÖNTEMLERİ II5555155555555333311155
MUTFAK PLANLAMA5522143131114353325223
MENÜ PLANLAMA I5553135134335422223323
MESLEK STAJI (15 İŞ GÜNÜ)2555555555555555555550
HİJYEN VE SANİTASYON2212321335544221112311
BİLGİ İŞLEM TEKNOLOJİSİ II1111151553311111444444
ÇEVRE KORUMA1111151353321111111155
TÜRK DİLİ II0000000000000000000000
KONUK İLETİŞİMİ2455455344000000000000
İNGİLİZCE II*1115133115311111111310
ALMANCA II*0000000000000000000000
FRANSIZCA II*0000000000000000000000
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ2531143141132131454512
                       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19Py20Py21Py22
SOĞUK MUTFAK5115151154444311341113
YÖRESEL MUTFAKLAR3345154123225423432244
MUTFAK ÜRÜNLERİ4114151154444111433333
MESLEKİ YABANCI DİL I0000000000000000000000
MESLEK STAJI (15 İŞ GÜNÜ)3443455355344424445532
ZİYAFET MUTFAĞI1115555555555555551533
OTEL İŞLETMECİLİĞİ4545444344440000000000
YİYECEK İÇECEK SERVİSİ5542135242234434234213
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ4444444344000000000000
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ0000000000000000000000
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ3531132152211352113244
İŞLETME YÖNETİMİ I0000000000000000000000
                       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19Py20Py21Py22
PASTANE ÜRÜNLERİ4425153131115334442334
DÜNYA MUTFAKLARI5123155555555333551355
MUTFAK ÇEŞİTLERİ5224152554425424433333
MESLEKİ YABANCI DİL II1001013453000000000000
MESLEK STAJI (15 İŞ GÜNÜ)5355533535000000000000
KONUK İLİŞKİLERİ0000000000000000000000
SÜSLEME SANATI5111151111111111111111
MENÜ PLANLAMA II0000000000000000000000
ŞARAP SERVİSİ0000000000000000000000
GÖSTERİ SERVİSİ0000000000000000000000
KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR0000000000000000000000
İŞLETME YÖNETİMİ II0000000000000000000000
                       
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık