English
Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik

Kazanılan Derece

Program derslerinin (toplam 240 akts) tümünü başarıyla tamamlayan öğrenciler ilgili alandan Lisans alarak mezun olurlar.

Kabul Koşulları

Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavı'ndan (YGS) sonra özel yetenek sınavından başarılı olan öğrenciler okumaya hak kazanır.

Yeterlilik Koşulları

Grafik bölümü alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Önceki Öğrenim

Türkiye'deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Bölümlerine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Tarihçe

2004 yılında Bodrum'da eğitim-öğretime başlayan Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü fakültenin 2009'da Ortakent'teki yeni binasına taşınmasıyla eğitim ve öğretimini burada sürdürmektedir.

Program Profili

Eğitim süresi boyunca amaç; öğrencinin sezgi, sorgu, deneme yöntemleriyle kavramı anlamak ve çözümleme yöntemlerini geliştirerek çağdaş sanatın gerekliliğini çalışmalarıyla ortaya koymaktır. Bu noktadan hareketle grafik atölyesi, deneysel atölye ve multimedya gibi dersler ulaşılmak istenen çağdaş yorumlama yöntemlerine göre programlanmıştır.

Program Yeterlilikleri

1- Grafik Tasarım alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütunsel bir bakıs¸ açısına sahip olmak.
2- Grafik Tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri sürekli sorgulayarak yenilemek, yaşam boyu öğrenme prensibi kazanmak, edindiği bilgileri yenileme ve gelis¸tirmeyi hedeflemek.
3- Tasarım becerilerini, ulusal ve uluslararası çalısmaları araştırarak ve uretilen tasarım ürünlerini surekli inceliyerek analiz yaparak arttırmak. Bunlardan c¸ıkarımlarını kendi tasarımlarında uygulamak.
4- Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli ve toplu çalışmaya uygun olarak etkin ve verimli c¸alıs¸mak.
5- Kendi alanında tasarım bilinci ve sorumluluğuna sahip olmak, bu bilinci tüm ortak paydaslara aktarabilmek.
6- kendi alanında teknolojiye yeteri kadar hakim olmak ve bu yetkinliği sürekli arttırmaya c¸alıs¸mak.
7- Mesleki olarak Tasarım ve Sanat eğitimi almış bir birey olarak, içinde bulunduğu toplumun bu konularda bilinc¸lendirme sorumluluklarını yerine getirme arzusuna sahip olmak.
8- Sanatın evrensel insanlık mirası oldugunu kavramak, sanatın bir toplum icin yaşamsal gerekliliğini kavrayarak çevresini bu konuda aydınlatmak.
9- Yaptıgı işin toplam fayda da kendi ulusuna yapacağı katkının bilincinde olmak ve toplumsal aidiyet duygusunu yaptıgı işe yansıtmak.
10- Yaratıcı ve üretken bir sanatçı/tasarımcı adayı olabilmek.da aydınlatmak.
11- Teknolojinin olanaklarını değerlendirebilmek ve çalışmalarında kullanabilmek.
12- Yaratıcı fikirler geliştirmek ve bu fikirleri uygulamaya koyabilmek.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Program öğrenme çıktılarındaki maddelerin gereğini sınavda yerine getirmiş olmak.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda yer alan derslerin tümünden başarılı olup en az 240 AKTS'yi tamamlamak ve genel akademik ortalamanın 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Aldıkları Grafik Bölümü lisans eğitimi sonunda öğrenciler, özel ya da kamu kurumlarında grafik tasarımcı, sanat yönetmeni, reklam fotoğrafçısı, resimlemeci (illüstratör) olabildikleri gibi, bir reklam ajansını kurabilir ya da serbest grafik tasarımcı olarak kendilerine profesyonel iş alanları yaratabilmektedir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Enis Timuçin TAN

Bölüm AKTS Koordinatörü

Prof.Dr. Enis Timuçin TAN

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
GRF1001 Fotoğraf I Zorunlu 2 2 4
GRF1005 Yazı Zorunlu 2 2 2
GRF1007 Bilgisayar Grafiği Zorunlu 2 2 3
GRF1009 Desen I Zorunlu 4 2 4
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
TMB1801 Sanat Tarihi I Zorunlu 2 0 3
TMB1803 Temel Sanat Eğitimi I Zorunlu 4 2 6
TMB1805 Uygarlık Tarihi Zorunlu 2 0 3
YDB1811 İngilizce I Seçmeli 3 0 3
YDB1813 Almanca I Seçmeli 3 0 3
YDB1815 Fransızca I Seçmeli 3 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
GRF1002 Fotoğraf II Zorunlu 2 2 4
GRF1010 Desen II Zorunlu 4 2 4
GRF1012 Tipografiye Giriş Zorunlu 2 0 4
GRF1014 Grafik Üretim Teknolojisi Zorunlu 2 0 4
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
TMB1802 Sanat Tarihi II Zorunlu 2 0 3
TMB1804 Temel Sanat Eğitimi II Zorunlu 4 2 6
YDB1812 İngilizce II Seçmeli 3 0 3
YDB1814 Almanca II Seçmeli 3 0 3
YDB1816 Fransızca II Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB2801 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I Zorunlu 2 0 2
GRF2001 Tipografi I Zorunlu 2 2 6
GRF2011 Temel Grafik Tasarım I Zorunlu 4 2 7
GRF2503 Diksiyon ve Sunum Seçmeli 2 0 3
GRF2505 Desen III Seçmeli 2 2 3
GRF2507 Fotografik I Seçmeli 2 2 3
GRF2509 Masaüstü Yayımcılık I Seçmeli 2 2 3
GRF2511 Göstergebilim(Görsel Disiplinlerde) Seçmeli 2 0 3
GRF2513 Temel Video Uygulamaları I Seçmeli 2 2 3
RSM2901 Sanat Kavramları Seçmeli 2 0 3
SRM2901 Seramik Biçimlendirme Yöntemleri I Seçmeli 2 2 3
TMB2801 Sanat Tarihi III Zorunlu 2 0 3
TMB2901 Estetik I Seçmeli 2 0 3
TMB2903 Modelaj ve Tasarım I Seçmeli 2 2 3
TMB2905 Mitoloji ve İkonografi Seçmeli 2 0 3
YDB2811 İngilizce III Seçmeli 3 0 3
YDB2813 Almanca III Seçmeli 3 0 3
YDB2815 Fransızca III Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB2802 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II Zorunlu 2 0 2
GRF2002 Tipografi II Zorunlu 2 2 6
GRF2008 Görsel İletişim Zorunlu 2 0 3
GRF2010 Temel Grafik Tasarım II Zorunlu 4 2 7
GRF2506 Desen IV Seçmeli 2 2 3
GRF2508 Fotografik II Seçmeli 2 2 3
GRF2510 Masaüstü Yayımcılık II Seçmeli 2 2 3
GRF2512 Temel Video Uygulamaları II Seçmeli 2 2 3
HYK2902 Görsel Algı Seçmeli 2 0 3
RSM2902 Araştırma Yöntemleri ve Yazım Kuralları Seçmeli 2 0 3
RSM2904 Çağdaş Türk Plastik Sanatlar Tarihi Seçmeli 2 0 3
RSM2906 Renk Bilgisi Seçmeli 2 0 3
SRM2902 Seramik Biçimlendirme Yöntemleri II Seçmeli 2 2 3
TMB2802 Sanat Tarihi IV Zorunlu 2 0 3
TMB2902 Estetik II Seçmeli 2 0 3
TMB2904 Modelaj ve Tasarım II Seçmeli 2 2 3
YDB2812 İngilizce IV Seçmeli 3 0 3
YDB2814 Almanca IV Seçmeli 3 0 3
YDB2816 Fransızca IV Seçmeli 3 0 3
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
GRF3003 Grafik Tasarım Tarihi I Zorunlu 2 0 3
GRF3005 Endüstri Grafiği I Zorunlu 4 2 6
GRF3501 Resimleme I Seçmeli 2 2 4
GRF3509 Hareketli Görüntü Tasarımı I Seçmeli 2 2 4
GRF3511 Web Grafik Tasarım I Seçmeli 2 2 4
GRF3513 Grafik Tasarım I (Atölye II) Seçmeli 4 2 6
GRF3515 Grafik Tasarım I (Atölye I) Seçmeli 4 2 6
GRF3517 Reklamda Yaratıcılık ve Yazarlık Seçmeli 2 0 4
GRF3519 Sanat Pazarlaması Seçmeli 2 0 4
HYK3901 Multimedya Seçmeli 2 2 4
HYK3905 Heykel ve Çevre Seçmeli 2 2 4
RSM3903 Temel Özgün Baskı Teknikleri I Seçmeli 2 2 4
RSM3905 Duvar Resmi Seçmeli 2 2 4
RSM3907 Resim Teknikleri Seçmeli 2 2 4
SRM3903 Seramik I Seçmeli 2 2 4
TMB3801 Çağdaş Sanat I Zorunlu 2 0 3
TMB3901 Figür ve Sembollaer İle Türk Mitolojisi I Seçmeli 2 0 4
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
GRF3004 Grafik Tasarım Tarihi II Zorunlu 2 0 3
GRF3006 Endüstri Grafiği II Zorunlu 4 2 6
GRF3502 Resimleme II Seçmeli 2 2 4
GRF3506 Grafik Anlatım Biçimleri II Seçmeli 2 2 4
GRF3508 Web Grafik Tasarım II Seçmeli 2 2 4
GRF3510 Hareketli Görüntü Tasarımı II Seçmeli 2 2 4
GRF3512 Grafik Tasarım II(Atölye I) Seçmeli 4 2 6
GRF3514 Grafik Tasarım II (Atölye II) Seçmeli 4 2 6
GRF3516 3D Grafik Tasarım Seçmeli 2 2 4
HYK3902 Performans Seçmeli 2 2 4
HYK3904 Mimari ve Heykel Seçmeli 2 2 4
HYK3906 Takı Tasarımı Seçmeli 2 2 4
RSM3904 Temel Özgün Baskı Teknikleri II Seçmeli 2 2 4
RSM3906 Vitray Uygulamaları Seçmeli 2 2 4
RSM3908 Mozaik Uygulamaları Seçmeli 2 2 4
RSM3910 Hat - Tezhip Sanatı Seçmeli 2 0 4
RSM3912 Minyatür Sanatı Seçmeli 2 0 4
SRM3902 Seramik Baskı Yöntemleri Seçmeli 2 2 4
SRM3904 Seramik II Seçmeli 2 2 4
TMB3802 Çağdaş Sanat II Zorunlu 2 0 3
TMB3902 Figür ve Semboller ile Türk Mitolojisi II Seçmeli 2 0 4
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
GRF4003 Reklamcılık ve Pazarlama İlkeleri Zorunlu 2 0 5
GRF4505 Reklam Fotoğrafı I Seçmeli 2 2 5
GRF4511 2 ve 3 Boyutlu Resimleme Seçmeli 2 2 5
GRF4513 Güzel Yazı Seçmeli 2 2 5
GRF4515 Tasarım Atölyesi Seçmeli 2 2 5
GRF4517 Deneysel Tipografi Seçmeli 2 2 5
GRF4519 Tasarım- Proje I (Reklam Grafiği) Seçmeli 6 4 12
GRF4521 Tasarımı-Proje I (Görsel Kimlik) Seçmeli 6 4 12
GRF4523 Sergileme Tasarımı Seçmeli 2 2 5
GRF4525 Bilgilendirme Tasarımı Seçmeli 2 2 5
HYK4901 Dekoratif Nesne Tasarımı Seçmeli 2 2 5
HYK4903 Bilgisayar Destekli Heykel Tasarımı I Seçmeli 2 2 5
RSM4901 Tasarım ve Modelleme Seçmeli 2 2 5
RSM4903 Sanat Eseri Çözümleme Seçmeli 3 0 5
SRM4901 Seramik Yüzey Tasarımları I Seçmeli 2 2 5
TMB4803 Sanat Felsefesi I Zorunlu 2 0 3
TİY4901 Oyun Yazarlığı I Seçmeli 2 2 5
TİY4905 Yaratıcı Drama Seçmeli 0 4 5
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
GRF4004 Sunum Tasarımı Zorunlu 2 2 7
GRF4506 Reklam Fotoğrafı II Seçmeli 2 2 5
GRF4510 Tasarım- Proje II (Reklam Grafiği) Seçmeli 6 4 15
GRF4512 Tasarımı-Proje II (Görsel Kimlik) Seçmeli 6 4 15
GRF4514 Etkileşimli Grafik Tasarım Seçmeli 2 2 5
GRF4516 Sanat Pazarlaması ve Dijital Reklam Seçmeli 2 0 5
HYK4902 Takı Tasarımı Uygulamaları Seçmeli 2 2 5
HYK4904 Bilgisayar Destekli Heykel Tasarımı II Seçmeli 2 2 5
RSM4902 Deneysel Baskı Teknikleri Seçmeli 2 2 5
RSM4904 Sanat ve Politika Seçmeli 3 0 5
RSM4906 Video Kurgu Seçmeli 2 2 5
SRM4902 Seramik Yüzey Tasarımları II Seçmeli 2 2 5
TMB4804 Sanat Felsefesi II Zorunlu 2 0 3
TİY4902 Oyun Yazarlığı II Seçmeli 2 2 5
İŞL4900 Girişimcilik Seçmeli 4 0 5
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Fotoğraf I4553453224  
Yazı            
Bilgisayar Grafiği            
Desen I2134223445  
Türk Dili I1212112332  
Sanat Tarihi I1221233122  
Temel Sanat Eğitimi I5553444425  
Uygarlık Tarihi 1121113322  
İngilizce I1213122112  
Almanca I111121111221
Fransızca I111211112121
             
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Fotoğraf II4553254424  
Desen II2135223445  
Tipografiye Giriş5533444545  
Grafik Üretim Teknolojisi            
Türk Dili II1212321322  
Sanat Tarihi II1211132222  
Temel Sanat Eğitimi II5553333325  
İngilizce II1212211222  
Almanca II            
Fransızca II            
             
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I2132211231  
Tipografi I5553343224  
Temel Grafik Tasarım I5553443224  
Diksiyon ve Sunum1124413324  
Desen III2135223445  
Fotografik I4453453224  
Masaüstü Yayımcılık I            
Göstergebilim(Görsel Disiplinlerde)            
Temel Video Uygulamaları I            
Sanat Kavramları2232324534  
Seramik Biçimlendirme Yöntemleri I2234322435  
Sanat Tarihi III1211132322  
Estetik I2324224424  
Modelaj ve Tasarım I2344323434  
Mitoloji ve İkonografi324322222221
İngilizce III1213121122  
Almanca III121211312121
Fransızca III121212112231
             
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II1213322322  
Tipografi II5553343224  
Görsel İletişim5555443224  
Temel Grafik Tasarım II5553444224  
Desen IV21 5223445  
Fotografik II            
Masaüstü Yayımcılık II            
Temel Video Uygulamaları II            
Görsel Algı3244334244  
Araştırma Yöntemleri ve Yazım Kuralları4234223342  
Çağdaş Türk Plastik Sanatlar Tarihi1122214444  
Renk Bilgisi1232224414  
Seramik Biçimlendirme Yöntemleri II1121444544  
Sanat Tarihi IV1213214544  
Estetik II1213413432  
Modelaj ve Tasarım II2233444224  
İngilizce IV1212212212  
Almanca IV112111121131
Fransızca IV112111111231
             
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Grafik Tasarım Tarihi I5453443224  
Endüstri Grafiği I5554444221  
Resimleme I4454354324  
Hareketli Görüntü Tasarımı I5554455445  
Web Grafik Tasarım I555445545544
Grafik Tasarım I (Atölye II)            
Grafik Tasarım I (Atölye I)            
Reklamda Yaratıcılık ve Yazarlık            
Sanat Pazarlaması            
Multimedya2343343545  
Heykel ve Çevre2232223424  
Temel Özgün Baskı Teknikleri I3444334545  
Duvar Resmi2322324524  
Resim Teknikleri2323224434  
Seramik I2121234434  
Çağdaş Sanat I4252314543  
Figür ve Sembollaer İle Türk Mitolojisi I555554454555
             
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Grafik Tasarım Tarihi II5453443224  
Endüstri Grafiği II5554444221  
Resimleme II4454354324  
Grafik Anlatım Biçimleri II5553544324  
Web Grafik Tasarım II555445545544
Hareketli Görüntü Tasarımı II5554455445  
Grafik Tasarım II(Atölye I)            
Grafik Tasarım II (Atölye II)            
3D Grafik Tasarım            
Performans2233234344  
Mimari ve Heykel2123212123  
Takı Tasarımı1231113324  
Temel Özgün Baskı Teknikleri II2244434323  
Vitray Uygulamaları1121211122  
Mozaik Uygulamaları 121222112  
Hat - Tezhip Sanatı1122212222  
Minyatür Sanatı1122113323  
Seramik Baskı Yöntemleri1122112323  
Seramik II1122322333  
Çağdaş Sanat II1232213422  
Figür ve Semboller ile Türk Mitolojisi II555554454555
             
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Reklamcılık ve Pazarlama İlkeleri4545443222  
Reklam Fotoğrafı I4543443224  
2 ve 3 Boyutlu Resimleme435435 325  
Güzel Yazı3453443224  
Tasarım Atölyesi            
Deneysel Tipografi            
Tasarım- Proje I (Reklam Grafiği)5454444335  
Tasarımı-Proje I (Görsel Kimlik)5553443224  
Sergileme Tasarımı            
Bilgilendirme Tasarımı            
Dekoratif Nesne Tasarımı1213123424  
Bilgisayar Destekli Heykel Tasarımı I2122322444  
Tasarım ve Modelleme3232334435  
Sanat Eseri Çözümleme1212113545  
Seramik Yüzey Tasarımları I1222123435  
Sanat Felsefesi I1222123534  
Oyun Yazarlığı I2213323444  
Yaratıcı Drama1212224434  
             
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Sunum Tasarımı5353453215  
Reklam Fotoğrafı II4543443224  
Tasarım- Proje II (Reklam Grafiği)5454444335  
Tasarımı-Proje II (Görsel Kimlik)3425455344  
Etkileşimli Grafik Tasarım4554455545  
Sanat Pazarlaması ve Dijital Reklam            
Takı Tasarımı Uygulamaları1212213334  
Bilgisayar Destekli Heykel Tasarımı II            
Deneysel Baskı Teknikleri1333444435  
Sanat ve Politika2112214435  
Video Kurgu2122242123  
Seramik Yüzey Tasarımları II1221211212  
Sanat Felsefesi II1222123534  
Oyun Yazarlığı II1121123544  
Girişimcilik5323544     
             
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık