English
Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Turizm Animasyonu

Kazanılan Derece

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasını elde eden öğrencilere TURİZM ANİMASYONU alanında önlisans diploması verilir.

Kabul Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ÖSYS sınavından başarılı olmak. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Turizm Animasyon alanında önlisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Önceki Öğrenim

Türkiye'deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Tarihçe

Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu, 2012 yılında kurularak, İçmeler Marmariste faaliyete başlamıştır.

Program Profili

Turizm Animasyonu bölümü konaklama hizmeti veren tesislerde veya sahne gösterilerinde görev alabilecek "Animatör"ler yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Program, animatörlük mesleği ve genel kültür ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır. Böylece, Turizm Animasyonu Bölümü, gerek bireysel gerekse de gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla turizm animasyonunu tanımlayarak çözüm üretebilecek mezunlar yetiştirmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Sanatın çeşitli alanları hakkında temel bilgi sahibi olma.
2- Dans, oyunculuk, müzik, dekor-kostüm realizesi, spor, yabancı dil gibi konuları animasyon problemlerine uygulayabilme.
3- Herhangi bir sahne gösterisini ya da aktiviteyi başarıyla yürütüp sonlandırabilme.
4- Animasyon uygulamaları için en az iki yabancı dili yeterince kullanabilme.
5- Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
6- Animatörlük mesleğinin gerektirdiği tüm donanımlara sahip olabilme.
7- Konukların kültürel psikolojileri hakkında bilgi sahibi olma.
8- Sahne şovları ya da günlük aktivitelerde kullanılacak olan malzemelerin imali ya da tedarik süreci konusunda yeterli bilgiye sahip olma.
9- Spor alanında yeterli donanıma sahip olma
10- Yerel kültürümüzü başka kültürlere ve gelecek nesillere doğru olarak aktarma
11- Otel işletmelerinde verilen rekreasyon, animasyon, eğlence, spor aktiviteleri gibi hizmetlerin nasıl organize edildiğini ve sunulduğunu bilir.
12- Spor ve oyun bilgisi, sahne uygulaması, dünya dansları, step-aerobik ve koreografi uygulamalarını bilir ve uygular.
13- Sahne araçları teknik bilgisi, çocuk psikolojisi, temel müzik bilgisi,konuşma sanatı ve tekniği, yönetim ve organizasyon, , kültür ve halk bilimleri, çocuk animasyonu ve uyarlama teknikleri konularına hakimdir ve bu konularla ilgili organizasyonlarda aktif görev alır.
14- Okulda ve staj çalışmalarında edindiği teorik ve pratik bilgileri sektörde rahatlıkla uygular.
15- İş yoğunluğu, stres ve baskı altında çalışabilme yeteneğine sahiptir.
16- Turizm alanındaki yasal düzenlemeler ve mesleki standartları bilir.
17- Astları ve üstleriyle etkili ve sağlıklı iletişim kurar.
18- Makyaj teknikleri, komedi teknikleri, hareket ritim ve dans tekniklerini bilir ve uygular.
19- Ulusal ve etik değerlere bağlıdır, yaptığı çalışmalarda bu değerlere özen gösterir.
20- Mesleği ile ilgili yenilikleri sürekli takip eder ve kendini sürekli geliştirir.
21- Gelişen teknolojiye ayak uydurabilmek, internet ve bilgisayar kullanarak çözümler üretmek ve gündem takip etmek

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla ait not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler, DC harf notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait en çok iki dersten bütünleme sınavına girebilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında, 30 günlük mesleki eğitim stajlarını yapılması mezuniyet için şarttır.

Mezun İstihdamı

Mezunlar turizm işletmelerinde “Animatör” unvanı ile çalışırlar. Animatörler turizm sektörüne ait işletmelerde, eğlence sektöründe, anaokulu ve ilköğretim okullarında, belediyelerde, Halk Eğitim Kurumlarında, animasyon ajanslarında, organizasyon şirketlerinde, tiyatrolarda, televizyonlarda vs. iş bulabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar lisans eğitimi veren ilgili programlarında dikey geçiş sınavından sonra başarılı olmaları halinde öğrenim görebilirler.

Eğitim Türü

Örgün Öğretim

Bölüm Başkanı

Öğr.Gör. Zehra TÜRK

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör. Arda TUNASELİ

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİP1801 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 2 0 2
TAP1001 ANİMASYON GİRİŞ Zorunlu 2 0 2
TAP1003 TİYATRAL ETKİNLİKLER I Zorunlu 2 1 4
TAP1005 TÜRK HALK OYUNLARI I Zorunlu 2 2 4
TAP1007 RİTİM VE DANS EĞİTİMİ Zorunlu 2 1 3
TAP1009 MAKYAJ VE KOSTÜM BİLGİSİ Zorunlu 2 0 2
TAP1501 ETKİNLİK TASARLAMA I Seçmeli 2 1 3
TAP1503 STRES VE STRESLE BAŞA ÇIKMA Seçmeli 3 0 3
TDB1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 ALMANCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1813 ENGLİSH SPEAKİNG SKİLLS I (İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİ) Zorunlu 2 0 2
YDB1901 A.LTERNATİF YABANCI DİL (ALMANCA I) Seçmeli 3 0 3
YDB1903 ALTERNATİF YABANCI DİL (RUSCA I) Seçmeli 3 0 3
İSG1901 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİP1802 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 2 0 3
TAP1002 ANİMASYON UYGULAMALARI Zorunlu 2 0 2
TAP1004 TEATRAL ETKİNLİKLER II Zorunlu 2 1 3
TAP1006 TÜRK HALK OYUNLARI II Zorunlu 2 2 4
TAP1008 İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ Zorunlu 2 0 2
TAP1498 MESLEK STAJI (15 İŞ GÜNÜ) Zorunlu 0 0 4
TAP1502 ETKİNLİK TASARLAMA II Seçmeli 2 1 3
TAP1504 Bireysel Sporlar (Okçuluk, Tenis, Badminton, Dart) Seçmeli 2 1 3
TDB1802 TÜRKDİLİ II Zorunlu 2 0 2
YDB1802 İNGİLİZCE II* Zorunlu 2 0 2
YDB1804 ALMANCA II* Zorunlu 2 0 2
YDB1806 FRANSIZCA II* Zorunlu 2 0 2
YDB1814 ENGLİSH SPEAKİNG SKİLLS II (İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİ) Zorunlu 2 0 2
YDB1904 Alternatif Yabancı Dil (Rusça II) Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB2801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
TAP2001 SAHNE UYGULAMALARI VE KOREOGRAFİ Zorunlu 2 1 3
TAP2003 DRAMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2 1 4
TAP2005 DÜNYA DANSLARI Zorunlu 2 1 4
TAP2007 TÜRK HALK KÜLTÜRÜ Zorunlu 2 0 2
TAP2009 FİZİKSEL UYGUNLUK VE FİTNES (PLATES,STEP,AEROBİK) Zorunlu 1 1 2
TAP2501 MİSAFİR İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 0 3
TAP2503 TURİZM COĞRAFYASI Seçmeli 3 0 3
TAP2505 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Seçmeli 2 0 3
TAP2507 EĞLENCE PAZARLAMASI Seçmeli 3 0 3
YDB2819 MESLEKİ YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 2
YDB2821 ENGLİSH SPEAKİNG SKİLLS III (İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİ) Zorunlu 2 0 2
YDB2913 ALTERNATİF YABANCI DİL (ALMANCA III) Seçmeli 3 0 3
YDB2915 ALTERNATİF YABANCI DİL (RUSÇA III) Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB2802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
TAP2002 GELENEKSEL TÜRK TİYATRO ETKİNLİKLERİ Zorunlu 2 1 4
TAP2004 ÇOCUK ANİMATÖRLÜĞÜ VE EĞİTSEL OYUNLAR Zorunlu 2 1 3
TAP2006 CAN KURTARMA, İLK YARDIM VE REHABİLİTASYON Zorunlu 1 1 2
TAP2008 KAPALI VE AÇIK ALAN AKTİVİTELERİ (HAVUZ, PLAJ VE SALON) Zorunlu 1 1 2
TAP2502 SEMAVİ DİNLER Seçmeli 3 0 3
TAP2504 SOSYAL PSİKOLOJİ Seçmeli 2 0 3
TAP2506 ENGELLİ ANİMATÖRLÜĞÜ Seçmeli 2 1 3
TAP2798 MESLEK STAJI Zorunlu 0 0 4
YDB2820 MESLEKİ YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 2
YDB2822 ENGLİSH SPEAKİNG SKİLLS IV (İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİ) Zorunlu 2 0 2
YDB2914 ALTERNATİF YABANCI DİL (RUSÇA IV) Seçmeli 3 0 3
YDB2916 ALTERNATİF YABANCI DİL (ALMANCA IV) Seçmeli 3 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19Py20Py21
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I111111111111111111145
ANİMASYON GİRİŞ533135131151151211131
TİYATRAL ETKİNLİKLER I555115151151331112121
TÜRK HALK OYUNLARI I515115151111531113531
RİTİM VE DANS EĞİTİMİ153135151125351115121
MAKYAJ VE KOSTÜM BİLGİSİ231113151312411115221
ETKİNLİK TASARLAMA I555111151111311113111
STRES VE STRESLE BAŞA ÇIKMA131132311111325131111
TÜRK DİLİ I312114111431511121411
İNGİLİZCE I111513311531111111131
ALMANCA I111513311531111111131
FRANSIZCA I111513311531111111131
ENGLİSH SPEAKİNG SKİLLS I (İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİ)111511111111151111111
A.LTERNATİF YABANCI DİL (ALMANCA I)111513311531111111131
ALTERNATİF YABANCI DİL (RUSCA I)111513311531111111131
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ000000000000000000000
                      
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19Py20Py21
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II111111111111111111145
ANİMASYON UYGULAMALARI555115111311211112111
TEATRAL ETKİNLİKLER II555144351352531115351
TÜRK HALK OYUNLARI II155121131111310115511
İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ111151511321113131111
MESLEK STAJI (15 İŞ GÜNÜ)255555555555555555555
ETKİNLİK TASARLAMA II555111151111311113111
Bireysel Sporlar (Okçuluk, Tenis, Badminton, Dart)121115153155111111131
TÜRKDİLİ II312114111431511121411
İNGİLİZCE II*111513311531111111131
ALMANCA II*111513311531111111131
FRANSIZCA II*111513311531111111131
ENGLİSH SPEAKİNG SKİLLS II (İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİ)111511311211111111111
Alternatif Yabancı Dil (Rusça II)111513311531111111131
                      
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19Py20Py21
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I111111111311111111511
SAHNE UYGULAMALARI VE KOREOGRAFİ555115151115111115111
DRAMA TEKNİKLERİ555135331235521111131
DÜNYA DANSLARI353113111115121113111
TÜRK HALK KÜLTÜRÜ211123311511511111511
FİZİKSEL UYGUNLUK VE FİTNES (PLATES,STEP,AEROBİK)151113115125111111111
MİSAFİR İLİŞKİLERİ111243411331323141311
TURİZM COĞRAFYASI111112311311211311221
YÖNETİM VE ORGANİZASYON113122111151521131111
EĞLENCE PAZARLAMASI111133111310111311131
MESLEKİ YABANCI DİL I151511111111111111111
ENGLİSH SPEAKİNG SKİLLS III (İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİ)151511111111111111111
ALTERNATİF YABANCI DİL (ALMANCA III)111513311531111111131
ALTERNATİF YABANCI DİL (RUSÇA III)111513311531111111131
                      
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19Py20Py21
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II111111111311111111511
GELENEKSEL TÜRK TİYATRO ETKİNLİKLERİ544113111521131113411
ÇOCUK ANİMATÖRLÜĞÜ VE EĞİTSEL OYUNLAR522115111111521113111
CAN KURTARMA, İLK YARDIM VE REHABİLİTASYON111115111111151111111
KAPALI VE AÇIK ALAN AKTİVİTELERİ (HAVUZ, PLAJ VE SALON)132121244151511111111
SEMAVİ DİNLER111131511511311111311
SOSYAL PSİKOLOJİ111112411211332141111
ENGELLİ ANİMATÖRLÜĞÜ131155111131512111511
MESLEK STAJI355555555555555555555
MESLEKİ YABANCI DİL II151511111111111111111
ENGLİSH SPEAKİNG SKİLLS IV (İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİ)151511111111151111111
ALTERNATİF YABANCI DİL (RUSÇA IV)111513311531111111131
ALTERNATİF YABANCI DİL (ALMANCA IV)111513311531111111131
                      
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık