English
Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Turizm Rehberliği

Kazanılan Derece

Program derslerinin (toplam 120 akts) tümünü başarıyla tamamlayan öğrenciler Turizm Rehberliği alanından Önlisans derecesi alarak mezun olurlar.

Kabul Koşulları

Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavı'nda (YGS) başarılı olan öğrenciler okumaya hak kazanır.

Yeterlilik Koşulları

Turizm Rehberliği Programı alanında önlisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Önceki Öğrenim

Türkiye'deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi MArmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Turizm Rehberliği Programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Tarihçe

Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu, 2012 yılında kurularak, İçmeler Marmariste faaliyete başlamıştır.

Program Profili

Programın amacı, profesyonel turist rehberi olmak isteyen öğrencilere bir yıllık isteğe bağlı ingilizce hazırlık sınıfından sonra gerekli mesleki bilgilerin kazandırılması, bu amaçla öğrencileri turizm sektörüne ait tüm alt yapı bilgileri ile donatmak ve bu bilgiler ile eğitim sonrası iş hayatına atılmalarını sağlamaktır. Eğitim süresinde turizm sektörünün genel yapı taşı olan yabancı dil eğitimi de ağırlıklı olarak verilmektedir. Ayrıca yüksekokulumuzdaki öğrenim süreleri boyunca meslek hayatlarında gerek duyacakları pek çok konuyu (Rehberlik Meslek Dersi, Anadolu Uygarlıkları, Mitoloji, Türkiye'nin Turizm Coğrafyası, İlkyardım vb.) deneyimli ve uzman eğiticilerden teorik ve uygulamalı olarak öğrenmektedirler. Programdan mezun olan öğrencilerimizin Profesyonel Turist Rehberi lisansı alabilmeleri için TUREB (Turist Rehberleri Birliği)in Anadolu turuna katılmaları ve YDS sınavından ilgili yabancı dilde 75 almaları zorunludur.

Program Yeterlilikleri

1- Turizm ile ilgili tüm bilgilere sahiptir.
2- Türkiye'nin turizm coğrafyasını bilir ve bu bilgileri turistlere anlatabilir.
3- Arkeoloji ile ilgili bilgilere sahiptir ve bu bilgileri turistlere anlatabilir.
4- Tur sırasında karşılaşabileceği her türlü sorunla ilgili kararlar alıp, başa çıkabilir.
5- Türkiye'nin florası ile ilgili tüm bilgilere sahiptir ve bu bilgileri turistlere anlatabilir.
6- Görgü kurallarını ve etik değerleri bilir ve davranışlarında bunlara dikkat eder.
7- Turizm ve rehberlikle ilgili mevzuat bilgilerine sahiptir.
8- Türkiye'nin sahip olduğu antik Yunan, Roma, Bizans eserlerini tanır ve turistler gerekli bilgileri anlatabilir.
9- Türkiye'nin sahip olduğu bütün tarihi ve kültürel değerleri ayrıntılı olarak bilir ve bunları turistlere anlatabilir.
10- Turizmin sosyolojik yapısını ve turist psikolojisini bilir ve turistlerin davranışlarını ve beklentilerini bilerek turistlere hizmet sunar.
11- Turizm ve çevre ilişkisini bilir ve çevrenin korunması ile ilgili önlemleri alabilir.
12- Türkçe ve en az iki yabancı dilde kendisini günlük hayatta ve mesleki anlamda ifade edebilir.
13- Cumhuriyetin kuruluşunu, Atatürk ilke ve inkılaplarını bilir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Program öğrenme çıktılarındaki maddelerin gereğini sınavda yerine getirmiş olmak.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda yer alan derslerin tümünden başarılı olup en az 120 AKTS'yi tamamlamak ve genel akademik ortalamanın 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Bu programdan mezun olan öğrencilerin tüm Türkiye genelinde seyahat acentalarında veya serbest çalışma olanakları mevcuttur. Kendisini yeterince geliştiren mezun öğrencilerimizin yurt dışı turlarda da tur lideri olarak çalışma olanakları mevcuttur.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Eğitim Türü

Önlisans

Bölüm Başkanı

Öğr.Gör. ZEHRA TÜRK

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör.Dr. HANDE AKYURT KURNAZ

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİP1801 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 2 0 2
TDB1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
TRP1003 ARKEOLOJİ I Zorunlu 2 0 3
TRP1013 REHBERLİK DERSİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 2
TRP1015 GENEL TURİZM BİLGİSİ Zorunlu 2 0 2
TRP1017 MİTOLOJİ Zorunlu 3 0 3
TRP1019 ANADOLU UYGARLIKLARI I Zorunlu 2 0 2
TRP1021 DAVRANIŞ BİLİMLERİ VE İLETİŞİM Zorunlu 3 0 3
TRP1501 TURİZM SEMİNERLERİ I Seçmeli 2 1 3
TRP1503 TURİZM'DE BEŞERİ İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 3
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 ALMANCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1813 ENGLISH SPEAKING SKILLS I (İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİ) Zorunlu 2 0 2
YDB1901 ALTERNATİF YABANCI DİL ( ALMANCA I ) Seçmeli 3 0 3
YDB1903 ALTERNATİF YABANCI DİL (RUSÇA I) Seçmeli 3 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİP1802 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 2 0 3
TDB1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
TRP1008 ANADOLU UYGARLIKLARI II Zorunlu 2 0 2
TRP1010 ARKEOLOJİ II Zorunlu 2 0 3
TRP1016 TURİZM REHBERLİĞİ Zorunlu 2 0 2
TRP1018 SANAT TARİHİ Zorunlu 2 0 2
TRP1020 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ Zorunlu 2 0 2
TRP1498 MESLEK STAJI (15 İŞ GÜNÜ) Zorunlu 0 0 4
TRP1502 TURİZM SEMİNERLERİ II Seçmeli 2 1 3
TRP1904 EKO TURİZM Seçmeli 3 0 3
YDB1802 İNGİLİZCE II* Zorunlu 2 0 2
YDB1804 ALMANCA II* Zorunlu 2 0 2
YDB1806 FRANSIZCA II* Zorunlu 2 0 2
YDB1814 ENGLİSH SPEAKİNG SKİLLS II (İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİ) Zorunlu 2 0 2
YDB1902 ALTERNATİF YABANCI DİL (ALMANCA II)* Seçmeli 3 0 3
YDB1904 ALTERNATİF YABANCI DİL (RUSCA II)* Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB2801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
TRP 2511 Turizm Pazarlaması Seçmeli 3 0 3
TRP2001 TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI Zorunlu 3 0 4
TRP2015 ANADOLUDA İLK YERLEŞİM YERLERİ Zorunlu 2 0 3
TRP2017 ANADOLU TÜRK TARİHİ Zorunlu 2 0 2
TRP2019 ANADOLU TÜRK İSLAM SANATI Zorunlu 2 0 2
TRP2021 ANADOLU DİNLERİ Zorunlu 2 0 2
TRP2023 TÜRK KÜLTÜRÜ VE HALK BİLİMLERİ (FOLKLÖR) Zorunlu 2 0 2
TRP2505 TURİZM MEVZUATI Seçmeli 2 0 3
TRP2507 İLK YARDIM VE İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 1 3
TRP2509 TURİZM EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 3
YDB2819 MESLEKİ YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 2
YDB2821 ENGLİSH SPEAKİNG SKİLLS (İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİ) Zorunlu 2 0 2
YDB2913 ALTERNATİF YABANCI DİL (ALMANCA III)* Seçmeli 3 0 3
YDB2915 ALTERNATİF YABACI DİL (RUSCA III)* Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB2802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
TRP2016 ANADOLUDA İNANÇ TURİZMİ Zorunlu 3 0 3
TRP2018 TÜRK EL SANATLARI Zorunlu 2 0 2
TRP2020 İKONOGRAFİ Zorunlu 2 0 2
TRP2022 BİZANS SANATI Zorunlu 2 0 2
TRP2024 SEYAHAT ACENTACILIĞI, TUR OPERATÖRÜ REHBER İLİŞKİLERİ Zorunlu 2 0 2
TRP2504 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 3
TRP2506 ÖZEL İLGİ TURİZMİ Seçmeli 3 0 3
TRP2508 TUR PLANLAMA SATIŞI Seçmeli 2 1 3
TRP2510 TURİZM POLİTİKALARI VE DIŞ TANITIM Seçmeli 3 0 3
TRP2512 TURİZM SOSYOLOJİSİ VE TURİST PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 3
TRP2798 MESLEK STAJI II (15 İŞ GÜNÜ) Zorunlu 0 0 4
YDB2820 MESLEKİ YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 2
YDB2822 ENGLİSH SPEAKİNG SKİLLS IV (İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİ) Zorunlu 2 0 2
YDB2914 ALTERNATİF YABANCI DİL (RUSCA IV)* Seçmeli 3 0 3
YDB2916 ALTERNATİF YABANCI DİL (ALMANCA IV)* Seçmeli 3 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I3333344343335
TÜRK DİLİ I5111111343225
ARKEOLOJİ I2251111551111
REHBERLİK DERSİNE GİRİŞ5525155135415
GENEL TURİZM BİLGİSİ4444444344341
MİTOLOJİ5241111551115
ANADOLU UYGARLIKLARI I4251111551111
DAVRANIŞ BİLİMLERİ VE İLETİŞİM1114141114211
TURİZM SEMİNERLERİ I3334333233000
TURİZM'DE BEŞERİ İLİŞKİLER1313113134111
İNGİLİZCE I1341111114415
ALMANCA I2222222222225
FRANSIZCA I1111111111155
ENGLISH SPEAKING SKILLS I (İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİ)2231233341252
ALTERNATİF YABANCI DİL ( ALMANCA I )2222222222255
ALTERNATİF YABANCI DİL (RUSÇA I)1211311111151
              
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II3543245325420
TÜRK DİLİ II5111114345225
ANADOLU UYGARLIKLARI II1131111551111
ARKEOLOJİ II1150111551111
TURİZM REHBERLİĞİ4221551543541
SANAT TARİHİ4151111551111
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ5211111111111
MESLEK STAJI (15 İŞ GÜNÜ)5555555332000
TURİZM SEMİNERLERİ II3334333233000
EKO TURİZM3211111141111
İNGİLİZCE II*0000000000000
ALMANCA II*0000000000000
FRANSIZCA II*1111111111151
ENGLİSH SPEAKİNG SKİLLS II (İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİ)2222222222255
ALTERNATİF YABANCI DİL (ALMANCA II)*1111111111150
ALTERNATİF YABANCI DİL (RUSCA II)*1133222232315
              
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I5223333121310
Turizm Pazarlaması5111114124225
TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI0000000000000
ANADOLUDA İLK YERLEŞİM YERLERİ1151111551111
ANADOLU TÜRK TARİHİ5113111111111
ANADOLU TÜRK İSLAM SANATI2231111551111
ANADOLU DİNLERİ3242222441115
TÜRK KÜLTÜRÜ VE HALK BİLİMLERİ (FOLKLÖR)2111233115115
TURİZM MEVZUATI3444444044430
İLK YARDIM VE İŞ GÜVENLİĞİ1115121114115
TURİZM EKONOMİSİ5444444244445
MESLEKİ YABANCI DİL I4222222222255
ENGLİSH SPEAKİNG SKİLLS (İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİ)1111111111151
ALTERNATİF YABANCI DİL (ALMANCA III)*1233333333455
ALTERNATİF YABACI DİL (RUSCA III)*1111111111151
              
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II1111111113111
ANADOLUDA İNANÇ TURİZMİ4431111241111
TÜRK EL SANATLARI1221111255115
İKONOGRAFİ3353111441112
BİZANS SANATI2241111541111
SEYAHAT ACENTACILIĞI, TUR OPERATÖRÜ REHBER İLİŞKİLERİ5314115122211
HALKLA İLİŞKİLER2455455344325
ÖZEL İLGİ TURİZMİ5542422442311
TUR PLANLAMA SATIŞI5334433134533
TURİZM POLİTİKALARI VE DIŞ TANITIM3111115343115
TURİZM SOSYOLOJİSİ VE TURİST PSİKOLOJİSİ0000000000000
MESLEK STAJI II (15 İŞ GÜNÜ)5355533535111
MESLEKİ YABANCI DİL II4422333223224
ENGLİSH SPEAKİNG SKİLLS IV (İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİ)2244411552255
ALTERNATİF YABANCI DİL (RUSCA IV)*2222222222205
ALTERNATİF YABANCI DİL (ALMANCA IV)*1111111111155
              
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık