English
Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Resim

Kazanılan Derece

Program derslerinin (toplam 240 akts) tümünü başarıyla tamamlayan öğrenciler ilgili alandan Lisans alarak mezun olurlar.

Kabul Koşulları

Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavı'ndan (YGS) sonra özel yetenek sınavından başarılı olan öğrenciler okumaya hak kazanır.

Yeterlilik Koşulları

Resim bölümü alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Önceki Öğrenim

Türkiye'deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Bölümlerine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Tarihçe

2004 yılında Bodrum'da yer alan Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü fakültenin 2009'da Ortakent'teki yeni binasına taşınmasıyla eğitim ve öğretimini burada sürdürmektedir.

Program Profili

Eğitim süresi boyunca amaç; öğrencinin sezgi, sorgu, deneme yöntemleriyle kavramı anlamak ve çözümleme yöntemlerini geliştirerek çağdaş sanatın gerekliliğini çalışmalarıyla ortaya koymaktır. Bu noktadan hareketle resim atölyesi, deneysel atölye ve multimedya gibi dersler ulaşılmak istenen çağdaş yorumlama yöntemlerine göre programlanmıştır.

Program Yeterlilikleri

1- Bireysel ve grup çalışma disiplinini geliştirebilmek.
2- Kullandığı malzemenin olanaklarını bilmek, malzemeyi etkin ve verimli kullanabilmek.
3- Bilgi ve kaynakları araştırmak ve değerlendirmek.
4- Çağın düşün değişim ve dönüşümünü değerlendirebilmek ve eserlerine yansıtabilmek.
5- Proje geliştirebilmek, sunabilmek ve uygulayabilmek.
6- Diğer sanat disiplinleri ile organize davranış biçimi geliştirebilmek.
7- Kendi sanat dilini yaratabilmek.
8- Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.
9- Yaratıcı fikirler geliştirmek ve bu fikirleri uygulamaya koyabilmek.
10- Sanatın evrensel olduğunu kavramak ve toplum için yaşamsal gereklilik bilinciyle çevresini bu konuda aydınlatmak.
11- Kendi alanında kuramsal bakış açısı geliştirebilmek.
12- Teknolojinin olanaklarını değerlendirebilmek ve çalışmalarında kullanabilmek.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Program öğrenme çıktılarındaki maddelerin gereğini sınavda yerine getirmiş olmak.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda yer alan derslerin tümünden başarılı olup en az 240 AKTS'yi tamamlamak ve genel akademik ortalamanın 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Mezun olan öğrencilerimiz, serbest sanatçı, özel kurum ve kamu kuruluşlarında eğitmen ya da ressam, galeriler ve atölyelerle kurduğu bağlantılar ile sanat danışmanı, lisansüstü öğrenimi sonucunda güzel sanatlarla ilgili eğitim ve araştırma kurumlarında akademik eleman olma hakkı kazanabilir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Doç. Musa KÖKSAL

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. Erhun ŞENGÜL

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ENF1805 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Zorunlu 3 0 3
RSM1003 Desen I Zorunlu 2 2 7
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
TMB1801 Sanat Tarihi I Zorunlu 2 0 3
TMB1803 Temel Sanat Eğitimi I Zorunlu 4 2 6
TMB1805 Uygarlık Tarihi I Zorunlu 2 0 3
TMB1809 Teknik Resim Perspektif I Zorunlu 2 1 3
YDB1811 İngilizce I Seçmeli 3 0 3
YDB1813 Almanca I Seçmeli 3 0 3
YDB1815 Fransızca I Seçmeli 3 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
GRF1802 Fotoğraf I Zorunlu 2 2 4
RSM1004 Desen II Zorunlu 2 2 6
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
TMB1802 Sanat Tarihi II Zorunlu 2 0 3
TMB1804 Temel Sanat Eğitimi II Zorunlu 4 2 6
TMB1806 Uygarlık Tarihi II Zorunlu 2 0 3
TMB1808 Mitoloji ve İkonografi Zorunlu 2 0 3
YDB1812 İngilizce II Seçmeli 3 0 3
YDB1814 Almanca II Seçmeli 3 0 3
YDB1816 Fransızca II Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB2801 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I Zorunlu 2 0 2
GRF2903 Diksiyon ve Sunum Seçmeli 2 0 3
GRF2905 Fotoğraf II Seçmeli 2 0 3
RSM2001 Resim Atölyesi I Zorunlu 6 4 13
RSM2501 Sanat Kavramları Seçmeli 2 0 3
RSM2503 Desen III Seçmeli 2 2 3
SRM2901 Seramik Biçimlendirme Yöntemleri I Seçmeli 2 2 3
TMB2801 Sanat Tarihi III Zorunlu 2 0 3
TMB2901 Estetik I Seçmeli 2 0 3
TMB2903 Modelaj ve Tasarım I Seçmeli 2 2 3
YDB-G2 YABANCI DİL Zorunlu 3 0 3
YDB2811 İngilizce III Seçmeli 3 0 3
YDB2813 Almanca III Seçmeli 3 0 3
YDB2815 Fransızca III Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB2802 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II Zorunlu 2 0 2
HYK2902 Görsel Algı Seçmeli 2 0 3
RSM 2504 Çağdaş Türk Plastik Sanatlar Tarihi Seçmeli 2 0 3
RSM2002 Resim Atölyesi II Zorunlu 6 4 13
RSM2502 Araştırma Yöntemleri ve Yazım Kuralları Seçmeli 2 0 3
RSM2506 Renk Bilgisi Seçmeli 2 0 3
RSM2508 Desen IV Seçmeli 2 2 3
SRM2902 Seramik Biçimlendirme Yöntemleri II Seçmeli 2 2 3
TMB2802 Sanat Tarihi IV Zorunlu 2 0 3
TMB2902 Estetik II Seçmeli 2 0 3
TMB2904 Modelaj ve Tasarım II Seçmeli 2 2 3
YDB2812 İngilizce IV Seçmeli 3 0 3
YDB2814 Almanca IV Seçmeli 3 0 3
YDB2816 Fransızca IV Seçmeli 3 0 3
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
GRF3801 Bilgisayar Destekli Tasarım Zorunlu 2 0 3
GRF3901 Resimleme I Seçmeli 2 2 4
GRF3905 Deneysel Tipografi Seçmeli 2 2 4
GRF3907 Web Grafik Tasarım I Seçmeli 2 2 4
GRF3909 Hareketli Görüntü Tasarımı I Seçmeli 2 2 4
HYK3901 Multimedya Seçmeli 2 2 4
HYK3905 Heykel ve Çevre Seçmeli 2 2 4
RSM3001 Resim Atölyesi III Zorunlu 6 4 10
RSM3003 Özgün Baskı I Zorunlu 2 2 2
RSM3501 Temel Özgün Baskı Teknikleri I Seçmeli 2 2 4
RSM3503 Desen V Seçmeli 2 2 4
RSM3505 Resim Teknikleri Seçmeli 2 2 4
RSM3507 Duvar Resmi Seçmeli 2 2 4
SRM3903 Seramik I Seçmeli 2 2 4
TMB3801 Çağdaş Sanat I Zorunlu 2 0 3
TMB3901 Figür ve Semboller İle Türk Mitolojisi I Seçmeli 2 0 4
TMB3903 Toplum ve Sanat I Seçmeli 3 0 4
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
GRF3902 Resimleme II Seçmeli 2 2 4
GRF3904 Grafik Anlatım Biçimleri II Seçmeli 2 2 4
GRF3908 Web Grafik Tasarım II Seçmeli 2 2 4
GRF3910 Hareketli Görüntü Tasarımı II Seçmeli 2 2 4
HYK3902 Performans Seçmeli 2 2 4
HYK3904 Mimari ve Heykel Seçmeli 2 2 4
HYK3906 Takı Tasarımı Seçmeli 2 2 4
RSM3002 Resim Atölyesi IV Zorunlu 6 4 10
RSM3004 Özgün Baskı II Zorunlu 2 2 2
RSM3006 Dijital Sanat Zorunlu 2 0 3
RSM3008 Desen VI Seçmeli 2 2 4
RSM3502 Temel Özgün Baskı Teknikleri II Seçmeli 2 2 4
RSM3504 Vitray Uygulamaları Seçmeli 2 2 4
RSM3506 Mozaik Uygulamaları Seçmeli 2 2 4
RSM3508 Hat - Tezhip Sanatı Seçmeli 2 0 4
RSM3510 Minyatür Sanatı Seçmeli 2 0 4
SRM3902 Seramik Baskı Yöntemleri Seçmeli 2 2 4
SRM3904 Seramik II Seçmeli 2 2 4
TMB3802 Çağdaş Sanat II Zorunlu 2 0 3
TMB3902 Figür ve Semboller ile Türk Mitolojisi II Seçmeli 2 0 4
TMB3904 Toplum Sanat II Seçmeli 3 0 4
TMB3906 Çağdaş Sanat Müzeleri Zorunlu 2 0 4
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
GRF4901 Reklam Fotoğrafı I Seçmeli 2 2 5
GRF4903 2 ve 3 Boyutlu Resimleme Seçmeli 2 2 5
GRF4909 Güzel Yazı Seçmeli 2 2 5
HYK4901 Dekoratif Nesne Tasarımı Seçmeli 2 2 5
HYK4903 Bilgisayar Destekli Heykel Tasarımı I Seçmeli 2 2 5
RSM4001 Resim Atölyesi V Zorunlu 6 4 10
RSM4003 Deneysel Sanat Uygulamaları I Zorunlu 2 2 3
RSM4005 Özgün Baskı III Zorunlu 2 2 4
RSM4501 Tasarım ve Modelleme Seçmeli 2 2 5
RSM4503 Sanat Eseri Çözümleme Seçmeli 2 0 5
SRM4901 Seramik Yüzey Tasarımları I Seçmeli 2 2 5
TMB4803 Sanat Felsefesi I Zorunlu 2 0 3
TMB4901 Küratörlük ve Sanat Yönetimi Seçmeli 2 0 5
TİY4901 Oyun Yazarlığı I Seçmeli 2 2 5
TİY4903 Dans Uygulumaları Seçmeli 2 2 5
TİY4905 Yaratıcı Drama Seçmeli 0 4 5
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
GRF4902 Reklam Fotoğrafı II Seçmeli 2 2 5
GRF4904 Etkileşimli Grafik Tasarım Seçmeli 2 2 5
HYK4902 Takı Tasarımı Uygulamaları Seçmeli 2 2 5
HYK4904 Bilgisayar Destekli Heykel Tasarımı II Seçmeli 2 2 5
RSM4002 Resim Atölyesi VI Zorunlu 6 4 10
RSM4004 Deneysel Sanat Uygulamaları II Zorunlu 2 2 3
RSM4006 Sunum Tasarım Zorunlu 2 2 4
RSM4502 Deneysel Baskı Teknikleri Seçmeli 2 2 5
RSM4504 Sanat ve Politika Seçmeli 3 0 5
RSM4506 Video Kurgu Seçmeli 2 2 5
SRM4902 Seramik Yüzey Tasarımları II Seçmeli 2 2 5
TMB4804 Sanat Felsefesi II Zorunlu 2 0 3
TİY4902 Oyun Yazarlığı II Seçmeli 2 2 5
İŞL4900 Girişimcilik Seçmeli 4 0 5
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı224333222113
Desen I555344322444
Türk Dili I213222222222
Sanat Tarihi I224322241142
Temel Sanat Eğitimi I345344322444
Uygarlık Tarihi I324222232332
Teknik Resim Perspektif I232222232222
İngilizce I443432122222
Almanca I111121111221
Fransızca I111211112121
             
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Fotoğraf I455345322400
Desen II555344322444
Türk Dili II213223222221
Sanat Tarihi II324323322431
Temel Sanat Eğitimi II345344322444
Uygarlık Tarihi II324222232332
Mitoloji ve İkonografi324322222221
İngilizce II443432122222
Almanca II111211111231
Fransızca II111211121121
             
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I013221123122
Diksiyon ve Sunum433444343444
Fotoğraf II343455445545
Resim Atölyesi I454544322245
Sanat Kavramları515344322434
Desen III555344322444
Seramik Biçimlendirme Yöntemleri I434343331313
Sanat Tarihi III324222222341
Estetik I324322222333
Modelaj ve Tasarım I334434344444
YABANCI DİL000000000000
İngilizce III423222121221
Almanca III121211312121
Fransızca III121212112231
             
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II213322121111
Görsel Algı443434445444
Çağdaş Türk Plastik Sanatlar Tarihi523445212444
Resim Atölyesi II454544322245
Araştırma Yöntemleri ve Yazım Kuralları555344442544
Renk Bilgisi555344322444
Desen IV555344322444
Seramik Biçimlendirme Yöntemleri II434343331313
Sanat Tarihi IV424322222331
Modelaj ve Tasarım II332323433343
İngilizce IV423222121221
Almanca IV112111121131
Fransızca IV112111111231
             
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Bilgisayar Destekli Tasarım345344322443
Resimleme I455444344344
Deneysel Tipografi443343333444
Web Grafik Tasarım I555445545500
Hareketli Görüntü Tasarımı I555445544500
Multimedya444344544444
Heykel ve Çevre434555445555
Resim Atölyesi III535353324545
Özgün Baskı I425231454344
Temel Özgün Baskı Teknikleri I345344322444
Desen V555344322444
Resim Teknikleri442242332433
Duvar Resmi545344322444
Seramik I443334323333
Çağdaş Sanat I312444444443
Figür ve Semboller İle Türk Mitolojisi I555554454555
Toplum ve Sanat I000000000000
             
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Resimleme II443343344444
Grafik Anlatım Biçimleri II434334440333
Web Grafik Tasarım II555445545500
Hareketli Görüntü Tasarımı II555445544500
Performans234434344444
Mimari ve Heykel323233344444
Takı Tasarımı433332233223
Resim Atölyesi IV535345324545
Özgün Baskı II425231454344
Dijital Sanat455345322445
Desen VI555344322444
Temel Özgün Baskı Teknikleri II345344322444
Vitray Uygulamaları555445242444
Mozaik Uygulamaları555444422344
Hat - Tezhip Sanatı555444422534
Minyatür Sanatı545325223444
Seramik Baskı Yöntemleri333343333434
Seramik II333433434434
Çağdaş Sanat II333343443443
Figür ve Semboller ile Türk Mitolojisi II555554454555
Toplum Sanat II000000000000
Çağdaş Sanat Müzeleri000000000000
             
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Reklam Fotoğrafı I433334434444
2 ve 3 Boyutlu Resimleme334344345554
Güzel Yazı344434303344
Dekoratif Nesne Tasarımı333233333434
Bilgisayar Destekli Heykel Tasarımı I323444434334
Resim Atölyesi V135345324545
Deneysel Sanat Uygulamaları I253522344535
Özgün Baskı III253522344535
Tasarım ve Modelleme555435333444
Sanat Eseri Çözümleme213332443544
Seramik Yüzey Tasarımları I555444443400
Sanat Felsefesi I515335322544
Küratörlük ve Sanat Yönetimi000000000000
Oyun Yazarlığı I544434334444
Dans Uygulumaları 333323222232
Yaratıcı Drama434333433434
             
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Reklam Fotoğrafı II333433332334
Etkileşimli Grafik Tasarım455445554500
Takı Tasarımı Uygulamaları344344333332
Bilgisayar Destekli Heykel Tasarımı II434545445554
Resim Atölyesi VI535345324545
Deneysel Sanat Uygulamaları II253522344535
Sunum Tasarım415435432443
Deneysel Baskı Teknikleri455325442434
Sanat ve Politika224322122211
Video Kurgu454344022444
Seramik Yüzey Tasarımları II555444443424
Sanat Felsefesi II515335322544
Oyun Yazarlığı II454445445444
Girişimcilik433321114100
             
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık