English
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı (Tezli YL)

Kazanılan Derece

Bilim uzmanlığı

Kabul Koşulları

ALES, yazılı sınav ve mülakat

Yeterlilik Koşulları

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca uzmanlık alan dersi dışında en az yedi dersi, bir semineri ve tez çalışmasını başarmak zorundadırlar.

Önceki Öğrenim

Öğrencinin başvurusu ile öğrenim gördüğü daha önceki üniversitedeki dersler Anabilim Dalı Uyum Komisyonu tarafından ders içeriği ve ders saati açısından değerlendirilir.

Tarihçe

Üniversitemizin Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü iken, 21 Temmuz 1995 gün ve 22350 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 95/7044 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2809 sayılı Kanun'un ek 30. Maddesine göre Üniversitemize bağlı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu olarak kurulmasına karar verilmiştir.

Program Profili

Yüksek Lisans programı genel beden eğitimi ve spor alanında eğitim sağlar.

Program Yeterlilikleri

1- Beden eğitimi ve spor alanında bilimsel çerçevede araştırma yapmak, bu doğrultuda verileri toplanmak, analiz ve yorumlamasını yapmak.
2- Bilişim, eğitim ve teknoloji alanlarında yaşanan gelişmeler, toplumun değişen ihtiyaçları bağlamında eğitim sistemlerinin ve programlarının gözden geçirmek.
3- Beden eğitimi ve spordaki öğretim tekniklerini uygulamak.
4- Performans ile ilişkili çeşitli yöntem ve test bilgilerini sporda uygulamak.
5- İnsanların sağlıklı fizyolojik ve psikolojik bir yapıya sahip olabilmeleri için yapmaları gereken sportif etkinliklerin sistemli bir şekilde uygulamak
6- Antrenman metod, planlama ile ilişkili bilgileri spor alanında uygulamak.
7- Spor olay ve olgularını psikolojik, sosyolojik, felsefe açıdan analiz etmek.
8- İnsan fizyolojisi, hareket ve sağlık ile ilişkili bilgi ve becerileri uygulamak.
9- Yönetim ile ilgili kavram ve fonksiyonları spor alanına uygulamak, spor işletmelerini ve organizasyonları anlamak ve yönetmek.
10- Spor olaylarını hukuksal normlarla yorumlamak.
11- Sporun medya ile ilişkilerini, spor olaylarının medayadaki yansımasını analiz etmek, yorumlamak.
12- Bilgisayar programlarını kullanarak alan ile ilgili çalışmaları yapmak.
13- Beden eğitimi ve spor alanında uzmanlık bilgilerini sektörde uygulamak.
14- Beden eğitimi ve spordaki uzmanlık alanı ile ilgili bilgileri etkili biçimde sunmak.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (Vize, ödev, proje vb.) %40’ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60’ı, hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması.

Mezuniyet Koşulları

BES Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca uzmanlık alan dersi dışında en az yedi dersi, bir semineri ve tez çalışmasını başarmak zorundadırlar. Öğrencilerin aldıkları derslerin AKTS toplamı 120'dir.

Mezun İstihdamı

beden eğitimi ve spor alanında akademisyen olabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra Beden Eğitimi ve Spor alanında yüksek lisans tezi yazarak, doktora için gerekli koşulları sağlamak.

Eğitim Türü

Yüksek Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. RECEP GÜRSOY

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. MEHMET DALLI

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES5001 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
BES5501 Çocuklarda Fiziksel Aktivite ve Obezite Seçmeli 3 0 6
BES5503 Yerel Yönetimlerde Rekreasyon Hizmetleri Seçmeli 3 0 6
BES5505 Türkiye'de Spor Teşkilatı ve Yönetimi Seçmeli 3 0 6
BES5507 Sporda İletişim Teknikleri Seçmeli 3 0 6
BES5509 Rekreasyonda Toplam Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 6
BES5511 İleri Egzersiz Fizyolojisi Seçmeli 3 0 6
BES5513 Spor Psikolojisinde Güncel Konular Seçmeli 3 0 6
BES5515 Spor ve Medya İlişkileri Seçmeli 3 0 6
BES5517 Sporda Halkla İlişkiler ve Bilgi Sistemleri Seçmeli 3 0 6
BES5519 Rekreasyonda Psikososyal Konular Seçmeli 3 0 6
BES5521 Beden Eğitimi ve Sporda Öğretim Teknikleri Seçmeli 3 0 6
BES5523 Egzersiz Reçetesi Hazırlama Seçmeli 3 0 6
BES5525 Rekreasyonda Yönetimsel Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 6
BES5527 Beden Eğitimi ve Spor Yönetimi Seçmeli 3 0 6
BES5529 Özel Gruplarda Rekreasyon ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
BES5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 3 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
BES5502 İleri Antrenman Bilgisi Seçmeli 3 0 6
BES5504 Spor Hukuku Seçmeli 3 0 6
BES5506 Geriatri ve Egzersiz Seçmeli 3 0 6
BES5508 İleri Spor Sosyolojisi Seçmeli 3 0 6
BES5510 Rekreasyonda Liderliğinde Güncel Konular Seçmeli 3 0 6
BES5512 Sportif Animasyon Seçmeli 3 0 6
BES5514 Spor Tesislerinde Modern Planlama ve İşletmecilik Seçmeli 3 0 6
BES5516 Her Yaş İçin Spor ve Fiziksel Uygunluk Seçmeli 3 0 6
BES5518 Sporda Yetenek Seçimi Seçmeli 3 0 6
BES5520 Spor Pazarlaması ve Sponsorluk Seçmeli 3 0 6
BES5522 Rekreasyonda İletişim Becerileri Seçmeli 3 0 6
BES5524 Spor Felsefesi ve Olimpizm Seçmeli 3 0 6
BES5526 Beden Eğitimi ve Sporda Program Geliştirme Seçmeli 3 0 6
BES5528 Çocuk Sporunda Olgunlaşma ve Fiziksel Gelişim Antremanları Seçmeli 3 0 6
BES5530 Rekreasyonda Kültürel Farklılıklar Seçmeli 3 0 6
BES5532 Sporda Doping ve Ergojenik Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 6
BES5534 Sporda Örgütsel Davranış Seçmeli 3 0 6
BES5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
BES5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği55435545435555
Çocuklarda Fiziksel Aktivite ve Obezite54334555543454
Yerel Yönetimlerde Rekreasyon Hizmetleri44354543544333
Türkiye'de Spor Teşkilatı ve Yönetimi55435543454545
Sporda İletişim Teknikleri55555454354553
Rekreasyonda Toplam Kalite Yönetimi43323443534555
İleri Egzersiz Fizyolojisi45554344535434
Spor Psikolojisinde Güncel Konular54455344555454
Spor ve Medya İlişkileri44444554554355
Sporda Halkla İlişkiler ve Bilgi Sistemleri45554535455544
Rekreasyonda Psikososyal Konular54443345435434
Beden Eğitimi ve Sporda Öğretim Teknikleri54555433555435
Egzersiz Reçetesi Hazırlama43554335433454
Rekreasyonda Yönetimsel Yaklaşımlar45554445355455
Beden Eğitimi ve Spor Yönetimi55543543354435
Özel Gruplarda Rekreasyon ve Uygulamaları54444344544543
Uzmanlık Alan Dersi55455554355454
               
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Seminer55555455545454
Spor Hukuku55554554554444
Geriatri ve Egzersiz45554554444554
İleri Spor Sosyolojisi55455355445444
Rekreasyonda Liderliğinde Güncel Konular54555534445555
Sportif Animasyon55454455535555
Spor Tesislerinde Modern Planlama ve İşletmecilik55544355554445
Her Yaş İçin Spor ve Fiziksel Uygunluk54554445454555
Sporda Yetenek Seçimi55445555435535
Spor Pazarlaması ve Sponsorluk55455544444444
Rekreasyonda İletişim Becerileri54455535454555
Spor Felsefesi ve Olimpizm45555544555554
Beden Eğitimi ve Sporda Program Geliştirme55555455544455
Çocuk Sporunda Olgunlaşma ve Fiziksel Gelişim Antremanları55454554455554
Rekreasyonda Kültürel Farklılıklar34345325523245
Sporda Doping ve Ergojenik Yaklaşımlar55455444554545
Sporda Örgütsel Davranış55545553545455
Uzmanlık Alan Dersi55455544455444
               
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Tez Çalışması55555455455444
Uzmanlık Alan Dersi55545554445554
               
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Uzmanlık Alan Dersi545544445 5545
               
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık