English
Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel

Kazanılan Derece

Program derslerinin (toplam 240 akts) tümünü başarıyla tamamlayan öğrenciler ilgili alandan mezun olurlar.

Kabul Koşulları

Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavı'ndan (YGS) sonra özel yetenek sınavından başarılı olan öğrenciler bölüme girmeye hak kazanır.

Yeterlilik Koşulları

Heykel bölümü alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Önceki Öğrenim

Türkiye'deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Bölümlerine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Tarihçe

2005 yılında Bodrum merkezde eğitime başlayan Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü 2009'da Ortakent'teki Yerleşkesine taşınmıştır.

Program Profili

Eğitim süresi boyunca amaç; öğrencinin sezgi, sorgu, deneme yöntemleriyle kavramı anlamak ve çözümleme yöntemlerini geliştirerek çağdaş sanatın gerekliliğini çalışmalarıyla ortaya koymaktır. Bu noktadan hareketle Heykel Atölyesi, Deneysel Atölye, Performans, Bilgisayar Destekli Heykel Tasarımı ve Multimedya gibi dersler ulaşılmak istenen çağdaş yorumlama yöntemlerine göre programlanmıştır.

Program Yeterlilikleri

1- Bireysel ve grup çalışma disiplini kazanmak
2- Kullandığı malzemenin olanaklarını bilmek, malzemeyi etkin ve verimli kullanabilmek
3- Bilgi ve kaynakları araştırmak ve değerlendirmek
4- Çağın düşün değişim ve dönüşümünü değerlendirebilmek ve eserlerine yansıtabilmek
5- Proje geliştirebilmek, sunabilmek ve uygulayabilmek
6- Diğer sanat disiplinleri ile organize davranış biçimi geliştirebilmek
7- Kendi sanat dilini yaratabilmek
8- Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak
9- Yaratıcı fikirler geliştirmek ve bu fikirleri uygulamaya koyabilmek
10- Sanatın evrensel olduğunu kavramak ve toplum için yaşamsal gereklilik bilinciyle çevresini bu konuda aydınlatmak
11- Kendi alanında kuramsal bakış açısı geliştirebilmek
12- Teknolojinin olanaklarını değerlendirebilmek ve çalışmalarında kullanabilmek

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Program öğrenme çıktılarındaki maddelerin gereğini sınavda yerine getirmiş olmak.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda yer alan derslerin tümünden başarılı olup en az 240 AKTS'yi almak ve genel akademik ortalamada 4.00 üzerinden en az 2.00'i sağlamak gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Mezun olan öğrencilerimiz, serbest sanatçı, özel kurum ve kamu kuruluşlarında eğitmen ya da heykeltraş, sanat danışmanı, güzel sanatlarla ilgili eğitim ve araştırma kurumlarında akademik eleman olma hakkı kazanabilir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Eğitim Türü

Öğrecilerin özgün ve sanatsal düşünce ve çalışma üretmelerini sağlamak.

Bölüm Başkanı

Yrd.Doç.Dr. Orhan TEKİN

Bölüm AKTS Koordinatörü

Yrd.Doç. Sevdiye Kadıoğlu

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ENF1801 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Zorunlu 4 0 3
HYK1001 Desen I Zorunlu 2 2 3
HYK1005 Modelaj I Zorunlu 2 2 4
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
TMB1801 Sanat Tarihi I Zorunlu 2 0 3
TMB1803 Temel Sanat Eğitimi I Zorunlu 4 2 6
TMB1805 Uygarlık Tarihi I Zorunlu 2 0 3
TMB1807 Mitoloji ve İkonografi Zorunlu 2 0 3
YDB1811 İngilizce I Seçmeli 3 0 3
YDB1813 Almanca I Seçmeli 3 0 3
YDB1815 Fransızca I Seçmeli 3 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HYK1002 Desen II Zorunlu 2 2 4
HYK1006 Teknik Resim Perspektif I Zorunlu 2 1 2
HYK1008 Modelaj II Zorunlu 4 2 5
RSM1502 Sanat Kavramları Zorunlu 2 0 2
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
TMB1802 Sanat Tarihi II Zorunlu 2 0 3
TMB1804 Temel Sanat Eğitimi II Zorunlu 4 2 6
TMB1806 Uygarlık Tarihi II Zorunlu 2 0 3
YDB1812 İngilizce II Seçmeli 3 0 3
YDB1814 Almanca II Seçmeli 3 0 3
YDB1816 Fransızca II Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB2801 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I Zorunlu 2 0 2
GRF2901 Fotoğraf I Seçmeli 2 0 3
GRF2903 Diksiyon ve Sunum Seçmeli 3 0 3
HYK2001 Heykel Atölyesi I Zorunlu 5 3 6
HYK2003 Desen III Zorunlu 2 2 3
HYK2009 Modelaj III Zorunlu 2 2 4
HYK2501 Teknik Resim Perpektif II Seçmeli 2 1 3
HYK2503 Kalıp ve Döküm Teknikleri Seçmeli 2 2 3
SRM2901 Seramik Biçimlendirme Yöntemleri I Seçmeli 2 2 3
TMB2801 Sanat Tarihi III Zorunlu 2 0 3
TMB2901 Estetik I Seçmeli 2 0 3
TMB2903 Modelaj ve Tasarım I Seçmeli 2 2 3
YDB2811 İngilizce III Seçmeli 3 0 3
YDB2813 Almanca III Seçmeli 3 0 3
YDB2815 Fransızca III Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB2802 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II Zorunlu 2 0 2
GRF2902 Fotoğraf II Seçmeli 2 0 3
HYK2004 Desen IV Zorunlu 2 2 5
HYK2006 Heykel Atölyesi II Zorunlu 5 3 9
HYK2010 Modelaj IV Zorunlu 2 2 5
HYK2502 Görsel Algı Seçmeli 2 0 3
HYK2504 Sanat ve Teknoloji Seçmeli 2 0 3
RSM2902 Araştırma Yöntemleri ve Yazım Kuralları Seçmeli 2 0 3
RSM2906 Renk Bilgisi Seçmeli 2 0 3
SRM2902 Seramik Biçimlendirme Yöntemleri II Seçmeli 2 2 3
TMB2802 Sanat Tarihi IV Zorunlu 2 0 3
TMB2902 Estetik II Seçmeli 2 0 3
TMB2904 Modelaj ve Tasarım II Seçmeli 2 2 3
YDB2812 İngilizce IV Seçmeli 3 0 3
YDB2814 Almanca IV Seçmeli 3 0 3
YDB2816 Fransızca IV Seçmeli 3 0 3
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
GRF3905 Deneysel Tipografi Seçmeli 2 2 4
GRF3907 Web Grafik Tasarım I Seçmeli 2 2 4
GRF3909 Hareketli Görüntü Tasarımı I Seçmeli 2 2 4
HYK3003 Desen V Zorunlu 2 2 6
HYK3005 Heykel Atölyesi III Zorunlu 5 3 9
HYK3501 Heykel ve Çevre Seçmeli 2 2 4
HYK3503 Multimedya Seçmeli 2 2 4
HYK3505 Terrakota Heykel Seçmeli 2 2 4
RSM3903 Temel Özgün Baskı Teknikleri I Seçmeli 2 2 4
RSM3905 Duvar Resmi Seçmeli 2 2 4
RSM3907 Resim Teknikleri Seçmeli 2 2 4
SRM3903 Seramik I Seçmeli 2 2 4
TMB3801 Çağdaş Sanat I Zorunlu 2 0 3
TMB3901 Figür ve Sembollaer İle Türk Mitolojisi I Seçmeli 2 0 4
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
GRF3908 Web Grafik Tasarım II Seçmeli 2 2 4
GRF3910 Hareketli Görüntü Tasarımı II Seçmeli 2 2 4
HYK3004 Desen VI Zorunlu 2 2 6
HYK3006 Heykel Atölyesi IV Zorunlu 5 3 13
HYK3502 Takı Tasarımı Seçmeli 2 2 4
HYK3504 Mimari ve Heykel Seçmeli 2 2 4
HYK3902 Performans Seçmeli 2 2 4
RSM3904 Temel Özgün Baskı Teknikleri II Seçmeli 2 2 4
RSM3908 Mozaik Uygulamaları Seçmeli 2 2 4
SRM3902 Seramik Baskı Yöntemleri Seçmeli 2 2 4
SRM3904 Seramik II Seçmeli 2 2 4
TMB3802 Çağdaş Sanat II Zorunlu 2 0 3
TMB3902 Figür ve Semboller ile Türk Mitolojisi II Seçmeli 2 0 4
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
GRF4903 2 ve 3 Boyutlu Resimleme Seçmeli 2 2 5
HYK4001 Yüzey Tasarımı ve Rölyef Zorunlu 2 2 2
HYK4003 Heykel Atölyesi V Zorunlu 5 3 10
HYK4503 Dekoratif Nesne Tasarımı Seçmeli 2 2 5
HYK4505 Desen VII Seçmeli 2 2 5
HYK4507 Deneysel Heykel I Seçmeli 2 2 5
RSM4903 Sanat Eseri Çözümleme Seçmeli 3 0 5
SRM4901 Seramik Yüzey Tasarımları I Seçmeli 2 2 5
TMB4803 Sanat Felsefesi I Zorunlu 2 0 3
TİY4901 Oyun Yazarlığı I Seçmeli 2 2 5
TİY4903 Dans Uygulamaları Seçmeli 2 2 5
TİY4905 Yaratıcı Drama Seçmeli 0 4 5
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
GRF4904 Etkileşimli Grafik Tasarım Seçmeli 2 2 5
HYK4004 Heykel Atölyesi VI Zorunlu 5 3 12
HYK4502 Bilgisayar Destekli Heykel Tas. II Seçmeli 2 2 5
HYK4504 Takı Tasarımı Uygulamaları Seçmeli 2 2 5
HYK4506 Desen VIII Seçmeli 2 2 5
HYK4508 Deneysel Heykel II Seçmeli 2 2 5
RSM4902 Deneysel Baskı Teknikleri Seçmeli 2 2 5
SRM4902 Seramik Yüzey Tasarımları II Seçmeli 2 2 5
TMB4804 Sanat Felsefesi II Zorunlu 2 0 3
TİY4902 Oyun Yazarlığı II Seçmeli 2 2 5
İŞL4900 Girişimcilik Seçmeli 4 0 5
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı112222222222
Desen I333323444444
Modelaj I355554444444
Türk Dili I333222222221
Sanat Tarihi I213333311112
Temel Sanat Eğitimi I355445555435
Uygarlık Tarihi I213322222222
Mitoloji ve İkonografi234222242333
Almanca I            
Fransızca I            
             
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Desen II222322244444
Teknik Resim Perspektif I334344443333
Modelaj II223344455555
Sanat Kavramları434333323333
Türk Dili II452222222222
Sanat Tarihi II233334223333
Temel Sanat Eğitimi II344555555555
Uygarlık Tarihi II323222222222
İngilizce II324222222222
Almanca II            
Fransızca II            
             
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I332222222222
Fotoğraf I333434444344
Diksiyon ve Sunum333343343333
Heykel Atölyesi I433445555555
Desen III444554444555
Modelaj III444454455555
Teknik Resim Perpektif II322232222222
Kalıp ve Döküm Teknikleri444455555444
Seramik Biçimlendirme Yöntemleri I333444434333
Sanat Tarihi III333333343433
Estetik I333433333333
Modelaj ve Tasarım I344444454554
İngilizce III333222222222
Almanca III            
Fransızca III            
             
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II223322121111
Fotoğraf II443333443333
Desen IV334445544454
Heykel Atölyesi II444554545555
Modelaj IV443344444455
Görsel Algı333344445555
Sanat ve Teknoloji334444555555
Araştırma Yöntemleri ve Yazım Kuralları33432 455444
Renk Bilgisi443334333443
Seramik Biçimlendirme Yöntemleri II343444433344
Sanat Tarihi IV333434443444
Estetik II334344334434
Modelaj ve Tasarım II233233344332
İngilizce IV333222323333
Almanca IV            
Fransızca IV            
             
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Deneysel Tipografi433344433334
Web Grafik Tasarım I            
Hareketli Görüntü Tasarımı I            
Desen V323454555445
Heykel Atölyesi III445455555555
Heykel ve Çevre445444455554
Multimedya444545454555
Terrakota Heykel443444445445
Temel Özgün Baskı Teknikleri I433343343433
Duvar Resmi444333334543
Resim Teknikleri443334343344
Seramik I334434334444
Çağdaş Sanat I334433354444
Figür ve Sembollaer İle Türk Mitolojisi I            
             
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Web Grafik Tasarım II            
Hareketli Görüntü Tasarımı II            
Desen VI344445434454
Heykel Atölyesi IV445554455455
Takı Tasarımı343344433434
Mimari ve Heykel445544544444
Performans445455445444
Temel Özgün Baskı Teknikleri II324333433333
Mozaik Uygulamaları433433333433
Seramik Baskı Yöntemleri444443443124
Seramik II334454544455
Çağdaş Sanat II445454444555
Figür ve Semboller ile Türk Mitolojisi II            
             
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
2 ve 3 Boyutlu Resimleme324444434344
Yüzey Tasarımı ve Rölyef343444334433
Heykel Atölyesi V445445444544
Dekoratif Nesne Tasarımı343444433333
Desen VII454354443444
Deneysel Heykel I434454555555
Sanat Eseri Çözümleme343333333333
Seramik Yüzey Tasarımları I434344434444
Sanat Felsefesi I444344454444
Oyun Yazarlığı I343344433332
Dans Uygulamaları2 3322333233
Yaratıcı Drama343343443444
             
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Etkileşimli Grafik Tasarım            
Heykel Atölyesi VI544544544454
Bilgisayar Destekli Heykel Tas. II4344322232  
Takı Tasarımı Uygulamaları333434334443
Desen VIII434454445442
Deneysel Heykel II434454455555
Deneysel Baskı Teknikleri443433334444
Seramik Yüzey Tasarımları II343344344444
Sanat Felsefesi II443444324434
Oyun Yazarlığı II433434444334
Girişimcilik            
             
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık