English
Milas Meslek Yüksekokulu Aşçılık (İ.Ö.)

Kazanılan Derece

Kabul Koşulları

Türk Yükseköğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları

Önceki Öğrenim

Türk Yükseköğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Tarihçe

Aşçılık programı 2011 yılında kurulmuş olup ilk öğrencilerini 2012 eğitim öğretim yılında almıştır.Hem normal öğretim hem de ikinci öğretim bazında eğitim verilmektedir.2017 yılı itibariyle toplam öğrenci sayısı yaklaşık 200 kişi kadardır.

Program Profili

Ülke ekonomisi içinde yiyecek-içecek sektörünün önemli ölçüde payı vardır. Yiyecek-içecek sektörü çok değişik alanlarda faaliyet göstermektedir. Yiyecek-içecek sektörü, faaliyet gösterdiği alanlarda ürün çeşitlendirmesine giderek dünya mutfakları, yöresel mutfaklar, modern mutfak uygulamaları, değişik sunum teknikleri ile insanların temel gereksinimlerini karşılarken turizm açısından yiyecek-içecek ile yepyeni destinasyonlar yaratmaktadır. Böylece ülkenin yeme-içme kültürünün de tanınmasını sağlanmaktadır. Çeşitlenen yiyecek-içecek işletmeleri ile nitelikli eleman gereksinimi duyulmaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- 1.Teorik alan bilgilerini uygulamada kullanabilme becerisi
2- Disiplinlerarası da dâhil takımlarda çalışma becerisi
3- Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi
4- Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi
5- Mesleki etik ve sorumluluk bilinci
6- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi
7- Sektörel sorunlar hakkında bilgi sahibi olabilme becerisi
8- Mesleki yasal mevzuaatı anlayabilme ve uygulama becerisi
9- Etkin iletişim kurma becerisi
10- .İletişim araçları ile diğer mesleki araç ve teknikleri kullanabilme becerisi
11- Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi
12- Yabancı dilde iletişim kurma becerisi
13- .Mesleki özgüven becerisi
14- Girişimcilik becerisi
15- Sosyal toplumsal sorumlulukları kavrama uygulama becerisi

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşturmaktadır. Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak bir ara sınav yapılır. Ara sınav değerlendirmesi, alınan puanın %40'dır. Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, alınan puanın %60'ıdır. Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir. Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır. Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilirler.

Mezuniyet Koşulları

Mezun olabilmek için 4 dönem olan derslerin tamamından başarılı olunması , en az 120AKTS nin tamamlanması, 60 iş günü olanstajın başarılı bir şekilde bitirilmesi gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Mezunların iş imkanları Mezunlar bütün turizm işletmelerinde, özellikle otel işletmeleri, yiyecek içecek işletmeleri, büyük turistik yolcu gemileri, ziyafet organizasyonu şirketlerinde, Catering işletmelerinde, havayolu işletmelerinde, ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm İl Müdürlükleri ve Belediyelerde çok kolay iş bulabilmektedirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Üst derece programa geçiş Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı’nda yeterli puanı almak koşuluyla alanıyla ilgili lisans programlarına ya da Uzaktan Eğitim Sistemleri’nin lisans tamamlama programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Meslek Yüksek Okulumuz belirli mesleklere yönelik kalifiye ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan, dört yarıyıllık eğitim-öğretim sürdüren bir Yüksek Öğretim Kurumudur.

Bölüm Başkanı

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör. Arzu KAPLAN

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ Zorunlu 2 0 2
AŞÇ1001 PİŞİRME YÖNTEMLERİ I Zorunlu 2 3 4
AŞÇ1003 MUTFAKTA KALİTE YÖNETİMİ Zorunlu 5 0 4
AŞÇ1005 MUTFAK ORGANİZASYONU Zorunlu 4 0 3
AŞÇ1497 MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 4
AŞÇ1501 MESLEKİ MATEMATİK Seçmeli 2 0 3
AŞÇ1503 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 3
BRY1801 DOSYALAMA VE ARŞİVLEME Seçmeli 2 0 3
BİP1801 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 2 0 3
RTV1801 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 3
SGP1801 İLKYARDIM Seçmeli 2 0 3
TDB1801 TÜRK DİLİ Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İNGLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 ALMANCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ Zorunlu 2 0 2
AŞÇ1002 PİŞİRME YÖNTEMLERİ II Zorunlu 2 3 4
AŞÇ1004 MUTFAK PLANLAMA Zorunlu 5 0 4
AŞÇ1006 MENÜ PLANLAMA I Zorunlu 3 0 3
AŞÇ1498 MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 4
AŞÇ1502 HİJYEN VE SANİTASYON Seçmeli 2 0 3
AŞÇ1504 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 3
BİP1802 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 2 0 3
SGP1804 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 3
TDB1802 TÜRK DİLİ Zorunlu 2 0 2
TOİ1802 KONUK İLETİŞİMİ Seçmeli 3 0 3
TOİ1808 GASTRONOMİ VE YİYECEK İÇECEK TARİHİ Seçmeli 3 0 3
YDB1802 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 ALMANCA II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 2
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AŞÇ2001 SOĞUK MUTFAK Zorunlu 2 2 4
AŞÇ2003 YÖRESEL MUTFAKLAR Zorunlu 2 4 5
AŞÇ2005 MUTFAK ÜRÜNLERİ Zorunlu 2 4 5
AŞÇ2009 MESLEKİ YABANCI DİL I (İNG) Zorunlu 2 0 2
AŞÇ2011 MESLEKİ YABANCI DİL I (ALM) Zorunlu 2 0 2
AŞÇ2497 MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 4
AŞÇ2501 ZİYAFET MUTFAĞI Seçmeli 2 2 4
AŞÇ2503 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA Seçmeli 2 0 3
TOİ2801 OTEL İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 2 0 4
TOİ2803 YİYECEK İÇECEK SERVİSİ Seçmeli 2 2 4
İŞY2803 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 1 1 3
İŞY2805 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
İŞY2809 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 3
İŞY2813 İŞLETME YÖNETİMİ I Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AŞÇ2002 PASTANE ÜRÜNLERİ Zorunlu 2 4 5
AŞÇ2004 DÜNYA MUTFAKLARI Zorunlu 2 4 5
AŞÇ2006 MUTFAK ÇEŞİTLERİ Zorunlu 1 4 4
AŞÇ2010 MESLEKİ YABANCI DİL II (İNG) Zorunlu 2 0 2
AŞÇ2012 MESLEKİ YABANCI DİL II (ALM) Zorunlu 2 0 2
AŞÇ2498 MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 4
AŞÇ2502 KONUK İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 1 3
AŞÇ2504 SÜSLEME SANATI Seçmeli 2 2 4
AŞÇ2506 MENÜ PLANLAMA II Seçmeli 3 0 3
TOİ2802 ŞARAP SERVİSİ Seçmeli 2 2 4
TOİ2804 GÖSTERİ SERVİSİ Seçmeli 2 2 4
İŞY2802 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR Seçmeli 2 0 3
İŞY2814 İŞLETME YÖNETİMİ II Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ               
PİŞİRME YÖNTEMLERİ I               
MUTFAKTA KALİTE YÖNETİMİ444444444444444
MUTFAK ORGANİZASYONU444444444444444
MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ)               
MESLEKİ MATEMATİK444444444444444
MESLEK ETİĞİ444444444444444
DOSYALAMA VE ARŞİVLEME               
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I333333         
İLETİŞİM344455455522324
İLKYARDIM444444444444444
TÜRK DİLİ444444         
İNGLİZCE I               
ALMANCA I345453543245522
FRANSIZCA I333333         
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ               
PİŞİRME YÖNTEMLERİ II               
MUTFAK PLANLAMA444444444444444
MENÜ PLANLAMA I               
MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ)               
HİJYEN VE SANİTASYON444444444444444
İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI444444444444444
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II               
ÇEVRE KORUMA444444444444444
TÜRK DİLİ333333         
KONUK İLETİŞİMİ455545555555334
GASTRONOMİ VE YİYECEK İÇECEK TARİHİ               
İNGİLİZCE II444444444444444
ALMANCA II352235321235322
FRANSIZCA II3333333333     
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
SOĞUK MUTFAK               
YÖRESEL MUTFAKLAR               
MUTFAK ÜRÜNLERİ444444444444444
MESLEKİ YABANCI DİL I (İNG)444444444444444
MESLEKİ YABANCI DİL I (ALM)234243455325313
MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ)               
ZİYAFET MUTFAĞI444444444444444
YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA               
OTEL İŞLETMECİLİĞİ               
YİYECEK İÇECEK SERVİSİ333333333333333
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ243314445444314
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ444444444444444
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ444444444444444
İŞLETME YÖNETİMİ I444444334433444
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
PASTANE ÜRÜNLERİ               
DÜNYA MUTFAKLARI               
MUTFAK ÇEŞİTLERİ444444444444444
MESLEKİ YABANCI DİL II (İNG)444444444444444
MESLEKİ YABANCI DİL II (ALM)234243455325313
MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ)               
KONUK İLİŞKİLERİ333333333333333
SÜSLEME SANATI444444444444444
MENÜ PLANLAMA II               
ŞARAP SERVİSİ               
GÖSTERİ SERVİSİ               
KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR444444444444444
İŞLETME YÖNETİMİ II444444444444454
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık