English
Teknoloji Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Kazanılan Derece

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Lisans Diploması

Kabul Koşulları

Programa kabul edilmek için MF-4 veya MF-4 (M.T.O.K.) alanlarında gerekli koşulların sağlanması gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Programda mevcut olan derslerin kredi toplamı 240 AKTS’dir. Öğrencilerin dersleri başarıyla tamamlamaları için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

Tarihçe

13.11.2009 tarih ve 27405 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2009/15546 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Teknoloji Fakültesi bünyesinde açılan bir bölüm olup, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında ilk defa öğrenci alarak eğitim vermeye başlamıştır.

Program Profili

Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümünün amacı bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak bilişim sistemleri geliştirebilen, bilgi teknolojilerini iş hayatı ve endüstrinin ihtiyaçları doğrultusunda ve dünya standartlarında bilimsel olarak kullanmak için gerekli bilgi ve beceriye sahip Bilişim Sistemleri Mühendisleri yetiştirmektir. Bu amaçla bilgi ve iletişim teknolojilerinin tanıtılması, bu teknolojilerin kullanımı, bilişim sistemlerinin analiz, tasarım ve geliştirilmesi konularında eğitim verilmesi hedeflenmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Bilişim sistemleri alanında kullanılan donanım, yazılım ve iletişim araçlarını tanır, belirler ve etkin bilişim teknolojilerini kullanır
2- Bilişim sistemleri endüstrisinin etkili faktörlerini (bilgisayar ve bilgi iletişim araçlarını) analiz eder; bilgi – iletişim araçlarının kullanım ve tasarım performansını etkileyen faktörleri bilir
3- Bilişim sistemlerinde kullanılan görsel, nesnel, mühendislik ve endüstriyel yazılımları tanır ve teknolojik kaynakların farkında olur
4- İçinde bilişim sistemlerinin de yer aldığı faaliyetleri yürütebilecek iş yönetimi ve organizasyon becerilerine sahip olur
5- Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olur.
6- Bilişim sistemleri alanındaki iş güvenliği ilkelerini bilir; uluslararası kalite, güvence ve standartları takip eder; bunları teknolojinin gelişimi için kullanır
7- Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yapılan akademik ve mesleki çalışmaları takip eder, mesleki becerilerin gelişimine yönelik etkinliklerde yer alır
8- Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilir; takımlarda sorumluluk alabilir; ayrıca bireysel çalışma yapabilme becerisine sahip olur
9- Bilişim sistemlerinin projelendirme ve üretiminde sorgulayıcı düşünceye, yenilikçiliğe, deney / gözlem / uygulama / akıl yürütme ve rekabetçiliğe dayanan özgün ve alternatif çözüm yolları bulur
10- Modern bilgisayarlar ve mobil sistemlerle bilgi teknolojilerine yönelik veri toplar; bu verileri analiz edebilir ve modelleyebilir; analiz sonunda optimum kararlar alır
11- Bilişim sistemleri için proje planlaması ve yönetimi ile işletme kurulmasına yönelik fizibilite çalışması yapar
12- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanır, çözüm önerileri geliştirebilir; güncel yazılım ve donanım teknolojilerini sanayi ve hizmet sektöründe uygulama geliştirmek üzere kullanır
13- Bilgisayar ve endüstri mühendisliğinin temel analitik düşünce prensiplerine göre endüstri ve/veya iş hayatına ait herhangi bir bilişim problemi için uygun donanım ve yazılım çözümlerini belirleyebilir
14- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır
15- Bir yabancı dili kullanarak alanı ile ilgili bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurar (“Avrupa Dil Portfolyosu Global Ölçek”,Düzey B1)

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Derslere göre değerlendirme kuralları değişmekte olup, uygulaması olmayan dersler için öğrencilere dönem içinde uygulanan ara sınavların not ortalamasının %40'ı ve final sınavı notunun %60'ı geçme notunu oluşturmaktadır. Uygulaması olan dersler için proje, grup çalışmaları, laboratuvar uygulamaları, ödevler ve kısa sınavlar da değerlendirmeye alınmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Zorunlu ve seçmeli deslerden oluşan 240 AKTS ders kredisini tamamlayan ve 4.00 diploma notu üzerinden en az 2.00 genel not ortalaması sağlayan öğrenciler, bu programdan mezun olmaya hak kazanmaktadırlar.

Mezun İstihdamı

Bilişim Sistemleri Mühendisleri, bir kurumda bilgisayarla yapılan işlerinin tamamının koordine edilmesini, planlanmasını, gerekli donanım ve yazılımların satın alınıp kurulmasını, bakımının yapılmasını, ağ yapısının kurulmasını, sistem mimarisini geliştirilmesini, farklı bilişim iletişim sistemlerinin entegrasyonunu ve işletimini yapabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, gerekli koşulları sağlamaları halinde lisansüstü eğitime devam edebilmektedirler.

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Gürcan Çetin

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Gürcan ÇETİN

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
BSM1005 Ayrık Matematik Zorunlu 3 0 3
BSM1007 Algoritmalar ve Programlama I Zorunlu 2 0 5
BSM1009 Bilişim Sistemleri Mühendisliğine Giriş Zorunlu 3 0 5
FİZ1801 Genel Fizik I Zorunlu 2 2 4
MAT1817 Matematik I Zorunlu 3 0 3
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
YDB1811 İngilizce I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1813 Almanca I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1815 Fransızca I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II Zorunlu 2 0 2
BSM1002 Bilim, Toplum ve Etik Zorunlu 2 0 3
BSM1008 Algoritmalar ve Programlama II Zorunlu 2 0 5
FİZ1802 Genel Fizik II Zorunlu 2 2 4
MAT1818 Matematik II Zorunlu 3 0 4
MAT1820 Lineer Cebir Zorunlu 3 0 4
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
YDB1812 İngilizce II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1814 Almanca II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1816 Fransızca II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BSM2007 Tedarik Zinciri ve Lojistik Zorunlu 3 0 3
BSM2011 İstatistik ve Olasılık Hesapları Zorunlu 2 1 4
BSM2017 Veri Yapıları ve Algoritmalar Zorunlu 3 0 6
BSM2019 Elektrik Elektronik Devreler Zorunlu 3 0 3
BSM2021 Grafik Kullanıcılı Arayüz Programlama Zorunlu 3 1 4
YDB2811 İngilizce III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB2813 Almanca III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB2815 Fransızca III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
İSG2801 İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu 2 0 2
İŞL2811 Yönetim ve Organizasyon Zorunlu 3 0 5
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BSM2000 Zorunlu Meslek Stajı Zorunlu 0 0 8
BSM2002 Nesneye Yönelik Programlama Zorunlu 2 0 4
BSM2006 Yönetim Bilişim Sistemleri Zorunlu 2 0 2
BSM2014 Bilgisayar Mimarisi Zorunlu 3 0 2
BSM2016 Mikrobilgisayar Tabanlı Sistem Tasarımı Zorunlu 3 1 3
BSM2018 Veritabanı Yönetim Sistemleri Zorunlu 3 1 3
BSM2020 Mantık Devreleri Zorunlu 3 0 3
YDB2812 İngilizce IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB2814 Almanca IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB2816 Fransızca IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
İSG2802 İş Sağlığı ve Güvenliği II Zorunlu 2 0 2
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BSM3001 İşletim Sistemleri Zorunlu 3 0 4
BSM3003 Yazılım Mühendisliği Zorunlu 3 0 3
BSM3005 Web Tasarımı Zorunlu 2 0 5
BSM3007 Veri Madenciliği Zorunlu 3 0 3
BSM3013 Bilgisayar Ağları Zorunlu 3 1 6
BSM3015 Bilişim Sektöründe Girişimcilik Zorunlu 3 1 3
BSM3501 Bilgisayar Grafiği Seçmeli 2 2 6
BSM3503 Çoklu Ortam Uygulamaları Seçmeli 2 2 6
BSM3511 İnsan-Bilgisayar Etkileşimi Seçmeli 3 0 6
BSM3513 Bilimsel Hesaplama Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BSM3000 Zorunlu Meslek Stajı Zorunlu 0 0 8
BSM3002 İşyeri Eğitimi Zorunlu 5 35 22
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BSM4001 Bitirme Çalışması I Zorunlu 0 4 4
BSM4002 Bitirme Çalışması II Zorunlu 0 4 4
BSM4003 Web Tabanlı Programlama Zorunlu 2 0 2
BSM4501 Endüstriyel İletişim Sistemleri Seçmeli 2 2 6
BSM4503 Robot Sistematiği ve Uygulamaları Seçmeli 2 2 6
BSM4505 Sayısal Kontrol Sistemleri Seçmeli 2 2 6
BSM4507 Algılayıcı Ağlar Seçmeli 2 2 6
BSM4509 Gerçek Zamanlı Sistemler Seçmeli 2 2 6
BSM4513 Sosyal Medya Seçmeli 2 0 3
BSM4515 Sözlü İletişim Teknikleri Seçmeli 2 0 3
BSM4517 Teknoloji Yönetimi Seçmeli 2 0 3
BSM4521 Yöneylem Araştırması Seçmeli 3 0 6
BSM4523 Yapay Zekaya Giriş Seçmeli 3 0 6
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BSM 4001 Bitirme Çalışması I Zorunlu 0 4 4
BSM 4002 Bitirme Çalışması II Zorunlu 0 4 4
BSM4004 Teknik Araştırma ve Raporlama Zorunlu 2 0 2
BSM4502 Elektronik Ticaret Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
BSM4504 Bilgisayar Ağ Güvenliği Seçmeli 3 0 6
BSM4506 Görüntü İşleme Seçmeli 3 0 6
BSM4508 Paralel Programlama Seçmeli 3 0 6
BSM4510 Oyun Programlama Seçmeli 3 0 6
BSM4512 Bulanık Sistemler ve Yapay Sinir Ağları Seçmeli 3 0 6
BSM4514 Sistem Programlama Seçmeli 3 0 6
BSM4516 İşaretler ve Sistemler Seçmeli 3 0 6
BSM4520 Endüstriyel Otomasyona Giriş Seçmeli 2 0 6
BSM4522 Kriptoloji Seçmeli 3 0 6
BSM4526 Makine Öğrenmesine Giriş Seçmeli 3 0 6
BSM4528 Mobil Programlama Seçmeli 3 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I333333333333333
Ayrık Matematik454521134144411
Algoritmalar ve Programlama I214332254325542
Bilişim Sistemleri Mühendisliğine Giriş535241222234553
Genel Fizik I111111111111111
Matematik I444534445540000
Türk Dili I333333333333333
İngilizce I333333333333333
Almanca I333333333333333
Fransızca I333333333333333
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II333333333333333
Bilim, Toplum ve Etik211242221111121
Algoritmalar ve Programlama II554121244112431
Genel Fizik II111111111111111
Matematik II111111111111111
Lineer Cebir111111111121411
Türk Dili II111101111111131
İngilizce II333333333333333
Almanca II333333333333333
Fransızca II333333333333333
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Tedarik Zinciri ve Lojistik111232421121121
İstatistik ve Olasılık Hesapları343432344535232
Veri Yapıları ve Algoritmalar 345343555554344
Elektrik Elektronik Devreler545453443345255
Grafik Kullanıcılı Arayüz Programlama443212244321111
İngilizce III333333333333333
Almanca III333333333333333
Fransızca III333333333333333
İş Sağlığı ve Güvenliği I000000000000000
Yönetim ve Organizasyon111242122222121
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Zorunlu Meslek Stajı 554554444545442
Nesneye Yönelik Programlama444122234534431
Yönetim Bilişim Sistemleri233432133344552
Bilgisayar Mimarisi442113244223431
Mikrobilgisayar Tabanlı Sistem Tasarımı452212243234031
Veritabanı Yönetim Sistemleri335212245324431
Mantık Devreleri411212232324531
İngilizce IV333333333333333
Almanca IV333333333333333
Fransızca IV333333333333333
İş Sağlığı ve Güvenliği II000000000000000
                
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
İşletim Sistemleri432222334224431
Yazılım Mühendisliği134515154353321
Web Tasarımı333222244323221
Veri Madenciliği334212322424332
Bilgisayar Ağları334211244222242
Bilişim Sektöründe Girişimcilik443552445555432
Bilgisayar Grafiği333111143313131
Çoklu Ortam Uygulamaları543212224323332
İnsan-Bilgisayar Etkileşimi545333444534554
Bilimsel Hesaplama Yöntemleri445434454445543
                
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Zorunlu Meslek Stajı553554454545542
İşyeri Eğitimi554554454545342
                
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Bitirme Çalışması I555254553425532
Bitirme Çalışması II555254555432532
Web Tabanlı Programlama333222243423222
Endüstriyel İletişim Sistemleri344212544323231
Robot Sistematiği ve Uygulamaları533213334425422
Sayısal Kontrol Sistemleri323211123223521
Algılayıcı Ağlar323201244222332
Gerçek Zamanlı Sistemler533211113224321
Sosyal Medya111111111111111
Sözlü İletişim Teknikleri111242431113251
Teknoloji Yönetimi452532324354531
Yöneylem Araştırması242432354445343
Yapay Zekaya Giriş533211113224321
                
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Bitirme Çalışması I555555555555555
Bitirme Çalışması II555555555555555
Teknik Araştırma ve Raporlama121451424423231
Elektronik Ticaret Uygulamaları523235252123222
Bilgisayar Ağ Güvenliği532225234224232
Görüntü İşleme332211133022121
Paralel Programlama343212253324332
Oyun Programlama223211122222221
Bulanık Sistemler ve Yapay Sinir Ağları443222533223432
Sistem Programlama553222433414331
İşaretler ve Sistemler331211121423431
Endüstriyel Otomasyona Giriş454332334344554
Kriptoloji443442554445554
Makine Öğrenmesine Giriş545453545524544
Mobil Programlama443332534523244
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık