English
Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği

Kazanılan Derece

Enerji Sistemleri Mühendisliği Lisans ve Yüksek Lisan Diploması

Kabul Koşulları

MF-4 alanında gerekli koşulların sağlanması MF-4 (M.T.O.K) alanında gerekli koşulların sağlanması

Yeterlilik Koşulları

Programda mevcut olan derslerin kredi toplamı 240 AKTS’dir. Öğrencilerin dersleri başarıyla tamamlamaları için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

Tarihçe

13.11.2009 tarih ve 27405 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2009/15546 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Teknoloji Fakültesi bünyesinde açılan ilk bölüm olup 2011-2012 eğitim-öğretim yılında eğitim vermeye başlamıştır.

Program Profili

Bu programın amacı enerji üretimi yapılan ve enerji tüketiminin yoğun olduğum tüm tesislerde çalışabilecek Enerji Sistemleri Mühendisi yetiştirmektir. Bu eğitimin genel çerçevesi enerji üretimi, depolanması, taşınması ve verimliliğine ait mühendislik bilgi ve becerilerini kazandırmaktır.

Program Yeterlilikleri

1- Enerji alanında üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek
2- Alanı ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı bölümlerle işbirliği yapmak, ortak stratejiler ve projeler geliştirmek
3- İş hayatında kalite ve üretkenlik ilkelerini bilmek ve uygulamak
4- Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak
5- Bulunduğu bölgenin enerji kaynaklarına ve ekonomisini çok iyi tanımak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak
6- Displinlerarası çalışmalara uygun olmak
7- Enerji alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programlarını kullanmak

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere dönem içinde uygulanan ara sınavların not ortalamasının %40'ı ve final sınavı notunun %60'ı geçme notunu oluşturmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Zorunlu ve seçmeli deslerden oluşan 240 AKTS' lik ders kredisinin tamamlanması ve 4.00 diploma notu üzerinden en az "2.00" sağlayan öğrenciler bu programdan mezun olmaya hak kazanacaktır.

Mezun İstihdamı

Enerji Sistemleri Mühendisliğinden mezun olan öğrenci herhangi bir enerji üretim merkezinde çalışabileceği gibi, yüksek enerji tüketimi olan fabrika gibi yerlerde enerji mühendisi olarak görev alabilirler. Enerji mühendisleri kamuda EPDK, EIE, Enerji Bakanlığı, TEDAŞ ve TAEK gibi çeşitli kurumlarda çalışabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, gerekli koşulları sağlamaları halinde lisans üstü eğitime devam edebilmektedirler.

Eğitim Türü

Lisans ve Yüksek Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Tayfun BÜKE

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. Faruk Şen

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ENF1801 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 4 0 3
ESM1001 Enerji Mühendisliği I Zorunlu 3 0 6
FİZ1809 Genel Fizik I Zorunlu 3 0 6
KİM1811 Genel Kimya I Zorunlu 3 0 6
MAT1821 Genel Matematik I Zorunlu 4 2 6
YDB1811 İngilizce I * Zorunlu 3 0 3
YDB1813 Almanca I Seçmeli 3 0 3
YDB1815 Fransızca I Seçmeli 3 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ESM1002 Enerji Mühendisliği II Zorunlu 3 0 6
ESM1004 Bilgisayar Programlama Zorunlu 2 2 4
ESM1006 Bilgisayar Destekli Teknik Çizim Zorunlu 2 2 5
FİZ1810 Genel Fizik II Zorunlu 3 0 6
MAT1822 Genel Matematik II Zorunlu 4 2 6
YDB1812 İngilizce II * Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1814 Almanca II Seçmeli 3 0 3
YDB1816 Fransızca II Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ESM2001 Termodinamik Zorunlu 3 2 8
ESM2003 Mühendislik Mekaniği Zorunlu 3 2 7
ESM2005 Mühendislik Ekonomisi Zorunlu 2 2 6
MAT2803 Diferansiyel Denklemler Zorunlu 3 0 4
TDB2801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
YDB2811 İngilizce III * Zorunlu 3 0 3
YDB2813 Almanca III Seçmeli 3 0 3
YDB2815 Fransızca III Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ESM2002 Isı ve Kütle Transferi Zorunlu 3 2 8
ESM2004 Mühendislikte Sayısal Yöntemler Zorunlu 2 2 4
ESM2006 Zorunlu Mesleki Staj*** Zorunlu 0 0 8
ESM2008 Enerji Sistemlerinin Ekonomik Analizi Zorunlu 2 2 5
TDB2802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
YDB2812 İngilizce IV * Zorunlu 3 0 3
YDB2814 Almanca IV Zorunlu 3 0 3
YDB2816 Fransızca IV Zorunlu 3 0 3
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ESM3001 Akışkanlar Mekaniği Zorunlu 3 2 7
ESM3003 Malzeme Bilgisi Zorunlu 3 0 4
ESM3007 Elektrik Mühendisliğine Giriş Zorunlu 3 0 4
ESM3501 Teknik İngilizce-I Seçmeli 3 0 5
ESM3503 Tasarım ve Modelleme Teknikleri Seçmeli 3 0 5
ESM3507 Doğalgaz ve Sistemleri Seçmeli 3 0 5
ESM3509 Jeotermal Enerji ve Sistemleri Seçmeli 3 0 5
ESM3511 Hidroelektrik Enerji Seçmeli 3 0 5
ESM3513 Rüzgâr Enerjisi ve Sistemleri Seçmeli 3 0 5
ESM3515 Güneş Enerjisi ve Sistemleri Seçmeli 3 0 5
ESM3517 Biyokütle ve Dönüşüm Teknolojileri Seçmeli 3 0 5
ESM3519 Nükleer Reaktör Mühendisliği Seçmeli 3 0 5
ESM3521 Hava Kirliliği ve Kontrolu Seçmeli 3 0 5
ESM3523 Karbon Ekonomisi ve Piyasaları Seçmeli 3 0 5
ESM3525 Kömür Bilimi ve Teknolojisi Seçmeli 3 0 5
ESM3527 Isıtma Sistemleri Seçmeli 3 0 5
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ESM3002 İşyeri Eğitimi** Zorunlu 5 35 22
ESM3006 Zorunlu Meslek Stajı II*** Zorunlu 0 0 8
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB4801 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I Zorunlu 2 0 2
ESM4001 Yakıtlar ve Yanma Zorunlu 3 0 4
ESM4501 Teknik İngilizce II Seçmeli 3 0 6
ESM4503 Hidrojen Enerji Sistemleri Seçmeli 3 0 6
ESM4505 Akışkan Yatak Teknolojisi Seçmeli 3 0 6
ESM4507 Güç Üretim Sistemleri Seçmeli 3 0 6
ESM4509 Isı Ekonomisi ve Sıfır Enerji Binalar Seçmeli 3 0 6
ESM4511 Isı Değiştiriciler Seçmeli 3 0 6
ESM4513 Motorlar Seçmeli 3 0 6
ESM4515 Soğutma Sistemleri Seçmeli 3 0 6
ESM4517 Doğrudan Enerji Dönüşümü Seçmeli 3 0 6
ESM4519 Nükleer Reaktörlerin Termohidrolik Analizi Seçmeli 3 0 6
ESM4521 Ekserji Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
ESM4523 Enerji Planlaması Seçmeli 3 0 6
ESM4525 Kompozit Malzemeler Seçmeli 3 0 6
ESM4527 Bina İçi Doğalgaz Tesisatları Seçmeli 3 0 6
ESM4529 Enerji Sektöründe Girişimcilik Seçmeli 3 1 6
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB4802 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II Zorunlu 2 0 2
ESM4004 Enerji Sistemleri Mühendisliği Projesi Zorunlu 0 4 3
ESM4006 Elektronik Mühendisliğine Giriş Zorunlu 3 0 4
ESM4502 Enerji Üretim Tesisleri Dışsallıkları Seçmeli 3 0 7
ESM4504 Otomatik Kontrol Sistemleri Seçmeli 3 0 7
ESM4506 Temiz Yanma Teknolojileri Seçmeli 3 0 7
ESM4508 Nükleer Teknoloji Seçmeli 3 0 7
ESM4510 Isı ve Ses Yalıtımı Seçmeli 3 0 7
ESM4512 Enerji Çevre ve Hukuku Seçmeli 3 0 7
ESM4514 Organik Atık Dönüş. Süreç Esas. Seçmeli 3 0 7
ESM4516 Sonlu Elemanlar Metodu Seçmeli 3 0 7
ESM4518 Havalandırma ve İklimlendirme Sistemleri Seçmeli 3 0 7
ESM4520 Elektrik Enerjisi İletim ve Dağıtımı Seçmeli 3 0 7
ESM4522 Alternatif Isıtma Sistemleri Seçmeli 3 0 7
ESM4524 Endüstriyel Tesislerde Doğalgaz Tesisatları Seçmeli 3 0 7
ESM4526 Petrol ve Doğalgaz Boru Hatları Seçmeli 3 0 7
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı4444444
Enerji Mühendisliği I4444444
Genel Fizik I4444444
Genel Kimya I4444444
Genel Matematik I4444 44
İngilizce I *4444444
Almanca I3333333
Fransızca I3333333
        
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Enerji Mühendisliği II4444444
Bilgisayar Programlama4444444
Bilgisayar Destekli Teknik Çizim 4444444
Genel Fizik II4444444
Genel Matematik II4444444
İngilizce II *4444444
Almanca II3333333
Fransızca II3333333
        
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Termodinamik4444444
Mühendislik Mekaniği4444444
Mühendislik Ekonomisi4444444
Diferansiyel Denklemler4444444
Türk Dili I4444444
İngilizce III *4444444
Almanca III4433333
Fransızca III3333333
        
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Isı ve Kütle Transferi4444444
Mühendislikte Sayısal Yöntemler4444444
Zorunlu Mesleki Staj*** 5555555
Enerji Sistemlerinin Ekonomik Analizi4444444
Türk Dili II4444444
İngilizce IV *4444444
Almanca IV3333333
Fransızca IV3333333
        
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Akışkanlar Mekaniği4444444
Malzeme Bilgisi4444444
Elektrik Mühendisliğine Giriş4444444
Teknik İngilizce-I4444444
Tasarım ve Modelleme Teknikleri4444444
Doğalgaz ve Sistemleri4444444
Jeotermal Enerji ve Sistemleri4444444
Hidroelektrik Enerji4444444
Rüzgâr Enerjisi ve Sistemleri4444444
Güneş Enerjisi ve Sistemleri 444444
Biyokütle ve Dönüşüm Teknolojileri4444444
Nükleer Reaktör Mühendisliği4444444
Hava Kirliliği ve Kontrolu4444444
Karbon Ekonomisi ve Piyasaları4444444
Kömür Bilimi ve Teknolojisi4444444
Isıtma Sistemleri4444444
        
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
İşyeri Eğitimi**4444444
Zorunlu Meslek Stajı II***5555555
        
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I4444444
Yakıtlar ve Yanma4444444
Teknik İngilizce II4444444
Hidrojen Enerji Sistemleri4444444
Akışkan Yatak Teknolojisi4444444
Güç Üretim Sistemleri4444444
Isı Ekonomisi ve Sıfır Enerji Binalar4444444
Isı Değiştiriciler4444444
Motorlar4444444
Soğutma Sistemleri4444444
Doğrudan Enerji Dönüşümü4444444
Nükleer Reaktörlerin Termohidrolik Analizi4444444
Ekserji Uygulamaları4444444
Enerji Planlaması4444444
Kompozit Malzemeler4444444
Bina İçi Doğalgaz Tesisatları4444444
Enerji Sektöründe Girişimcilik4444444
        
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II4444444
Enerji Sistemleri Mühendisliği Projesi4444444
Elektronik Mühendisliğine Giriş       
Enerji Üretim Tesisleri Dışsallıkları4444444
Otomatik Kontrol Sistemleri4444444
Temiz Yanma Teknolojileri4444444
Nükleer Teknoloji4444444
Isı ve Ses Yalıtımı4444444
Enerji Çevre ve Hukuku4444444
Organik Atık Dönüş. Süreç Esas.4444444
Sonlu Elemanlar Metodu444444 
Havalandırma ve İklimlendirme Sistemleri4444444
Elektrik Enerjisi İletim ve Dağıtımı4444444
Alternatif Isıtma Sistemleri4444444
Endüstriyel Tesislerde Doğalgaz Tesisatları4444444
Petrol ve Doğalgaz Boru Hatları4444444
        
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık