English
Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği

Kazanılan Derece

Enerji Sistemleri Mühendisliği Lisans ve Yüksek Lisan Diploması

Kabul Koşulları

MF-4 alanında gerekli koşulların sağlanması MF-4 (M.T.O.K) alanında gerekli koşulların sağlanması

Yeterlilik Koşulları

Programda mevcut olan derslerin kredi toplamı 240 AKTS’dir. Öğrencilerin dersleri başarıyla tamamlamaları için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

Tarihçe

13.11.2009 tarih ve 27405 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2009/15546 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Teknoloji Fakültesi bünyesinde açılan ilk bölüm olup 2011-2012 eğitim-öğretim yılında eğitim vermeye başlamıştır.

Program Profili

Bu programın amacı enerji üretimi yapılan ve enerji tüketiminin yoğun olduğum tüm tesislerde çalışabilecek Enerji Sistemleri Mühendisi yetiştirmektir. Bu eğitimin genel çerçevesi enerji üretimi, depolanması, taşınması ve verimliliğine ait mühendislik bilgi ve becerilerini kazandırmaktır.

Program Yeterlilikleri

1- Enerji alanında üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek
2- Alanı ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı bölümlerle işbirliği yapmak, ortak stratejiler ve projeler geliştirmek
3- İş hayatında kalite ve üretkenlik ilkelerini bilmek ve uygulamak
4- Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak
5- Bulunduğu bölgenin enerji kaynaklarına ve ekonomisini çok iyi tanımak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak
6- Displinlerarası çalışmalara uygun olmak
7- Enerji alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programlarını kullanmak

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere dönem içinde uygulanan ara sınavların not ortalamasının %40'ı ve final sınavı notunun %60'ı geçme notunu oluşturmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Zorunlu ve seçmeli deslerden oluşan 240 AKTS' lik ders kredisinin tamamlanması ve 4.00 diploma notu üzerinden en az "2.00" sağlayan öğrenciler bu programdan mezun olmaya hak kazanacaktır.

Mezun İstihdamı

Enerji Sistemleri Mühendisliğinden mezun olan öğrenci herhangi bir enerji üretim merkezinde çalışabileceği gibi, yüksek enerji tüketimi olan fabrika gibi yerlerde enerji mühendisi olarak görev alabilirler. Enerji mühendisleri kamuda EPDK, EIE, Enerji Bakanlığı, TEDAŞ ve TAEK gibi çeşitli kurumlarda çalışabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, gerekli koşulları sağlamaları halinde lisans üstü eğitime devam edebilmektedirler.

Eğitim Türü

Lisans ve Yüksek Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Tayfun BÜKE

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. Faruk Şen

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ENF1805 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 3 0 3
ESM1003 Enerji Mühendisliği I Zorunlu 2 0 4
FİZ1809 Genel Fizik I Zorunlu 3 0 6
KİM1811 Genel Kimya I Zorunlu 3 0 6
MAT1821 Genel Matematik I Zorunlu 4 2 6
YDB1811 İngilizce I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1813 Almanca I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1815 Fransızca I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
İSG1801 İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ESM1004 Bilgisayar Programlama Zorunlu 2 2 4
ESM1006 Bilgisayar Destekli Teknik Çizim Zorunlu 2 2 5
ESM1008 Enerji Mühendisliği II Zorunlu 2 0 4
FİZ1810 Genel Fizik II Zorunlu 3 0 6
MAT1822 Genel Matematik II Zorunlu 4 2 6
YDB1812 İngilizce II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1814 Almanca II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1816 Fransızca II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
İSG1802 İş Sağlığı ve Güvenliği II Zorunlu 2 0 2
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ESM2001 Termodinamik Zorunlu 3 2 8
ESM2003 Mühendislik Mekaniği Zorunlu 3 2 7
ESM2005 Mühendislik Ekonomisi Zorunlu 2 2 6
MAT2803 Diferansiyel Denklemler Zorunlu 3 0 4
TDB2801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
YDB2811 İngilizce III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB2813 Almanca III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB2815 Fransızca III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ESM2002 Isı ve Kütle Transferi Zorunlu 3 2 8
ESM2004 Mühendislikte Sayısal Yöntemler Zorunlu 2 2 4
ESM2006 Zorunlu Mesleki Stajı Zorunlu 0 0 8
ESM2008 Enerji Sistemlerinin Ekonomik Analizi Zorunlu 2 2 5
TDB2802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
YDB2812 İngilizce IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB2814 Almanca IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB2816 Fransızca IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ESM3001 Akışkanlar Mekaniği Zorunlu 3 2 7
ESM3003 Malzeme Bilgisi Zorunlu 3 0 4
ESM3007 Elektrik Mühendisliğine Giriş Zorunlu 3 0 4
ESM3501 Teknik İngilizce-I Seçmeli 3 0 5
ESM3503 Tasarım ve Modelleme Teknikleri Seçmeli 3 0 5
ESM3507 Doğalgaz ve Sistemleri Seçmeli 3 0 5
ESM3509 Jeotermal Enerji ve Sistemleri Seçmeli 3 0 5
ESM3511 Hidroelektrik Enerji Seçmeli 3 0 5
ESM3513 Rüzgâr Enerjisi ve Sistemleri Seçmeli 3 0 5
ESM3515 Güneş Enerjisi ve Sistemleri Seçmeli 3 0 5
ESM3517 Biyokütle ve Dönüşüm Teknolojileri Seçmeli 3 0 5
ESM3519 Nükleer Reaktör Mühendisliği Seçmeli 3 0 5
ESM3521 Hava Kirliliği ve Kontrolu Seçmeli 3 0 5
ESM3523 Karbon Ekonomisi ve Piyasaları Seçmeli 3 0 5
ESM3525 Kömür Bilimi ve Teknolojisi Seçmeli 3 0 5
ESM3527 Isıtma Sistemleri Seçmeli 3 0 5
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ESM3002 İşyeri Eğitimi Zorunlu 5 35 22
ESM3006 Zorunlu Meslek Stajı Zorunlu 0 0 8
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB4801 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
ESM4001 Yakıtlar ve Yanma Zorunlu 3 0 4
ESM4501 Teknik İngilizce II Seçmeli 3 0 6
ESM4503 Hidrojen Enerji Sistemleri Seçmeli 3 0 6
ESM4505 Akışkan Yatak Teknolojisi Seçmeli 3 0 6
ESM4507 Güç Üretim Sistemleri Seçmeli 3 0 6
ESM4509 Isı Ekonomisi ve Sıfır Enerji Binalar Seçmeli 3 0 6
ESM4511 Isı Değiştiriciler Seçmeli 3 0 6
ESM4513 Motorlar Seçmeli 3 0 6
ESM4515 Soğutma Sistemleri Seçmeli 3 0 6
ESM4517 Doğrudan Enerji Dönüşümü Seçmeli 3 0 6
ESM4519 Nükleer Reaktörlerin Termohidrolik Analizi Seçmeli 3 0 6
ESM4521 Ekserji Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
ESM4523 Enerji Planlaması Seçmeli 3 0 6
ESM4525 Kompozit Malzemeler Seçmeli 3 0 6
ESM4527 Bina İçi Doğalgaz Tesisatları Seçmeli 3 0 6
ESM4529 Enerji Sektöründe Girişimcilik Seçmeli 3 1 6
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB4802 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
ESM4004 Enerji Sistemleri Mühendisliği Projesi Zorunlu 0 4 3
ESM4006 Elektronik Mühendisliğine Giriş Zorunlu 3 0 4
ESM4502 Enerji Üretim Tesisleri Dışsallıkları Seçmeli 3 0 7
ESM4504 Otomatik Kontrol Sistemleri Seçmeli 3 0 7
ESM4506 Temiz Yanma Teknolojileri Seçmeli 3 0 7
ESM4508 Nükleer Teknoloji Seçmeli 3 0 7
ESM4510 Isı ve Ses Yalıtımı Seçmeli 3 0 7
ESM4512 Enerji Çevre ve Hukuku Seçmeli 3 0 7
ESM4514 Organik Atık Dönüşüm Süreçlerinin Esasları Seçmeli 3 0 7
ESM4516 Sonlu Elemanlar Metodu Seçmeli 3 0 7
ESM4518 Havalandırma ve İklimlendirme Sistemleri Seçmeli 3 0 7
ESM4520 Elektrik Enerjisi İletim ve Dağıtımı Seçmeli 3 0 7
ESM4522 Alternatif Isıtma Sistemleri Seçmeli 3 0 7
ESM4524 Endüstriyel Tesislerde Doğalgaz Tesisatları Seçmeli 3 0 7
ESM4526 Petrol ve Doğalgaz Boru Hatları Seçmeli 3 0 7
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı1323244
Enerji Mühendisliği I2124533
Genel Fizik I2134524
Genel Kimya I1322313
Genel Matematik I3223452
İngilizce I 4412155
Almanca I3333333
Fransızca I3333333
İş Sağlığı ve Güvenliği I3242132
        
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Bilgisayar Programlama2342255
Bilgisayar Destekli Teknik Çizim 4243145
Enerji Mühendisliği II4242412
Genel Fizik II2234232
Genel Matematik II3404212
İngilizce II 2342524
Almanca II3413424
Fransızca II3241335
İş Sağlığı ve Güvenliği II3232132
        
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Termodinamik4553235
Mühendislik Mekaniği4221143
Mühendislik Ekonomisi3324552
Diferansiyel Denklemler1222154
Türk Dili I1113231
İngilizce III 3513155
Almanca III4433333
Fransızca III3333333
        
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Isı ve Kütle Transferi5542235
Mühendislikte Sayısal Yöntemler4444444
Zorunlu Mesleki Stajı5555555
Enerji Sistemlerinin Ekonomik Analizi4353245
Türk Dili II1122121
İngilizce IV 4444444
Almanca IV3333333
Fransızca IV3333333
        
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Akışkanlar Mekaniği5543235
Malzeme Bilgisi3232133
Elektrik Mühendisliğine Giriş2332144
Teknik İngilizce-I4221145
Tasarım ve Modelleme Teknikleri2342214
Doğalgaz ve Sistemleri4233323
Jeotermal Enerji ve Sistemleri5433445
Hidroelektrik Enerji4221334
Rüzgâr Enerjisi ve Sistemleri4323214
Güneş Enerjisi ve Sistemleri4324235
Biyokütle ve Dönüşüm Teknolojileri4322533
Nükleer Reaktör Mühendisliği3213413
Hava Kirliliği ve Kontrolu4323453
Karbon Ekonomisi ve Piyasaları2232013
Kömür Bilimi ve Teknolojisi4323453
Isıtma Sistemleri3234323
        
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
İşyeri Eğitimi5352525
Zorunlu Meslek Stajı5454425
        
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I1223121
Yakıtlar ve Yanma4343233
Teknik İngilizce II5513354
Hidrojen Enerji Sistemleri3432343
Akışkan Yatak Teknolojisi3432313
Güç Üretim Sistemleri5323224
Isı Ekonomisi ve Sıfır Enerji Binalar3245135
Isı Değiştiriciler4231315
Motorlar5323425
Soğutma Sistemleri3231214
Doğrudan Enerji Dönüşümü3221423
Nükleer Reaktörlerin Termohidrolik Analizi3234223
Ekserji Uygulamaları5232135
Enerji Planlaması5324323
Kompozit Malzemeler3242313
Bina İçi Doğalgaz Tesisatları3232423
Enerji Sektöründe Girişimcilik2435352
        
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II1213211
Enerji Sistemleri Mühendisliği Projesi5543525
Elektronik Mühendisliğine Giriş3233534
Enerji Üretim Tesisleri Dışsallıkları5323423
Otomatik Kontrol Sistemleri5432325
Temiz Yanma Teknolojileri4522334
Nükleer Teknoloji2323433
Isı ve Ses Yalıtımı2323424
Enerji Çevre ve Hukuku4443352
Organik Atık Dönüşüm Süreçlerinin Esasları4432323
Sonlu Elemanlar Metodu5422325
Havalandırma ve İklimlendirme Sistemleri3234213
Elektrik Enerjisi İletim ve Dağıtımı4232133
Alternatif Isıtma Sistemleri3342123
Endüstriyel Tesislerde Doğalgaz Tesisatları4231324
Petrol ve Doğalgaz Boru Hatları2342123
        
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık