English
Muğla Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi

Kazanılan Derece

Sağlık Yönetimi Lisans Diploması

Kabul Koşulları

ÖSYM'nin yapmış olduğu üniversiteye geçiş ve yerleştirme sınavlarından (YGS-6) yeterli puanı almış olmak.

Yeterlilik Koşulları

Sekiz yarıyıl sonunda yaz stajları dahil 240 kredi almış olmak, 2.00 ve üzeri not ortalamasına sahip olmak.

Önceki Öğrenim

Öğrencinin başvurusu ile öğrenim gördüğü daha önceki üniversitedeki dersler Bölümümüz Uyum Komisyonu tarafından ders içeriği ve ders saati açısından değerlendirilir. Uygun görüldüğü taktirde bölümüz müfredatındaki ilgili derslerden önceki üniversiteden almış olduğu not ile geçmiş sayılır.

Tarihçe

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu bünyesinde Sağlık Yönetimi Bölümü açılması teklifi Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 21/12/2011 tarihli toplantısında görüşülmüş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür. Bölümün Akademik kadrosunda 1 Doçent, 3 Yrd. Doçent ve 1 Öğretim Görevlisi bulunmaktadır.

Program Profili

Sağlık Yönetimi Bölümü sağlık yönetimi alanında eğitim-öğretim veren dört yıllık lisans programıdır. Programda teorik ve seçmeli dersler bulunmakta, son yılın Güz ve Bahar yarıyılında derslere ek olarak mesleki uygulama yer almaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Sağlık yönetimi alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olma ve uygulama.
2- Sağlık kuruluşlarının idari, mali ve teknik yapısını anlama; beşeri, hukuki ve tıbbi süreçlerini analiz edebilme ve yönlendirebilme bilgi ve becerisi kazanma.
3- Sağlık sistemlerinin yapısını ve özelliklerini kavrama, sağlık politikalarını analiz edebilme.
4- Sağlık kuruluşlarının bilişim sistemleri ve teknolojiyi yönetme bilgi ve becerisine sahip olma ve etkili bir şekilde kullanabilme.
5- Sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz edebilme, bu analizlerden elde edeceği sonuçları sağlık yönetiminde kullanabilme.
6- Sağlık yönetiminde karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanma becerisine sahip olma.
7- Ulusal ve uluslarararası düzeyde sağlık yönetimi alanında yaşanan değişimleri takip etme ve bunları sağlık sisteminin değişik düzeylerinde kullanabilme.
8- Etkili iletişim kurabilme ve ekip çalışması yürütebilme becerisine sahip olma.
9- Sağlık yönetimi alanının toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olma etik ilkelerine uygun davranma.
10- Sağlık yönetimi alanına ilişkin mesleki terminoloji bilgisine sahip olma, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeye, yeniliğe ve yaşam boyu öğrenmeye açık olma.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğine uygun olarak dersin sorumlu öğretim elamanı tarafından belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) başarıyla tamamlayarak 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalamasını elde etmek gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Mezunlar sağlık sektörünün çeşitli düzeylerinde yönetici pozisyonlarında çalışabilmektedirler. Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında, özel ve kamu hastanelerinde, Sosyal Güvenlik Kurumunda, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı sağlık kuruluşlarında, özel sigorta şirketlerinde, ilaç şirketlerinde ve diğer sağlık kuruluşlarında görev alabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Mezunlar yüksek lisans ve devamında doktora programlarına devam edebilirler.

Eğitim Türü

Tam Zamanlı 1. Öğretim

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Ömer Gider

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Tuncay Köse

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB 1801 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
ENF 1801 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Zorunlu Seçmeli 3 0 3
SAY 1501 İletişim Becerileri Seçmeli 2 0 3
SAY 1503 Yazışma Teknikleri Seçmeli 2 0 3
TDB 1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
YDB 1811 İngilizce I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB 1813 Almanca I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB 1815 Fransızca I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
İKT 1811 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 5
İŞL 1815 Genel İşletme Zorunlu 3 0 4
İŞL 1817 Genel Muhasebe I Zorunlu 3 0 5
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB 1802 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
SAY 1002 Sağlık Hizmetleri Yönetimi Zorunlu 3 0 4
SAY 1502 Demografik Yapı ve Sağlık Seçmeli 2 0 3
SAY 1504 Davranış Bilimleri Seçmeli 2 0 3
TDB 1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
YDB 1812 İngilizce II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB 1814 Almanca II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB 1816 Fransızca II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
İKT 1812 İktisada Giriş II Zorunlu 3 0 5
İŞL 1814 İşletme Matematiği Zorunlu 2 0 3
İŞL 1818 Genel Muhasebe II Zorunlu 3 0 5
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KAY 2801 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 2 0 3
SAY 2001 Yönetim ve Örgüt Kuramları Zorunlu 3 0 4
SAY 2003 Sağlık Kurumları Yönetimi I Zorunlu 3 0 4
SAY 2005 Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi Zorunlu 3 0 4
SAY 2501 Epidemiyoloji Seçmeli 2 0 3
SAY 2503 Tıbbi Terminoloji Seçmeli 2 0 3
SAY 2507 Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler Seçmeli 2 0 3
YDB 2811 İngilizce III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB 2813 Almanca III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB 2815 Fransızca III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KAY 2802 İdare Hukuku Zorunlu 2 0 3
SAY 2002 Sağlık Kurumları Yönetimi II Zorunlu 3 0 4
SAY 2004 Sağlık Kurumlarında Yönetim Muhasebesi Zorunlu 3 0 4
SAY 2006 Hastane Bilgi Sistemleri Zorunlu 3 0 4
SAY 2502 Tıbbi Dokümantasyon Seçmeli 2 0 3
SAY 2504 Sağlık Kurumlarında Üretim Yönetimi Seçmeli 2 0 3
SAY 2506 Sağlık Bakım Sistemleri Seçmeli 2 0 3
YDB 2812 İngilizce IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB 2814 Almanca IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB 2816 Fransızca IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
       
3. Yıl - 1. Dönem
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SAY 3002 Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim II Zorunlu 3 0 4
SAY 3004 Sağlık Ekonomisi Zorunlu 3 0 3
SAY 3006 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri Zorunlu 3 0 3
SAY 3008 Sağlık Yönetiminde Kantitatif Teknikler II Zorunlu 3 0 4
SAY 3010 Sağlık Yönetiminde İstatistik Zorunlu 3 0 4
SAY 3502 İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 2 0 3
SAY 3504 Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Seçmeli 2 0 3
SAY 3506 Sağlık Kurumlarında Performans Yönetimi Seçmeli 2 0 3
İKT 3804 Kamu Maliyesi Zorunlu 2 0 3
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SAY 4001 Sağlık Yönetimi Uygulamaları I Zorunlu 0 16 18
SAY 4003 Sağlık Hukuku Zorunlu 2 0 3
SAY 4503 Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi Seçmeli 2 0 3
SAY 4505 Sağlık Sektöründe Girişimcilik Seçmeli 2 0 3
SAY 4507 Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Seçmeli 2 0 3
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SAY 4002 Sağlık Yönetimi Uygulamaları II Zorunlu 0 16 18
SAY 4006 Sağlık Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar Zorunlu 2 0 3
SAY 4502 Geri Ödeme Sistemi ve Sigortacılık Seçmeli 2 0 3
SAY 4504 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim Seçmeli 2 0 3
SAY 4508 Sağlık Yönetiminde Etik Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I1511111211
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı4315454113
İletişim Becerileri3221131522
Yazışma Teknikleri2221111222
Türk Dili I2311112513
İngilizce I1223125113
Almanca I1223125113
Fransızca I1223125113
İktisada Giriş I 1131551114
Genel İşletme3532233221
Genel Muhasebe I4534453323
           
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II1511111211
Sağlık Hizmetleri Yönetimi5453445121
Demografik Yapı ve Sağlık2232223333
Davranış Bilimleri3321131533
Türk Dili II2311112513
İngilizce II1223125133
Almanca II1223125113
Fransızca II1223125113
İktisada Giriş II1131553124
İşletme Matematiği4444434222
Genel Muhasebe II4534453323
           
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Hukukun Temel Kavramları2531233153
Yönetim ve Örgüt Kuramları 5432141511
Sağlık Kurumları Yönetimi I5443435142
Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi 5544551113
Epidemiyoloji34 4555113
Tıbbi Terminoloji3223332225
Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler2211111553
İngilizce III1223125113
Almanca III1223125113
Fransızca III1223125113
           
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
İdare Hukuku2521223152
Sağlık Kurumları Yönetimi II5443435142
Sağlık Kurumlarında Yönetim Muhasebesi 5544551114
Hastane Bilgi Sistemleri5535553225
Tıbbi Dokümantasyon2325441122
Sağlık Kurumlarında Üretim Yönetimi5425553315
Sağlık Bakım Sistemleri2421113112
İngilizce IV1223125113
Almanca IV1223125113
Fransızca IV1223125113
           
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim I2523551111
Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi 1511131511
Sağlık Politikası ve Planlaması 3153445543
Sağlık Yönetiminde Kantitatif Teknikler I5514553113
Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Yöntemleri 4335555555
Sağlık Turizmi3541322544
Afet Yönetimi2322131511
Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış3511131532
İşletme Hukuku2522224252
           
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim II2523551112
Sağlık Ekonomisi5551515112
Sağlık Yönetiminde Kantitatif Teknikler II5514553113
Sağlık Yönetiminde İstatistik5455555143
İş Sağlığı ve Güvenliği3222223534
Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama2511121225
Sağlık Kurumlarında Performans Yönetimi3544552325
Kamu Maliyesi1222113111
           
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Sağlık Yönetimi Uygulamaları I5544544554
Sağlık Hukuku5532212132
Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi 4222224553
Sağlık Sektöründe Girişimcilik1111121214
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme5545555125
           
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Sağlık Yönetimi Uygulamaları II5544544554
Sağlık Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar3331122322
Geri Ödeme Sistemi ve Sigortacılık5354424154
Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim3231151115
Sağlık Yönetiminde Etik3142213252
           
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık