English
Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Kabul Koşulları

Programa ÖSYM tarafından yapılan iki basamaklı (YGS ve LYS) DİL-1 sınav sonucuna göre öğrenci alınır. Ayrıntılar için bkz. www. osym.gov.tr.

Yeterlilik Koşulları

Programda Yeterlik için, Program Yeterliklerini asgari düzeyde gerçekleştirmek, Programda mevcut olan Kayıt yaptırılan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin (Z/S) tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gerekmektedir. Kayıt yaptırılan 'Seçmeli Dersler' başarılmak zorundadır. Müfredat yenileme/değişikliği nedeniyle Dersin Kaldırılması veya Dersin açılmaması durumlarında Bölüm Kurulu Kararıyla değişiklik yapılabilir.

Önceki Öğrenim

Daha önce başka bir Yüksek Öğretim Kurumunda öğrenim görmüş olan öğrencilerin Önceki Öğrenimi, Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çif Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ile "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde tanınmaktadır. Bölümümüzde örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya veya tecrübeye dayalı (in-formal/non-formal ) öğrenme şu an itibariyle tanınmamaktadır.

Tarihçe

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü 1994 yılında kurulmuştur. İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans programı 2013-1014 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır.

Program Profili

İngiliz Dili ve Edebiyatı programının amacı; İngiliz Filolojisinin her alanında hizmet verebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, etik değerleri özümsemiş, dünya gerçeklerinin farkında olan ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş filologlar yetiştirmektir. 4 yılda toplam 8 yarıyıla uygun tasarlanan Lisans Programı, öğrencilere ileri düzeyde dil becerisi, edebi kavramlar, edebiyat tarihi, edebiyat ve eleştiri kuramları, kültür alanına dair temel bilgi ve dil, edebiyat, eleştiri ve kültür incelemeleri alanlarında mesleki yetkinlik kazandırmayı hedeflemektedir.

Program Yeterlilikleri

1- İngiliz dili, edebiyatı ve kültürü hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
2- İngiliz Dili edebiyatları (ABD, İrlanda, Kanada, Güney Afrika, Avustralya, vb.) hakkında genel bilgiye sahip olur.
3- Genel anlamda edebi türler, kavramlar ve terimler ile ilgili yeterli bilgiye sahip olur.
4- Dilin sistematik yapısı, işleyişi ve dönüşümleri hakkında kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olur.
5- Edebi, eleştirel, tarihsel ve dilbilimsel yaklaşımları metin çözümlemede kullanabilir.
6- İngiliz edebiyatı ve kültürüne dair bilgilerini diğer Batı kültür ve edebiyatları ile Türk kültürü ve edebiyatına karşılaştırmalı olarak uygulayabilir.
7- Kültür ve edebiyatın kazandırdığı bilgi birikimini, iletişim becerilerini, eleştirel bakış açısını ve esnekliği yaşamın diğer alanlarına (öğretmenlik, rehberlik, çevirmenlik, uluslararası ilişkiler, editörlük, vb.) aktarabilir.
8- Bağımsız düşünme sürecinde analitik stratejiler kullanabilmeleri ve edindikleri bilgileri eleştirel ve yaratıcı süreçlerde yeni fikirler ve projeler üretmede değerlendirebilir.
9- Dil, din, toplumsal cinsiyet, kültürel ve cinsel kimlikler ve farklılıklar gibi unsurların farkında olan evrensel bir dünya görüşüne sahip olur.
10- Edindikleri bilgi ve becerileri mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle kullanabilir ve inisiyatif alarak bağımsız davranma becerisi geliştirebilir.
11- Lisans seviyesinde bilimsel araştırma yapma, kaynakları değerlendirme ve akademik makaleler yazabilme yeteneğini kazanır.
12- İleri düzeyde İngilizcenin yanı sıra ikinci bir yabancı dil bilgisine de sahip olur.
13- Farklı metin türlerine yönelik çeviri stratejileri geliştirerek yetkin çeviriler yapabilir.
14- Gerekli ön koşullarını (formasyon vb) tamamlamak koşuluyla İngilizce öğretmenliği yapabilir.
15- Alanıyla ilgili ileri düzey bilgisayar yazılımlarını ve diğer bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Mezun İstihdamı

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları için çeşitli kamu kuruluşlarında (TRT, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı vb.), yayınevleri, magazin dergileri, edebiyat ve kültür dergileri, gazeteler, film stüdyoları ve uluslararası kuruluşlarda, Avrupa Topluluğu ve ilişkili kurum ve projelerde iş olanakları bulunmaktadır. Mezunlar, çeviri becerilerini geliştirerek tıp, mimarlık, ekonomi, arkeoloji, otomotiv, hukuk bibi kendine has terminolojisi olan alanlarda yazılı-sözlü çevirmen olarak çalışabilirler. Ayrıca turizm sektöründe çalışabilirler. Formasyon sertifikası alarak kamu ve özel kuruluşlarda öğretmenlik yapabilirler. Bölüm mezunları kariyerlerini akademik alanda (Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde) sürdürerek alandaki bilimsel çalışmalarını üniversite çatısı altında sürdürebilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Çiğdem Pala Mull

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I Zorunlu 2 0 2
ENF1805 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 3 0 3
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
İED1001 Edebiyata Giriş Zorunlu 3 0 6
İED1003 İleri İngilizce Uygulamaları I Zorunlu 3 0 6
İED1005 Kompozisyon Zorunlu 3 0 6
İED1007 Mitoloji Zorunlu 3 0 5
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İED1002 İngiliz Kültür ve Tarihi Zorunlu 3 0 6
İED1004 İleri İngilizce Uygulamaları II Zorunlu 3 0 6
İED1006 Klasik Edebiyat Zorunlu 3 0 5
İED1008 Bilimsel Araştırma ve Yazma Zorunlu 3 0 6
İED1010 İleri Konuşma Zorunlu 3 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
YDB2825 Almanca I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB2827 Fransızca I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
İED2001 Edebiyata Eleştirel Yaklaşımlar I Zorunlu 3 0 5
İED2003 İngiliz Edebiyatı (18. yüzyıl öncesi) Zorunlu 3 0 6
İED2005 Amerikan Edebiyatının Ana Hatları I Zorunlu 3 0 5
İED2007 Dilbilim I Zorunlu 3 0 6
İED2501 İleri Okuma Seçmeli 3 0 5
İED2503 Kısa Hikayeye Giriş Seçmeli 3 0 5
İED2505 Karşılaştırmalı Dünya Edebiyatı Seçmeli 3 0 5
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
YDB 2826 Almanca II Zorunlu 3 0 3
YDB 2828 Fransızca II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
İED2002 Edebiyata Eleştirel Yaklaşımlar II Zorunlu 3 0 5
İED2004 İngiliz Edebiyatı II(18. Yüzyıl) Zorunlu 3 0 6
İED2006 Amerikan Edebiyatının Ana Hatları II Zorunlu 3 0 5
İED2008 Dilbilim II Zorunlu 3 0 6
İED2502 Romana Giriş Seçmeli 3 0 5
İED2504 Amerikan Kültür Tarihi Seçmeli 3 0 5
İED2506 Toplumsal Cinsiyet ve Edebiyat Seçmeli 3 0 5
İED2508 İleri Yazma Seçmeli 3 0 5
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
YDB 3813 Almanca III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB 3815 Fransızca III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
İED3001 Edebiyat Kuramları ve Eleştirisi I Zorunlu 3 0 5
İED3003 İngiliz Edebiyatı III (19. yy) Zorunlu 3 0 6
İED3005 İngilizce-Türkçe Çeviri Zorunlu 3 0 6
İED3501 İngiliz Tiyatrosu (20. yy öncesi) Seçmeli 3 0 5
İED3503 Milliyetçilik ve Milli Kimlikler Seçmeli 3 0 5
İED3505 Edebiyat ve Film I Seçmeli 3 0 5
İED3507 Popüler Kültür Seçmeli 3 0 5
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
YDB 3814 Almanca IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB 3816 Fransızca IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
İED3002 Edebiyat Kuramları ve Eleştirisi II Zorunlu 3 0 5
İED3004 İngiliz Romanı I Zorunlu 2 0 6
İED3006 Shakepeare I Zorunlu 2 0 6
İED3502 Gotik Roman Seçmeli 3 0 5
İED3504 Edebiyat ve Film II Seçmeli 3 0 5
İED3506 Çağdaş İngiliz Tiyatrosu Seçmeli 3 0 5
İED3508 Uygarlık Tarihi Seçmeli 3 0 5
İED3510 Amerikan Şiiri Seçmeli 3 0 5
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
YDB 4817 Almanca V Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB 4819 Fransızca V Zorunlu Seçmeli 3 0 3
İED4003 İngiliz Edebiyatı (IV) (20-21.yy) Zorunlu 3 0 6
İED4005 Türkçe-İngilizce Çeviri Zorunlu 3 0 5
İED4007 Amerikan Romanı Zorunlu 3 0 6
İED4501 Politik Roman Seçmeli 3 0 5
İED4503 Utopik/Distopik Roman Seçmeli 3 0 5
İED4505 Seyahat Edebiyatı Seçmeli 3 0 5
İED4507 Modernizm/ Postmodernizm Seçmeli 3 0 5
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
YDB 4814 Almanca VI Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB 4816 Fransızca VI Zorunlu Seçmeli 3 0 3
İED4002 İngiliz Şiiri Zorunlu 2 0 6
İED4004 İngiliz Romanı II Zorunlu 2 0 6
İED4006 Shakespeare II Zorunlu 2 0 5
İED4502 Sömürgecilik Sonrası Edebiyat Seçmeli 3 0 5
İED4504 Polisiye Roman Seçmeli 3 0 5
İED4506 Otobiyografi ve Edebiyat Seçmeli 3 0 5
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I122134233231112
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı111211321241315
Türk Dili I113424222231411
Edebiyata Giriş555455555551441
İleri İngilizce Uygulamaları I454444555551453
Kompozisyon444444555551453
Mitoloji345344555533431
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
İngiliz Kültür ve Tarihi554355555542441
İleri İngilizce Uygulamaları II454444555551453
Klasik Edebiyat345354555533431
Bilimsel Araştırma ve Yazma445544555553445
İleri Konuşma444544555551452
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Almanca I000000000000000
Fransızca I000000000000000
Edebiyata Eleştirel Yaklaşımlar I455455555552441
İngiliz Edebiyatı (18. yüzyıl öncesi)555450555541441
Amerikan Edebiyatının Ana Hatları I455455555541441
Dilbilim I545555555553452
İleri Okuma544555555551452
Kısa Hikayeye Giriş455455555552441
Karşılaştırmalı Dünya Edebiyatı455455555553441
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Almanca II000000000000000
Fransızca II000000000000000
Edebiyata Eleştirel Yaklaşımlar II455455555552441
İngiliz Edebiyatı II(18. Yüzyıl)454545445552441
Amerikan Edebiyatının Ana Hatları II455455555541441
Dilbilim II545555555553452
Romana Giriş555455555541441
Amerikan Kültür Tarihi555454555542441
Toplumsal Cinsiyet ve Edebiyat443344355441213
İleri Yazma545554555551554
                
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Almanca III000000000000000
Fransızca III000000000000000
Edebiyat Kuramları ve Eleştirisi I555455555551401
İngiliz Edebiyatı III (19. yy)555454555541441
İngilizce-Türkçe Çeviri444544555553554
İngiliz Tiyatrosu (20. yy öncesi)555454555541441
Milliyetçilik ve Milli Kimlikler555455555551441
Edebiyat ve Film I555455555541444
Popüler Kültür555355555541441
                
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Almanca IV000000000000000
Fransızca IV000000000000000
Edebiyat Kuramları ve Eleştirisi II555455555551441
İngiliz Romanı I555454555551441
Shakepeare I555454555541441
Gotik Roman555455555541441
Edebiyat ve Film II555455555541444
Çağdaş İngiliz Tiyatrosu555454555541441
Uygarlık Tarihi555355555543441
Amerikan Şiiri555454555541441
                
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Almanca V000000000000000
Fransızca V000000000000000
İngiliz Edebiyatı (IV) (20-21.yy)555450555541441
Türkçe-İngilizce Çeviri444545555553554
Amerikan Romanı555454555541441
Politik Roman555454555541441
Utopik/Distopik Roman555354555541441
Seyahat Edebiyatı555355555542441
Modernizm/ Postmodernizm555455555553441
                
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Almanca VI000000000000000
Fransızca VI000000000000000
İngiliz Şiiri555454555541441
İngiliz Romanı II555454555541441
Shakespeare II555454555541441
Sömürgecilik Sonrası Edebiyat555355555552441
Polisiye Roman555354555541441
Otobiyografi ve Edebiyat555354555551441
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık