English
Muğla Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)

Kazanılan Derece

Önlisans. Bilgisayar Programcılığı programından mezun olan öğrenciler Bilgisayar Teknikeri unvanını kazanırlar.

Kabul Koşulları

Yükseköğretime Öğrenci kabulü için ülke çapında yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) girmiş olması gerekmektedir. Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) yılda bir kez Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmaktadır. Öğrenci Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS)’den alınan puan ve lise not ortalamalarına göre Yüksek Öğretim kurumlarındaki bölümlere yerleştirilir.

Yeterlilik Koşulları

Bilgisayar alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

Önceki Öğrenim

Daha önce başka bir Yüksek Öğretim Kurumunda öğrenim görmüş olan öğrencilerin Önceki Öğrenimi, Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde tanınmaktadır. Programımızda örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya veya tecrübeye dayalı (in-formal/non-formal ) öğrenme şu an itibariyle tanınmamaktadır. Ancak, Yükseköğretim programlarının tamamında yer alan Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca vd.), Türk Dili ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersleri için her akademik dönem başında Muafiyet Sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden Muaf olurlar.

Tarihçe

Muğla Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programımız 1994 yılında Teknik Programlar bölümünde Bilgisayar Programcılığı Programı adı altında açılmış olup, 1995 yılında eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Yıllar itibariyle Programımızın adı Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgisayar Teknikerliği ve Programlama isimleri gibi değişik isimler altında Eğitim-Öğretim faaliyetlerini sürdürmüş olup halen Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı adı altında Eğitim-Öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Ayrıca Bölümümüz altında 2012 yılında Aynı isim ile Uzaktan Öğretim Programı açılmıştır. Programımız Normal öğretime 50, İkinci öğretime 50 ve uzaktan öğretime de 75 olmak üzere toplam 175 öğrenci almaktadır.

Program Profili

Programın amacı, kamu ve özel sektör işletmelerine teknik alanda ara eleman yetiştirmektir. Öğrencilere öğrenim süreleri boyunca temel mesleki bilgilerin yanı sıra teknolojiyi kullanma bilgi ve becerisi kazandırmaktır.

Program Yeterlilikleri

1- Temel bilgisayar kullanımı, ofis ve destek yazılımları kurulum, kullanım ve yönetim becerisine sahiptir
2- Problemleri tanımlama, modelleme ve çözme, analitik, algoritmik düşünme ve planlama yaklaşımını kullanabilme becerisine sahiptir.
3- Temel programlama mantıklarını programlama dillerinde uygulayabilme becerisine sahiptir
4- 2-D ve 3-D grafik ve görsel unsurlar tasarlama ve arayüz geliştirme becerisine sahiptir.
5- Yazılım geliştirme sürecinde problemi analiz etme, planlama, tasarlama, gerçekleştirme ve test sürecini programlama dilleri kullanarak uygulayabilme becerisine sahiptir
6- Verileri saklayabilme, organize edebilme, sorgulayabilme, yönetebilme becerisine sahiptir.
7- Bilgisayar sektöründe güncel olan işletim sistemlerini kullanma becerisine sahiptir.
8- Bilgisayar sistemlerinin yapısını bilir; montaj, bakım ve onarım becerisine sahiptir.
9- Bilgisayar ağlarına ilişkin temel kavramları, bilgisayarlar arası iletişim, organizasyon ve veri aktarım yöntemlerini bilir, temel ağ kurulumu ve yönetimi uygulamalarını yapabilme becerisine sahiptir.
10- Alanı ile ilgili çalıştığı işletmede sorumluluk alabilme, çalışanları ve iş akışını organize edebilme, kalite ve standartlara göre hizmet verebilme, sosyal sorumluluk ve iş güvenliği, sağlık ve çevre bilincine sahip olabilme becerisine ve teknolojik uygulamaların hukuksal sonuçları ve meslek etiği konusunda farkındalığa sahiptir
11- İş kurma ve işletme yönetimi konusunda bilgiye sahiptir
12- Bir yabancı dili temel düzeyde bilir ve yabancı dilde mesleki konuları anlama becerisine sahiptir
13- Alanında iletişime önem vermek ve bu iletişimde Türkçeyi en doğru şekilde kullanabilme becerisine sahiptir
14- Atatürk ilkeleri ve İnkılapları hakkında bilgiye sahiptir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Verilen her bir ders için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılır. Ayrıca kısa sınav ve ödev değerlendirmesi de yapılabilir. Başarı notuna ara sınav, kısa süreli sınav ve ödevlerin etkisi %40, dönem sonu sınavının ise %60 oranındadır(Uzaktan Öğretim programı için vize:%20 dönem sonu sınavı:%80 dir). Bu değerlendirmede; dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır ve alınan notlar yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde 4’lü harf sistemine dönüştürülür. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, öğrencinin mezuniyet AGNO’suna bağlı olarak değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’su başarı baraj notunun (2,00) üzerinde ise bu dersler başarılı olarak tanımlanır. Ara yarıyıllarda/yıllarda ise, AGNO hesaplanmasında bu harf notları katsayıları ile değerlendirilir. FF notu alan öğrenci başarısızdır, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda alarak devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır. Başarı notu MM ve GG ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Bu programdan mezun olan öğrenciler, başta iletişim ve finans kuruluşları olmak üzere resmi ve özel tüm kurum ve kuruluşların bilgi teknolojileri ve alt yapısının projelendirilmesinde, kurulumunda, işletilmesinde, teknik servis hizmetlerinde, yazılım ve web tasarım şirketlerinde; tekniker, teknik destek uzmanı, sistem uzmanı, satış uzmanı, yazılımcı uzman ve orta kademe yönetici olarak çalışabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS sınavından geçerli not almaları koşuluyla lisans programlarında öğrenim görebilirler. Mezunlarımız DGS sınavı ile 4 yıllık fakültelerin; Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar – Enformatik, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Enformasyon Teknolojileri, Fizik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Kontrol Mühendisliği, Matematik-Bilgisayar, Meteoroloji Mühendisliği, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Uzay Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği Lisans Programlarına ve Yüksek Öğretim Kurumunun kabul ettiği diğer bölümlere dikey geçiş yapabilirler.

Eğitim Türü

Önlisans

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Gülay ÖRMECİ

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör.Dr. Bengül METİN

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
BIP1001 OFİS YAZILIMLARI Zorunlu 3 1 4
BIP1003 PROGRAMLAMA TEMELLERİ Zorunlu 3 1 6
BIP1005 WEB TASARIMININ TEMELLERİ Zorunlu 2 1 3
BIP1007 YAZILIM KURULUMU VE YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 4
BIP1497 MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 4
MAP1803 MATEMATİK I Zorunlu 2 0 3
TDB1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 ALMANCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
BIP1002 GÖRSEL PROGRAMLAMA I Zorunlu 3 1 4
BIP1004 INTERNET PROGRAMCILIĞI I Zorunlu 3 1 5
BIP1006 VERI TABANI I Zorunlu 3 1 4
BIP1008 WEB EDİTÖRÜ Zorunlu 2 1 3
BIP1010 BİLGİSAYAR DONANIMI Zorunlu 3 0 4
BIP1498 MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 4
TDB1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
YDB1802 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 ALMANCA II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 2
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BIP2001 SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ Zorunlu 3 0 5
BIP2003 GÖRSEL PROGRAMLAMA II Zorunlu 3 1 4
BIP2005 INTERNET PROGRAMCILIĞI II Zorunlu 3 1 5
BIP2007 VERİ TABANI II Zorunlu 3 1 4
BIP2501 DELPHI PROGRAMLAMA I Seçmeli 3 1 6
BIP2503 C PROGRAMLAMA I Seçmeli 3 1 6
BIP2505 JAVA PROGRAMLAMA I Seçmeli 3 1 6
BIP2507 GRAFİK VE ANİMASYON I Seçmeli 2 1 4
BIP2509 İÇERİK YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 2
BIP2511 MASAÜSTÜ YAYINCILIK I Seçmeli 2 0 2
BIP2513 BİLGİSAYAR YARDIMI İLE TASARIM VE MODELLEME I Seçmeli 2 0 2
BIP2515 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 2 0 2
İŞY2801 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Seçmeli 2 0 3
İŞY2813 İŞLETME YÖNETİMİ I Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BIP2002 AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ Zorunlu 2 0 3
BIP2004 GÖRSEL PROGRAMLAMA III Zorunlu 3 1 4
BIP2006 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Zorunlu 2 1 5
BIP2502 DELPHI PROGRAMLAMA II Seçmeli 3 1 6
BIP2504 C PROGRAMLAMA II Seçmeli 3 1 6
BIP2506 JAVA PROGRAMLAMA II Seçmeli 3 1 6
BIP2508 GRAFİK VE ANİMASYON - II Seçmeli 2 1 4
BIP2510 WEB PROJESİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 4
BIP2512 MASAÜSTÜ YAYINCILIK II Seçmeli 2 0 2
BIP2514 BİLGİSAYAR YARDIMI İLE TASARIM VE MODELLEME II Seçmeli 2 0 2
BIP2516 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 2 0 2
BIP2518 AĞ TEMELLERİ Seçmeli 2 0 2
BIP2520 YAZILIM MİMARİLERİ Seçmeli 2 0 2
İŞY2814 İŞLETME YÖNETİMİ II Seçmeli 2 0 3
İŞY2816 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I              
OFİS YAZILIMLARI              
PROGRAMLAMA TEMELLERİ              
WEB TASARIMININ TEMELLERİ              
YAZILIM KURULUMU VE YÖNETİMİ              
MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ)              
MATEMATİK I              
TÜRK DİLİ I              
İNGİLİZCE I              
ALMANCA I              
FRANSIZCA I              
               
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ II              
GÖRSEL PROGRAMLAMA I              
INTERNET PROGRAMCILIĞI I              
VERI TABANI I              
WEB EDİTÖRÜ              
BİLGİSAYAR DONANIMI              
MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ)              
TÜRK DİLİ II              
İNGİLİZCE II              
ALMANCA II              
FRANSIZCA II              
               
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ              
GÖRSEL PROGRAMLAMA II              
INTERNET PROGRAMCILIĞI II              
VERİ TABANI II              
DELPHI PROGRAMLAMA I              
C PROGRAMLAMA I              
JAVA PROGRAMLAMA I              
GRAFİK VE ANİMASYON I              
İÇERİK YÖNETİMİ              
MASAÜSTÜ YAYINCILIK I              
BİLGİSAYAR YARDIMI İLE TASARIM VE MODELLEME I              
MESLEKİ YABANCI DİL I              
KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI              
İŞLETME YÖNETİMİ I              
               
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ              
GÖRSEL PROGRAMLAMA III              
SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI              
DELPHI PROGRAMLAMA II              
C PROGRAMLAMA II              
JAVA PROGRAMLAMA II              
GRAFİK VE ANİMASYON - II              
WEB PROJESİ YÖNETİMİ              
MASAÜSTÜ YAYINCILIK II              
BİLGİSAYAR YARDIMI İLE TASARIM VE MODELLEME II              
MESLEKİ YABANCI DİL II              
AĞ TEMELLERİ              
YAZILIM MİMARİLERİ              
İŞLETME YÖNETİMİ II              
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ              
               
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık