English
Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları

Kazanılan Derece

Program derslerinin (toplam 240 akts) tümünü başarıyla tamamlayan öğrenciler ilgili alandan Lisans alarak mezun olurlar.

Kabul Koşulları

Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavı'ndan (YGS) sonra özel yetenek sınavından başarılı olan öğrenciler okumaya hak kazanır.

Yeterlilik Koşulları

Sahne Sanatları Bölümü alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Önceki Öğrenim

Türkiye'deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Bölümlerine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Tarihçe

2004 yılında Bodrum'da yer alan Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü fakültenin 2009'da Ortakent'teki yeni binasına taşınmasıyla eğitim ve öğretimini burada sürdürmektedir.

Program Profili

Eğitim öğretim sistemi; oyunculuk için temel dersleri alan oyuncu adayının farklı oyunculuk metotlarıyla çalışmasına olanak sağlayan, metinden sahneye oyunu iyi bilmesini öngören, profesyonel oyuncularla biraradalık fırsatları yaratan, sahne ve seslendirme deneyimiyle oyuncuyu profesyonel yaşama hazırlayacak biçimde düzenlenmiştir.

Program Yeterlilikleri

1- Gözlem gücü, konsantrasyon yeteneği, duyu farkındalığı ve beden hâkimiyeti geliştirebilme
2- Hayal gücünü zenginleştirebilme ve yaratılacak soyut/somut dünyaların teatral gerçekliklerini inşa edebilme
3- Sözlü, yazılı ve bedensel ifadeyi etkin ve sanatsal bir şekilde kullanabilme
4- Dünya Tiyatro tarihinin kültürel, estetik, felsefi, toplumsal, ekonomik katmanlardan oluştuğunu kavrayabilme ve açıklayabilme
5- Yazılı metinlerin olduğu kadar sahne/gösteri metinlerinin de analiz ve derin okumalarını yapabilme, yorum ve eleştiri yazabilme
6- Türk gösteri sanatları ve oyunculuk tarihini kendi geleneği ve dinamiği içinde anlayabilme ve değerlendirebilme
7- Araştıran, sorgulayan, eleştiren ve üreten bireyler/sanatçılar olabilme
8- Bireyselliğini ve bireysel enerjisini ekip çalışmasına verimli ve yaratıcı olarak adapte edebilme
9- Dünyayı ve sanatın tüm alanlarını çok katmanlı olarak algılayabilme ve tanımlayabilme
10- Sahnelenecek/yorumlanacak/oynanacak bir fikri metin, hareket, ses, söz, ışık, kostüm, mekân ve benzeri unsurlar arasında kuracakları ilişkiler ile bir tasarım/gösterim haline getirebilme
11- Tiyatronun bir ekip çalışması olduğunu kabul ederek, bireysel yaratısı ve çalışmalarını ekip olarak başarılı olmak üzere örgütleyebilme
12- Sanat ürününün sadece kendi çağının değil, çağının ötesinde bir yere sahip olduğunu kavrayarak, kendine özgü bir duruş edinebilme

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Program öğrenme çıktılarındaki maddelerin gereğini sınavda yerine getirmiş olmak.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda yer alan derslerin tümünden başarılı olup en az 240 AKTS'yi tamamlamak ve genel akademik ortalamanın 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Mezun olan öğrencilerimiz, devlet tiyatroları ve özel tiyatrolarda oyuncu, yönetmen, sinema ve Tv sektöründe oyuncu, kamu ve özel kurumlarda seslendirme elemanı, drama ve tiyatro dersi bulunan özel eğitim kurumlarında eğitmen, güzel sanatlarla ilgili eğitim ve araştırma kurumlarında akademik eleman olma hakkı kazanabilir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Prof. Erol TURGUT

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. Togay ŞENALP

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ENF1805 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 3 0 3
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
TİY1001 Temel Oyunculuk I Zorunlu 2 2 6
TİY1003 Dünya Tiyatro Tarihi I Zorunlu 2 0 4
TİY1005 Doğaçlama I Zorunlu 2 2 4
TİY1007 Ses ve Konuşma I Zorunlu 2 2 4
TİY1009 Oyun İnceleme I Zorunlu 2 0 4
YDB1811 İngilizce I Zorunlu 3 0 3
YDB1813 Almanca I Zorunlu 3 0 3
YDB1815 Fransızca I Zorunlu 3 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
TİY1002 Temel Oyunculuk II Zorunlu 2 2 6
TİY1004 Dünya Tiyatro Tarihi II Zorunlu 2 0 4
TİY1006 Doğaçlama II Zorunlu 2 2 4
TİY1008 Ses ve Konuşma II Zorunlu 2 2 4
TİY1010 Oyun İnceleme II Zorunlu 2 2 4
TİY1012 Mitoloji Seçmeli 2 0 3
TİY1014 Hareket Bilgisi Seçmeli 2 2 3
YDB1812 İngilizce II Zorunlu 3 0 3
YDB1814 Almanca II Zorunlu 3 0 3
YDB1816 Fransızca II Zorunlu 3 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB2801 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I Zorunlu 2 0 2
TİY2001 Rol I Zorunlu 2 2 5
TİY2003 Dünya Tiyatro Tarihi III Zorunlu 2 0 3
TİY2005 Ses ve Konuşma III Zorunlu 2 2 5
TİY2007 Oyun İnceleme III Zorunlu 2 0 4
TİY2501 Eskrim Seçmeli 0 4 4
TİY2503 Dans I Seçmeli 2 2 4
TİY2505 Şan-Solfej I Seçmeli 2 2 4
TİY2507 Hareket I Seçmeli 2 2 4
TİY2509 Makyaj Seçmeli 2 2 4
YDB-G2 YABANCI DİL Zorunlu 3 0 3
YDB2811 İngilizce III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB2813 Almanca III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB2815 Fransızca III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB2802 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II Zorunlu 2 0 2
TİY2002 Rol II Zorunlu 4 4 5
TİY2004 Dünya Tiyatro Tarihi IV Zorunlu 2 0 3
TİY2006 Ses ve Konuşma IV Zorunlu 2 2 5
TİY2010 Oyun İnceleme IV Zorunlu 2 0 4
TİY2502 Eskrim Seçmeli 0 4 4
TİY2504 Dans II Seçmeli 2 2 4
TİY2506 Şan-Solfej II Seçmeli 2 2 4
TİY2508 Hareket II Seçmeli 2 2 4
YDB2812 İngilizce IV Zorunlu 3 0 3
YDB2814 Almanca IV Zorunlu 3 0 3
YDB2816 Fransızca IV Zorunlu 3 0 3
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TYİ3501 Dans III Seçmeli 0 4 4
TİY3001 Sahne I Zorunlu 4 4 6
TİY3005 Dünya Tiyatro Tarihi V Zorunlu 2 0 2
TİY3007 Oyun İnceleme V Zorunlu 2 0 4
TİY3009 Türk Tiyatro Tarihi I Zorunlu 2 0 2
TİY3011 Sahne Uygulaması I Zorunlu 4 4 4
TİY3503 Şan-Solfej III Seçmeli 0 4 4
TİY3505 Oyunculuk Proje (Reji) I Seçmeli 2 2 4
TİY3507 Ses ve Konuşma V Seçmeli 2 2 4
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TMB3906 Çağdaş Sanat Müzeleri Zorunlu 2 0 4
TİY3002 Sahne II Zorunlu 4 4 6
TİY3006 Dünya Tiyatro Tarihi VI Zorunlu 2 0 2
TİY3008 Oyu İnceleme VI Zorunlu 2 0 4
TİY3010 Türk Tiyatro Tarihi II Zorunlu 2 0 2
TİY3012 Sahne Uygulaması II Zorunlu 4 4 4
TİY3502 Oyunculuk Proje (Reji) II Seçmeli 2 2 4
TİY3504 Dans IV Seçmeli 0 4 4
TİY3506 Şan-Solfej IV Seçmeli 0 4 4
TİY3508 Ses ve Konuşma VI Seçmeli 2 2 4
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TMB4901 Küratörlük ve Sanat Yönetimi Seçmeli 2 0 5
TİY4001 Sahne Uygulaması III Zorunlu 4 4 4
TİY4003 Sahne III Zorunlu 4 4 4
TİY4005 Dramaturgi I Zorunlu 2 0 2
TİY4007 Dünya Tiyatro Tarihi VII Zorunlu 2 0 3
TİY4009 Türk Tiyatro Tarihi III Zorunlu 2 0 2
TİY4501 Şan-Solfej V Seçmeli 0 4 5
TİY4503 Oyunculuk Tarihi I Seçmeli 2 0 5
TİY4505 Metin Okumadan Sahne Yorumuna Seçmeli 2 2 5
TİY4507 Oyunculuk Semineri Seçmeli 2 2 5
TİY4509 Oyun Yazarlığı I Seçmeli 2 2 5
TİY4511 Dans Uygulamaları Seçmeli 2 2 5
TİY4513 Yaratıcı Drama Seçmeli 2 2 5
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TİY4002 Sahne Uygulaması IV Zorunlu 2 2 4
TİY4004 Sahne IV Zorunlu 4 4 3
TİY4008 Dünya Tiyatro Tarihi VIII Zorunlu 2 0 2
TİY4010 Dramaturgi II Zorunlu 2 0 2
TİY4012 Türk Tiyatro Tarihi IV Zorunlu 2 0 2
TİY4014 Diploma Çalışması Zorunlu 0 2 2
TİY4502 Şan-Solfej VI Seçmeli 0 4 5
TİY4504 Kamera ve Oyunculuk Seçmeli 2 2 5
TİY4506 Oyunculuk Tarihi II Seçmeli 2 2 5
TİY4508 Tiyatro Semineri Seçmeli 2 2 5
TİY4510 Oyun Yazarlığı II Seçmeli 2 2 5
İŞL4900 Girişimcilik Seçmeli 4 0 5
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı000000000000
Türk Dili I000000000000
Temel Oyunculuk I553112253353
Dünya Tiyatro Tarihi I543545545144
Doğaçlama I553312251353
Ses ve Konuşma I355242354555
Oyun İnceleme I121545515134
İngilizce I000000000000
Almanca I000000000000
Fransızca I000000000000
             
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Türk Dili II000000000000
Temel Oyunculuk II553111251353
Dünya Tiyatro Tarihi II111545315113
Doğaçlama II543543454545
Ses ve Konuşma II355242354555
Oyun İnceleme II121545515134
Mitoloji444555345454
Hareket Bilgisi000000000000
İngilizce II000000000000
Almanca II000000000000
Fransızca II000000000000
             
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I000000000000
Rol I545535545545
Dünya Tiyatro Tarihi III554554545455
Ses ve Konuşma III545455454454
Oyun İnceleme III000000000000
Eskrim545455354344
Dans I545454455455
Şan-Solfej I222000043244
Hareket I545545345545
Makyaj000000000000
YABANCI DİL000000000000
İngilizce III000000000000
Almanca III000000000000
Fransızca III000000000000
             
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II000000000000
Rol II545545345455
Dünya Tiyatro Tarihi IV545455355555
Ses ve Konuşma IV545545354455
Oyun İnceleme IV000000000000
Eskrim 545454345453
Dans II545545354545
Şan-Solfej II222000043244
Hareket II545454345454
İngilizce IV545433345455
Almanca IV000000000000
Fransızca IV000000000000
             
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Dans III000000000000
Sahne I453454354545
Dünya Tiyatro Tarihi V543545354555
Oyun İnceleme V000000000000
Türk Tiyatro Tarihi I434435354344
Sahne Uygulaması I434544345454
Şan-Solfej III434540344544
Oyunculuk Proje (Reji) I544435343544
Ses ve Konuşma V435445345434
             
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Çağdaş Sanat Müzeleri000000000000
Sahne II543443354343
Dünya Tiyatro Tarihi VI544455444435
Oyu İnceleme VI000000000000
Türk Tiyatro Tarihi II434435343435
Sahne Uygulaması II345435343454
Oyunculuk Proje (Reji) II543544354434
Dans IV545545353454
Şan-Solfej IV445343445344
Ses ve Konuşma VI000000000000
             
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Küratörlük ve Sanat Yönetimi000000000000
Sahne Uygulaması III345435345345
Sahne III344344354344
Dramaturgi I000000000000
Dünya Tiyatro Tarihi VII000000000000
Türk Tiyatro Tarihi III000000000000
Şan-Solfej V545233455444
Oyunculuk Tarihi I000000000000
Metin Okumadan Sahne Yorumuna 443453345443
Oyunculuk Semineri435435343454
Oyun Yazarlığı I430343344434
Dans Uygulamaları453445344543
Yaratıcı Drama553111251353
             
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Sahne Uygulaması IV453435354543
Sahne IV354345354345
Dünya Tiyatro Tarihi VIII344354345443
Dramaturgi II000000000000
Türk Tiyatro Tarihi IV000000000000
Diploma Çalışması000000000000
Şan-Solfej VI344344335435
Kamera ve Oyunculuk443454345345
Oyunculuk Tarihi II000000000000
Tiyatro Semineri 354234532444
Oyun Yazarlığı II443544344534
Girişimcilik000000000000
             
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık