English
Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(İ.Ö)(İKMEP)

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ön Lisans Programı alanında Ön Lisans Derecesi (İktisadi ve İdari Programlar) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kabul Koşulları

Bu programa kayıt olabilmek için kayıt türleri ve koşullarını anlatan http://oidb.mu.edu.tr/ sayfasını inceleyebilirsiniz.

Yeterlilik Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, 40 iş günü zorunlu stajı tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Önceki Öğrenim

Türk yüksek öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu "yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift ana dal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bilgisayar ve İngilizce, dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Tarihçe

8 Aralık 2006 tarihinde Üniversitemize devredilen zemin ve iki kattan oluşan hizmet binasına sahip Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılında Muhasebe ve Vergi Bölümüne bağlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü’ne bağlı Turizm ve Otel İşletmeciliği ve Aşçılık programları ile faaliyetine başlamıştır. 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında ise Muhasebe ve Vergi Bölümüne bağlı olarak Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı (İ.Ö) açılmış ve aynı dönem itibariyle ilk öğrencilerini almıştır.

Program Profili

Küresel rekabetin artması, geleceğin yönetici ve işletmecilerinin profesyonelce bilgilenmiş ve donatılmış girişimci kişiler olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle çağdaş bir muhasebe eğitim programı, ulusal ve uluslararası piyasadaki değişen koşulları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bölümümüz endüstrinin ihtiyacı olan, mesleki bilgi ve beceri seviyesi yüksek, iş hayatına ve teknolojik gelişmelere kolay uyum sağlayabilecek kaliteli ve insanlığa faydalı, milli ve manevi değerlere saygılı ve bağlı birer Muhasebe ve Vergi Uygulamaları teknikerleri yetiştirmeyi hedef edinmiştir.

Program Yeterlilikleri

1- Temel işletmecilik bilgilerini kazanır.
2- Muhasebe ve vergi uygulamaları alanındaki temel teorik bilgilere sahip olur.
3- Temel işletmecilik bilgilerini güncel uygulamalarla ilişkilendirme becerisi kazanır.
4- Sahasındaki teorik alan bilgilerini güncel uygulamalarda kullanır.
5- İş yerinde muhasebe ve vergi uygulamaları ile ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi kazanır.
6- Alanındaki problemleri tanımlama ve çözme becerisine sahiptir.
7- Başka alanlarla birlikte takım olarak çalışabilme becerisi kazanır.
8- Alanında ömür boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirebilme becerisini elde eder.
9- Sektörel sorunlar hakkında bilgi sahiptir.
10- Mesleki yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisine sahiptir.
11- Etkin iletişim kurma becerisi kazanır.
12- Bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarını ve alanı ile paket programları kullanabilir.
13- Mesleki öz güven becerisine sahiptir.
14- Sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisine sahiptir.
15- Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahiptir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Verilen her bir ders için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılır. Ayrıca kısa sınav ve ödev değerlendirmesi de yapılabilir. Başarı notuna ara sınav, kısa süreli sınav ve ödevlerin etkisi %40, dönem sonu sınavının ise %60 oranındadır. Bu değerlendirmede; dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır ve alınan notlar yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde 4’lü harf sistemine dönüştürülür. Öğrencinin aldığı notlardan oluşturulan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ilk ikiyıl/ilk dört yarıyıl sonunda 1.80'in altında olanlar bir sonraki dönemden (5. yarıyıldan) ders alamazlar. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, öğrencinin mezuniyet AGNO’suna bağlı olarak değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’su başarı baraj notunun (2,00) üzerinde ise bu dersler başarılı olarak tanımlanır. Ara yarıyıllarda/yıllarda ise, AGNO hesaplanmasında bu harf notları katsayıları ile değerlendirilir. FF notu alan öğrenci başarısızdır, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda alarak devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır. Başarı notu MM ve GG ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Program mezunları, başta Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir (SMMM) ile Yeminli Mali Müşavir (YMM) bürolarında yardımcı eleman olarak çalışabildikleri gibi, dikey geçiş yapmak suretiyle dört yıllık lisans eğitimlerini tamamlamaları halinde gerekli yasal koşulları da karşıladıkları takdirde; SMMM belgesini alarak kendi muhasebe ofislerini açabilirler, Bağımsız Denetim Kuruluşlarında çalışabilir ve sınav/eğitimlerde başarılı olmaları halinde Bağımsız Denetçi olabilirler, Vergi Müfettişi, SGK Müfettişi ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev alabilirler. Mezunlarımız, ayrıca kamu veya özel sektöre ait işletmelerin muhasebe bölümlerinde, maliye ve vergi dairelerinde de görev alabilirler. Özellikle özel sektörde muhasebe personeli, muhasebe uzmanı, muhasebe yetkilisi ünvanları ile işe başlayarak, ilerleyen dönemlerde muhasebe şefi, muhasebe müdür yardımcısı ve müdür olarak görev alabilirler. Bu bağlamda mezunlarımız; bankaların, sigorta şirketlerinin ve dış ticaret işletmelerinin ilgili alanlarında, turizm, inşaat ve endüstri işletmelerinde muhasebe elemanı olarak çalışabilmektedirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Eğitimine devam etmek isteyen mezunlarımız, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavından (DGS) alanlarına uygun yeterli puanları almaları halinde üniversitelerin dört yıllık lisans programlarına geçiş yapma hakkını elde edebilmektedirler. Bununla birlikte mezunlarımız dört yıllık lisans öğrenimlerini sınavsız geçiş hakkı yoluyla Açık Öğretim Fakültesi’nden de tamamlayabilirler Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları Şunlardır: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ekonomi İktisat İşletme İşletme Bilgi Yönetimi İşletme Enformatiği İşletme-Ekonomi Lojistik Yönetimi Maliye Muhasebe Muhasebe Bilgi Sistemleri Muhasebe ve Denetim Muhasebe ve Finans Yönetimi Muhasebe ve Finansal Yönetim Uluslararası Finans Uluslararası İşletme Uluslararası İşletmecilik Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret ve Finansman Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Eğitim Türü

Ön Lisans. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, işletmelerin muhasebe bölümleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe servislerinde sorumluluk üstlenebilecek, yasada belirtilen koşulları sağladıktan sonra kendi adına işyeri açıp çalıştırabilecek, muhasebe bürolarında çalışabilecek, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Yasası’na uygun olarak bu hizmetleri yapmaya aday olabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bölüm Başkanı

Öğr.Gör. Canan DOĞAN

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör. Fatma Tuba ÇOBANKAYA

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLK.VE İNK. TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
MUH1001 GENEL MUHASEBE I Zorunlu 3 1 4
MUH1003 MUH. OFİS PROGRAMLARI I Zorunlu 3 0 3
MUH1497 MESLEK STAJI (20 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 5
TDB1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 ALMANCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 2
İŞY1801 İŞLETME YÖNETİMİ I Zorunlu 3 0 3
İŞY1805 MİKRO EKONOMİ Zorunlu 2 0 3
İŞY1807 TEMEL HUKUK Zorunlu 2 0 3
İŞY1809 TİCARİ MATEMATİK Zorunlu 2 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
MUH1002 GENEL MUHASEBE II Zorunlu 3 1 4
MUH1004 BİLGİSAYARLI ÖN MUHASEBE Zorunlu 3 1 3
MUH1498 MESLEK STAJI (20 iŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 5
MUH1504 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 3
TDB1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
YDB1802 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 ALMANCA II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 2
İŞY1804 İŞLETME YÖNETİMİ II Seçmeli 2 0 3
İŞY1806 MAKRO EKONOMİ Seçmeli 2 0 3
İŞY1808 İSTATİSTİK Seçmeli 2 0 3
İŞY1810 TİCARET HUKUKU Zorunlu 2 0 3
İŞY1812 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİP2801 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I Seçmeli 2 0 3
DŞT2801 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Seçmeli 2 0 3
MUH2001 MALİYET MUHASEBESİ Zorunlu 3 0 4
MUH2003 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Zorunlu 3 0 3
MUH2005 PAKET PROGRAMLAR I Zorunlu 3 1 5
MUH2007 VERGİ HUKUKU Zorunlu 3 0 3
MUH2501 FİNANSAL YÖNETİM Seçmeli 2 0 3
MUH2503 İNŞAAT MUHASEBESİ Seçmeli 2 0 3
MUH2505 KAMU MALİYESİ Seçmeli 2 0 3
MUH2507 MESLEKİ MATEMATİK Seçmeli 2 0 3
MUH2509 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 2 0 3
MUH2511 MESLEKİ SEMİNER I Seçmeli 2 0 3
MUH2515 ENVANTER İŞLEMLERİ VE MALİYET (COST) KONTROLU Seçmeli 2 0 3
RTV2801 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 3
RTV2803 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA Seçmeli 2 0 3
SGP2801 İLKYARDIM Seçmeli 2 0 3
İŞY2803 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
İŞY2805 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİP2802 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II Seçmeli 2 0 3
BİP2806 MASA ÜSTÜ YAYINCILIK Seçmeli 2 0 3
MUH2002 MUHASEBE DENETİMİ Zorunlu 3 0 3
MUH2004 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Zorunlu 3 0 4
MUH2006 PAKET PROGRAMLAR II Zorunlu 3 1 5
MUH2010 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ Zorunlu 3 0 3
MUH2502 BANKA MUHASEBESİ Seçmeli 2 0 3
MUH2506 E-TİCARET Seçmeli 2 0 3
MUH2508 FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI Seçmeli 2 0 3
MUH2512 MESLEKİ SEMİNER II Seçmeli 2 0 3
MUH2514 DIŞ TİCARET PAKET PROGRAMLARI Seçmeli 2 0 3
MUH2516 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Seçmeli 2 0 3
MUH2520 MUHASEBE ORGANİZAS. VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
MUH2522 YÖNETİM MUHASEBESİ Seçmeli 2 0 3
PZR2802 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 3
SGP2804 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 3
İŞY2804 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 2 0 3
İŞY2808 KALİTE YÖNETİM SİS. Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
ATATÜRK İLK.VE İNK. TARİHİ I               
GENEL MUHASEBE I               
MUH. OFİS PROGRAMLARI I               
MESLEK STAJI (20 İŞGÜNÜ)453 3 43242    
TÜRK DİLİ I               
İNGİLİZCE I               
ALMANCA I222222222222513
FRANSIZCA I               
İŞLETME YÖNETİMİ I               
MİKRO EKONOMİ               
TEMEL HUKUK               
TİCARİ MATEMATİK               
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II               
GENEL MUHASEBE II               
BİLGİSAYARLI ÖN MUHASEBE               
MESLEK STAJI (20 iŞGÜNÜ)453 3 43242    
MESLEK ETİĞİ               
TÜRK DİLİ II511111434522   
İNGİLİZCE II 4         5   
ALMANCA II434111121441525
FRANSIZCA II               
İŞLETME YÖNETİMİ II               
MAKRO EKONOMİ               
İSTATİSTİK               
TİCARET HUKUKU               
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ               
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I               
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ5  4           
MALİYET MUHASEBESİ               
ŞİRKETLER MUHASEBESİ               
PAKET PROGRAMLAR I               
VERGİ HUKUKU               
FİNANSAL YÖNETİM               
İNŞAAT MUHASEBESİ               
KAMU MALİYESİ               
MESLEKİ MATEMATİK  4    4  4    
MESLEKİ YABANCI DİL I  425 34  4    
MESLEKİ SEMİNER I               
ENVANTER İŞLEMLERİ VE MALİYET (COST) KONTROLU               
İLETİŞİM               
ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA               
İLKYARDIM               
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ    4 4  35    
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ               
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II               
MASA ÜSTÜ YAYINCILIK               
MUHASEBE DENETİMİ               
MALİ TABLOLAR ANALİZİ               
PAKET PROGRAMLAR II               
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ               
BANKA MUHASEBESİ               
E-TİCARET               
FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI               
MESLEKİ SEMİNER II               
DIŞ TİCARET PAKET PROGRAMLARI               
TÜRK VERGİ SİSTEMİ               
MUHASEBE ORGANİZAS. VE YÖNETİMİ               
YÖNETİM MUHASEBESİ               
HALKLA İLİŞKİLER               
ÇEVRE KORUMA               
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU               
KALİTE YÖNETİM SİS.               
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık