English
Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Jeoloji Yüksek Mühendisi

Kabul Koşulları

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) en az 60 almak YDS ya da dengi bir sınavdan en az 60 almak Kabul öncesi yapılacak olan bilim sınavından geçebilmek

Yeterlilik Koşulları

Jeoloji Mühendisliği Yüksek Lisans Programındaki 90.0 AKTS'lik dersi başarıyla tamamlamış olmak Genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması Yüksek lisans tezinin kabul edilmesi

Önceki Öğrenim

Yatay geçiş programları ile akademik başarı durumuna göre öğretim dönemi başında belirlenen kontenjanlarda öğrenci kabul edilmektedir.

Tarihçe

Programımız 2011-2012 eğitim öğretim yılında öğrenci alarak faaliyet geçmiştir.

Program Profili

Programımıza her yıl ortalama 20 yüksek lisans öğrencisi kabul edilmektedir. Bunun yanında her yarı yıl değişen sayılarda ERASMUS değişim programı ile yurt dışında, FARABİ değişim programı ile yurt içinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci gönderilmekte ve alınmaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Matematik, fen bilimleri ve mühendislik bilgilerini, jeoloji mühendisliği alanında uygulayabilme becerisi,
2- Matematik, fen bilimleri ve mühendislik bilgilerini, jeoloji mühendisliği alanında uygulayabilme becerisi,
3- Bir sistemi, sistemin bileşenini veya süreci, istenen gereksinimleri karşılayacak biçimde tasarlayabilme becerisi,
4- Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi,
5- Yer Bilimleri ile ilgili mühendislik problemlerini saptayabilme, tanımlayabilme, değerlendirebilme ve çözebilme becerisi,
6- Profesyonel ve etik sorumluluğuna sahip olmak ve mesleği ile ilgili çalışmalarda kullanmak,
7- Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurabilme becerisi,
8- Yer Bilimleri ile ilgili mühendislik çözümlerinin, küresel ve toplumsal boyuttaki etkisini anlamak için gereken kapsamlı bir eğitime sahip olmak,
9- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ve bunu gerçekleştirme becerisine sahip olmak,
10- Güncel ve çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmak,
11- Yer Bilimleri alanındaki mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern mühendislik araçlarını kullanabilme becerisi,
12- İngilizce dilini Yer Bilimleri alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek için kullanabilme becerisi kazanmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1),
13- Yer Bilimlerinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisi kazanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”).

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar, ödevler, projeler, uygulamalar, sunumlar, tez

Mezuniyet Koşulları

Jeoloji Mühendisliği Yüksek Lisans Programındaki 90.0 AKTS'lik dersi başarıyla tamamlamış olmak Genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması Yüksek lisans tezinin kabul edilmesi

Mezun İstihdamı

Mezunlarımız alanlarında uzmanlık gerektiren işleri rahatlıkla bulma imkanına sahiplerdir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) geçerli not almaları halinde doktora programına başvurabilir.

Eğitim Türü

Yüksek Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Murat GÜL

Bölüm AKTS Koordinatörü

Prof.Dr. Fikret Kaçaroğlu

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
GEOE5090 Graduate Seminar Zorunlu 0 2 6
GEOE5099 Scientific Research Techniques and Publication Ethics Zorunlu 3 0 6
GEOE5501 Advanced Geochemical Thermodynamics Seçmeli 3 0 6
GEOE5503 Geochemical Prospecting Seçmeli 3 0 6
GEOE5505 Mineral Economics Seçmeli 3 0 6
GEOE5507 Advanced Igneous Petrography Seçmeli 3 0 6
GEOE5509 Igneous Petrogenesis Seçmeli 3 0 6
GEOE5511 Pyroclastic Rocks Seçmeli 3 0 6
GEOE5513 The Investigation Techniques for Sedimentary Rocks Seçmeli 3 0 6
GEOE5515 Depositional Environments of Sedimentary Rocks Seçmeli 3 0 6
GEOE5517 Stability of Rock Slopes in Engineering Practice Seçmeli 3 0 6
GEOE5519 Shallow Foundations in Engineering Geology Seçmeli 3 0 6
GEOE5521 Engineering Properties of Soils Seçmeli 3 0 6
GEOE5523 Geographic Information Systems (GIS) Seçmeli 3 0 6
GEOE5525 Groundwater Modeling Seçmeli 2 2 6
GEOE5527 Marine Micropaleontology Seçmeli 3 0 6
GEOE5529 Paleoclimatology Seçmeli 3 0 6
GEOE5531 Radiogenetic Isotope Geology Seçmeli 3 0 6
GEOE5533 Geothermal Drilling Seçmeli 3 0 6
GEOE5535 Geothermal Energy Utilization Seçmeli 3 0 6
GEOE5537 Karst Hydrogeology Seçmeli 3 0 6
GEOE5539 Selected Topics in Earthquake Geology Seçmeli 3 0 6
GEOE5541 İntroduction to Geoloyg of Clays Seçmeli 3 0 6
GEOE5543 Soils of the Past Seçmeli 3 0 6
GEOE5545 Selected Topics in Environmental Mineralogy Seçmeli 3 0 6
GEOE5701 Special Studies Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
GEOE 5090 Graduate Seminar Zorunlu 0 2 6
GEOE5502 Granite Tectonics Seçmeli 3 0 6
GEOE5504 Geochemistry of Hydrothermal Ore Deposits Seçmeli 3 0 6
GEOE5506 Advanced Mining Geology Seçmeli 3 0 6
GEOE5508 Geochemistry of Igneous Rocks Seçmeli 3 0 6
GEOE5510 Volcanology Seçmeli 3 0 6
GEOE5512 Coastal Geology Seçmeli 3 0 6
GEOE5514 Carbonate Rock Petrography Seçmeli 3 0 6
GEOE5516 Clastic Rock Petrography Seçmeli 3 0 6
GEOE5518 Mechanical Behaviour of Earth Materials Seçmeli 3 0 6
GEOE5520 Site Investigation Seçmeli 3 0 6
GEOE5522 Engineering Properties of Rocks Seçmeli 3 0 6
GEOE5524 Engineering Geology Case Studies Seçmeli 3 0 6
GEOE5526 Advanced Remote Sensing Seçmeli 3 0 6
GEOE5528 Soft Computing Methods Seçmeli 3 0 6
GEOE5530 Clay Mineralogy Seçmeli 3 0 6
GEOE5532 Metamorphic Petrogenesis Seçmeli 3 0 6
GEOE5534 Quaternary Environmental Change Seçmeli 3 0 6
GEOE5536 Groundwater Contamination Seçmeli 3 0 6
GEOE5538 Isotope Hydrogeology Seçmeli 3 0 6
GEOE5540 Geothermal Sites of Turkey Seçmeli 3 0 6
GEOE5542 Selected Topics in Active Tectonics Seçmeli 3 0 6
GEOE5702 Special Studies Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
GEOE5000 M.SC.Thesis Zorunlu 0 0 24
GEOE5703 Special Studies Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
GEOE 5000 M.SC.Thesis Zorunlu 0 0 24
GEOE5704 Special Studies Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Graduate Seminar5444543342544
Scientific Research Techniques and Publication Ethics3355545454455
Advanced Geochemical Thermodynamics4433555445545
Geochemical Prospecting5455555344355
Mineral Economics4344355555553
Advanced Igneous Petrography5555453344254
Igneous Petrogenesis5555453344254
Pyroclastic Rocks5555555343244
The Investigation Techniques for Sedimentary Rocks3433255435344
Depositional Environments of Sedimentary Rocks4435444444444
Stability of Rock Slopes in Engineering Practice5443553455355
Shallow Foundations in Engineering Geology5555555344245
Engineering Properties of Soils4433255435355
Geographic Information Systems (GIS)4435444444445
Groundwater Modeling5244355555553
Marine Micropaleontology4433255435445
Paleoclimatology 5453453455444
Radiogenetic Isotope Geology1111155555444
Geothermal Drilling1133255435444
Karst Hydrogeology5342453355554
Selected Topics in Earthquake Geology5155454555454
İntroduction to Geoloyg of Clays4455545435555
Soils of the Past5444544555544
Selected Topics in Environmental Mineralogy5444544555544
Special Studies5445454544545
              
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Graduate Seminar5445454544545
Granite Tectonics4445512333544
Geochemistry of Hydrothermal Ore Deposits4333455435355
Advanced Mining Geology4444444444455
Geochemistry of Igneous Rocks5433353355454
Volcanology5352453355545
Coastal Geology4335543355545
Carbonate Rock Petrography4443443454433
Clastic Rock Petrography4433433433454
Mechanical Behaviour of Earth Materials4344434544544
Site Investigation4555555455545
Engineering Properties of Rocks4555555455545
Engineering Geology Case Studies4434433433445
Advanced Remote Sensing4543444443444
Soft Computing Methods4434434433454
Clay Mineralogy4404444444454
Metamorphic Petrogenesis3435555555553
Quaternary Environmental Change4444444444444
Groundwater Contamination4543444454444
Isotope Hydrogeology2334434344344
Geothermal Sites of Turkey4435455555553
Selected Topics in Active Tectonics4444444444444
Special Studies5445454544545
              
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
M.SC.Thesis0000000000000
Special Studies5445454544545
              
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
M.SC.Thesis0000000000000
Special Studies5445454544545
              
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık