English
Teknoloji Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K)

Kazanılan Derece

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Lisans Diploması

Kabul Koşulları

Programa kabul edilmek için MF-4 veya MF-4 (M.T.O.K.) alanlarında gerekli koşulların sağlanması gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Programda mevcut olan derslerin kredi toplamı 240 AKTS’dir. Öğrencilerin dersleri başarıyla tamamlamaları için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

Tarihçe

13.11.2009 tarih ve 27405 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2009/15546 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Teknoloji Fakültesi bünyesinde açılan bir bölüm olup, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında ilk defa öğrenci alarak eğitim vermeye başlamıştır.

Program Profili

Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümünün amacı bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak bilişim sistemleri geliştirebilen, bilgi teknolojilerini iş hayatı ve endüstrinin ihtiyaçları doğrultusunda ve dünya standartlarında bilimsel olarak kullanmak için gerekli bilgi ve beceriye sahip Bilişim Sistemleri Mühendisleri yetiştirmektir. Bu amaçla bilgi ve iletişim teknolojilerinin tanıtılması, bu teknolojilerin kullanımı, bilişim sistemlerinin analiz, tasarım ve geliştirilmesi konularında eğitim verilmesi hedeflenmektedir.

Program Yeterlilikleri

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Derslere göre değerlendirme kuralları değişmekte olup, uygulaması olmayan dersler için öğrencilere dönem içinde uygulanan ara sınavların not ortalamasının %40'ı ve final sınavı notunun %60'ı geçme notunu oluşturmaktadır. Uygulaması olan dersler için proje, grup çalışmaları, laboratuvar uygulamaları, ödevler ve kısa sınavlar da değerlendirmeye alınmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Zorunlu ve seçmeli deslerden oluşan 240 AKTS ders kredisini tamamlayan ve 4.00 diploma notu üzerinden en az 2.00 genel not ortalaması sağlayan öğrenciler, bu programdan mezun olmaya hak kazanmaktadırlar.

Mezun İstihdamı

Bilişim Sistemleri Mühendisleri, bir kurumda bilgisayarla yapılan işlerinin tamamının koordine edilmesini, planlanmasını, gerekli donanım ve yazılımların satın alınıp kurulmasını, bakımının yapılmasını, ağ yapısının kurulmasını, sistem mimarisini geliştirilmesini, farklı bilişim iletişim sistemlerinin entegrasyonunu ve işletimini yapabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, gerekli koşulları sağlamaları halinde lisansüstü eğitime devam edebilmektedirler.

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ders Planı

0. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BSM001 Bilimsel Hazırlık I Zorunlu 15 0 0
       
0. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BSM002 Bilimsel Hazırlık II Zorunlu 15 0 0
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0. Yıl - 1. Dönem
0. Yıl - 2. Dönem
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık