English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı (İ.Ö. Tezsiz Yüksek Lisans)

Kazanılan Derece

Uzman

Kabul Koşulları

Yüksek Öğretim Kurumu’nun belirlediği şartları sağlamak. ALES'ten belirlenen minimum puanı almış olmak.

Yeterlilik Koşulları

Tarih alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 60 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Önceki Öğrenim

Türk Yükseköğretim kurularında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Tarihçe

Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Eğitimine 1994-1995 Eğitim-Öğretim Yılında başlamıştır. 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim Programı açılmış; 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılında Doktora eğitimine başlanmıştır. Anabilim Dalında 4 profesör, 5 doçent, 4 yardımcı doçent 1 araştırma görevlisi doktor ve bölümümüzde 10 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Program Profili

Bölümümüzün misyonu, öğrencilerimize sadece geçmişle ilgili bilgi ve disiplinleri değil aynı zamanda geçmişten edinilen tecrübelerle günümüz siyasi, iktisadi, sosyal, kültürel olaylarını mantıklı ve kapsamlı bir bakış açısıyla değerlendirme bilincini kazandırmaktır.

Program Yeterlilikleri

1- Osmanlı Türkçesini öğrenir ve alanı ile ilgili kaynakları kullanır.
2- Eğitim hayatında kalite ve üretkenlik ilkelerini bilir ve bunları eğitimsel faaliyetlerinde kullanır.
3- Tarih alanında bilimsel araştırma yöntemlerini bilir ve bilimsel çalışmalarında bunları uygular.
4- Tarih disiplini sayesinde kazanmış olduğu zihin bağımsızlığı ile geçmişin doğru bilgisini arar, geleceği daha iyi yorumlar, yeni bilgi ve düşüncelere açık bir şekilde ülkesinin maddi manevi değerlerine katkıda bulunur.
5- Arşivleri tanır ve bilimsel çalışmalarında arşiv kaynaklarını kullanır.
6- Öğrenmiş olduğu tarih metodolojisi sayesinde tarihle ilgili kavramları, düşünceleri, bilim dünyasında tanınmamış olguları tanımlayarak analiz eder, yorumlar ve bulgularıyla toplum kalkınmasına perspektif sunar.
7- Tarih disiplini ile ilgili temel kavramları, düşünce ve verileri metodolojik olarak inceler.
8- Tarih disiplini ile ilgili çalışmalarında ve incelediği olguların analiz, yorum ve sentezlerinde tarafsız ve önyargısız davranır; sosyal, bilimsel ve etik değerleri göz önünde bulundurur.
9- Geçmişin ortak kültür mirasını tanıyarak, içinde yaşadığı toplumun gelecekte gelişme yeteneğine olan inancının güçlenmesini sağlar.
10- Geçmişi öğrenerek günümüzü daha iyi değerlendirir
11- Tarih alanında analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olur.
12- Tarih disiplini ile ilgili elde ettiği verileri açıklar biçimde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve başarısız öğrenciler bütünleme sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav katkısı %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedirTüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınav notunun en az 70 olma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve dönem projesini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Mezunlarımızın üniversitelerde akademik ve idari personel olarak çalışabilme durumları da mevcuttur. Mezunlarımız ayrıca özel sektör kuruluşlarında da görev alabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Tezsiz Yüksek Lisans programı başarıyla tamamlayan öğrencilerin bir üst kademe eğitimi olan Doktora eğitimine geçmeleri mümkün değildir.

Eğitim Türü

Tezsiz Yüksek Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Bayram AKÇA (bakca@mu.edu.tr)

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ar.Gör. Mehmet Sait BENEK (m.s.benek@mu.edu.tr)

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TAR 7000 Dönem Projesi Zorunlu 0 1 30
TAR 7001 Tarih Araştırma ve Yazım Teknikleri Zorunlu 3 0 6
TAR 7501 Osmanlı Paleografyası Seçmeli 3 0 6
TAR 7503 Yeniçağ'da Osmanlı Devletinin Doğu ve Güney Politikası Seçmeli 3 0 6
TAR 7505 Yeniçağ Osmanlı Tarihi Kaynakları Seçmeli 3 0 6
TAR 7507 Yeniçağ Osmanlı Tarihi Hukuk Metinleri Seçmeli 3 0 6
TAR 7509 Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu ve Anadolu Beylikleri Seçmeli 3 0 6
TAR 7511 Yakınçağ Osmanlı Dış Politikası Seçmeli 3 0 6
TAR 7513 Yakınçağ Osmanlı Tarihi Kaynakları Seçmeli 3 0 6
TAR 7515 Yakınçağ Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi Seçmeli 3 0 6
TAR 7517 Yakınçağ Osmanlı Müesseseleri Tarihi Seçmeli 3 0 6
TAR 7519 Modern Türkiye Tarihi Seçmeli 3 0 6
TAR 7521 Çağdaş Dünya Tarihi Seçmeli 3 0 6
TAR 7523 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Seçmeli 3 0 6
TAR 7525 Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Kaynaklarının Tahlili Seçmeli 3 0 6
TAR 7527 Türk Hukuk Tarihi Seçmeli 3 0 6
TAR 7529 İslam Öncesi Türk Tarihinin Kaynakları Seçmeli 3 0 6
TAR 7531 Ortaçağ Tarihinin Kaynakları Seçmeli 3 0 6
TAR 7533 Ortaçağ Tarihi Metinleri Seçmeli 3 0 6
TAR 7535 Arapça I Seçmeli 3 0 6
TAR 7537 Farsça I Seçmeli 3 0 6
TAR 7539 Osmanlı Beyliği Kuruluş Devri Kaynakları Seçmeli 3 0 6
TAR 7541 Türk Tarihinin Bizans Kaynakları I Seçmeli 3 0 6
TAR 7543 Yeniçağ'da Osmanlı Devletinin Toprak ve Vergi Sistemi Seçmeli 3 0 6
TAR 7545 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl Türk- Macar İlişkileri Seçmeli 3 0 6
TAR 7547 Macarca Metin Çevirileri I Seçmeli 3 0 6
TAR 7549 Eski Doğu - Anadolu İlişkileri Seçmeli 3 0 6
TAR 7551 Eskiçağ Tarihi Kaynakları ve Metodolojisi I Seçmeli 3 0 6
TAR 7553 Eski Anadolu Medeniyetleri Tarihi I Seçmeli 3 0 6
TAR 7555 Yeniçağ Osmanlı Denizcilik Tarihi Seçmeli 3 0 6
TAR 7557 Yakınçağ Osmanlı Göç Tarihi Seçmeli 3 0 6
TAR 7559 Yakınçağ'da Osmanlı- Rus İlişkileri Seçmeli 3 0 6
TAR 7561 XII.- XVI. Yüzyıllarda Yakındoğu Zorunlu 3 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TAR 7000-1 Dönem Projesi Zorunlu 0 1 30
TAR 7502 Osmanlı Tarihi Diplomatik Metin İncelemeleri Seçmeli 3 0 6
TAR 7504 Osmanlı Arşiv Metinleri Seçmeli 3 0 6
TAR 7506 Selçuklu Teşkilat Tarihi Seçmeli 3 0 6
TAR 7508 Ortaçağ Türk Tarihi Kaynakları Seçmeli 3 0 6
TAR 7510 Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Devri Sosyo-Ekonomik Tarihi Seçmeli 3 0 6
TAR 7512 Yeniçağ'da Osmanlı Devletinin Batı Politikası Seçmeli 3 0 6
TAR 7514 Osmanlı Devletinde Gündelik Yaşam Seçmeli 3 0 6
TAR 7516 Türk Yenileşme Tarihi Seçmeli 3 0 6
TAR 7518 Yakınçağ Osmanlı Eğitim Tarihi Seçmeli 3 0 6
TAR 7520 Türkiye Cumhuriyetinin Dış Politikası Seçmeli 3 0 6
TAR 7522 Türk Demokrasi Tarihi Seçmeli 3 0 6
TAR 7524 İslam Öncesi Türk Kültür Tarihi Seçmeli 3 0 6
TAR 7526 Arapça II Seçmeli 3 0 6
TAR 7528 Farsça II Seçmeli 3 0 6
TAR 7530 Türk Tarihinin Bizans Kaynakları II Seçmeli 3 0 6
TAR 7532 Eskibatı-Anadolu İlişkileri Seçmeli 3 0 6
TAR 7534 Yeniçağ Osmanlı Merkez ve Taşra Teşkilatı Seçmeli 3 0 6
TAR 7536 Eskiçağ Tarihi Kaynakları ve Metodolojisi II Zorunlu 3 0 6
TAR 7538 Macaristan Tarihi Seçmeli 3 0 6
TAR 7540 Macarca Metin Çevirileri II Seçmeli 3 0 6
TAR 7542 Eski Anadolu Medeniyetleri Tarihi II Seçmeli 3 0 6
TAR 7544 Osmanlı Devletinde Anayasal Hareketler Seçmeli 3 0 6
TAR 7546 XIX.yüzyıl Balkan Tarihi Seçmeli 3 0 6
TAR 7548 Yakınçağ Osmanlı-İran İlişkileri Seçmeli 3 0 6
TAR 7550 XII.- XVI. Yüzyıllarda Anadolu'da Din, Toplum ve Siyaset Seçmeli 3 0 6
TAR 7552 Türk Tarihinde Siyaset ve Toplumsal Cinsiye Seçmeli 3 0 6
TAR 7554 XVII. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Islahat Çalışmaları Seçmeli 3 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Dönem Projesi244445445454
Tarih Araştırma ve Yazım Teknikleri133443435544
Osmanlı Paleografyası444345444344
Yeniçağ'da Osmanlı Devletinin Doğu ve Güney Politikası244444545554
Yeniçağ Osmanlı Tarihi Kaynakları444454545554
Yeniçağ Osmanlı Tarihi Hukuk Metinleri444454545554
Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu ve Anadolu Beylikleri134343444344
Yakınçağ Osmanlı Dış Politikası134345343454
Yakınçağ Osmanlı Tarihi Kaynakları444454454554
Yakınçağ Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi234434434543
Yakınçağ Osmanlı Müesseseleri Tarihi234344334344
Modern Türkiye Tarihi133444343433
Çağdaş Dünya Tarihi134334443433
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi234344322334
Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Kaynaklarının Tahlili234444454444
Türk Hukuk Tarihi134543344434
İslam Öncesi Türk Tarihinin Kaynakları133344454343
Ortaçağ Tarihinin Kaynakları133434434344
Ortaçağ Tarihi Metinleri133443334444
Arapça I13 344333343
Farsça I133343344344
Osmanlı Beyliği Kuruluş Devri Kaynakları234334343554
Türk Tarihinin Bizans Kaynakları I144345343454
Yeniçağ'da Osmanlı Devletinin Toprak ve Vergi Sistemi244444555554
19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl Türk- Macar İlişkileri133333345544
Macarca Metin Çevirileri I133343343434
Eski Doğu - Anadolu İlişkileri133344434444
Eskiçağ Tarihi Kaynakları ve Metodolojisi I134444434544
Eski Anadolu Medeniyetleri Tarihi I133445434333
Yeniçağ Osmanlı Denizcilik Tarihi144444545544
Yakınçağ Osmanlı Göç Tarihi234443344543
Yakınçağ'da Osmanlı- Rus İlişkileri144444545554
XII.- XVI. Yüzyıllarda Yakındoğu133454343443
             
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Dönem Projesi244445445454
Osmanlı Tarihi Diplomatik Metin İncelemeleri544454445544
Osmanlı Arşiv Metinleri544454544554
Selçuklu Teşkilat Tarihi144444545554
Ortaçağ Türk Tarihi Kaynakları144445455554
Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Devri Sosyo-Ekonomik Tarihi244444555544
Yeniçağ'da Osmanlı Devletinin Batı Politikası244434445555
Osmanlı Devletinde Gündelik Yaşam144444555544
Türk Yenileşme Tarihi144445455554
Yakınçağ Osmanlı Eğitim Tarihi244545445454
Türkiye Cumhuriyetinin Dış Politikası144444554544
Türk Demokrasi Tarihi144444554554
İslam Öncesi Türk Kültür Tarihi1444445 5554
Arapça II121111111111
Farsça II121111111111
Türk Tarihinin Bizans Kaynakları II144443455544
Eskibatı-Anadolu İlişkileri144444554554
Yeniçağ Osmanlı Merkez ve Taşra Teşkilatı244445455544
Eskiçağ Tarihi Kaynakları ve Metodolojisi II144444554544
Macaristan Tarihi144434445544
Macarca Metin Çevirileri II143323222222
Eski Anadolu Medeniyetleri Tarihi II144444545544
Osmanlı Devletinde Anayasal Hareketler144445455544
XIX.yüzyıl Balkan Tarihi144445455554
Yakınçağ Osmanlı-İran İlişkileri144545444554
XII.- XVI. Yüzyıllarda Anadolu'da Din, Toplum ve Siyaset144444455554
Türk Tarihinde Siyaset ve Toplumsal Cinsiye144444555544
XVII. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Islahat Çalışmaları244445455454
             
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık