English
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı (Tezli YL)

Kazanılan Derece

Bilim Uzmanlığı

Kabul Koşulları

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans mezunu olmak, YDS’den en az 40 puan ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarından en az eşdeğer puan almış olmak, Yüksek lisans adayları hangi ÖSS puan türünden mezun ise belgelendirmek kaydıyla o alandaki ALES puan türü.

Yeterlilik Koşulları

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca uzmanlık alan dersi dışında en az yedi dersi, bir semineri ve tez çalışmasını başarmak zorundadırlar.

Önceki Öğrenim

Öğrencinin başvurusu ile öğrenim gördüğü daha önceki üniversitedeki dersler Anabilim Dalı Uyum Komisyonu tarafından ders içeriği ve ders saati açısından değerlendirilir.

Tarihçe

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı ilk olarak 2013-2014 akademik yılında eğitime başlamıştır.

Program Profili

Yüksek Lisans programı genel fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında eğitim sağlar. Program Spor Yaralanmalarında İlk Yardım ve Ön Tedavi, Pediatrik Nöromusküler Hastalıklar ve Rehabilitasyonu, Egzersiz Fizyolojisi, Ortopedik Rehabilitasyon, Fonksiyonel Hareket ve Postürün Nöromusküler Kontrolü, Ortez Seçimi ve Uygulamaları, Isı Işık ve Hidroterapi Yöntemleri gibi seçmeli dersler içermektedir. Fizyoterapide Araştırma Yöntemleri ve Seminer dersleri zorunludur.

Program Yeterlilikleri

1- Fizyoterapi ve rehabilitasyona özgü temel ölçme, değerlendirme ve tedavi tekniklerine yönelik kavramsal ve klinik bilimsel gelişmeleri izleyebilir, fizyoterapi ve rehabilitasyonun değişik alanlarına özgü eriştiği derin ve sistematik bilgiyi mesleki ve akademik çalışmalarında kullanır.
2- Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak farklı disiplin alanlarından gelen bilgileri eleştirisel yaklaşımla değerlendirir ve bütünleştirir, yeni bilgiler oluşturur, problem çözme ve klinik karar verme becerisine ulaşır.
3- Araştırma planlar, projelerde görev alır, uygun istatistik yöntemleri seçerek yaptığı çalışmaların sonuçlarını yorumlar, raporunu yazar ve bilimsel toplantılarda sunar veya yayınlar.
4- Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile özel uygulama ve araştırmaları etik değerleri gözeterek bağımsız olarak yürütür, mesleki bilgi ve becerileriyle sorumluluklarını grup çalışmasına aktarır.
5- Öğrenim ihtiyaçlarını ve hedeflerini tanımlar, yaşam boyu öğrenmeye devam eder ve kalite geliştirme, mesleki eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir.
6- Toplum sağlığına ve sağlık politikalarına katkıda bulunur, eğitim, koruyucu ve rehabilitatif yaklaşımlar hakkında birey, aile ve toplumu bilinçlendirir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (Vize, ödev, proje vb.) %40’ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60’ı, hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması.

Mezuniyet Koşulları

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca uzmanlık alan dersi dışında en az yedi dersi, bir semineri ve tez çalışmasını başarmak zorundadırlar. Öğrencilerin aldıkları derslerin AKTS toplamı 120'dir.

Mezun İstihdamı

1. Yataklı Tedavi Merkezleri (Üniversite, Devlet ve Sigorta Hasteneleri vb...) 2. Rehabilitasyon Merkezleri / Protez-Ortez Üniteleri 3. Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri 4. Endüstri Alanları 5. Okullar 6. Spor Klüpleri 7. Huzur Evleri 8. Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri 9. Kaplıca Merkezleri

Bir Üst Dereceye Geçiş

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Porgramını başarı ile tamamlayan adaylar, gerekli koşulları sağlamaları halinde bu alandaki doktora programlarına devam edebilirler.

Eğitim Türü

Yüksek Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Banu BAYAR

Bölüm AKTS Koordinatörü

Prof.Dr. İlkim ÇITAK KARAKAYA

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FTR5001 Fizyoterapide Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
FTR5501 Spor Yaralanmalarında İlkyardım ve Ön Tedavi Seçmeli 3 0 6
FTR5503 Ortez Seçimi ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
FTR5505 Kinezyoloji Seçmeli 3 0 6
FTR5507 El Rehabilitasyonunda Değerlendirme Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
FTR5509 Hastalıklar ve Psikososyal Rehabilitasyon Seçmeli 3 0 6
FTR5511 Egzersiz Fizyolojisi I Seçmeli 3 0 6
FTR5513 Isı, Işık ve Hidroterapi Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
FTR5515 Obstetrik Fizyoterapi Seçmeli 3 0 6
FTR5517 Fizyoterapide Manuel Tedavi Teknikleri Seçmeli 3 0 6
FTR5519 Ortopedik Rehabilitasyon I Seçmeli 3 0 6
FTR5521 Egzersiz Testlerinde Prensipler Seçmeli 3 0 6
FTR5523 Kardiyak Rehabilitasyonda Değerlendirme Seçmeli 3 0 6
FTR5525 Pediatrik Nöromusküler Hastalıklar ve Rehabilitasyonu Seçmeli 3 0 6
FTR5527 Pediatrik Rehabilitasyon Seçmeli 3 0 6
FTR5529 Pulmoner Rehabilitasyonda Değerlendirme Seçmeli 3 0 6
FTR5531 Fonksiyonel Hareket ve Postürün Nöromusküler Kontrolu Seçmeli 3 0 6
FTR5533 Nörolojik Rehabilitasyonda Problem Çözme-I Seçmeli 3 0 6
FTR5701 Uzmanlık Alan Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FTR5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
FTR5502 Spor Yaralanmaları ve Fizyoterapi Seçmeli 3 0 6
FTR5504 Romatizmal Hastalıklar ve Rehabilitasyon Seçmeli 3 0 6
FTR5506 El Rehabilitasyonu Seçmeli 3 0 6
FTR5508 Geriatrik Rehabilitasyon Seçmeli 3 0 6
FTR5510 Pediatrik Ortez Yaklaşımları Seçmeli 3 0 6
FTR5512 Ampute ve Protez Rehabilitasyonu Seçmeli 3 0 6
FTR5514 Spor Yaralanmalarının Mekanizmaları Seçmeli 3 0 6
FTR5516 Egzersiz Fizyolojisi II Seçmeli 3 0 6
FTR5518 Elektroterapi Seçmeli 3 0 6
FTR5520 Jinekolojik Fizyoterapi Seçmeli 3 0 6
FTR5522 Artroplastilerde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Seçmeli 3 0 6
FTR5524 Ortopedik Rehabilitasyon II Seçmeli 3 0 6
FTR5526 Kardiyak Rehabilitasyon Prensipleri Seçmeli 3 0 6
FTR5528 Neonatal Pulmoner Rehabilitasyon Seçmeli 3 0 6
FTR5530 Pediatrik Rehabilitasyonda Klinik Problem Çözme Seçmeli 3 0 6
FTR5532 Pulmoner Rehabilitasyon Prensipleri Seçmeli 3 0 6
FTR5534 Yoğun Bakımda Fizyoterapi Seçmeli 3 0 6
FTR5536 Nörolojik Rehabilitasyonda Problem Çözme-II Seçmeli 3 0 6
FTR5538 Nörolojik Rehabilitasyonda Teknoloji Seçmeli 3 0 6
FTR5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FTR5000 Tez Zorunlu 0 0 24
FTR5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FTR5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6
Fizyoterapide Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği      
Spor Yaralanmalarında İlkyardım ve Ön Tedavi      
Ortez Seçimi ve Uygulamaları      
Kinezyoloji      
El Rehabilitasyonunda Değerlendirme Yöntemleri      
Hastalıklar ve Psikososyal Rehabilitasyon      
Egzersiz Fizyolojisi I      
Isı, Işık ve Hidroterapi Yöntemleri      
Obstetrik Fizyoterapi      
Fizyoterapide Manuel Tedavi Teknikleri       
Ortopedik Rehabilitasyon I      
Egzersiz Testlerinde Prensipler      
Kardiyak Rehabilitasyonda Değerlendirme      
Pediatrik Nöromusküler Hastalıklar ve Rehabilitasyonu      
Pediatrik Rehabilitasyon      
Pulmoner Rehabilitasyonda Değerlendirme      
Fonksiyonel Hareket ve Postürün Nöromusküler Kontrolu      
Nörolojik Rehabilitasyonda Problem Çözme-I      
Uzmanlık Alan      
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6
Seminer      
Spor Yaralanmaları ve Fizyoterapi      
Romatizmal Hastalıklar ve Rehabilitasyon      
El Rehabilitasyonu      
Geriatrik Rehabilitasyon      
Pediatrik Ortez Yaklaşımları      
Ampute ve Protez Rehabilitasyonu      
Spor Yaralanmalarının Mekanizmaları      
Egzersiz Fizyolojisi II      
Elektroterapi       
Jinekolojik Fizyoterapi      
Artroplastilerde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon       
Ortopedik Rehabilitasyon II      
Kardiyak Rehabilitasyon Prensipleri      
Neonatal Pulmoner Rehabilitasyon      
Pediatrik Rehabilitasyonda Klinik Problem Çözme      
Pulmoner Rehabilitasyon Prensipleri      
Yoğun Bakımda Fizyoterapi      
Nörolojik Rehabilitasyonda Problem Çözme-II      
Nörolojik Rehabilitasyonda Teknoloji      
Uzmanlık Alan Dersi      
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6
Tez      
Uzmanlık Alan Dersi      
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6
Uzmanlık Alan Dersi      
       
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık