English
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı (Tezli YL)

Kazanılan Derece

Bilim Uzmanlığı

Kabul Koşulları

YDS’den, en az 40 puan ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarından en az eşdeğer puan almış olmak, Yüksek lisans adayları hangi ÖSS puan türünden mezun ise belgelendirmek kaydıyla o alandaki ALES puan türü.

Yeterlilik Koşulları

Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca uzmanlık alan dersi dışında en az yedi dersi, bir semineri ve tez çalışmasını başarmak zorundadırlar. Öğrencilerin aldıkları derslerin AKTS toplamı minimum 90'dır.

Önceki Öğrenim

Öğrencinin başvurusu ile öğrenim gördüğü daha önceki üniversitedeki dersler Anabilim Dalı Uyum Komisyonu tarafından ders içeriği ve ders saati açısından değerlendirilir.

Tarihçe

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı ilk olarak 2013-2014 akademik yılında eğitime başlamıştır.

Program Profili

Çağdaş ve evrensel düzeyde Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi eğitimi vererek, sağlık kurumları yönetimi konusunda yeterli düzeye ulaşmış, kendi alanında gelişmeye açık, birlikte çalıştığı kişilerle diyalog kurabilen, gerektiğinde bağımsız, gerektiğinde ortak çalışmanın gereklerini yerine getirebilen sorumluluk sahibi, bilgili, aydın, etik kurallara bağlılığı ilke edinmiş Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi bilim uzmanı yetiştirmek.

Program Yeterlilikleri

1- Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olma.
2- Sağlık kuruluşlarının idari, mali ve teknik yapısını anlama ve analiz edebilme.
3- Sağlık sistemlerinin yapısını ve özelliklerini kavrama, sağlık politikalarını analiz edebilme.
4- Sağlık kuruluşlarının bilişim sistemlerini yönetme bilgi ve becerisine sahip olma ve etkili bir şekilde kullanabilme.
5- Sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz edebilme, bu analizlerden elde edeceği sonuçları sağlık kurumlarında kullanabilme.
6- Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetiminde karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanma becerisine sahip olma.
7- Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeye, yeniliğe ve yaşam boyu öğrenmeye açık olma.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğine uygun olarak dersin sorumlu öğretim elamanı tarafından belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca uzmanlık alan dersi dışında en az yedi dersi, bir semineri ve tez çalışmasını başarmak zorundadırlar. Öğrencilerin aldıkları derslerin AKTS toplamı minimum 90'dır.

Mezun İstihdamı

Mezunlar sağlık sektörünün çeşitli düzeylerinde yönetici pozisyonlarında çalışabilmektedirler. Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında, özel ve kamu hastanelerinde, Sosyal Güvenlik Kurumunda, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı sağlık kuruluşlarında, özel sigorta şirketlerinde, ilaç şirketlerinde ve diğer sağlık kuruluşlarında görev alabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Porgramını başarı ile tamamlayan adaylar, gerekli koşulları sağlamaları halinde bu alandaki doktora programlarına devam edebilirler.

Eğitim Türü

Yüksek Lisans

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Ömer GİDER

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Tuncay KÖSE

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SAY5090 Sağlık Yönetiminde Seminer Zorunlu 0 2 6
SAY5501 Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon Seçmeli 3 0 6
SAY5503 Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim Seçmeli 3 0 6
SAY5505 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 0 6
SAY5507 Sağlık Kurumlarında Maliyet Analizi Seçmeli 3 0 6
SAY5509 Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi ve Akreditasyon Seçmeli 3 0 6
SAY5511 Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Seçmeli 3 0 6
SAY5513 Sağlık Hizmetlerinde Araştırma ve İstatistiksel Yöntemler Seçmeli 3 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SAY 1002 Sağlık Hizmetleri Yönetimi Zorunlu 3 0 4
SAY5502 Sağlık Ekonomisi Seçmeli 3 0 6
SAY5504 Sağlık Politikası Seçmeli 3 0 6
SAY5506 Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri Seçmeli 3 0 6
SAY5508 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim Seçmeli 3 0 6
SAY5510 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri Seçmeli 3 0 6
SAY5512 Sağlık Kurumlarında Finansal Tablolar Analizi Seçmeli 3 0 6
SAY5514 Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış Seçmeli 3 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Sağlık Yönetiminde Seminer5555555
Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon5433353
Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim3425434
Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi4233255
Sağlık Kurumlarında Maliyet Analizi4543545
Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi ve Akreditasyon4532255
Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama4233255
Sağlık Hizmetlerinde Araştırma ve İstatistiksel Yöntemler5345555
        
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Sağlık Hizmetleri Yönetimi       
Sağlık Ekonomisi3343545
Sağlık Politikası5553435
Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri4555555
Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim5444455
Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri4552425
Sağlık Kurumlarında Finansal Tablolar Analizi4334344
Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış5453355
        
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık