English
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı (Tezli YL)

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kabul Koşulları

Hemşirelik / Sağlık Memurluğu Bölümü Lisans mezunu olmak, ALES’ten 55 puan almak

Yeterlilik Koşulları

1.Hemşireliğin temel kavramları arasındaki ilişkiyi analiz eder 2.Hemşirelik bakımında model/kuramların önemini kavrar 3.Konu alanına ilişkin bilgiyi uzmanlık düzeyinde geliştirir 4.Hemşirelik uygulamalarında kritik düşünme ve problem çözme becerilerini kullanır 5.Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri davranışa dönüştürür 6.Uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözer 7.Hemşirelik alanına katkı yapacak araştırmalar yapar 8.Hemşirelik bakımında kanıta dayalı uygulamaları kullanır 9.Hemşirelik uygulamalarını mesleki etik ilkeleri ve sorumlulukları doğrultusunda yapar

Önceki Öğrenim

Öğrencinin başvurusu ile öğrenim gördüğü daha önceki üniversitedeki dersler Anabilim Dalı Uyum Komisyonu tarafından ders içeriği ve ders saati açısından değerlendirilir.

Tarihçe

2013-2014 Eğitim Öğretim yılında faaliyete başlamıştır.

Program Profili

Hemşirelik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı; nitelikli ve kaliteli hemşirelik ve ekip hizmeti anlayışına sahip olan, teknolojiyi iyi kullanabilen, entelektüel becerilerle donanmış, kanıta dayalı bakım, eğitim, araştırma, danışmanlık, liderlik yapma niteliklerinin sürdürülmesi ve geliştirilmesini amaçlayan, üretken, yaratıcı, bilimsel gelişmeleri izleyerek mesleki ve akademik alanda kullanabilen, sorgulayıcı ve bilim uzmanı yetiştirir.

Program Yeterlilikleri

1- Hemşireliğin temel kavramları arasındaki ilişkiyi analiz eder
2- Hemşirelik bakımında model/kuramların önemini kavrar
3- Konu alanına ilişkin bilgiyi uzmanlık düzeyinde geliştirir
4- Hemşirelik uygulamalarında kritik düşünme ve problem çözme becerilerini kullanır
5- Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri davranışa dönüştürür
6- Uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözer
7- Hemşirelik alanına katkı yapacak araştırmalar yapar
8- Hemşirelik bakımında kanıta dayalı uygulamaları kullanır
9- Hemşirelik uygulamalarını mesleki etik ilkeleri ve sorumlulukları doğrultusunda yapar

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere dönem içinde uygulanan ara sınavların not ortalamasının %30'u, uygulama notunun %20’si ve final sınavı notunun %50'si geçme notunu oluşturmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Hemşirelik Anabilim dalından mezun olabilmek için, müfredat programında belirtilen ders, seminer ve Yüksek Lisans tezini başarı ile tamamlamak gerekmektedir. Öğrencilerin aldıkları derslerin AKTS kredisi toplamı 120 kredidir.

Mezun İstihdamı

Resmi veya özel hastaneler, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar; okullar,dispanserler, iş yerleri v.s., ayrıca öğretmenlik ve akademisyen olarak istihdam edilebilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yüksek Lisans eğitimi başarı tamamlayan ALES ve Yabancı Dil sınavlarından geçerli not almaları ile doktoraya başlayabilirler.

Eğitim Türü

Yüksek Lisans

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Nezihe UĞURLU

Bölüm AKTS Koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Müesser ÖZCAN

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HEM5501 Hemşirelikte Temel Kavram ve Kurumlar I Seçmeli 2 0 4
HEM5505 Sağlık Bilimlerinde İletişim Seçmeli 3 0 4
HEM5506 Hemşirelik Esasları II Seçmeli 3 6 6
HEM5507 Sağlığı Geliştirme Seçmeli 2 0 4
HEM5508 Hastalıkların Tıbbi Yönü ve hemşirelik Yaklaşımları II Seçmeli 3 0 5
HEM5509 Halk Sağlığı Hemşireliği I Seçmeli 3 6 8
HEM5510 Onkoloji Hemşireliği Seçmeli 2 4 4
HEM5511 Aile Sağlığı Seçmeli 2 0 4
HEM5512 Bakım Modelleri Seçmeli 2 0 4
HEM5513 Evde Bakım Hemşireliği Seçmeli 2 0 4
HEM5514 Okul Sağlığı Hemşireliği Seçmeli 2 0 4
HEM5515 Hemşirelikte Epidemiyoloji Seçmeli 2 0 4
HEM5516 İş Sağlığı Hemşireliği Seçmeli 2 0 4
HEM5517 Hemşirelik Tarihi Kavram ve İlkeleri Seçmeli 2 0 4
HEM5518 Kültürlerarası Hemşirelik Seçmeli 2 0 4
HEM5519 Tamamlayıcı Tedavi ve Bakım Seçmeli 2 0 4
HEM5520 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği II Seçmeli 3 6 6
HEM5521 Hemşirelik Süreci Seçmeli 2 0 4
HEM5522 Büyüme Gelişme Seçmeli 2 0 4
HEM5523 Hemşirelik Esasları I Seçmeli 3 6 8
HEM5524 Özel Gereksinimi Olan Çocuklar Seçmeli 2 0 4
HEM5525 İç Hastalıkları Hemşireliği Temel Kavramlar Seçmeli 2 0 5
HEM5526 Yenidoğan Hemşireliği Seçmeli 2 0 4
HEM5527 İç Hastalıkları Hemşireliği Öğretimi Uygulaması Seçmeli 2 0 6
HEM5528 Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği Seçmeli 2 0 4
HEM5529 Davranış Bilimleri Seçmeli 2 0 4
HEM5530 Pediatrik Onkoloji Hemşireliği Seçmeli 2 0 4
HEM5531 Pisikolojik Yaklaşımlar ve Psikoterapiler Seçmeli 2 0 4
HEM5532 Yüksek Riskli Aile ve Çocuk Seçmeli 2 0 4
HEM5533 Sosyal Psikiyatri ve Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği Seçmeli 2 0 4
HEM5534 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hemşireliği Seçmeli 3 0 4
HEM5535 Konsultasyon ve Liyazon Psikiyatrisi Seçmeli 3 0 4
HEM5536 Halk Sağlığı Hemşireliği II Seçmeli 3 6 6
HEM5537 Özel Durumlarda Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Seçmeli 3 0 4
HEM5538 Acil Obstetrik Bakım Seçmeli 2 0 4
HEM5539 Psikiyatrı Hemşireliğinde Psikofarmokoloji Seçmeli 3 0 4
HEM5540 Kadın Sağlığı ve Doğum Uygulamalarında Tamamlayıcı Bakım Yöntemleri Seçmeli 2 0 4
HEM5541 İleri Biyokimya Seçmeli 2 0 4
HEM5542 Ana Babalığa Hazırlık Seçmeli 2 0 4
HEM5543 Deney Hayvanları Araştırma Yöntemleri Seçmeli 2 0 4
HEM5544 Kadın Doğumun Adli Yönü ve Etik Seçmeli 2 0 4
HEM5545 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği I Seçmeli 3 6 8
HEM5546 Perinatoloji Hemşireliği Seçmeli 2 0 4
HEM5547 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I Seçmeli 3 6 8
HEM5548 Aile Planlaması Hemşireliği Seçmeli 2 0 4
HEM5549 Çocuklarda Yaratıcı ve Geliştirici Aktiviteler Seçmeli 2 0 4
HEM5550 Üreme Sağlığı II Seçmeli 2 0 4
HEM5551 Üreme Sağlığı I Seçmeli 2 0 4
HEM5552 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği II Seçmeli 3 6 6
HEM5553 Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği I Seçmeli 3 6 8
HEM5554 Biyoetik Seçmeli 2 0 4
HEM5555 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I Seçmeli 3 6 8
HEM5556 Klinik Biyokimya Seçmeli 2 0 4
HEM5557 Hastalıkların Tıbbi Yönü ve Hemşirelik Yaklaşımları I Seçmeli 3 0 5
HEM5558 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği II Seçmeli 3 6 6
HEM5560 Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği II Seçmeli 3 6 6
HEM5561 İç Hastalıkları Hemşireliği Vaka Analizi Seçmeli 2 4 5
HEM5563 Ameliyathane Hemşireliği I Seçmeli 2 0 4
HEM5565 Cerrahide Kanıta Dayalı Uygulamalar I Seçmeli 2 0 4
HEM5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HEM5004 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Zorunlu 2 0 2
HEM5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
HEM5502 Hemşirelikte Temel Kavram Ve Kuramlar II Zorunlu 2 0 4
HEM5503 Biyoistatistik Zorunlu 2 0 4
HEM5504 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Zorunlu 2 2 4
HEM5562 Ameliyathane Hemşireliği II Seçmeli 2 0 4
HEM5564 Cerrahide Kanıta Dayalı Uygulamalar II Seçmeli 2 0 4
HEM5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HEM5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
HEM5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HEM5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Hemşirelikte Temel Kavram ve Kurumlar I543343355
Sağlık Bilimlerinde İletişim         
Hemşirelik Esasları II         
Sağlığı Geliştirme         
Hastalıkların Tıbbi Yönü ve hemşirelik Yaklaşımları II         
Halk Sağlığı Hemşireliği I         
Onkoloji Hemşireliği         
Aile Sağlığı         
Bakım Modelleri         
Evde Bakım Hemşireliği         
Okul Sağlığı Hemşireliği         
Hemşirelikte Epidemiyoloji         
İş Sağlığı Hemşireliği         
Hemşirelik Tarihi Kavram ve İlkeleri         
Kültürlerarası Hemşirelik         
Tamamlayıcı Tedavi ve Bakım         
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği II         
Hemşirelik Süreci         
Büyüme Gelişme         
Hemşirelik Esasları I         
Özel Gereksinimi Olan Çocuklar         
İç Hastalıkları Hemşireliği Temel Kavramlar         
Yenidoğan Hemşireliği         
İç Hastalıkları Hemşireliği Öğretimi Uygulaması         
Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği         
Davranış Bilimleri         
Pediatrik Onkoloji Hemşireliği         
Pisikolojik Yaklaşımlar ve Psikoterapiler         
Yüksek Riskli Aile ve Çocuk         
Sosyal Psikiyatri ve Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği         
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hemşireliği         
Konsultasyon ve Liyazon Psikiyatrisi         
Halk Sağlığı Hemşireliği II         
Özel Durumlarda Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği         
Acil Obstetrik Bakım         
Psikiyatrı Hemşireliğinde Psikofarmokoloji         
Kadın Sağlığı ve Doğum Uygulamalarında Tamamlayıcı Bakım Yöntemleri         
İleri Biyokimya         
Ana Babalığa Hazırlık         
Deney Hayvanları Araştırma Yöntemleri         
Kadın Doğumun Adli Yönü ve Etik         
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği I         
Perinatoloji Hemşireliği         
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I         
Aile Planlaması Hemşireliği         
Çocuklarda Yaratıcı ve Geliştirici Aktiviteler         
Üreme Sağlığı II         
Üreme Sağlığı I         
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği II         
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği I         
Biyoetik         
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I         
Klinik Biyokimya         
Hastalıkların Tıbbi Yönü ve Hemşirelik Yaklaşımları I         
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği II         
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği II         
İç Hastalıkları Hemşireliği Vaka Analizi         
Ameliyathane Hemşireliği I555555555
Cerrahide Kanıta Dayalı Uygulamalar I         
Uzmanlık Alan Dersi         
          
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği         
Seminer         
Hemşirelikte Temel Kavram Ve Kuramlar II         
Biyoistatistik         
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği         
Ameliyathane Hemşireliği II         
Cerrahide Kanıta Dayalı Uygulamalar II         
Uzmanlık Alan Dersi         
          
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Tez Çalışması         
Uzmanlık Alan Dersi         
          
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Uzmanlık Alan Dersi         
          
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık