English
Ortaca Meslek Yüksekokulu Turist Rehberliği (İKMEP)

Kazanılan Derece

Turist rehberliği programını başarı ile tamamlayan öğrenciler önlisans derecesine sahip olurlar.

Kabul Koşulları

Programa kabul edilecek öğrencilerin ülke çapında yapılan yükseköğretimde öğrenci kabulüne ilişkin sınava girmeleri zorunludur. bu sınav yılda bir kez yapılmakta olup OSYM tarafından düzenlenmektedir. Öğrencinin bu sınavda ilgili puan türünden programa yerleşmek için yeterli puanı almış olması gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Öğrenciler her dönem 30 akts olmak üzere dört dönem üzerinden toplam 120 akts almaları ve 4'lük not sisteminde en az 2.00 not ortalamasına sahip olmaları durumunda mezuniyete hak kazanırlar.

Önceki Öğrenim

Yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış öğrenciler farklı üniversitelerde önceden tamamlamış oldukları öğrenimlerinin tanınmasını talep etme hakkına sahiptirler. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin önceki öğrenimlerinin tanınması için, kayıt yılının ilk haftası içinde ilgili birime önceki öğrenimlerine ait transkript ve ders içerikleriyle birlikte başvurmaları gerekmektedir.

Tarihçe

Yükseköğretim Kurulu'nun 25.01.1994 tarihlli kararıyla kurulan yüksekokulumuz, Ortaca ilçesindeki kurumların ve hayırseverlerin büyük desteğini alarak bir apartman binasında 1994-1995 eğitim öğretim yılında Turizm ve Otelcilik programı ile Seracılık programlarından oluşan toplam 38 öğrenci ile eğitim öğretime başlamıştır. 1999 yılında Turizm ve Seyahat Hizmetlerin programımız normal öğrenci programı ile öğrenci almaya başlamıştır. 2000 yılında ise aynı programın ikinci öğretimi faaliyete geçmiştir. 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren Turist Rehberliği, normal öğretim programı öğrenci almaya başlamıştır.

Program Profili

Fethiye, Marmaris, Sarıgerme ve Dalyan gibi önemli turizm bölgelerine yakın bir konumda kurulmuş olan Ortaca Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Turist Rehberliği programı, turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu mesleki bilgi ve beceriye sahip nitelikli rehberler yetiştirme çabasındadır. Program öğrencileri mesleki alanda bilgi ve becerilerini arttıracak derslerin yanı sıra iletişim, etik, pazarlama gibi sosyal alanlarda da bilgi sahibi olabilecekleri eğitimleri almaktadırlar. Müfredat kapsamında genel itibariyle teorik derslerle eğitim alan öğrenciler Bakanlık ve meslek odaları tarafından düzenlenen uygulama gezilerine katılarak pratik bilgi ve becerilerini de geliştirmektedirler. Ayrıca öğretim elemanlarımız öğrencilerimizin sektöre adım atmasında rehberlik hizmeti sağlamaktadır. Yüksekokulumuzun sektör temsilcileri ile yakın ilişkileri sayesinde öğrencilerimizin sektör temsilcileri ile tanıştırılması sağlanmaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Turist rehberliği alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön planda tutarak kuramsal ve uygulamalı bilgiler edinir.
2- Turist rehberliği alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3- Turist rehberliği alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak olay/olguları yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, çözüm önerileri geliştirir.
4- Turist rehberliği alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
5- Turist rehberliği alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleme ve kavramsallaştırma becerisine sahip olur.
6- Turist rehberliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
7- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
8- Turist rehberliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
9- Turist rehberliği alanı ile ilgili insan sağlığı ve çevre bilinci konularında bilgi edinir ve bu bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
10- Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincine sahip olur.
11- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
12- Turist rehberliği Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
13- Turizm alanı ve Turist rehberliği ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
14- Dünya ve Türkiye coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur.
15- İşletme, iktisat ve sosyal psikoloji ve turizm sosyolojisi alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur.
16- Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, bağlantı kurar ve yorumlar. Dünya tarihi ve farklı kültürlerin mitolojileri hakkında genel bilgiye sahip olur.
17- Kültürel miras kavramı hakkında bilgi sahibi olur. Türkiye’nin tarihsel değerlerini, sorunlarını ve bunların güncel olaylarla ilişkilendirilmesini sağlar.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrenciler derslerin ölçme ve değerlendirme sistemleri içerisinde mevcut bulunan; uygulama, proje, seminer, atölye, ödev gibi çalışmalara katılmak zorundadırlar. Teorik derslerin en az %70, uygulamalı ve laboratuvar çalışmalarının ise en az %80 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrencilere final sınavlarına girme hakkı tanınmaz. Öğrenci teorik derslerde devam zorunluluğunu yerine getirene kadar ilgili dersi tekrar etmek zorundadır. Sınavlar genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak, öğretim elemanı sözlü sınav yapılmasına da karar verebilir. Dersin sınavları dersi veren öğretim elemanı tarafından yapılmaktadır. Her ders için en az bir ara sınav, bir yılsonu sınavı olmak üzere iki sınav gerçekleştirilmektedir. Sınavların başarı puanlarına katkı düzeyleri dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler her dönem 30 akts olmak üzere dört dönem üzerinden toplam 120 akts almaları ve 4'lük not sisteminde en az 2.00 not ortalamasına sahip olmaları durumunda mezuniyete hak kazanırlar.

Mezun İstihdamı

Turist rehberliği programı mezunları, en az bir yabancı dilde, yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavından (YDS) 75 puan ve üzeri almaları ve rehberlik meslek odaları tarafından düzenlenen uygulama gezilerine katılmaları durumunda gezinin kapsamına bağlı olarak bölgesel veya ülkesel rehber olarak turist rehberliği sertifikası alma hakkına sahip olurlar. Turist rehberleri, sektörde bağımsız ya da bir acenteye bağlı olarak istihdam olanaklarına sahiptir. Program mezunları aynı zamanda başta konaklama ve seyahat işletmeleri olmak üzere diğer turizm işletmelerinde de istihdam olanaklarına sahiptir. Program mezunlarının kamu personeli seçme sınavı ile (KPSS) Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde istihdam olanakları da mevcuttur.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Önlisans programını başarı ile tamamlayan adaylar yılda bir kez ÖSYM tarafından düzenlenen dikey geçiş sınavından (DGS) ilgili puan türünde yeterli puanı almaları durumunda lisans düzeyinde eğitim görmeye hak kazanmaktadırlar. Bu programın mezunları DGS'de; turizm rehberliği, turizm işletmeciliği, seyahat işletmeciliği, seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği gibi programları tercih edebilmektedirler.

Eğitim Türü

Önlisans

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Ali TÜRKER

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Ali TÜRKER

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
TOİ1801 GENEL TURİZM Zorunlu 3 0 4
TRP1001 ANADOLU UYGARLIKLARI-I Zorunlu 2 0 3
TRP1003 ARKEOLOJİ-I Zorunlu 2 0 3
TRP1005 MİTOLOJİ-I Zorunlu 2 0 3
TRP1007 MESLEKİ YABANCI DİL-I (İNGİLİZCE) Zorunlu 4 2 8
TRP1009 MESLEKİ YABANCI DİL-I (ALMANCA) Zorunlu 4 2 8
TRP1011 MESLEKİ YABANCI DİL-I (FRANSIZCA) Zorunlu 4 2 8
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II Zorunlu 2 0 2
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
TOİ1810 TURİZM MEVZUATI Zorunlu 2 0 3
TRP1002 MESLEKİ YABANCI DİL-II (İNGİLİZCE) Zorunlu 4 2 8
TRP1004 MESLEKİ YABANCI DİL-II (ALMANCA) Zorunlu 4 2 8
TRP1006 MESLEKİ YABANCI DİL-II (FRANSIZCA) Zorunlu 4 2 8
TRP1008 ANADOLU UYGARLIKLARI-II Zorunlu 2 0 3
TRP1010 ARKEOLOJİ-II Zorunlu 2 0 3
TRP1012 MİTOLOJİ-II Zorunlu 2 0 3
TRP1014 TUR OP. VE SEYAHAT ACENTECİLİĞİ Zorunlu 3 0 4
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BRY2803 PROTOKOL VE SOS. DAV. KURALLARI Seçmeli 2 0 3
RTV2801 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 3
SGP2811 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 3
TOİ2811 ÖNBÜRO HİZMETLERİ Seçmeli 2 0 3
TRP2001 TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI Zorunlu 2 0 3
TRP2003 SANAT TARİHİ-I Zorunlu 2 0 3
TRP2005 DİNLER TARİHİ Zorunlu 2 0 3
TRP2007 TÜRK KÜLTÜRÜ FOLKLORU VE MİTOLOJİSİ Zorunlu 2 0 3
TRP2009 MESLEKİ YABANCI DİL-III (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 2 5
TRP2011 MESLEKİ YABANCI DİL-III (ALMANCA) Zorunlu 2 2 5
TRP2013 MESLEKİ YABANCI DİL-III (FRANSIZCA) Zorunlu 2 2 5
TRP2501 TURİZM EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 4
TRP2503 GÜNCEL TURİZM SORUNLARI Seçmeli 3 0 4
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
PZR2834 TURİZM PAZARLAMASI Seçmeli 3 0 3
SGP2802 İLK YARDIM Seçmeli 2 0 3
TRP2002 REHBERLİK UYGULAMASI Zorunlu 1 1 3
TRP2004 TURİZM SOSYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 3
TRP2006 SANAT TARİHİ-II Zorunlu 2 0 3
TRP2008 İKONOGRAFİ Zorunlu 2 0 3
TRP2010 MESLEKİ YABANCI DİL-IV (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 2 5
TRP2012 MESLEKİ YABANCI DİL-IV (ALMANCA) Zorunlu 2 2 5
TRP2014 MESLEKİ YABANCI DİL-IV (FRANSIZCA) Zorunlu 2 2 5
TRP2502 ULUSLARARSI TURİZM HAREKETLERİ Seçmeli 3 0 4
TSH2808 TUR PROGRAMLARI Seçmeli 3 1 7
TSH2810 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 1 1 3
İŞY2816 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I511111111111111  
Türk Dili I151111111111111  
GENEL TURİZM55555444441143334
ANADOLU UYGARLIKLARI-I55555454141114155
ARKEOLOJİ-I55555454141144355
MİTOLOJİ-I34454433141134255
MESLEKİ YABANCI DİL-I (İNGİLİZCE)34434444443323244
MESLEKİ YABANCI DİL-I (ALMANCA)344 4444443323244
MESLEKİ YABANCI DİL-I (FRANSIZCA)34434444443323244
                  
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II333333333343     
Türk Dili II111111111111     
TURİZM MEVZUATI54554545554455455
MESLEKİ YABANCI DİL-II (İNGİLİZCE)34434444443323244
MESLEKİ YABANCI DİL-II (ALMANCA)34434444443323244
MESLEKİ YABANCI DİL-II (FRANSIZCA)34434444443323244
ANADOLU UYGARLIKLARI-II55555454141114155
ARKEOLOJİ-II55555454141144355
MİTOLOJİ-II34454433141134355
TUR OP. VE SEYAHAT ACENTECİLİĞİ1111113323  41522
                  
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17
PROTOKOL VE SOS. DAV. KURALLARI44445442131131151
İLETİŞİM34555555555332344
ÇEVRE KORUMA11233421231121211
ÖNBÜRO HİZMETLERİ54444454244453355
TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI45545555553 54455
SANAT TARİHİ-I44444454141114155
DİNLER TARİHİ44454344141144355
TÜRK KÜLTÜRÜ FOLKLORU VE MİTOLOJİSİ44454344141344355
MESLEKİ YABANCI DİL-III (İNGİLİZCE)34434444443323234
MESLEKİ YABANCI DİL-III (ALMANCA)34434444443323234
MESLEKİ YABANCI DİL-III (FRANSIZCA)34434444443323234
TURİZM EKONOMİSİ15111111111111151
GÜNCEL TURİZM SORUNLARI55555555551132415
                  
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17
TURİZM PAZARLAMASI45545555553454455
İLK YARDIM53324352341331332
REHBERLİK UYGULAMASI55555443441153215
TURİZM SOSYOLOJİSİ45545555553454455
SANAT TARİHİ-II44444454141314155
İKONOGRAFİ44444454141114155
MESLEKİ YABANCI DİL-IV (İNGİLİZCE)34434444443323244
MESLEKİ YABANCI DİL-IV (ALMANCA)34434444443323244
MESLEKİ YABANCI DİL-IV (FRANSIZCA)34434444443323244
ULUSLARARSI TURİZM HAREKETLERİ33333333331333333
TUR PROGRAMLARI55555444441132235
MESLEK ETİĞİ24554455453253553
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ2222545212    22 
                  
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık