English
Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği

Kazanılan Derece

Jeoloji Mühendisi

Kabul Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı'ndan (LYS) MF 4 (Matematik - Fen 4) puan türüne göre yerleştirme

Yeterlilik Koşulları

Jeoloji Mühendisliği Öğretim Programındaki 240.0 AKTS'lik dersi başarıyla tamamlamış olmak Genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması

Önceki Öğrenim

Yatay geçiş programları ile akademik başarı durumuna göre öğretim dönemi başında belirlenen kontenjanlarda öğrenci kabul edilmektedir.

Tarihçe

Bölümümüz 2006-2007 eğitim öğretim yılında lisans programına öğrenci alarak faaliyete geçmiştir. 2011-2012 eğitim öğretim yılında yüksek lisans programına öğrenci almıştır. Bölümümüzdeki bütün programların eğitim dili ingilizcedir.

Program Profili

Jeoloji Mühendisliği Bölümümüz her yıl 20 yeni öğrenci almaktadır. Bölümümüzde hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere lisans ve yüksek lisans öğrencileri bulunmaktadır. Bunun yanında her yarı yıl değişen sayılarda ERASMUS değişim programı ile yurt dışında, FARABİ değişim programı ile yurt içinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci gönderilmekte ve alınmaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Matematik, fen bilimleri ve Jeoloji Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2- Jeoloji Mühendisliği alanında karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3- Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4- Jeoloji Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5- Jeoloji Mühendisliğine özgü karmaşık mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6- Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9- Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Jeoloji Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10- Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11- Jeoloji Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar, ödevler, projeler, uygulamalar, sunumlar

Mezuniyet Koşulları

Jeoloji Mühendisliği Öğretim Programındaki 240.0 AKTS'lik dersi başarıyla tamamlamış olmak Genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması

Mezun İstihdamı

Mezunlarımız yurt içi ve yurt dışında, kamu ve özel sektörde jeoloji mühendisi olarak iş bulma imkanına sahiptir. Eğitim dilinin ingilizce oluşu bu konuda mezun öğrencilerimize büyük avantaj sağlamaktadır.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) en az 65 puana, Yabancı dil sınavından (YDS) en az 60 puana ve Lisans eğitimi sonunda en az 2.70/4 Genel Not Ortalamasına (GNO) sahip olmaları halinde yüksek lisans programına başvurabilir.

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Bedri KURTULUŞ

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ar.Gör. Ali ALUÇ

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
CENG 1801 IT for Engineers Zorunlu 2 0 4
CHEM 1851 General Chemistry I Zorunlu 3 0 6
ENG 1801 Academic Writing and Oral Presentation Skills I Zorunlu 2 2 4
GEOE 1001 Introduction to Geological Engineering Zorunlu 2 0 4
MATH 1851 Calculus I Zorunlu 4 2 6
PHYS 1851 General Physics I Zorunlu 3 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
CHEM 1852 General Chemistry II Zorunlu 3 0 6
ENG1802 Academic Writing and Oral Presentation Skills II Zorunlu 2 2 4
GEOE 1002 Engineering Drawing Zorunlu 1 2 4
GEOE 1004 Physical Geology Zorunlu 2 2 4
MATH1852 Calculus II Zorunlu 4 2 6
PHYS1852 General Physics II Zorunlu 3 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB 2801 Principles of Kemal Atatürk I Zorunlu 2 0 2
CE 2801 Statics Zorunlu 3 0 3
GEOE 2001 Mineralogy Zorunlu 2 4 6
GEOE 2003 Principles of Sedimentology and Stratigraphy Zorunlu 2 2 5
GEOE 2007 Geostatistics Zorunlu 3 0 4
MATH 2853 Differential Equations Zorunlu 3 0 4
TDB 2801 Turkish I Zorunlu 2 0 2
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB 2802 Principles Of Kemal Atatürk II Zorunlu 2 0 2
CE 2802 Mechanics of Materials Zorunlu 3 0 3
GEOE 2002 Mapwork Zorunlu 2 2 5
GEOE 2004 Petrography Zorunlu 2 4 6
GEOE 2504 OPTICAL MINERALOGY Seçmeli 2 2 4
GEOE 2506 INTRODUCTION TO HYDROLOGY Seçmeli 3 0 4
GEOE 2508 PHOTOGEOLOGY Seçmeli 3 0 4
GEOE 2510 SURVEYING Seçmeli 2 2 4
GEOE 2512 DRILLING Seçmeli 2 2 4
TDB 2802 Turkish II Zorunlu 2 0 2
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
GEOE 3000 Summer Practice I Zorunlu 0 2 4
GEOE 3001 Historical Geology and Paleontology Zorunlu 2 2 5
GEOE 3003 Structural Geology Zorunlu 2 2 4
GEOE 3007 Hydrogeology Zorunlu 2 2 5
GEOE 3009 Fundamentals of Soil Mechanics Zorunlu 2 0 4
GEOE 3011 Geowriting Zorunlu 3 0 4
GEOE 3507 GEOMORPHOLOGY Seçmeli 3 0 4
GEOE 3509 INTRODUCTION TO GIS Seçmeli 2 2 4
GEOE 3513 SEDIMENTARY PETROLOGY Seçmeli 2 2 4
GEOE 3515 INTRODUCTION TO CLAY MINERALOGY Seçmeli 3 1 4
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
GEOE 3008 Introduction to Rock Mechanics Zorunlu 2 0 5
GEOE 3012 Field Geological Mapping Zorunlu 0 6 6
GEOE 3014 GEOPHYSICAL PROSPECTING Zorunlu 2 1 3
GEOE 3016 Geochemistry Zorunlu 2 2 4
GEOE 3018 Field Geology Zorunlu 2 4 4
GEOE 3502 IGNEOUS AND METAMORPHIC PETROLOGY Seçmeli 2 2 4
GEOE 3506 HYDROGEOCHEMISTRY AND WATER QUALITY Seçmeli 2 2 4
GEOE 3508 INTRODUCTION TO MATLAB Seçmeli 2 2 4
GEOE 3510 PLATE TECTONICS Seçmeli 2 2 4
GEOE 3512 GEMOLOGY Seçmeli 3 0 4
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
GEOE 4000 Summer Practice II Zorunlu 0 2 4
GEOE 4001 Geological Engineering Design I Zorunlu 2 2 3
GEOE 4003 Engineering Geology Zorunlu 2 2 4
GEOE 4005 Mineral Deposits Zorunlu 2 2 4
GEOE 4007 Geology of Turkey Zorunlu 3 0 4
GEOE 4501 METAMORPHIC PETROGRAPHY Seçmeli 2 2 4
GEOE 4505 EXPLORATION AND DEVELOPMENT OF GROUNDWATER RESOURCES Seçmeli 3 0 4
GEOE 4507 AERIAL THEMATIC MAPPING Seçmeli 2 2 4
GEOE 4509 AERIAL PHOTOGRAPHY Seçmeli 3 0 4
GEOE 4511 DIGITAL TERRAIN ANALYSIS Seçmeli 2 2 4
GEOE 4513 COMPUTER APPLICATIONS IN GEOLOGICAL ENGINEERING Seçmeli 2 2 4
GEOE 4515 INTRODUCTION TO REMOTE SENSING Seçmeli 3 0 4
GEOE 4517 MACROPALEONTOLOGY Seçmeli 2 2 4
GEOE 4521 INTRODUCTION TO KARST Seçmeli 3 0 4
GEOE 4523 BOREHOLE GEOLOGY Seçmeli 2 2 4
GEOE 4525 EARTHQUAKE GEOLOGY Seçmeli 3 0 4
GEOE 4527 MARINE GEOLOGY Seçmeli 2 2 4
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
GEOE 4002 Geological Engineering Design II Zorunlu 1 4 4
GEOE 4502 ENVIRONMENTAL HYDROGEOLOGY Seçmeli 3 0 4
GEOE 4504 MINERAL DEPOSITS OF TURKEY Seçmeli 3 0 4
GEOE 4508 PETROLEUM GEOLOGY Seçmeli 2 2 4
GEOE 4510 EXPLORATION AND MINING GEOLOGY Seçmeli 2 2 4
GEOE 4512 ENVIRONMENTAL GEOLOGY Seçmeli 2 2 4
GEOE 4514 MICROPALEONTOLOGY Seçmeli 2 2 4
GEOE 4518 COAL GEOLOGY Seçmeli 2 2 4
GEOE 4520 ENVIRONMENTAL MINERALOGY Seçmeli 2 1 4
GEOE 4522 INTRODUCTION TO VOLCANOLOGY Seçmeli 3 0 4
GEOE 4524 GEOTHERMAL SYSTEMS Seçmeli 3 0 4
GEOE 4526 GROUNDWATER AND WELL HYDRAULICS Seçmeli 2 2 4
GEOE 4528 IGNEOUS PETROGRAPHY Seçmeli 2 2 4
GEOE 4530 STRATIGRAPHIC AND PALEONTOLOGIC ANALYSIS IN EXPLORATION Seçmeli 2 2 4
GEOE 4532 ENGINEERING GEOLOGICAL MAPPING Seçmeli 2 2 4
GEOE 4534 INDUSTRIAL MINERALS Seçmeli 3 0 4
GEOE 4542 GOLD DEPOSITS Seçmeli 3 0 4
GEOE 4544 SLOPE STABILITY AND LANDSLIDES Seçmeli 2 2 4
GEOE 4546 DAM AND TUNNEL GEOLOGY Seçmeli 3 0 4
GEOE 4548 INTRODUCTION TO PALAEOCLIMATE Seçmeli 3 0 4
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
IT for Engineers     324   
General Chemistry I54125342 11
Academic Writing and Oral Presentation Skills I     4543  
Introduction to Geological Engineering 2 1   1113
Calculus I553332131  
General Physics I54333322221
            
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
General Chemistry II54125342 11
Academic Writing and Oral Presentation Skills II     4543  
Engineering Drawing  22 2311  
Physical Geology52  23322 3
Calculus II553332131  
General Physics II54333322221
            
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Principles of Kemal Atatürk I33333333333
Statics33333333333
Mineralogy51 3 431  1
Principles of Sedimentology and Stratigraphy54534534554
Geostatistics5543542443 
Differential Equations54333433444
Turkish I33333333333
            
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Principles Of Kemal Atatürk II33333333333
Mechanics of Materials44354444444
Mapwork534245335 5
Petrography11115123335
OPTICAL MINERALOGY44354555555
INTRODUCTION TO HYDROLOGY34434445444
PHOTOGEOLOGY23344343443
SURVEYING32223433223
DRILLING33554553545
Turkish II33333333333
            
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Summer Practice I44444444444
Historical Geology and Paleontology52223533554
Structural Geology53524533555
Hydrogeology44434434544
Fundamentals of Soil Mechanics44334334334
Geowriting11111555551
GEOMORPHOLOGY23344343443
INTRODUCTION TO GIS24555455555
SEDIMENTARY PETROLOGY43223533555
INTRODUCTION TO CLAY MINERALOGY           
            
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Introduction to Rock Mechanics44344334334
Field Geological Mapping45555554555
GEOPHYSICAL PROSPECTING35554335555
Geochemistry43444345445
Field Geology45555554555
IGNEOUS AND METAMORPHIC PETROLOGY43345555555
HYDROGEOCHEMISTRY AND WATER QUALITY44444444444
INTRODUCTION TO MATLAB55555 55555
PLATE TECTONICS53524533555
GEMOLOGY11113254345
            
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Summer Practice II44444444444
Geological Engineering Design I45434444544
Engineering Geology44344344334
Mineral Deposits34434444355
Geology of Turkey3435 555555
METAMORPHIC PETROGRAPHY44454555555
EXPLORATION AND DEVELOPMENT OF GROUNDWATER RESOURCES44434544455
AERIAL THEMATIC MAPPING34544344444
AERIAL PHOTOGRAPHY34544344444
DIGITAL TERRAIN ANALYSIS34544344444
COMPUTER APPLICATIONS IN GEOLOGICAL ENGINEERING45554455555
INTRODUCTION TO REMOTE SENSING44455544534
MACROPALEONTOLOGY32212534554
INTRODUCTION TO KARST55434444445
BOREHOLE GEOLOGY45544544445
EARTHQUAKE GEOLOGY53414535555
MARINE GEOLOGY32213534554
            
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Geological Engineering Design II45434444544
ENVIRONMENTAL HYDROGEOLOGY34444444444
MINERAL DEPOSITS OF TURKEY34434444355
PETROLEUM GEOLOGY53314535555
EXPLORATION AND MINING GEOLOGY42544354543
ENVIRONMENTAL GEOLOGY3 332433443
MICROPALEONTOLOGY42212534555
COAL GEOLOGY53324535555
ENVIRONMENTAL MINERALOGY            
INTRODUCTION TO VOLCANOLOGY41145115344
GEOTHERMAL SYSTEMS55434554445
GROUNDWATER AND WELL HYDRAULICS34553445555
IGNEOUS PETROGRAPHY11115115335
STRATIGRAPHIC AND PALEONTOLOGIC ANALYSIS IN EXPLORATION44412535555
ENGINEERING GEOLOGICAL MAPPING22223333234
INDUSTRIAL MINERALS           
GOLD DEPOSITS44345334544
SLOPE STABILITY AND LANDSLIDES32444434534
DAM AND TUNNEL GEOLOGY33344334344
INTRODUCTION TO PALAEOCLIMATE53454555555
            
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık