English
Fen Bilimleri Enstitüsü Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (Doktora)

Kazanılan Derece

Doktor

Kabul Koşulları

Anabilim dalı tarafından belirlenmiş olan belirlenmiş kriterleri sağlamış olmak.

Yeterlilik Koşulları

Minimum Mezuniyet AKTS Toplamı(Doktora) 180 olmalıdır.

Önceki Öğrenim

“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Tarihçe

2013-2014 Eğitim-öğretim yılında faaliyet vermeye başlanmıştır.

Program Profili

Ağaçişleri endüstri Mühendisliği ABD doktora programının kapsamı; “masif ahşap ve ahşap kökenli malzemeleri veya bunları kompozit bir yapı içerisinde kullanarak üretimi düşünülen bir ürünün; istenilen kalite standartlarında, tespit edilen sürede ve en düşük maliyetle imal edilebilmesi için, üretim sistemi tasarımı, işletilmesi ve kontrolüne ilişkin alt sistemleri kullanarak ana optimizasyon sistemini kurmaya yönelik bir Anabilim Dalı” olarak tanımlanabilir.

Program Yeterlilikleri

1- Ağaçişleri endüstrisinde, gelişmekte olan teknolojik uygulamaların farkında olup gerektiğinde bunları kullanır
2- Özgün ve bağımsız araştırma yapma yeteneği kazanır.
3- Ağaç malzemenin hizmet ömrünün uzatılarak etkin ve verimli bir biçimde kullanılabilmesi için gerekli teblirleri bilir ve uygular
4- Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olur
5- Ağaçişleri endüstri mühendisi olarak takım çalışması içerisinde yer alır ve gerektiğinde bilimsel sorumluluk alır
6- Kaynakların etkin yönetilebilmesini sağlar
7- Ağaçişleri endüstrisinde çalışanların ve çalışma ortamının güvenliğini sağlar
8- Malzeme tasarımı, geliştirilmesi, analizi ve yorumlanması konusunda bilgi sahibi olur.
9- Ahşap yapıların, servis yüklerini güvenle taşıyacak bir şekilde mühendislik tasarımını teorik ve/veya bilgisayar destekli olarak yapar
10- Mobilya ve iç mekan tasarımında insan faktörleri mühendisliğini uygular
11- Ahşap esaslı malzemelerin özelliklerinin belirlenmesinde gerekli olan test yöntemlerini bilir ve uygular
12- Çeşitli yaşam alanlarına yönelik yeni ürün tasarlar ve geliştirir.
13- Kalite, güvence ve standartlarını uygulamak ve geliştirmek
14- Ağaçişleri endüstrisinde markalaşmanın temel prensiplerini uygular ve geliştirir
15- Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yöntemlerini aktif olarak kullanır

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Ders sorumlusuna bağlı olarak sınavlar, ölçme ve değerlendirme bir veya iki ara sınav, final sınavı ve uygulama performans ve raporları değerlendirilerek yapılır.

Mezuniyet Koşulları

Minimum Mezuniyet AKTS Toplamı(Doktora) 180 olmalıdır.

Mezun İstihdamı

Bu programdan mezun olan öğrenciler, ilgili programların fakülte ve meslek yüksekokullarında akademik kariyer yapabildikleri gibi endüstride "Ağaçişleri Endüstri Mühendisi" olarak istihdam edilebilmektedirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Doktorasını tamamlayanlar gerekli kriterleri alarak akademik kariyerlerine devam ederler

Eğitim Türü

Doktora

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Mehmet ÇOLAK

Bölüm AKTS Koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Erkan AVCI

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AEM6090 Seminer Zorunlu 0 2 6
AEM6099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
AEM6501 Ağaç Malzemeye Zarar Veren Biyotik ve Abiyotik Faktörler Seçmeli 2 0 6
AEM6503 Bilgisayar Destekli Yapısal Analiz Seçmeli 3 0 6
AEM6505 Ağaçişleri Endüstri Makineleri ve Teknoloji Seçimi Seçmeli 3 0 6
AEM6507 Ağaçişleri Endüstrisinde Maliyet ve Maliyeti Etkileyen Faktörler Seçmeli 3 0 6
AEM6509 Ağaçişleri Endüstrisinde Pazar Araştırması Seçmeli 3 0 6
AEM6511 Lojistik Yönetim Seçmeli 3 0 6
AEM6513 Nano Kompozitler Seçmeli 3 0 6
AEM6515 Odun ve Odun Esaslı Malzemelerin Termal Analizi Seçmeli 2 0 6
AEM6517 Ağaç Malzemede Tahribatsız Değerlendirme Yöntemleri Seçmeli 2 0 6
AEM6519 Ağaçişleri Endüstrisinde İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Seçmeli 3 0 6
AEM6701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AEM6502 Ahşap Ev Yapım Teknikleri Seçmeli 2 0 6
AEM6504 Fiziksel Ağaç Teknolojisi Seçmeli 2 0 6
AEM6506 İnsan Faktörleri Mühendisliği Seçmeli 3 0 6
AEM6508 Ağaçişleri Endüstrisinde Makine Düzenleme Sistem ve Teknikleri Seçmeli 3 0 6
AEM6510 Ağaçişleri Endüstrisinde İş Tatmini ve Motivasyon Seçmeli 3 0 6
AEM6512 Ağaçişleri Endüstrisinde Müşteri İlişkileri Yönetimi Seçmeli 3 0 6
AEM6514 Kalite Mühendisliği Seçmeli 3 0 6
AEM6516 Verimlilik Analizi Seçmeli 3 0 6
AEM6518 Ahşap Polimer Kompozitler Seçmeli 2 0 6
AEM6520 Ağaçişleri Sektöründe Markalaşma ve Marka Yönetimi Seçmeli 3 0 6
AEM6702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AEM6703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
AEM6800 Yeterlik Sınavına Hazırlık Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AEM6704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
AEM6900 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AEM6705 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
AEM6901 Tez Çalışması (1.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AEM6706 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
AEM6902 Tez Çalışması (2.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AEM6707 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
AEM6903 Tez Çalışması (3.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AEM6000 Tez Çalışması (Tez Savunması) Zorunlu 0 0 24
AEM6708 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Seminer               
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği54454545454454 
Ağaç Malzemeye Zarar Veren Biyotik ve Abiyotik Faktörler554445445455455
Bilgisayar Destekli Yapısal Analiz453545543545435
Ağaçişleri Endüstri Makineleri ve Teknoloji Seçimi343354354355433
Ağaçişleri Endüstrisinde Maliyet ve Maliyeti Etkileyen Faktörler433334445535545
Ağaçişleri Endüstrisinde Pazar Araştırması554535453453545
Lojistik Yönetim453545355535545
Nano Kompozitler344445555545555
Odun ve Odun Esaslı Malzemelerin Termal Analizi533453354534543
Ağaç Malzemede Tahribatsız Değerlendirme Yöntemleri545454545555545
Ağaçişleri Endüstrisinde İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı4544545543545 5
Uzmanlık Alan Dersi453453555455354
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Ahşap Ev Yapım Teknikleri               
Fiziksel Ağaç Teknolojisi 445454445454454
İnsan Faktörleri Mühendisliği445445454455445
Ağaçişleri Endüstrisinde Makine Düzenleme Sistem ve Teknikleri 543334555554554
Ağaçişleri Endüstrisinde İş Tatmini ve Motivasyon 444334445544555
Ağaçişleri Endüstrisinde Müşteri İlişkileri Yönetimi 543443545454554
Kalite Mühendisliği 454555444554545
Verimlilik Analizi 455455455455545
Ahşap Polimer Kompozitler 224545444554544
Ağaçişleri Sektöründe Markalaşma ve Marka Yönetimi454545454545455
Uzmanlık Alan Dersi               
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi453453555455354
Yeterlik Sınavına Hazırlık555545545455555
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi453453555455354
Tez Önerisi555545555455555
                
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi453453555455354
Tez Çalışması (1.TİK)453545543544355
                
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Tez Çalışması (2.TİK)               
                
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi453453555455354
Tez Çalışması (3.TİK)453545543544355
                
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Tez Çalışması (Tez Savunması)555555555555555
Uzmanlık Alan Dersi453453555455354
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık