English
Muğla Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Kazanılan Derece

Lisans

Kabul Koşulları

ÖSYM'nin yapmış olduğu üniversiteye geçiş ve yerleştirme sınavlarından yeterli puanı almış olmak.

Yeterlilik Koşulları

Sekiz dönem sonunda yaz stajları dahil 240 kredi almış olmak, 2.00 ve üzeri not ortalamasına sahip olmak.

Önceki Öğrenim

Öğrencinin başvurusu ile öğrenim gördüğü daha önceki üniversitedeki dersler Bölümümüz Uyum Komisyonu tarafından ders içeriği ve ders saati açısından değerlendirilir. Uygun görüldüğü takdirde bölümüz müfredatındaki ilgili derslerden önceki üniversiteden almış olduğu not ile geçmiş sayılır.

Tarihçe

Muğla Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılında fizyoterapist yetiştirmeye başlamıştır. 2013-2014 Güz yarıyılında Yüksek Lisans programı kapsamında ise lisansüstü eğitim verilmeye başlanmıştır. Bologna süreci doğrultusunda çağdaş bir eğitim anlayışı ile yeniden yapılandırılan bölümümüz müfredat programı temel bilimler, klinik bilimler, fizyoterapi programını planlama ve uygulamaya yönelik mesleki dersler, araştırma metodolojisi, seminer, klinik çalışma ve yaz stajlarını kapsamaktadır.

Program Profili

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü sağlık alanında eğitim-öğretim veren dört yıllık lisans programıdır. Müfredat programının çoğunu uygulamalı dersler oluşturmaktadır. Dördüncü ve altıncı dönemin sonunda 20 şer iş günü olmak üzere toplam 40 iş günü meslek stajı bulunmaktadır. Lisans programını tamamlayanlar Fizyoterapist ünvanını almaktadırlar.

Program Yeterlilikleri

1- Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel kavramları ve ilkeleri bilmek.
2- Temel bilimler, klinik bilimler, hareket bilimleri, davranışsal ve sosyal bilimler alanında temel bilgilere sahip olmak.
3- Bilgiyi araştırma, toplama, değerlendirme ve kayıt tutma becerisi kazanmak ve başarıyla uygulamak.
4- Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili çalışmalarda kanıta dayalı uygulamaları kullanmak.
5- Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında hastaya uygun ölçme, değerlendirme ve tedavi yaklaşımlarını uygulamak.
6- Sağlığı korumak ve geliştirmek için toplum temelli çalışmalar içinde yer almak.
7- Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek.
8- Sağlık alanında multidisiplinier çalışmalarda yer almak, verimli ve etkin bir şekilde çalışmak.
9- Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında otonom uygulayıcılar olmak.
10- Mesleki yaşamda kendine güvenen, ömür boyu öğrenen, bilgiyi yansıtan, etik değerleri ilke edinen bireyler olmak.
11- Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bakış açısına sahip olmak.
12- Hastanın ihtiyaçları doğrultusunda gerekli ekipmanları saptamak, çevre ve ev içi düzenlemeleri yapmak.
13- Kurumlar arası ilişki, iletişim ve ortak hizmet geliştirme becerisine sahip olmak.
14- Fizyoterapistlik mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumlulukları bilmek, mesleki ilke ve standartlara uygun davranmak.
15- Bir yabancı dili kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak (“Europeon Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
16- Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“Europeon Computer Driving Licence”, Advanced Level).

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğine uygun olarak dersin sorumlu öğretim elamanı tarafından belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Yeterli not ortalaması koşulunu sağlamak.

Mezun İstihdamı

Fizyoterapistlerin çalışma alanları her geçen gün artmakta ve çeşitlilik kazanmaktadır. Mezunlar; Sağlık Bakanlığına bağlı kamu kuruluşlarında, özel hastanelerde, huzurevlerinde, spor kulüplerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, sağlık merkezlerinde, termal merkezlerde, evde bakım veren merkezlerde, özel eğitim ve dal merkezlerinde veya yüksek lisans ve doktora eğitimi alarak akademisyen olarak çalışabilmektedirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Mezunlar yüksek lisans ve devamında doktora programlarına devam edebilirler.

Eğitim Türü

Türkçe

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Banu BAYAR

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. İlkim Ç KARAKAYA

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi - I Zorunlu 2 0 2
ENF1801 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Zorunlu 4 0 3
FTR1001 Anatomi - I Zorunlu 4 0 5
FTR1003 Fizyoloji - I Zorunlu 4 0 3
FTR1501 Psikososyal Rehabilitasyon Seçmeli 2 0 3
FTR1503 Histoloji - Embriyoloji Seçmeli 2 0 3
FTR1505 Beslenme İlkeleri Seçmeli 2 0 3
FTR1507 Sağlık Sosyolojisi Seçmeli 2 0 3
FTR1509 Fizyoterapide İstatistik Seçmeli 2 0 3
FTR1511 Fizyoterapiye Giriş Seçmeli 2 0 3
TDB1801 Türk Dili - I Zorunlu 2 0 2
YDB1811 İngilizce I Seçmeli 3 0 3
YDB1813 Almanca I Seçmeli 3 0 3
YDB1815 Fransızca I Seçmeli 3 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi - II Zorunlu 2 0 2
FTR1002 Anatomi - II Zorunlu 4 0 5
FTR1004 Fizyoloji - II Zorunlu 4 0 3
FTR1006 Normal Motor Gelişim Zorunlu 2 0 3
FTR1504 Hidroterapi Seçmeli 2 0 3
FTR1506 Mikrobiyoloji Seçmeli 2 0 3
FTR1508 İlk Yardım Seçmeli 2 0 3
FTR1510 Davranış Bilimleri Seçmeli 2 0 3
FTR1512 Fizyoterapide Terminoloji Seçmeli 2 0 3
FTR1514 İşaret Dili Seçmeli 2 0 3
TDB1802 Türk Dili - II Zorunlu 2 0 2
YDB1812 İngilizce II Seçmeli 3 0 3
YDB1814 Almanca II Seçmeli 3 0 3
YDB1816 Fransızca II Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FTR2001 Manipulatif Tedavi -I Zorunlu 3 2 4
FTR2003 Elektrofiziksel Ajanlar-I Zorunlu 3 2 4
FTR2005 Fizyoterapide Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 4 2 6
FTR2007 Fizyoterapide Klinik Kavramlar - I Zorunlu 4 0 4
FTR2009 Fonksiyonel Nöroanatomi Zorunlu 2 0 3
FTR2501 Egzersiz Fizyolojisi Seçmeli 2 0 3
FTR2503 Patoloji Seçmeli 2 0 3
FTR2507 Fizyoterapide Farmakoloji Seçmeli 2 0 3
YDB2811 İngilizce III Seçmeli 3 0 3
YDB2813 Almanca III Seçmeli 3 0 3
YDB2815 Fransızca III Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FTR2002 Manipulatif Tedavi- II Zorunlu 3 2 4
FTR2004 Elektrofiziksel Ajanlar - II Zorunlu 3 2 4
FTR2006 Egzersiz Tedavisinde Temel Prensipler Zorunlu 4 2 6
FTR2008 Fizyoterapide Klinik Kavramlar - II Zorunlu 4 0 3
FTR2010 Meslek Stajı Zorunlu 0 0 4
FTR2502 İşitme ve Konuşma Tedavisi Seçmeli 2 0 3
FTR2504 Halk Sağlığında Rehabilitasyon Seçmeli 2 0 3
FTR2506 Fizyoterapide Radyoloji Seçmeli 2 0 3
FTR2508 Biofizik Seçmeli 2 0 3
YDB2812 İngilizce IV Seçmeli 3 0 3
YDB2814 Almanca IV Seçmeli 3 0 3
YDB2816 Fransızca IV Seçmeli 3 0 3
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FTR3001 Nörofizyolojik Yaklaşımlar - I Zorunlu 3 1 4
FTR3003 Kinezyoloji - I Zorunlu 3 0 3
FTR3005 Nörolojik Rehabilitasyon - I Zorunlu 2 1 3
FTR3009 Kardiyak Rehabilitasyon Zorunlu 2 1 3
FTR3011 Ortopedik Rehabilitasyon Zorunlu 2 1 4
FTR3013 Pediatrik Rehabilitasyon Zorunlu 2 2 4
FTR3015 Ortez ve Rehabilitasyon-I Zorunlu 2 0 3
FTR3017 Sporcu Sağlığı ve Rehabilitasyon-I Zorunlu 2 0 3
FTR3501 Kadın Sağlığı ve Fizyoterapi Seçmeli 2 0 3
FTR3503 Ergoterapi Seçmeli 2 0 3
FTR3505 Özel Durumlarda Beslenme Seçmeli 2 0 3
FTR3507 Geriatrik Rehabilitasyon Seçmeli 2 0 3
FTR3509 Aquaterapi Seçmeli 2 0 3
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FTR3002 Nörofizyolojik Yaklaşımlar-II Zorunlu 3 1 4
FTR3004 Kinezyoloji - II Zorunlu 3 0 3
FTR3006 Nörolojik Rehabilitasyon -II Zorunlu 2 1 3
FTR3010 Pulmoner Rehabilitasyon Zorunlu 2 1 3
FTR3012 Fizyoterapide Özel Konular Zorunlu 4 0 4
FTR3014 Meslek Staj Zorunlu 0 0 4
FTR3016 Ortez ve Rehabilitasyon-II Zorunlu 2 0 3
FTR3018 Sporcu Sağlığı ve Rehabilitasyon-II Zorunlu 2 0 3
FTR3528 Fizyoterapide Araştırma Yöntemleri Seçmeli 2 0 3
FTR3530 Endüstride Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Seçmeli 2 0 3
FTR3532 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Teknolojileri Seçmeli 2 0 3
FTR3534 Protez ve Rehabilitasyon Seçmeli 2 0 3
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FTR4005 Fizyoterapide Klinik Problem Çözme - I Zorunlu 3 0 4
FTR4007 Klinik Çalışma - I Zorunlu 10 10 14
FTR4501 Fizyoterapi Semineri - I Seçmeli 2 0 3
FTR4503 El Rehabilitasyonu Seçmeli 2 0 3
FTR4505 Fizyoterapide Kanıta Dayalı Yaklaşımlar -I Seçmeli 2 0 3
FTR4507 Evde Rehabilitasyon Seçmeli 2 0 3
FTR4509 Engelliler ve Turizm Seçmeli 2 0 3
FTR4511 Bitirme Çalışması - I Seçmeli 0 2 3
FTR4512 Bitirme Çalışması - II Seçmeli 0 2 3
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FTR4006 Fizyoterapide Klinik Problem Çözme- II Zorunlu 3 0 4
FTR4008 Klinik Çalışma - II Zorunlu 10 10 14
FTR4502 Fizyoterapi Semineri-II Seçmeli 2 0 3
FTR4504 Fizyoterapide Yönetim - Organizasyon ve Etik Seçmeli 2 0 3
FTR4506 Fizyoterapide Kanıta Dayalı Yaklaşımlar-II Seçmeli 2 0 3
FTR4508 İletişim Becerileri Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi - I1511111112111111
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı1131125313113115
Anatomi - I4511111111411111
Fizyoloji - I2522113212311211
Psikososyal Rehabilitasyon5511132143321311
Histoloji - Embriyoloji3511111111111111
Beslenme İlkeleri2511121111211111
Sağlık Sosyolojisi2111311211112111
Fizyoterapide İstatistik1154114112111114
Fizyoterapiye Giriş5431211432213411
Türk Dili - I1551153111115111
İngilizce I1231115313113153
Almanca I1231115313113153
Fransızca I1231115313113153
                 
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi - II151 111112111111
Anatomi - II4511111111411111
Fizyoloji - II2522113212311211
Normal Motor Gelişim3211211121211111
Hidroterapi5211511111211111
Mikrobiyoloji1421111311113111
İlk Yardım1111131111111111
Davranış Bilimleri2511311211112111
Fizyoterapide Terminoloji5431211432113411
İşaret Dili1211332421113111
Türk Dili - II1551153112115111
İngilizce II1231115313113153
Almanca II1231115313113153
Fransızca II1231115313113153
                 
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Manipulatif Tedavi -I2134514152341111
Elektrofiziksel Ajanlar-I2134514152341111
Fizyoterapide Ölçme ve Değerlendirme3354544455441111
Fizyoterapide Klinik Kavramlar - I153114434131 111
Fonksiyonel Nöroanatomi4511111111211111
Egzersiz Fizyolojisi2522113212311211
Patoloji1411311111211111
Fizyoterapide Farmakoloji1411311111211111
İngilizce III1231115313113153
Almanca III1231115313113153
Fransızca III1231115313113153
                 
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Manipulatif Tedavi- II2134514152341111
Elektrofiziksel Ajanlar - II2134514152341111
Egzersiz Tedavisinde Temel Prensipler3354544455441111
Fizyoterapide Klinik Kavramlar - II1531144341311111
Meslek Stajı3354545555555511
İşitme ve Konuşma Tedavisi1411411231221111
Halk Sağlığında Rehabilitasyon2321153223211311
Fizyoterapide Radyoloji1411311111211111
Biofizik2122113212111211
İngilizce IV1231115313113153
Almanca IV1231 15313113153
Fransızca IV1231115313113153
                 
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Nörofizyolojik Yaklaşımlar - I3354544455441111
Kinezyoloji - I3531544341311111
Nörolojik Rehabilitasyon - I3354544455441411
Kardiyak Rehabilitasyon3354544455441411
Ortopedik Rehabilitasyon3354544455441411
Pediatrik Rehabilitasyon3354544455441411
Ortez ve Rehabilitasyon-I3354544455441411
Sporcu Sağlığı ve Rehabilitasyon-I4454544455441411
Kadın Sağlığı ve Fizyoterapi1114544441241111
Ergoterapi2332451252241311
Özel Durumlarda Beslenme1411311111211111
Geriatrik Rehabilitasyon3411511111211311
Aquaterapi3411513111211111
                 
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Nörofizyolojik Yaklaşımlar-II3354544455441111
Kinezyoloji - II3531544341311111
Nörolojik Rehabilitasyon -II33545444554 1411
Pulmoner Rehabilitasyon3354544455441311
Fizyoterapide Özel Konular3331534455331411
Meslek Staj3354545555555511
Ortez ve Rehabilitasyon-II3354544455441411
Sporcu Sağlığı ve Rehabilitasyon-II4454544455441411
Fizyoterapide Araştırma Yöntemleri1154114112111113
Endüstride Fizyoterapi ve Rehabilitasyon2332451252241311
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Teknolojileri1144125112141113
Protez ve Rehabilitasyon3354544455441411
                 
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Fizyoterapide Klinik Problem Çözme - I3354544455441411
Klinik Çalışma - I3545455555555511
Fizyoterapi Semineri - I3354544455441411
El Rehabilitasyonu3354544455441411
Fizyoterapide Kanıta Dayalı Yaklaşımlar -I2332451252241311
Evde Rehabilitasyon3354544455441411
Engelliler ve Turizm2332451252245311
Bitirme Çalışması - I4254524231221232
Bitirme Çalışması - II425 524231221232
                 
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Fizyoterapide Klinik Problem Çözme- II3354544455441411
Klinik Çalışma - II3354545555555511
Fizyoterapi Semineri-II3354544455441411
Fizyoterapide Yönetim - Organizasyon ve Etik2111111145213511
Fizyoterapide Kanıta Dayalı Yaklaşımlar-II2332451252241311
İletişim Becerileri1411311111215121
                 
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık