English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Kabul Koşulları

Yeterlilik Koşulları

Önceki Öğrenim

Tarihçe

Program Profili

Program Yeterlilikleri

1- Beden eğitimi ve spor alanında bilimsel çerçevede araştırma yapmak, bu doğrultuda verileri toplanmak, analiz ve yorumlamasını yapmak.
2- Bilişim, eğitim ve teknoloji alanlarında yaşanan gelişmeler, toplumun değişen ihtiyaçları bağlamında eğitim sistemlerinin ve programlarının gözden geçirmek.
3- Beden eğitimi ve spordaki öğretim tekniklerini uygulamak.
4- Performans ile ilişkili çeşitli yöntem ve test bilgilerini sporda uygulamak.
5- İnsanların sağlıklı fizyolojik ve psikolojik bir yapıya sahip olabilmeleri için yapmaları gereken sportif etkinliklerin sistemli bir şekilde uygulamak.
6- Antrenman metod, planlama ile ilişkili bilgileri spor alanında uygulamak.
7- İnsan fizyolojisi, hareket ve sağlık ile ilişkili bilgi ve becerileri uygulamak.
8- Yönetim ile ilgili kavram ve fonksiyonları spor alanına uygulamak, spor işletmelerini ve organizasyonları anlamak ve yönetmek.
9- Sporun medya ile ilişkilerini, spor olaylarının medyadaki yansımasını analiz etmek, yorumlamak.
10- Özel grupların rekreasyona katılımlarını sağlayacak etkinliklerinin ve yolların anlaşılmasını sağlamak.
11- Rekreasyon hizmetlerinin etkili şekilde pazarlanması için bilgi altyapısı oluşturmak.
12- Rekreasyon ve kültür arasındaki ilişkinin anlaşımasını kültürel farklılıkların rekreasyona etkisini tespit etmek.
13- Rekreasyonda güncel, yönetimsel yaklaşımların bilincini oluşturmak.
14- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
15- Bir yabancı dili Yüksek Lisans için Avrupa Dil Portföyü B2 Genel düzeyinde, doktora programları için ise C1 düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Mezuniyet Koşulları

Mezun İstihdamı

Bir Üst Dereceye Geçiş

Eğitim Türü

Bölüm Başkanı

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES503 Beden Eğt.ve Spor Biliminde Araştırma Teknikleri Zorunlu 3 0 3
BES515 İleri Egzersiz Fizyolojisi I Seçmeli 3 0 3
BES517 Beden Eğitimi ve Sporda Bilgisayar Kullanımı Seçmeli 3 0 3
BES535 İleri Antreman Bilgisi I Seçmeli 3 0 3
BES573 Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor Seçmeli 3 0 3
BES590 Seminer Zorunlu 0 2 0
BES593 Türkiye de Spor Teşkilatı ve Yönetimi Seçmeli 3 0 3
BES700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0
YDB 591 Postgraduate English I Zorunlu 3 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES 502 Beden Eğitimi ve Spor Proj. Gel. Zorunlu 3 0 3
BES 516 İleri Egzersiz Fizyolojisi Zorunlu 3 0 3
BES 536 İleri Antrenman Bilgisi II Zorunlu 3 0 3
BES 574 Beden Eğitimi ve Spor Yönetimi Zorunlu 3 0 3
YDB 592 Postgraduate English II Zorunlu 3 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Beden Eğt.ve Spor Biliminde Araştırma Teknikleri               
İleri Egzersiz Fizyolojisi I               
Beden Eğitimi ve Sporda Bilgisayar Kullanımı               
İleri Antreman Bilgisi I               
Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor               
Seminer               
Türkiye de Spor Teşkilatı ve Yönetimi               
Uzmanlık Alan Dersi               
Postgraduate English I               
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Beden Eğitimi ve Spor Proj. Gel.               
İleri Egzersiz Fizyolojisi               
İleri Antrenman Bilgisi II               
Beden Eğitimi ve Spor Yönetimi               
Postgraduate English II               
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık