English
Fen Bilimleri Enstitüsü Enerji Sistemleri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Enerji Sistemleri Mühendisliği Yüksek Lisans Mezunu

Kabul Koşulları

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) en az 60 almak ve kabul öncesi yapılacak olan bilim sınavından geçebilmek

Yeterlilik Koşulları

Eneji Sistemleri Mühendisliği Yüksek Lisans Programındaki 90.0 AKTS'lik dersi başarıyla tamamlamış olmak Genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması Yüksek lisans tezinin kabul edilmesi

Önceki Öğrenim

Yatay geçiş programları ile akademik başarı durumuna göre öğretim dönemi başında belirlenen kontenjanlarda öğrenci kabul edilmektedir.

Tarihçe

Programımız 2013-2014 eğitim öğretim yılında öğrenci alarak faaliyet geçmiştir.

Program Profili

Programımıza her yıl ortalama 10 yüksek lisans öğrencisi kabul edilmektedir. Bunun yanında her yarı yıl değişen sayılarda ERASMUS değişim programı ile yurt dışında, FARABİ değişim programı ile yurt içinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci gönderilmekte ve alınmaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Enerji alanında üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek
2- Alanı ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı bölümlerle işbirliği yapmak, ortak stratejiler ve projeler geliştirmek.
3- İş hayatında kalite ve üretkenlik ilkelerini bilmek ve uygulamak
4- Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak
5- Bulunduğu bölgenin enerji kaynaklarına ve ekonomisini çok iyi tanımak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak
6- Displinlerarası çalışmalara uygun olmak
7- Enerji alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programlarını kullanmak.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar, ödevler, projeler, uygulamalar, sunumlar, tez

Mezuniyet Koşulları

Enerji Sistemleri Mühendisliği Yüksek Lisans Programındaki 90.0 AKTS'lik dersi başarıyla tamamlamış olmak Genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması Yüksek lisans tezinin kabul edilmesi

Mezun İstihdamı

Mezunlarımız alanlarında uzmanlık gerektiren işleri rahatlıkla bulma imkanına sahiplerdir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) geçerli not almaları halinde doktora programına başvurabilir.

Eğitim Türü

Yüksek Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Tayfun BÜKE

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Durmuş KARABACAK

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ESM5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
ESM5099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
ESM5501 Mühendislik Matematiği Seçmeli 3 0 6
ESM5503 İleri Termodinamik Seçmeli 3 0 6
ESM5505 Endüstride Enerji Yönetimi Seçmeli 3 0 6
ESM5507 Enerji Sistemlerinde Yöneylem Araştırması Seçmeli 3 0 6
ESM5509 Jeotermal Enerji ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
ESM5511 Güç Sistemleri Ekonomisi Seçmeli 3 0 6
ESM5513 Nükleer Reaktör Dinamiği Seçmeli 3 0 6
ESM5515 İleri Kompozit Malzemeler Seçmeli 3 0 6
ESM5517 İçten Yanmalı Motorlar Seçmeli 3 0 6
ESM5519 Termal Sistemlerde Ekserji Analizi Seçmeli 3 0 6
ESM5521 Isı Değiştiricileri ve Teknolojisi Seçmeli 3 0 6
ESM5523 Doğal Gaz Sistemleri Seçmeli 3 0 6
ESM5525 Güneş Enerjisi ve Sistemleri Seçmeli 3 0 6
ESM5527 Füzyon Enerjisi-I Seçmeli 3 0 6
ESM5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ESM 5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
ESM5502 İleri Akışkanlar Mekaniği Seçmeli 3 0 6
ESM5504 İleri Isı ve Kütle Transferi Seçmeli 3 0 6
ESM5506 Enerji Bilim ve Teknolojilerinde Özel Konular Seçmeli 3 0 6
ESM5508 Enerji Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Seçmeli 3 0 6
ESM5510 Enerji Sistemlerinin Modellenmesi ve Simülasyonu Seçmeli 3 0 6
ESM5512 Isı ve Akışkanlar Mekaniğinde Hesaplamalı Yöntemler Seçmeli 3 0 6
ESM5514 Radyasyondan Korunma Seçmeli 3 0 6
ESM5516 İleri Sonlu Elemanlar Metodu Seçmeli 3 0 6
ESM5518 Motorlu Taşılarda Alternatif Yakıtlar Seçmeli 3 0 6
ESM5520 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Eksergoekonomik Modellenmesi Seçmeli 3 0 6
ESM5522 İleri Isı Yalıtım Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
ESM5524 Enerji Verimliliği ve Yönetimi Seçmeli 3 0 6
ESM5526 Rüzgar Enerjisi Dönüştürme Sistemleri Seçmeli 3 0 6
ESM5528 Füzyon Enerjisi-II Seçmeli 3 0 6
ESM5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ESM 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
ESM5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Seminer5444543
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği4444444
Mühendislik Matematiği4444444
İleri Termodinamik4444444
Endüstride Enerji Yönetimi4444444
Enerji Sistemlerinde Yöneylem Araştırması4444444
Jeotermal Enerji ve Uygulamaları4444444
Güç Sistemleri Ekonomisi4444444
Nükleer Reaktör Dinamiği4444444
İleri Kompozit Malzemeler4444444
İçten Yanmalı Motorlar4444444
Termal Sistemlerde Ekserji Analizi4444444
Isı Değiştiricileri ve Teknolojisi4444444
Doğal Gaz Sistemleri4444444
Güneş Enerjisi ve Sistemleri4444444
Füzyon Enerjisi-I4444444
Uzmanlık Alan Dersi5445454
        
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Seminer0000000
İleri Akışkanlar Mekaniği4444444
İleri Isı ve Kütle Transferi4444444
Enerji Bilim ve Teknolojilerinde Özel Konular4444444
Enerji Kaynakları ve Sürdürülebilirlik4444444
Enerji Sistemlerinin Modellenmesi ve Simülasyonu4444444
Isı ve Akışkanlar Mekaniğinde Hesaplamalı Yöntemler4444444
Radyasyondan Korunma4444444
İleri Sonlu Elemanlar Metodu4444444
Motorlu Taşılarda Alternatif Yakıtlar4444444
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Eksergoekonomik Modellenmesi4444444
İleri Isı Yalıtım Uygulamaları4444444
Enerji Verimliliği ve Yönetimi4444444
Rüzgar Enerjisi Dönüştürme Sistemleri4444444
Füzyon Enerjisi-II4444444
Uzmanlık Alan Dersi5445545
        
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Tez Çalışması5455445
Uzmanlık Alan Dersi5454455
        
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Tez Çalışması 5444505
Uzmanlık Alan Dersi5455554
        
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık