English
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Kazanılan Derece

Elektrik-Elektronik Mühendisi

Kabul Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı'ndan (LYS) MF 4 (Matematik - Fen 4) puan türüne göre yerleştirme

Yeterlilik Koşulları

Elektrik-Elektronik mühendisliği lisans programındaki 240.0 AKTS'lik dersi en az 2.00'lık genel not ortalaması ile tamamlamak

Önceki Öğrenim

Yatay geçiş programları ile akademik başarı durumuna göre öğretim dönemi başında belirlenen kontenjanlarda öğrenci kabul edilmektedir.

Tarihçe

Bölümümüz 2014-2015 eğitim öğretim yılında lisans programına öğrenci alarak faaliyete geçmiştir. Bölümümüzdeki bütün programların eğitim dili ingilizcedir.

Program Profili

Programımıza her yıl ortalama 20 lisans öğrencisi kabul edilmektedir. Bunun yanında her yarı yıl değişen sayılarda ERASMUS değişim programı ile yurt dışında, FARABİ değişim programı ile yurt içinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci gönderilmekte ve öğrenci kabul edilmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Elektrik ve elektronik mühendisliği ile ilişkili problemlerde kullanmak üzere matematik, temel bilimler ve ilgili diğer mühendislik alanlarında yeterli altyapıya sahiptir.
2- Elektrik ve elektronik mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla teknolojinin güncel yöntemlerini, tekniklerini ve cihazlarını kullanır.
3- Bir elektrik ya da elektronik sistemi, sistem bileşenlerini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemleri uygular.
4- Elektrik ve elektronik mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır, teknik sembolleri ve resim kullanarak iletişim kurar.
5- Simülasyon ve/veya deney tasarlar, yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve sonuçları yorumlar.
6- Bireysel olarak ve disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
7- Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışan sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının mesleki ve etik sorumlulukları ile hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
8- Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
9- Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
10- Hayat boyu öğrenme becerisi, yeteneği ve eğilimine sahiptir.
11- İkinci bir yabancı dili ileri düzeyde kullanabilir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar, ödevler, projeler, uygulamalar, sunumlar

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olabilmek için öğrenciler toplam AKTS olarak 240 kredilik dersi almak ve başarmak zorundadır. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 20 iş günlük iki stajı endüstride başarılı olarak yapmış olması gerekmektedir. Buna ek olarak, öğrencinin bir Mühendislik Tasarımı ve bir Bitirme Projesi sonunda hazırlayacağı çalışması ve bu çalışmasına yönelik sözlü tez sunum yapması da istenmektedir.

Mezun İstihdamı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü mezunları, a-Elektrik-Elektronik Sanayisinde faaliyet gösteren firmaların üretim, Ar-Ge ve pazarlama birimlerinde, b-Telekomünikasyon ve bilişim sektöründe, c-Çeşitli kamu kurumlarda, d-Savunma Sanayi Firmalarında, e-Üniversitelerde, Üniversitelere ve Bakanlıklara ait araştırma merkezlerinde çalışabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

-Lisans programından en az 2.00 genel not ortalaması ile mezun olmak -Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) geçerli not almak -Yüksek lisans bilim sınavında başarılı olmak

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Pınar DOĞAN

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. Pınar DOĞAN

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB 1801 Principles Of Kemal Ataturk I Zorunlu 2 0 2
EEM 1001 Basic Electricity and Safety Zorunlu 2 0 3
EEM 1003 Computer Programming I Zorunlu 2 0 4
EEM 1005 Introd. to Electrical and Electronics Eng. Zorunlu 2 0 3
ENG 1801 Academic Writing and Oral Presentation Skills I Zorunlu 2 2 4
MATH 1851 Calculus I Zorunlu 4 2 6
PHYS 1851 General Physics I Zorunlu 3 0 6
TDB 1801 Turkish I Zorunlu 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EEM 1002 Computer Programming II Zorunlu 2 0 4
EEM 1004 Computer Aided Technical Drawing Zorunlu 1 2 4
ENG 1802 Academic Writing and Oral Presentation Skills II Zorunlu 2 2 4
MATH 1852 Calculus II Zorunlu 4 2 6
MATH 1854 Basic Linear Algebra for Engineers Zorunlu 3 0 4
PHYS 1852 General Physics II Zorunlu 3 0 6
TDB 1802 Turkish II Zorunlu 2 0 2
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EEM 2001 Circuit Analysis I Zorunlu 2 0 6
EEM 2003 Electronics I Zorunlu 2 0 6
EEM 2005 Electromagnetic Theory Zorunlu 3 0 6
EEM 2007 Logic Design and Circuits Zorunlu 2 0 5
MATH 2853 Differential Equations Zorunlu 3 0 4
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ECON 2852 ECONOMICS Zorunlu 3 0 3
EEM 2002 Digital Systems Zorunlu 2 0 6
EEM 2004 Circuit Analysis II Zorunlu 2 0 6
EEM 2006 Electronics II Zorunlu 2 0 6
EEM 2008 Electromagnetic Waves Zorunlu 3 0 6
EEM 2010 Probability Zorunlu 2 0 3
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EEM 3001 Summer Practice I Zorunlu 0 0 4
EEM 3003 Electromechanical Energy Conversion Zorunlu 2 0 5
EEM 3005 Signals and Systems Zorunlu 3 2 5
EEM 3501 Digital Signal Processing Seçmeli 3 0 5
EEM 3503 Analog Communications Seçmeli 3 0 5
EEM 3505 Power Electronics Seçmeli 3 0 5
EEM 3507 Microelectronics Seçmeli 3 0 5
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB 3802 Principles Of Kemal Ataturk II Zorunlu 2 0 2
EEM 3002 Electric Machines Zorunlu 2 0 6
EEM 3004 Microprocessors Zorunlu 3 0 6
EEM 3500 Digital Communications Seçmeli 3 0 5
EEM 3502 Illumination Techniques and Planning Seçmeli 3 0 5
EEM 3504 Introduction to Optics Seçmeli 3 0 5
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EEM 4001 Summer Practice II Zorunlu 0 0 4
EEM 4003 Engineering Design Zorunlu 3 0 5
EEM 4501 Biomedical Optics Seçmeli 3 0 5
EEM 4503 Antennas and Propagation Seçmeli 3 0 5
EEM 4505 Wireless Communications Seçmeli 3 0 5
EEM 4507 High Voltage Techniques Seçmeli 3 0 5
EEM 4509 Power System Protection Seçmeli 3 0 5
EEM 4511 Nonlinear Control Systems Seçmeli 3 0 5
EEM 4513 Photovoltaic Energy Conversion Seçmeli 3 0 5
EEM 4515 AdvancedProgramming Seçmeli 3 0 5
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BIO 4852 ECOLOGY & ENVIRONMENT Zorunlu 3 0 5
EEM 4002 Graduation Project Zorunlu 5 0 12
EEM 4500 Digital Image Processing Seçmeli 3 0 5
EEM 4502 Control Theory Seçmeli 3 0 5
EEM 4504 Electrical Energy Transmission Lines Seçmeli 3 0 5
EEM 4506 Optoelectronics Seçmeli 3 0 5
EEM 4508 Computer Networks Seçmeli 3 0 5
EEM 4510 Programmable Logic Controllers Seçmeli 3 0 5
EEM 4512 Telecommunications Seçmeli 3 0 5
EEM 4514 Electric Plants Seçmeli 3 0 5
EEM 4516 Digital Control Systems Seçmeli 3 0 5
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Principles Of Kemal Ataturk I11332551351
Basic Electricity and Safety12233251212
Computer Programming I24445232121
Introd. to Electrical and Electronics Eng.35455232121
Academic Writing and Oral Presentation Skills I 555453344 
Calculus I54433122111
General Physics I55554533442
Turkish I11332551351
            
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Computer Programming II24445232121
Computer Aided Technical Drawing35455232121
Academic Writing and Oral Presentation Skills II1111135512 
Calculus II51555553412
Basic Linear Algebra for Engineers52332223221
General Physics II55554533442
Turkish II11332551351
            
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Circuit Analysis I35455232121
Electronics I35455232121
Electromagnetic Theory35455232121
Logic Design and Circuits35455232121
Differential Equations51555553412
            
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
ECONOMICS11113334444
Digital Systems35455232121
Circuit Analysis II35455232121
Electronics II35455232121
Electromagnetic Waves35455232121
Probability     1 124 
            
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Summer Practice I35554453332
Electromechanical Energy Conversion35455232121
Signals and Systems3545 232121
Digital Signal Processing35455232121
Analog Communications35455232121
Power Electronics35455232121
Microelectronics35455232121
            
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Principles Of Kemal Ataturk II1111111111 
Electric Machines35455232121
Microprocessors35455232121
Digital Communications35455232121
Illumination Techniques and Planning35455232121
Introduction to Optics35455232121
            
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Summer Practice II35554453332
Engineering Design35554453332
Biomedical Optics24445232121
Antennas and Propagation24445232121
Wireless Communications24445232121
High Voltage Techniques24445232121
Power System Protection24445232121
Nonlinear Control Systems24445232121
Photovoltaic Energy Conversion24445232121
AdvancedProgramming24445232121
            
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
ECOLOGY & ENVIRONMENT43525342345
Graduation Project35554453332
Digital Image Processing24445232121
Control Theory2444523212 
Electrical Energy Transmission Lines24445232121
Optoelectronics24445232121
Computer Networks24445232121
Programmable Logic Controllers24445232121
Telecommunications24445232121
Electric Plants24445232121
Digital Control Systems24445232121
            
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık