English
Muğla Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler(İ.Ö)

Kazanılan Derece

Yerel Yönetimler programı öğrencileri, derslerini başarıyla tamamladıktan ve diğer koşulları yerine getirdikten sonra ön lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Kabul Koşulları

Yükseköğretime Öğrenci kabulü için ülke çapında yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) girmiş olması veya sınavsız geçiş sınavına başvuru yapmak zorundadır. Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) yılda bir kez Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmaktadır. Öğrenci Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS)’den alınan puan ve lise not ortalamalarına göre Yüksek Öğretim kurumlarındaki bölümlere yerleştirilir.

Yeterlilik Koşulları

Ön lisans Derecesi almak için azami öğrenim süresinde sınırlama yoktur.

Önceki Öğrenim

Yüksek Öğretim kurumlarına kayıt yaptırmış öğrencilerin farklı üniversiteler de önceden tamamlamış oldukları öğrenimlerinin tanınmasını talep etme hakkına sahiptir. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenimlerinin tanınması için, kayıt yılının ilk haftası içinde ilgili birimine kendi transkript ve ders içeriklerini sunmalıdırlar.

Tarihçe

2013-2014 eğitim-öğretim yılından Yerel Yönetimler programı örgün öğretim olarak faaliyete başlamıştır. 2014-2015 eğitim-öğretim yılında da ikinci öğretime öğrenci alınmıştır. Yerel Yönetimler programında 40 (normal öğretim) ve 40 (ikinci öğretim) olmak üzere her yıl 80 öğrenci kayıt yaptırmaktadır.

Program Profili

Yerel Yönetimler Programı olarak temel amacı; Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köy Tüzel Kişilikleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının etkin ve verimli çalışabilmesi için yetenekli, bilgi birikimine sahip, edindiği bilgileri iş hayatına aktarabilen, analiz yeteneği olan, yaratıcı fikirler üretebilen, etkin ve kaliteli ara eleman yetiştirmektir. Yerel Yönetimler Programı, lise öğrenimi sonrasında iki yıllık eğitim vermektedir. Programın I. ve II. öğretimin her birine yaklaşık, 40 öğrenci alınmaktadır. Öğrencilerin mesleği ile ilgili alanlarda 30 iş gününü kapsayan bir stajı tamamlaması da zorunludur. Öğrenciler, programda bulunan tüm zorunlu dersleri almak ve geçmek zorundadır. Zorunlu derslerin yanı sıra II., III. ve IV. Yarıyılda seçimlilik dersler de almaları gerekmektedir. Öğrencilerin mezun olabilmesi için, en az 2.00 ortalamaya sahip olması şartı aranmaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Siyaset bilimi, yönetim bilimi, hukuk, kentleşme ve çevre sorunları alanında kuramsal ve uygulamayla ilgili temel bilgileri edinir.
2- Edindiği bilgileri yaşam boyu geliştirecek öğrenme becerisini kazanır ve alanla ilgili kurum ve kuruluşların problemlerini çözmede kullanır.
3- Kentleşme ve çevreyle ilgili öğrendiği kavram ve yaklaşımları yerel, ulusal ve uluslararası sorunların çözümünde uygular.
4- Siyaset bilimi ve yönetim alanında öğrendiği kavram ve yaklaşımları ulusal ve uluslararası boyutta yorumlar, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapar ve uygular.
5- Kamu yönetimi alanında katılım, yönetişim, ekip çalışması, açıklık, etik yönetim, etkinlik ve performans denetimi ilkelerini bilir ve uygular.
6- Siyaset bilimi alanında ulusal ve yerel düzeyde devlet, demokrasi ve sivil toplum ilişkilerini bilir ve bu alanda yaşanan sorunlara eleştirel olarak müdahale eder.
7- Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında kurumsal ve uygulamalı bilgiye ve donanıma sahip olur.
8- Hukukun üstünlüğü ve evrenselliği, adalet, eşitlik, insan hakları ve yurttaşlık, sağlık ve çevre değerleri konusunda yeterli bilince sahip olur.
9- Kamu yönetimi alanında iç ve dış paydaşlarla etkili iletişim kurar.
10- .
11- .
12- .

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her öğrenci derslere, uygulamalara, laboratuvar, proje, seminer, atölye, dönem içi çalışmaları, mezuniyet projelerine katılmak zorundadır. Teorik derslerin en az % 70 ve uygulamalı ve laboratuvar çalışmalarının ise en az % 80 katılmayan öğrencilerin o derslerden final sınavlarına girmelerine izin verilmez. Öğrenciler teorik derslerde devam koşulunu yerine getirene kadar ilgili dersi tekrar etmek zorundadır. Sınavlar genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak, öğretim elemanı sözlü sınav yapılmasına da karar verebilir. Derslerin içeriğine göre, bilgi formu üzerinde belirtilmek şartıyla öğrenciler proje çalışmasına da yönlendirilebilir. Derslerin sınavları dersi veren öğretim elemanları tarafından yapılmaktadır. Mazeret sınavları mazereti olan öğrencilere ara sınav bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili yönetim kurulu onayı ile yapılabilir.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Yerel Yönetimler Programından mezun olan öğrenciler, yerel ve merkezi kamu kurum ve kuruluşlarının genel idare hizmetleri sınıfında çalıştırılmak üzere kadrolu veya sözleşmeli olarak iş olanağı bulmaktadırlar. Özellikle iki dönem yapılan mesleki uygulama kapsamındaki zorunlu stajın sonucunda birçok öğrenci bu kurumlarda sözleşmeli personel olarak istihdam edilmektedir. Mahalli idareler, merkez ve taşra teşkilatı birimleri dışında çeşitli kamu kurumlarının personel işleri, yazı işleri, halkla ilişkiler, insan kaynakları gibi bölümleri ile başta büro elemanı olarak özel sektörde de öğrencilerimiz istihdam olanağına sahiptirler. Ayrıca mezun öğrencilerimizden, belediyelerde memur ve sözleşmeli personel olarak çalışanların yanında, Belediye Başkanlarına Danışmanlık yapan, Ticaret ve Sanayi Odalarında, İl Özel İdaresi ve Kaymakamlıklarda ilgili birimlerde ve birçok kamu kurum ve kuruluşlarında kamu görevlisi olarak çalışanlar bulunmaktadır.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Eğer mezun öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı olurlarsa (dikey geçiş sınavı ÖSYM tarafından yapılır) mezun öğrenciler bir lisans derecesine sahip olma şansına sahip olabilirler.

Eğitim Türü

Önlisans

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Aslı KARATAŞ

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör. Nihal TATAROĞLU

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 2
BİP1801 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ-I Zorunlu 2 0 3
MUH 1821 GENEL MUHASEBE Zorunlu 3 0 4
TDB1801 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İNGİLİZCE-I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 ALMANCA-I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 FRANSIZCA-I Zorunlu 2 0 2
YRY1001 DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 3
YRY1005 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 3
YRY1007 YÖNETİM BİLİMLERİ Zorunlu 3 0 4
İŞY1009 TEMEL HUKUK Zorunlu 3 0 3
İŞY1819 EKONOMİ Zorunlu 3 0 4
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 2
BİP1802 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ II Zorunlu 2 0 3
TDB1802 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 2
YDB1802 İNGİLİZCE-II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 ALMANCA-II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 2
YRY 1010 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Zorunlu 3 0 3
YRY1002 İDARE HUKUKU Zorunlu 3 0 3
YRY1004 YEREL YÖNETİMLER I Zorunlu 3 0 4
YRY1008 KAMU YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 3
YRY1498 MESLEK STAJI (30 İŞ GÜNÜ) Zorunlu 0 0 8
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MUH2821 KAMU MALİYESİ Seçmeli 3 0 3
MUH2823 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Seçmeli 3 0 3
YRY 2005 ANAYASA HUKUKU Zorunlu 3 0 3
YRY 2507 KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 3
YRY 2509 KAMU YÖNETİMİNİN DENETİMİ Seçmeli 2 0 3
YRY 2511 İŞLETME Seçmeli 3 0 3
YRY 2513 BELEDİYE HİZMETLERİ Seçmeli 2 3 5
YRY 2515 KAMU PERSONEL YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 4
YRY 2517 MESLEK SEMİNER Seçmeli 3 0 4
YRY2001 YEREL YÖNETİMLER II Zorunlu 3 0 4
YRY2505 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 3 0 3
İŞY2837 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 3 0 3
İŞY2839 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 3
İŞY2841 İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
PZR2508 HALKLA İLİŞKİLER Zorunlu 3 0 4
RTV 2806 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 4
YRY 2006 TÜRKİYENİN İDARİ YAPISI Zorunlu 3 0 4
YRY 2008 TÜRKİYENİN SİYASAL YAPISI Zorunlu 3 0 4
YRY 2508 TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI Seçmeli 2 0 4
YRY 2510 AFET YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
YRY 2512 STRATEJİK YÖNETİM Seçmeli 2 0 3
YRY 2514 AB VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 0 3
YRY 2516 YEREL YÖNETİMLERİN GÜNCEL SORUNLARI Seçmeli 2 0 4
YRY2002 İMAR MEVZUATI VE UYGULAMALRI Zorunlu 3 0 4
YRY2004 KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI Zorunlu 3 0 4
YRY2498 MESLEK STAJI ( 30 İŞ GÜNÜ) Seçmeli 0 0 8
YRY2502 KARŞILAŞTIRMALI YEREL YÖNETİMLER Seçmeli 3 0 4
YRY2504 YEREL YÖNETİMLER MALİYESİ Seçmeli 3 0 3
İŞY2810 TİCARET HUKUKU Seçmeli 3 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I000000000000
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ-I000000000000
GENEL MUHASEBE000000000000
TÜRK DİLİ-I000000000000
İNGİLİZCE-I000000000000
ALMANCA-I000000000000
FRANSIZCA-I000000000000
DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ000000000000
SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ000000000000
YÖNETİM BİLİMLERİ000000000000
TEMEL HUKUK000000000000
EKONOMİ000000000000
             
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II000000000000
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ II000000000000
TÜRK DİLİ-II000000000000
İNGİLİZCE-II000000000000
ALMANCA-II000000000000
FRANSIZCA II000000000000
SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ 000000000000
İDARE HUKUKU000000000000
YEREL YÖNETİMLER I000000000000
KAMU YÖNETİMİ000000000000
MESLEK STAJI (30 İŞ GÜNÜ)000000000000
             
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
KAMU MALİYESİ000000000000
TÜRK VERGİ SİSTEMİ000000000000
ANAYASA HUKUKU000000000000
KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR000000000000
KAMU YÖNETİMİNİN DENETİMİ 000000000000
İŞLETME000000000000
BELEDİYE HİZMETLERİ000000000000
KAMU PERSONEL YÖNETİMİ000000000000
MESLEK SEMİNER000000000000
YEREL YÖNETİMLER II000000000000
MESLEK ETİĞİ000000000000
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU000000000000
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ000000000000
İSTATİSTİK000000000000
             
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
HALKLA İLİŞKİLER000000000000
İLETİŞİM000000000000
TÜRKİYENİN İDARİ YAPISI000000000000
TÜRKİYENİN SİYASAL YAPISI000000000000
TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI 000000000000
AFET YÖNETİMİ000000000000
STRATEJİK YÖNETİM000000000000
AB VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ000000000000
YEREL YÖNETİMLERİN GÜNCEL SORUNLARI000000000000
İMAR MEVZUATI VE UYGULAMALRI000000000000
KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI000000000000
MESLEK STAJI ( 30 İŞ GÜNÜ)000000000000
KARŞILAŞTIRMALI YEREL YÖNETİMLER000000000000
YEREL YÖNETİMLER MALİYESİ000000000000
TİCARET HUKUKU000000000000
             
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık