English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Rekreasyon Anabilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans)

Kazanılan Derece

Program derslerinin (toplam 60AKTS) tümünü başarı ile tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler Rekreasyon alanında tezli yüksek lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Kabul Koşulları

Rekreasyon alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 60 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Yeterlilik Koşulları

Rekreasyon alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 60 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Önceki Öğrenim

Rekreasyon yüksek lisans öğrencisi

Tarihçe

Üniversitemizin Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü iken, 21 Temmuz 1995 gün ve 22350 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 95/7044 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2809 sayılı Kanun'un ek 30. Maddesine göre Üniversitemize bağlı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu olarak kurulmasına karar verilmiştir.

Program Profili

Lisanüstü eğitiminde rekreasyon eğitimi

Program Yeterlilikleri

1- Rekreasyon alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek
2- Rekreasyon alanında öğrendiği kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak
3- Inovatif/yaratıcı ve yenilikçi düşünmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, yeni ve alışılmamış ortamlara da uygulamak
4- Rekreasyonel olguları psikolojik, sosyolojik ve tarihsel açıdan analiz etmek.
5- Rekreasyonla ile ilgili ileri düzeyde bilgi kaynakları kullanır.
6- Yabancı dili kullanarak Rekreasyon işletmeleri alanı ile ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7- Rekreasyon ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
8- Bireyle ve grupla yapılan rekreatif etkinliklerde sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
9- Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

%40 vize %60 Final

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve yüksek lisans tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

KPSS ile memur, özel sektörde rekreasyon uzmanı.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Ders dönemi bittikten sonra bilimsel tez yazılır. Anabilim dalı tarafından tezin kabul edilmesiyle doktora yapma hakkı kazanır.

Eğitim Türü

Rekreasyon

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. GÜLSÜM BAŞTUĞ

Bölüm AKTS Koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. ALİ AĞILÖNÜ

Ders Planı

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Seminer555555555
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği         
Rekreasyonel Sporlara Psikolojik Yaklaşım555555555
Fiziksel Uygunluk ve Zindelik555555555
Rekreasyonda Pazarlama ve Halkla İlişkiler555555555
Endüstriyel Rekreasyon555555555
Türk Kültüründe Rekreasyon555555555
Rekreasyonda Yönetim ve Organizasyon555555555
Rekreasyonda Toplam Kalite Yönetimi555555555
Spor Turizmi555555555
Rekreasyon Felsefesi555555555
Serbest Zaman Fiziksel Aktivite Ölçüm Yöntemleri         
Uzmanlık Alan Dersi555555555
          
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Seminer55555 555
Rekreasyonda Güncel Konular555555555
Rekreasyonda Plan ve Programlama55555 554
Olimpiyatlar ve Olimpizm555555555
Rekreasyonda Liderlik Yaklaşımları555555555
Özel Guruplarda Rekreasyon ve Uygulamaları555555555
Rekreasyon ve Çevre         
Rekreasyon ve Yaşam Kalitesi555555555
Turizmde Rekreasyonel Yaklaşımlar555555444
Terapötik Rekreasyon554454555
Türk Folkloru         
Türk Halk Dansları         
Uzmanlık Alan Dersi555555555
          
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Tez Çalışması555555555
Uzmanlık Alan Dersi555555555
          
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Tez Çalışması555555555
          
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık