English
Fen Bilimleri Enstitüsü Bilişim Sistemleri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kabul Koşulları

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilişim Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalında Lisansüstü öğretimi olarak “Bilişim Sistemleri Yüksek Mühendisliği” eğitim öğretim programı yürütülür. Bilişim Sistemleri Mühendisliği Yüksek Lisans Programına Mühendislik Fakültelerinin Bilişim Sistemleri, Bilgisayar, Biyomedikal, Elektronik, Elektrik, Elektrik ve Elektronik, Yazılım Mühendislikleri alanında bir lisans öğrenimini başarıyla tamamlamış adaylar başvurabilir.

Yeterlilik Koşulları

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Yüksek Lisans Programındaki dersleri başarıyla tamamlamış olmak. Yüksek lisans tez ve seminerinin kabul edilmesi.

Önceki Öğrenim

Yatay geçiş programları ile akademik başarı durumuna göre öğretim dönemi başında belirlenen kontenjanlarda öğrenci kabul edilmektedir.

Tarihçe

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilişim Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı ilk olarak 2014-2015 akademik yılında eğitim vermeye başlamıştır.

Program Profili

Programımıza her yıl Güz ve Bahar dönemi olmak üzere ortalama 15 yüksek lisans öğrencisi kabul edilmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Bilişim sistemleri mühendisliğinde, geliştirilen yeni teknolojileri, yazılım ve iletişim araçlarını tanır ve etkin bilişim teknolojilerini kullanır
2- Bilişim sistemlerinin projelendirme ve üretiminde sorgulayıcı düşünceye, yenilikçiliğe, deney / gözlem / uygulama / akıl yürütme ve rekabetçiliğe dayanan özgün ve alternatif çözüm yolları bulur
3- Modern bilgisayarlar ve mobil sistemlerle bilgi teknolojilerine yönelik veri toplar; bu verileri analiz edebilir ve modelleyebilir; analiz sonunda optimum kararlar alır
4- Bilgisayar ve endüstri mühendisliğinin temel analitik düşünce prensiplerine göre endüstri ve/veya iş hayatına ait herhangi bir bilişim problemi için uygun donanım ve yazılım çözümlerini belirler.
5- Bilişim sistemleri mühendisliği alanı ile ilgili matematik ve fen bilimleri konularında yeterli birikime sahip olur; edinilen kuramsal bilgi ve uygulama becerileri kullanılarak verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanır, çözüm önerileri geliştirir; güncel yazılım ve donanım teknolojilerini sanayi ve hizmet sektöründe uygulama geliştirir
6- Bilişim sistemleri mühendisliğinin temel prensiplerini uygular ve geliştirir
7- Teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişimde kullanılan her türlü bilgi ve verinin, özellikle elektronik aletler aracılığıyla, düzenli bir biçimde işlenmesini sağlar
8- Bilişim sistemlerinin güvenliğine yönelik önlemler alabilir
9- Mühendisliği alanında gereksinimleri karşılayacak bir sistem, alt sistem veya süreç tasarlama becerisine sahip olur
10- Alanında bilimsel ve etik değerlere sahip olur, geliştirir ve bu anlamda önderlik yapar
11- Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yöntemlerini aktif olarak kullanır
12- Alanında yapılan akademik çalışmaları mesleki gelişimi için takip eder, mesleki iletişim becerilerinin geliştirilmesine yönelik bilimsel ve sosyal etkinlikler düzenler
13- Bir yabancı dili kullanarak alanı ile ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurarak ortak çalışmalar yapar
14- Disiplin içi ve disiplinler arası proje gruplarında etkin çalışabilme becerisine sahip olur ve sorumluluk alma bilincine erişir

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar, ödevler, projeler, uygulamalar, sunumlar, tez

Mezuniyet Koşulları

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Anabilim dalından tez alabilmek için, müfredat programında belirtilen toplam 42 kredilik ders ve seminer dersinin başarılması gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Mezunlarımız alanlarında uzmanlık gerektiren işleri rahatlıkla bulma imkanına sahiplerdir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) geçerli not almaları halinde doktora programına başvurabilir.

Eğitim Türü

Yüksek Lisans

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Gürcan Çetin

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Gürcan ÇETİN

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BSM5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
BSM5099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
BSM5501 Elektronik ve Bilgisayar Bilimlerinde Sayısal Çözümler Seçmeli 3 0 6
BSM5505 Yapay Zekâ ve Yazılım Ajanları Seçmeli 3 0 6
BSM5507 Bilgi ve Sistem Güvenliği Seçmeli 3 0 6
BSM5509 İleri Düzey Bilgisayar Mimarisi Seçmeli 3 0 6
BSM5511 Biyoenformatik Seçmeli 3 0 6
BSM5513 Bilgisayar Ağları ve Açık Sistem Mimarisi Seçmeli 3 0 6
BSM5515 Giriş Şekillendirme ve Güvenilir Kontrol Seçmeli 3 0 6
BSM5517 Bilgisayar Ağlarının Modellenmesi ve Analizi Seçmeli 3 0 6
BSM5519 Unix Ağ Programlama Seçmeli 3 0 6
BSM5521 Tıbbi Bilişim Seçmeli 3 0 6
BSM5523 Biyomedikal Teknolojileri Seçmeli 3 0 6
BSM5525 Görüntü İşleme Teknikleri Seçmeli 3 0 6
BSM5527 Mikrobilgisayar Sistemleri Seçmeli 3 0 6
BSM5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BSM 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
BSM 5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
BSM5502 Uygulamalı Matematik Seçmeli 3 0 6
BSM5504 Endüstriyel Otomasyon Seçmeli 3 0 6
BSM5506 Paralel ve Dağıtık Sistemler Seçmeli 3 0 6
BSM5508 Endüstriyel Haberleşme Ağları Seçmeli 3 0 6
BSM5510 Bulanık Mantık ve Mühendislik Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
BSM5512 Zeki Sistem Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
BSM5514 Sistem Benzetimi Seçmeli 3 0 6
BSM5516 İleri Düzey Veri Madenciliği Seçmeli 3 0 6
BSM5520 Mobil ve Kablosuz Ağlar Seçmeli 3 0 6
BSM5522 Adli Bilişim Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
BSM5524 Sinyaller ve Biyomedikal Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
BSM5526 Bilgisayar Tabanlı Sistem Modelleme Seçmeli 3 0 6
BSM5528 Bilgisayar Ağlarında İleri Konular Seçmeli 3 0 6
BSM5530 Makina Öğrenmesi Seçmeli 3 0 6
BSM5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BSM5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
BSM5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BSM5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Seminer54445433425445
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği15125211135445
Elektronik ve Bilgisayar Bilimlerinde Sayısal Çözümler23255451315445
Yapay Zekâ ve Yazılım Ajanları35555434515445
Bilgi ve Sistem Güvenliği52355425325445
İleri Düzey Bilgisayar Mimarisi52355441215445
Biyoenformatik32355431415445
Bilgisayar Ağları ve Açık Sistem Mimarisi42255443315445
Giriş Şekillendirme ve Güvenilir Kontrol32255441415445
Bilgisayar Ağlarının Modellenmesi ve Analizi53355422515445
Unix Ağ Programlama32355434515445
Tıbbi Bilişim52355541325445
Biyomedikal Teknolojileri42455431515445
Görüntü İşleme Teknikleri42355453415445
Mikrobilgisayar Sistemleri32355451415405
Uzmanlık Alan Dersi55555555555555
               
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Tez Çalışması00000000000000
Seminer00000000000000
Uygulamalı Matematik13235411215445
Endüstriyel Otomasyon42355442515445
Paralel ve Dağıtık Sistemler42455421415445
Endüstriyel Haberleşme Ağları52355443415445
Bulanık Mantık ve Mühendislik Uygulamaları35555434515445
Zeki Sistem Uygulamaları45555434415555
Sistem Benzetimi53355421415445
İleri Düzey Veri Madenciliği53555453415445
Mobil ve Kablosuz Ağlar52355414415445
Adli Bilişim Uygulamaları53455525325445
Sinyaller ve Biyomedikal Uygulamaları22455441515445
Bilgisayar Tabanlı Sistem Modelleme43455431415445
Bilgisayar Ağlarında İleri Konular54554443323433
Makina Öğrenmesi52355442215445
Uzmanlık Alan Dersi55555555555555
               
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Tez Çalışması55555555555555
Uzmanlık Alan Dersi55555555055555
               
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Uzmanlık Alan Dersi55555555555555
               
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık