English
Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında ÇEVRE BİLİMLERİ Dalında yüksek lisans derecesine (çevre bilim uzmanı) sahip olunur.

Kabul Koşulları

Lisans diploması (en az 2.5 not ortalamasına sahip olma) ile ve Fen bilimleri için sayısal puan türünde en az 65 ALES puanına (65) sahip olması ve ingilizce ÜDS (veya eşdeğer bir sınavda) en az 40 puan şartı aranır.

Yeterlilik Koşulları

Minimum Mezuniyet AKTS Toplamı (Yüksek Lisans) 90 olmalıdır ve tez çalışmasını seçilen bir juri önünde savunması gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

yüksek öğretim kurumlarında yüksek lisans düzeyindeki programlar arasındaki ve kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik hükümleri uygulanır.

Tarihçe

Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak kurulan Çevre Bilimleri ABD 2002-2003 akademik yılından bu yana teknik ve teknik olmayan bölümlerden (mühendislik, bilgisayar, sosyoloji, peyzaj, yönetim, eğitim, arkeoloji, ziraat, ekonomi vb alanlardan ) yüksek lisans öğrencisi kabul etmektedir.

Program Profili

Çevre Bilimleri ABD interdisipliner çalışmalar yaptırılması amacıyla kurulmuştur. Anabilim Dalında enerji, çevre eğitimi, çevre yönetimi, çevre etiği, çevre sosyolojisi çevre hukuku, çevre ekonomisi, çevre peyzajı ve diğer ilişkili alanlarda lisansüstü tezler yaptırılmaktadır. Bu alanlardan gelen öğrenciler belirli koşulları taşıması şartıyla bölüme kabul edilmekte ve istediği öğretim üyesiyle çalışabilmektedirler. Öğrenciler hangi hocayla çalışacağını kendileri karar vermektedirler. Mümkünse öğrencinin sınav öncesi çalışacağı öğretim üyesiyle görüşmesi ve çalışacağı konuyu belirlemesi kendisine avantaj sağlayabilmektedir

Program Yeterlilikleri

1- Çevre sorunlarının tespit ve çözümüne yönelik ulusal ve uluslararası niteliklere sahip temel araştırmaların yapılabilmesine imkanı sağlamak.
2- Çevre bilimleri alanlarında ülkemizin ihtiyacı olan iyi yetişmiş; araştırma - irdeleme yapabilen, isabetli ve doğru karar verme yeteneğine erişmiş bireyleri yetiştirmektir.
3- Çevresel etkileşimlerin gözlendiği ortamların bozulmasını inceleyen ve bu ortamların yeniden kazanılmasını amaçlayan çalışmaların biyolojik, fiziksel ve kimyasal araştırmalarla izlenmesini sağlamak.
4- Çevre sorunları ile ilgili tüm temel bilimlerin disiplinlerarası bir bilim alanında birleşmeleri ve aradaki iletişimin sağlanması.
5- Uygulama alanlarına yönelik olan tüm mühendislik, idari, eğitim, sosyal, iktisadi, hukuki ve iş ve halk sağlığına ait hizmetlerin etkin ve doğru üretilmesine katkıda bulunmak.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrenciler derslere, 14 hafta boyunca katılmak zorundadır. Tüm zorunlu dersler ve seçmeli dersler için her yarıyılda bir dönem içi yazılı vize sınavı vardır. Öğrenciler aynı zamanda final sınavına da girmek zorundadır. Final sınavları Enstitü tarafından önceden duyurulan uygun yer ve saatlerde yapılmaktadır. Enstitü Yönetim Kurulunun makul gördüğü nedenlerden dolayı giremedikleri sınavlar için öğrenciler mazeret sınavlarına alınırlar. Öğrenci ölçme ve değerlendirme yöntemleri vize sınavları ile final sınavı sonuçlarına göre her ders için ayrı önerilen şekildedir. Final sınavı notu 100 üzerinden en az 70 puan olmalıdır. Alınacak olan ders sayısı en az 7 (yedi) olup bunun 3 tanesi zorunlu 4 tanesi ise seçmelidir, ayrıca öğrenciler seminer ve tez çalışmasını da almak zorundadır. Seminerler ABD tarafından tertip edilecek günde verilir.

Mezuniyet Koşulları

çevre Bilimleri Yüksek lisans programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca toplam 21 kredi (90 AKTS) almak koşuluyla en az yedi dersi, bir semineri (bölüm başkanlığınca organize edilecek seminer gününde) ve tez çalışmalarını başarmak zorundadır. İlgili şartları yerine getiren öğrencilere ÇEVRE BİLİMLERİ dalında Yüksek Lisans diploması verilir. Seçmeli Dersler çevre ABD dan alınabileceği gibi üniversitedeki diğer bölümlerden de alınabilmektedir.

Mezun İstihdamı

Mezunlarımız alanlarında uzmanlık gerektiren işleri (Çevre Görevlisi, iş güvenliği uzmanı, çevresel risk değerlendirme uzmanlığı) bulma imkanına sahiplerdir. Çevre Bilimleri Yüksek Lisansı Programı mezunları akademik hayata devam edebilecekleri gibi; Çevre Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım Orman Bakanlığı vb Bakanlıkların kendilerinde olduğu kadar onların ülkemiz genelindeki yaygın hizmet ağında (Hıfzıssıhha Kuruluşları, Sağlık Ocakları, Çevre İzleme İstasyonları, Bölgesel Çevre Denetim Merkezleri vb) görev alabileceklerdir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan adaylar, gerekli koşulları sağlamaları halinde bu alandaki ve yakın alanlardaki doktora programlarına devam edebilmektedirler.

Eğitim Türü

Çevre Bilimleri yüksek lisans programı Disiplinler arası Yüksek Lisans Programı olup, amacı, çevre sorunlarının tespit ve çözümüne yönelik ulusal ve uluslararası niteliklere sahip araştırmaların yapılabilmesine imkan sağlamak ve çevre bilimleri alanlarında ülkemizin ihtiyacı olan iyi yetişmiş; araştırma - irdeleme yapabilen, isabetli ve doğru karar verme yeteneğine erişmiş bireyleri yetiştirmektir. Daha çok çevrenin ilişkili olduğu sosyal ve teknik bilimlerden öğrenci kabul etmektedir. Çevre Bilimleri ABD interdisipliner çalışmalar yaptırılması amacıyla kurulmuştur. Bölüm enerji, çevre eğitimi, çevre yönetimi, çevre etiği, çevre sosyolojisi çevre hukuku, çevre ekonomisi, çevre peyzajı, arkeoloji ve diğer ilişkili alanlarda lisansüstü tezler yaptırılmaktadır. bu alanlardan gelen öğrenciler belirli koşulları taşıması şartıyla bölüme kabul edilmekte ve istediği öğretim üyesiyle çalışabilmektedirler. Öğrenciler hangi hocayla çalışacağını kendileri karar vermektedirler.

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Ahmet BALCI

Bölüm AKTS Koordinatörü

Prof.Dr. Ahmet BALCI

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ÇEV5001 Çevre Bilimlerine Giriş Zorunlu 3 0 6
ÇEV5003 Çevre Kirliliği Zorunlu 3 0 6
ÇEV5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
ÇEV5099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
ÇEV5501 Çevre Yönetimi Seçmeli 3 0 6
ÇEV5503 Toprak Kirliliği Seçmeli 3 0 6
ÇEV5505 Çevre Politikaları I Seçmeli 3 0 6
ÇEV5507 Enerji ve Çevre Seçmeli 3 0 6
ÇEV5509 Endüstriyel Kirlilik Seçmeli 3 0 6
ÇEV5511 Akuakültür ve Çevre Seçmeli 3 0 6
ÇEV5513 Çevre Mikrobiyolojisi Seçmeli 3 0 6
ÇEV5515 Toprak ve Erozyon Seçmeli 3 0 6
ÇEV5517 Su ve Atık Su Analizi Seçmeli 3 0 6
ÇEV5519 Katı Atık Yönetimi Seçmeli 3 0 6
ÇEV5521 Çevresel Radyokimya-I Seçmeli 3 0 6
ÇEV5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ÇEV5005 Çevre ve Toplum Seçmeli 3 0 6
ÇEV5504 Çevre Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
ÇEV5506 Turizm ve Çevre Seçmeli 3 0 6
ÇEV5508 Toplumsal Çevre Teorileri Seçmeli 3 0 6
ÇEV5510 Hava Kirliliği ve Kontrolü Seçmeli 3 0 6
ÇEV5512 Türkiye'nin Çevre Sorunları Seçmeli 3 0 6
ÇEV5514 Nükleer Güvenlik Seçmeli 3 0 6
ÇEV5516 Akuatik Toksikoloji Seçmeli 3 0 6
ÇEV5520 Çevre Jeolojisi Seçmeli 3 0 6
ÇEV5522 Orman Yangınları Seçmeli 3 0 6
ÇEV5524 Türkiye'nin Bitki Örtüsü ve Korunma Seçmeli 3 0 6
ÇEV5526 Çevre Fiziği Seçmeli 3 0 6
ÇEV5528 İleri Atık Su Arıtımı Seçmeli 3 0 6
ÇEV5530 Çevresel Radyokimya-II Seçmeli 3 0 6
ÇEV5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ÇEV5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
ÇEV5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ÇEV 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
ÇEV5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5
Çevre Bilimlerine Giriş44444
Çevre Kirliliği12332
Seminer00000
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği00000
Çevre Yönetimi12232
Toprak Kirliliği11223
Çevre Politikaları I13345
Enerji ve Çevre12232
Endüstriyel Kirlilik34221
Akuakültür ve Çevre33333
Çevre Mikrobiyolojisi23421
Toprak ve Erozyon22334
Su ve Atık Su Analizi 12321
Katı Atık Yönetimi 12232
Çevresel Radyokimya-I23432
Uzmanlık Alan Dersi00000
      
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5
Çevre ve Toplum55555
Çevre Araştırma Yöntemleri 23343
Turizm ve Çevre44444
Toplumsal Çevre Teorileri55444
Hava Kirliliği ve Kontrolü 34455
Türkiye'nin Çevre Sorunları40444
Nükleer Güvenlik44455
Akuatik Toksikoloji22233
Çevre Jeolojisi22342
Orman Yangınları44444
Türkiye'nin Bitki Örtüsü ve Korunma54444
Çevre Fiziği23242
İleri Atık Su Arıtımı44434
Çevresel Radyokimya-II45454
Uzmanlık Alan Dersi45555
      
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5
Tez Çalışması55555
Uzmanlık Alan Dersi00000
      
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5
Tez Çalışması00000
Uzmanlık Alan Dersi00000
      
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık